Om evangelieboken

Återkommande texter

Nedan återfinns dels de perikoper i Evangelieboksförslaget som förekommer mer än en gång (dubbletter), dels de som delvis förekommer mer än en gång (överlappningar).

Dubbletter
1 Sam 3:1-10 sönd e nyår, I årg 10,1
1 Sam 3:1-10 vigningar, III ser 77,3
Jes 6:1-8 apostlad, II årg 47,2
Jes 6:1-8 vigningar, I ser 77,1
Jes 9:2-7 julnatt, I årg 5,1
Jes 9:2-7 juld, I årg 6,1
Matt 27:32-56 långfred, Matt årg 29,5
Matt 27:32-56 passionsgtj långfred huvudgtj, Matt årg 29,5
Mark 15:21-41 långfred, Mark årg 29,6
Mark 15:21-41 passionsgtj långfred huvudgtj, Mark årg 29,6
Luk 1:46-55 4 i advent, I årg 4,1
Luk 1:46-55 Marie beb d, III årg 70,3
Joh 19:17-37 långfred, Joh årg 29,8
Joh 19:17-37 passionsgtj långfred huvudgtj, Joh årg 29,8
Joh 20:1-10 påsknatt, Joh årg 30,8
Joh 20:1-10 Påskd, Joh årg 31,8
Apg 2:42-46 kyndelsmässod, III årg 69,3
Apg 2:42-46 kyrkmässa 76
Rom 6:3-11 påsknatt, Matt årg 30,5
Rom 6:3-11 1 e tref, I årg 43,1
Luk 23:26-49 långfred, Luk årg 29,7
Luk 23:26-49 passionsgtj långfred huvudgtj, Luk årg 29,7
Luk 23:26-49 långfred huvudgtj, Luk årg 29,7överlappningar
2 Mos 23:1-19 21 e tref, III årg 63,3
2 Mos 23:10-12 12 e tref, III årg 54,3
1 Kung 8:22-30 kyrkmässa 76
1 Kung 8:27-30 sönd e nyår, III årg 10,3
Ps 37:1-7 5 e trett 16
Ps 37:7-11 sönd f domssönd 67
Ps 118:15-24 påskd 31
Ps 118:19-29 palmsönd 27
Ps 119:164-172 bönsönd 37
Ps 119:170-176 3 e tref 45
Ps 145:8-13 4 i advent 4
Ps 145:13-18 12 e tref 54
Ps 147:1-7 4 i påsk 35
Ps 147:7-15 Marie beb d 70
Jes 42:1-9 1 e trett, I årg 12,1
Jes 42:5-9 vigningar, II ser 77,2
Hes 34:17-23 5 e trett, I årg 16,1
Hes 34:23-31 3 i påsk, II årg 34,2
Matt 13:31-33 kyndelsmässod, III årg 69,3
Matt 13:31-34 2 i advent, II årg 2,2
Matt 18:15-20 23 e tref, I årg 65,1
Matt 18:18-22 10 e tref, II årg 52,2
Matt 18:18-22 10 e tref, II årg 52,2
Matt 18:21-35 23 e tref, II årg 65,2
Matt 21:10-16 kyrkmässa 76
Matt 21:10-17 palmsönd, Matt årg 27,5
Matt 26:1-27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5
Matt 26:17-30 skärtorsd, Matt årg 28,5
Matt 28:1-8 påsknatt, Matt årg 30,5
Matt 28:1-10 påskd, Matt årg 31,5
Mark 11:1-11 1 i advent, II årg 1,2
Mark 11:11-19 palmsönd, Mark årg 27,6
Mark 11:11-19 palmsönd, Mark årg 27,6
Mark 11:15-19 sönd e nyår, II årg 10,2
Mark 14:1-15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6
Mark 14:1-15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6
Mark 14:3-9 2 i fastan, III årg 23,3
Mark 14:12-26 skärtorsd, Mark årg 28,6
Mark 16:1-8 påsknatt, Mark årg 30,6
Mark 16:1-14 påskd, Mark årg 31,6
Mark 16:1-14 påskd, Mark årg 31,6
Mark 16:14-20 Kr himmelsf d, I årg 38,1
Luk 1:26-38 Marie beb d, I II III årg 70,4
Luk 1:30-35 4 i advent, II årg 4,2
Luk 2:1-14 julnatt, I II III årg 5,4
Luk 2:1-20 juld, I II III årg 6,4
Luk 3:1-15 3 i advent, III årg 3,3
Luk 3:15-17 1 e trett, II årg 12,2
Luk 19:28-40 palmsönd, Luk årg 27,7
Luk 19:37-40 tacksägelsed, III årg 73,3
Luk 22:1-23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7
Luk 22:1-23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7
Luk 22:7-23 skärtorsd, Luk årg 28,7
Luk 22:24-27 14 e tref, II årg 56,2
Luk 23:50-56 passionsgtj långfred kv gtj, Luk årg 29,7
Luk 23:55-24:12 påsknatt, Luk årg 30,7
Luk 23:55-24:12 påsknatt, Luk årg 30,7
Luk 24:1-12 påskd, Luk årg 31,7
Luk 24:36-49 annand påsk, II årg 32,2
Luk 24:49-53 Kr himmelsf d, II årg 38,2
Joh 1:1-14 juld, II årg 6,2
Joh 1:14-18 kyndelsmässod, II årg 69,2
Joh 3:1-12 1 e tref, I årg 43,1
Joh 3:11-21 5 i fastan, III årg 26,3
Joh 4:5-26 2 e trett, II årg 13,2
Joh 4:25-30 vigningar, II ser 77,2
Joh 4:25-30 vigningar, II ser 77,2
Joh 4:27-42 3 e trett, II årg 14,2
Joh 5:16-23 6 e trett 17
Joh 5:22-30 domssönd, II årg 68,2
Joh 15:1-5 vigningar, III ser 77,3
Joh 15:1-9 10 e tref, I årg 52,1
Joh 17:1-8 Kr himmelsf d, III årg 38,3
Joh 17:1-19 passionsgtj, Joh årg 78,8
Joh 17:1-19 passionsgtj, Joh årg 78,8
Joh 17:1-19 passionsgtj, Joh årg 78,8
Joh 17:1-19 passionsgtj, Joh årg 78,8
Joh 17:9-11 14 e tref, I årg 56,1
Joh 17:9-11 14 e tref, I årg 56,1
Joh 17:9-17 5 i påsk, III årg 36,3
Joh 17:9-17 5 i påsk, III årg 36,3
Joh 17:18-23 14 e tref, III årg 56,3
Apg 4:1-12 5 i fastan, II årg 26,2
Apg 4:5-12 hel tref d, III årg 42,3
Apg 10:34-43 annand påsk, I årg 32,1
Apg 10:34-43 annand påsk, I årg 32,1
Apg 10:42-43 nyårsd, III årg 9,3
Apg 10:42-43 nyårsd, III årg 9,3
Apg 10:42-48 annand pingst, I årg 41,1
Apg 10:42-48 annand pingst, I årg 41,1
Rom 8:12-17 8 e tref, III årg 50,3
Rom 8:16-18 7 i påsk, I årg 39,1
Rom 8:16-18 7 i påsk, I årg 39,1
Rom 8:18-23 12 e tref, II årg 54,2
Rom 10:9-13 nyårsd, I årg 9,1
Rom 10:13-17 sexag, II årg 19,2
Rom 12:3-8 10 e tref, II årg 52,2
Rom 12:4-12 vigningar, I ser 77,1
Rom 13:7-10 21 e tref, I årg 63,1
Rom 13:8-10 13 e tref, II årg 55,2
2 Kor 4:3-6 trettonded, II årg 11,2
2 Kor 4:5-7 vigningar, II ser 77,2
2 Kor 4:5-7 vigningar, II ser 77,2
2 Kor 4:7-14 16 e tref, I årg 58,1
Ef 2:1-6 påsknatt, Joh årg 30,8
Ef 2:1-10 3 e tref, II årg 45,2
Ef 2:17-19 trettonded, III årg 11,3
Ef 2:17-22 pingstd, III årg 40,3
Fil 2:1-4 sönd e nyår, III årg 10,3
Fil 2:1-5 14 e tref, II årg 56,2
Fil 2:1-5 14 e tref, II årg 56,2
Fil 2:5-11 palmsönd, Joh årg 27,8
Kol 3:12-16 5 e trett, I årg 16,1
Kol 3:16-17 tacksägelsed, III årg 73,3
1 Tim 6:7-11 17 e tref, II årg 59,2
1 Tim 6:11-12 19 e tref, II årg 61,2
2 Tim 1:6-12 vigningar, III ser 77,3
2 Tim 1:7-10 4 e trett, III årg 15,3
Heb 1:1-3 Juld, III årg 6,3
Heb 1:1-6 Julnatt, I årg 5,1
Heb 9:1-11 kyrkmässa 76
Heb 9:11-15 långfred, Joh årg 29,8
Heb 10:1-10 långfred, Matt årg 29,5
Heb 10:5-7 julnatt, III årg 5,3
Jak 2:1-8 21 e tref, II årg 63,2
Jak 2:8-13 18 e tref, II årg 60,2
1 Joh 4:7-10 13 e tref, I årg 55,1
1 Joh 4:10-16 5 i påsk, I årg 36,1
1 Joh 4:10-16 5 i påsk, I årg 36,1
1 Joh 4:16-21 17 e tref, III årg 59,3