Om evangelieboken

NT­texterna i remissförslaget jämförda med perikopindelningen i NT81
text helg helgkod rubrik i NT81 Perikop i NT81
om ej exakt
överensstämmelse
Matt 21:1­9 1 i advent, I årg 1,1 Intåget i Jerusalem (21:1­11)
Rom 13:11­14 1 i advent, I årg 1,1 Tiden lider  
Mark 11:1­11 1 i advent, II årg 1,2 Intåget i Jerusalem  
Upp 3:20­22 1 i advent, II årg 1,2 Till församlingen i Laodikeia (3:14­22)
Luk 4:16­23 1 i advent, III årg 1,3 Jesus i Nasarets synagoga (4:16­30)
Upp 5:1­5 1 i advent, III årg 1,3 Lammet och boken med sju sigill (5:1­14)
Luk 21:25­36 2 i advent, I årg 2,1 Människosonens ankomst (21:25­28)
Luk 21:25­36 2 i advent, I årg 2,1 Liknelsen om träden som knoppas (21:29­33)
Luk 21:25­36 2 i advent, I årg 2,1 Var på er vakt (21:34­38)
Rom 15:4­7 2 i advent, I årg 2,1 Hänsyn till de svaga (14:13­15:13)
Matt 13:31­34 2 i advent, II årg 2,2 Liknelsen om senapskornet och surdegen (13:31­35)
Jak 5:7­11 2 i advent, II årg 2,2 Herrens ankomst är nära (5:7­12)
Luk 17:20­30 2 i advent, III årg 2,3 När Guds rike och Människosonen kommer (17:20­37)
Heb 10:32­39 2 i advent, III årg 2,3 Varning och tröst (10:19­39)
Matt 11:2­11 3 i advent, I årg 3,1 Johannes döparens frågor och Jesu svar (11:2­19)
1 Kor 4:1­5 3 i advent, I årg 3,1 Församlingens grundare visar sina barn till rätta (4:1­16)
Matt 11:12­19 3 i advent, II årg 3,2 Johannes döparens frågor och Jesu svar (11:2­19)
2 Pet 1:19­21 3 i advent, II årg 3,2 Förkunnelsen om Kristi ankomst (1:16­21)
Luk 3:1­15 3 i advent, III årg 3,3 Johannes döparen (3:1­20)
Gal 3:21­29 3 i advent, III årg 3,3 Inte längre slavar (3:26­4:7)
Gal 3:21­29 3 i advent, III årg 3,3 Lagens uppgift (3:19­25)
Luk 1:46­55 4 i advent, I årg 4,1 Marias besök hos Elisabet (1:39­56)
Rom 10:4­8 4 i advent, I årg 4,1 Judarna och rättfärdigheten (10:1­13)
Luk 1:30­35 4 i advent, II årg 4,2 Budskapet till Maria om Jesu födelse (1:26­38)
Fil 4:4­7 4 i advent, II årg 4,2 Enighet (4:2­9)
Matt 1:1­17 4 i advent, III årg 4,3 Jesu släkttavla  
2 Kor 1:17­22 4 i advent, III årg 4,3 Paulus uppskjutna besök (1:12­2:4)
Heb 1:1­6 Julnatt, I årg 5,1 Guds ord vid tidens slut (1:1­14)
Tit 2:11­14 julnatt, II årg 5,2 Regler för församlingslivet (2:1­15)
Heb 10:5­7 julnatt, III årg 5,3 Fullkomlig rening (10:1­18)
Luk 2:1­14 julnatt, I II III årg 5,4 Jesu födelse (2:1­21)
1 Tim 3:16 juld, I årg 6,1 Vår religions hemlighet (3:14­16)
Joh 1:1­14 juld, II årg 6,2 Ordet blev människa (1:1­18)
1 Joh 1:1­4 juld, II årg 6,2 Livets ord blev synligt  
Matt 1:18­25 juld, III årg 6,3 Jesu födelse  
Heb 1:1­3 Juld, III årg 6,3 Guds ord vid tidens slut (1:1­14)
Luk 2:1­20 juld, I II III årg 6,4 Jesu födelse (2:1­21)
Matt 10:16­22 annand jul, I årg 7,1 Som får bland vargar (10:16­25)
Apg 6:8­15 annand jul, I årg 7,1 Stefanos arresteras  
Luk 12:49­53 annand jul, II årg 7,2 Splittring  
Apg 7:57­8:8 annand jul, II årg 7,2 Saul förföljer de kristna (8:1­3)
Apg 7:57­8:8 annand jul, II årg 7,2 Filippos förkunnar i Samarien (8:4­25)
Apg 7:57­8:8 annand jul, II årg 7,2 Stefanos stenas (7:54­8:1)
Matt 10:32­39 annand jul, III årg 7,3 Bekännelse och förnekelse  
Apg 4:18­31 annand jul, III årg 7,3 Bön om helig ande (4:23­31)
Apg 4:18­31 annand jul, III årg 7,3 Petrus och Johannes inför rådet (4:1­22)
Matt 2:13­23 sönd e jul, I årg 8,1 Flykten till Egypten (2:13­18)
Matt 2:13­23 sönd e jul, I årg 8,1 Återkomsten till Israel (2:19­23)
Gal 4:4­7 sönd e jul, I årg 8,1 Inte längre slavar (3:26­4:7)
Mark 10:13­16 sönd e jul, II årg 8,2 Jesus och barnen  
2 Tim 3:14­17 sönd e jul, II årg 8,2 Människorna i de sista dagarna (3:1­17)
2 Tim 3:14­17 sönd e jul, II årg 8,2 0 Fortsatt tjänst för Timotheos (3:1­4:8)
Matt 18:1­6 sönd e jul, III årg 8,3 Vem är störst i himmelriket? (18:1­5)
Matt 18:1­6 sönd e jul, III årg 8,3 Förförelser (18:6­11)
Apg 7:17­22 sönd e jul, III årg 8,3 Stefanos tal (7:1­53)
Luk 2:21 nyårsd, I årg 9,1 Jesu födelse (2:1­21)
Rom 10:9­13 nyårsd, I årg 9,1 Judarna och rättfärdigheten (10:1­13)
Luk 13:6­9 nyårsd, II årg 9,2 Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt  
Heb 13:5­8 nyårsd, II årg 9,2 Offer efter Guds vilja (13:1­21)
Joh 2:23­25 nyårsd, III årg 9,3 Templet rensas (2:13­25)
Apg 10:42­43 nyårsd, III årg 9,3 Petrus tal om hedningarna (10:34­48)
Luk 2:42­52 sönd e nyår, I årg 10,1 Den tolvårige Jesus i templet (2:41­52)
Heb 3:1­6 sönd e nyår, I årg 10,1 Jesus och Mose  
Mark 11:15­19 sönd e nyår, II årg 10,2 Templet rensas  
Rom 12:1­2 sönd e nyår, II årg 10,2 Andlig gudstjänst  
Joh 2:13­22 sönd e nyår, III årg 10,3 Templet rensas (2:13­25)
Fil 2:1­4 sönd e nyår, III årg 10,3 Lev med Kristus som förebild (1:27­2:11)
Kol 1:11­14 trettonded, I årg 11,1 Förbön för församlingen. Försoning genom Kristus (1:9­23)
Joh 8:12 trettonded, II årg 11,2 Faderns vittnesbörd (8:12­30)
2 Kor 4:3­6 trettonded, II årg 11,2 Härligheten blir synlig även i Paulus lidanden (4:1­15)
Luk 11:29­32 trettonded, III årg 11,3 Jona tecknet  
Ef 2:17­19 trettonded, III årg 11,3 Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits (2:11­22)
Matt 2:1­12 trettonded, I II III årg 11,4 De österländska stjärntydarna  
Matt 3:13­17 1 e trett, I årg 12,1 Jesu dop  
Apg 18:24­19:6 1 e trett, I årg 12,1 Apollos i Efesos och i Achaia (18:24­28)
Apg 18:24­19:6 1 e trett, I årg 12,1 Paulus vistelse i Efesos (19:1­20)
Luk 3:15­17 1 e trett, II årg 12,2 Johannes döparen (3:1­20)
Luk 3:21­22 1 e trett, II årg 12,2 Jesu dop  
1 Joh 5:6­12 1 e trett, II årg 12,2 Livet finns i Guds son  
Mark 1:9­11 1 e trett, III årg 12,3 Jesu dop  
Apg 8:14­17 1 e trett, III årg 12,3 Filippos förkunnar i Samarien (8:4­25)
Joh 2:1­11 2 e trett, I årg 13,1 Bröllopet i Kana (2:1­12)
Ef 1:7­14 2 e trett, I årg 13,1 Inledande lovprisning (1:3­14)
Joh 4:5­26 2 e trett, II årg 13,2 Jesus och den samariska kvinnan (4:1­42)
Upp 22:16­17 2 e trett, II årg 13,2 Avslutning (22:6­21)
Joh 5:31­36 2 e trett, III årg 13,3 Vittnesbördet tas inte emot (5:31­47)
Heb 2:9­10 2 e trett, III årg 13,3 Sonen och människorna (2:5­18)
Matt 8:5­13 3 e trett, I årg 14,1 En officers tjänare botas  
Rom 1:16­17 3 e trett, I årg 14,1 Paulus och församlingen i Rom (1:8­17)
Joh 4:27­42 3 e trett, II årg 14,2 Jesus och den samariska kvinnan (4:1­42)
Gal 2:16­21 3 e trett, II årg 14,2 Rättfärdighet genom tron (2:15­21)
Joh 4:46­54 3 e trett, III årg 14,3 En ämbetsmans son botas (4:43­54)
2 Kor 1:3­7 3 e trett, III årg 14,3 Tröst i lidanden (1:3­11)
Mark 4:35­41 4 e trett, I årg 15,1 Stormen tystas  
2 Kor 1:8­11 4 e trett, I årg 15,1 Tröst i lidanden (1:3­11)
Joh 5:1­14 4 e trett, II årg 15,2 En sjuk man vid Betesda botas (5:1­18)
Jak 5:13­16 4 e trett, II årg 15,2 Bönens kraft (5:13­18)
Matt 14:22­33 4 e trett, III årg 15,3 Jesus går på vattnet  
2 Tim 1:7­10 4 e trett, III årg 15,3 En sund förkunnelse (1:6­14)
Matt 13:24­30 5 e trett, I årg 16,1 Liknelsen om ogräset  
Kol 3:12­16 5 e trett, I årg 16,1 Den gamla och den nya människan (3:1­17)
Mark 9:38­41 5 e trett, II årg 16,2 Underverk i Jesu namn  
Fil 1:12­18 5 e trett, II årg 16,2 Fånge för Kristi skull  
Fil 1:12­18 5 e trett, II årg 16,2 Martyrdöd eller fortsatt verksamhet (1:18­26)
Luk 13:22­30 5 e trett, III årg 16,3 Gå in genom den trånga porten  
Rom 2:12­16 5 e trett, III årg 16,3 Lagen inget skydd mot domen (2:12­29)
Joh 5:16­23 6 e trett 17 Vad Fadern gör (5:19­30)
Joh 5:16­23 6 e trett 17 En sjuk man vid Betesda botas (5:1­18)
Fil 2:12­13 6 e trett 17 Arbeta på er frälsning (2:12­18)
Matt 20:1­16 septuag, I årg 18,1 Vingårdsarbetarnas lön  
Rom 9:13­23 septuag, I årg 18,1 Guds frihet i valet av folk (9:19­33)
Rom 9:13­23 septuag, I årg 18,1 Israel och Guds löften (9:1­18)
Luk 17:7­10 septuag, II årg 18,2 Liknelsen om tjänaren som passar upp  
Fil 1:3­11 septuag, II årg 18,2 Tack till Gud och förbön  
Matt 19:27­30 septuag, III årg 18,3 En ung man som ägde mycket (19:16­30)
Fil 3:7­14 septuag, III årg 18,3 Inte omskärelse (3:2­16)
Luk 8:4­15 sexag, I årg 19,1 Liknelsen om sådden (8:4­8)
Luk 8:4­15 sexag, I årg 19,1 Liknelsernas syfte (8:9­10)
Luk 8:4­15 sexag, I årg 19,1 Tolkning av liknelsen om sådden (8:11­15)
1 Kor 1:18­25 sexag, I årg 19,1 Världens vishet och korsets dårskap (1:18­31)
Joh 7:40­52 sexag, II årg 19,2 Olika uppfattningar om Jesus (7:25­52)
Rom 10:13­17 sexag, II årg 19,2 Alla lyssnade inte till evangeliet (10:14­21)
Rom 10:13­17 sexag, II årg 19,2 Judarna och rättfärdigheten (10:1­13)
Matt 13:1­9 sexag, III årg 19,3 Liknelsen om sådden  
Heb 4:12­13 sexag, III årg 19,3 Varning för olydnad (3:7­4:13)
Luk 18:31­43 fastlagssönd, I årg 20,1 Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande (18:31­34)
Luk 18:31­43 fastlagssönd, I årg 20,1 En blind man utanför Jeriko botas (18:35­43)
1 Kor 13:1­13 fastlagssönd, I årg 20,1 Vägen framför andra: kärleken  
Joh 12:20­33 fastlagssönd, II årg 20,2 Jesus talar om sin död (12:20­43)
1 Tim 2:4­6 fastlagssönd, II årg 20,2 Uppmaning till ett kristet liv (2:1­3:1)
Mark 10:32­45 fastlagssönd, III årg 20,3 Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande (10:32­34)
Mark 10:32­45 fastlagssönd, III årg 20,3 Lärjungarna som ville ha hedersplatsen (10:35­45)
2 Kor 5:14­21 fastlagssönd, III årg 20,3 Gud vill försoning (5:11­6:2)
Matt 6:16­18 askonsd, I årg 21,1 Om allmosor (6:1­18)
Jak 2:14­17 askonsd, I årg 21,1 Tro och gärningar (2:14­26)
Mark 2:18­20 askonsd, II årg 21,2 Bröllopsgästerna fastar inte (2:18­22)
Apg 13:1­3 askonsd, II årg 21,2 Barnabas och Saul sänds ut från Antiochia (12:24­13:3)
Luk 5:33­39 askonsd, III årg 21,3 Bröllopsgästerna fastar inte  
2 Kor 7:8­13 askonsd, III årg 21,3 Glädje över korinthiernas ånger (7:2­16)
Matt 4:1­11 1 i fastan, I årg 22,1 Jesus frestas  
Heb 4:14­16 1 i fastan, I årg 22,1 Jesus som överstepräst (4:14­5:10)
Matt 16:21­23 1 i fastan, II årg 22,2 Första förutsägelsen om Människosonens lidande  
Jak 1:12­15 1 i fastan, II årg 22,2 Tro och prövning (1:2­19)
Mark 1:12­13 1 i fastan, III årg 22,3 Jesus frestas  
Heb 5:7­10 1 i fastan, III årg 22,3 Jesus som överstepräst (4:14­5:10)
Matt 15:21­28 2 i fastan, I årg 23,1 En kanaaneisk kvinnas tro  
2 Kor 6:1­10 2 i fastan, I årg 23,1 Prövningarna visar vem Paulus är (6:3­10)
2 Kor 6:1­10 2 i fastan, I årg 23,1 Gud vill försoning (5:11­6:2)
Luk 7:36­8:3 2 i fastan, II årg 23,2 Kvinnan som smorde Jesu fötter i Simons hus (7:36­50)
Luk 7:36­8:3 2 i fastan, II årg 23,2 Kvinnorna som följde med Jesus (8:1­3)
1 Kor 10:12­13 2 i fastan, II årg 23,2 Varning för avgudadyrkan (10:1­22)
Mark 14:3­9 2 i fastan, III årg 23,3 Kvinnan med balsamflaskan  
Heb 11:23­27 2 i fastan, III årg 23,3 Exempel på tro (11:1­40)
Luk 11:14­26 3 i fastan, I årg 24,1 Demoner drivs ut med Guds finger (11:14­23)
Luk 11:14­26 3 i fastan, I årg 24,1 Den orena andens återkomst (11:24­28)
Ef 5:1­9 3 i fastan, I årg 24,1 Ljusets barn (5:8­20)
Ef 5:1­9 3 i fastan, I årg 24,1 Föreskrifter för det nya livet (4:25­5:7)
Mark 5:21­34 3 i fastan, II årg 24,2 En synagogföreståndares dotter uppväcks. Kvinnan med blödningar (5:21­43)
Ef 6:10­18 3 i fastan, II årg 24,2 Guds rustning (6:10­20)
Mark 9:14­32 3 i fastan, III årg 24,3 En pojke med en stum ande botas (9:14­29)
Mark 9:14­32 3 i fastan, III årg 24,3 Andra förutsägelsen om Människosonens lidande (9:30­32)
Upp 3:14­19 3 i fastan, III årg 24,3 Till församlingen i Laodikeia (3:14­22)
Joh 6:1­15 midfastosönd, I årg 25,1 Mat åt fem tusen  
2 Kor 9:8­10 midfastosönd, I årg 25,1 Gud älskar en glad givare (9:1­15)
Joh 6:24­35 midfastosönd, II årg 25,2 Livets bröd (6:22­59)
1 Pet 2:1­3 midfastosönd, II årg 25,2 Ett heligt liv (1:13­2:3)
Joh 6:48­69 midfastosönd, III årg 25,3 Lärjungarna förargar sig över Jesu ord (6:60­71)
Joh 6:48­69 midfastosönd, III årg 25,3 Livets bröd (6:22­59)
1 Kor 10:1­6 midfastosönd, III årg 25,3 Varning för avgudadyrkan (10:1­22)
Joh 11:46­57 5 i fastan, I årg 26,1 Rådet planerar att döda Jesus (11:45­57)
Heb 7:24­27 5 i fastan, I årg 26,1 En överstepräst som Melkisedek (7:1­28)
Mark 12:1­12 5 i fastan, II årg 26,2 Liknelsen om arrendatorerna i vingården  
Apg 4:1­12 5 i fastan, II årg 26,2 Petrus och Johannes inför rådet (4:1­22)
Joh 3:11­21 5 i fastan, III årg 26,3 Jesus och Nikodemus (3:1­21)
1 Joh 1:8­2:2 5 i fastan, III årg 26,3 Det nya budet: kärleken (2:1­11)
1 Joh 1:8­2:2 5 i fastan, III årg 26,3 Vandra i ljuset (1:5­10)
Matt 21:10­17 palmsönd, Matt årg 27,5 Templet rensas (21:12­17)
Matt 21:10­17 palmsönd, Matt årg 27,5 Intåget i Jerusalem (21:1­11)
Ef 2:12­16 palmsönd, Matt årg 27,5 Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits (2:11­22)
Mark 11:11­19 palmsönd, Mark årg 27,6 Fikonträdet som inte bar frukt (11:12­14)
Mark 11:11­19 palmsönd, Mark årg 27,6 Templet rensas (11:15­19)
Mark 11:11­19 palmsönd, Mark årg 27,6 Intåget i Jerusalem (11:1­11)
Heb 2:14­18 palmsönd, Mark årg 27,6 Sonen och människorna (2:5­18)
Luk 19:28­40 palmsönd, Luk årg 27,7 Intåget i Jerusalem  
2 Kor 2:14­17 palmsönd, Luk årg 27,7 Framgången bekräftar uppdraget (2:14­3:3)
Fil 2:5­11 palmsönd, Joh årg 27,8 Lev med Kristus som förebild (1:27­2:11)
Joh 12:1­16 palmsönd, Matt Mark Luk Joh årg 27,9 Maria i Betania smörjer Jesu fötter (12:1­11)
Joh 12:1­16 palmsönd, Matt Mark Luk Joh årg 27,9 Intåget i Jerusalem (12:12­19)
Matt 26:17­30 skärtorsd, Matt årg 28,5 Påskmåltiden förbereds (26:17­19)
Matt 26:17­30 skärtorsd, Matt årg 28,5 Jesus utpekar förrädaren (26:20­25)
Matt 26:17­30 skärtorsd, Matt årg 28,5 Den sista måltiden (26:26­29)
Matt 26:17­30 skärtorsd, Matt årg 28,5 Jesus förutsäger Petrus förnekelse (26:30­35)
1 Kor 11:20­32 skärtorsd, Matt årg 28,5 Ovärdigt uppträdande vid Herrens måltid (11:17­34)
Mark 14:12­26 skärtorsd, Mark årg 28,6 Påskmåltiden förbereds (14:12­16)
Mark 14:12­26 skärtorsd, Mark årg 28,6 Jesus utpekar förrädaren (14:17­21)
Mark 14:12­26 skärtorsd, Mark årg 28,6 Den sista måltiden (14:22­25)
Mark 14:12­26 skärtorsd, Mark årg 28,6 Jesus förutsäger Petrus förnekelse (14:26­31)
1 Kor 10:16­17 skärtorsd, Mark årg 28,6 Varning för avgudadyrkan (10:1­22)
Luk 22:7­23 skärtorsd, Luk årg 28,7 Påskmåltiden förbereds (22:7­13)
Luk 22:7­23 skärtorsd, Luk årg 28,7 Den sista måltiden. Jesus utpekar förrädaren (22:14­23)
1 Kor 5:6­8 skärtorsd, Luk årg 28,7 Ett fall av otukt (5:1­13)
Joh 13:1­17 skärtorsd, Joh årg 28,8 Jesus tvättar lärjungarnas fötter  
Heb 10:12­18 skärtorsd, Joh årg 28,8 Fullkomlig rening (10:1­18)
Matt 27:32­56 långfred, Matt årg 29,5 Korsfästelsen (27:32­44)
Matt 27:32­56 långfred, Matt årg 29,5 Jesu död (27:45­56)
Matt 27:32­56 passionsgtj långfred huvudgtj, Matt årg 29,5 Korsfästelsen (27:32­44)
Matt 27:32­56 passionsgtj långfred huvudgtj, Matt årg 29,5 Jesu död (27:45­56)
Matt 27:57­66 passionsgtj långfred kv gtj, Matt årg 29,5 Gravläggningen  
Heb 10:1­10 långfred, Matt årg 29,5 Fullkomlig rening (10:1­18)
Mark 15:21­41 långfred, Mark årg 29,6 Korsfästelsen (15:21­32)
Mark 15:21­41 långfred, Mark årg 29,6 Jesu död (15:33­41)
Mark 15:21­41 passionsgtj långfred huvudgtj, Mark årg 29,6 Korsfästelsen (15:21­32)
Mark 15:21­41 passionsgtj långfred huvudgtj, Mark årg 29,6 Jesu död (15:33­41)
Mark 15:42­47 passionsgtj långfred kv gtj, Mark årg 29,6 Gravläggningen  
Heb 10:19­25 långfred, Mark årg 29,6 Varning och tröst (10:19­39)
Luk 23:26­49 långfred, Luk årg 29,7 Korsfästels en (23:26­43)
Luk 23:26­49 långfred, Luk årg 29,7 Jesu död (23:44­49)
Luk 23:26­49 passionsgtj långfred huvudgtj, Luk årg 29,7 Korsfästels en (23:26­43)
Luk 23:26­49 passionsgtj långfred huvudgtj, Luk årg 29,7 Jesu död (23:44­49)
Luk 23:26­49 långfred huvudgtj, Luk årg 29,7 Korsfästels en (23:26­43)
Luk 23:26­49 långfred huvudgtj, Luk årg 29,7 Jesu död (23:44­49)
Luk 23:50­56 passionsgtj långfred kv gtj, Luk årg 29,7 Gravläggningen (23:50­54)
Luk 23:50­56 passionsgtj långfred kv gtj, Luk årg 29,7 Kvinnorna och Petrus vid graven (23:55­24:12)
Heb 9:24­28 långfred, Luk årg 29,7 Tjänsten i den himmelska helgedomen (9:11­28)
Joh 19:17­37 långfred, Joh årg 29,8 Jesu död (19:24­37)
Joh 19:17­37 passionsgtj långfred huvudgtj, Joh årg 29,8 Jesu död (19:24­37)
Joh 19:17­37 långfred, Joh årg 29,8 Domen och korsfästelsen (19:13­24)
Joh 19:17­37 passionsgtj långfred huvudgtj, Joh årg 29,8 Domen och korsfästelsen (19:13­24)
Joh 19:38­42 passionsgtj långfred kv gtj, Joh årg 29,8 Gravläggningen  
Heb 9:11­15 långfred, Joh årg 29,8 Tjänsten i den himmelska helgedomen (9:11­28)
Matt 28:1­8 påsknatt, Matt årg 30,5 Kvinnorna vid graven (28:1­15)
Rom 6:3­11 påsknatt, Matt årg 30,5 Nytt liv genom dopet in i Kristus (6:1­14)
Mark 16:1­8 påsknatt, Mark årg 30,6 Kvinnorna vid graven  
2 Tim 2:8­13 påsknatt, Mark årg 30,6 Arbete och lidanden för evangeliet (2:1­13)
Luk 23:55­24:12 påsknatt, Luk årg 30,7 Kvinnorna och Petrus vid graven  
Kol 2:6­15 påsknatt, Luk årg 30,7 Levandegjorda tillsammans med Kristus  
Joh 20:1­10 påsknatt, Joh årg 30,8 Maria från Magdala och två lärjungar vid graven  
Ef 2:1­6 påsknatt, Joh årg 30,8 Levande genom Kristus (2:1­10)
Matt 28:1­10 påskd, Matt årg 31,5 Kvinnorna vid graven (28:1­15)
1 Kor 15:53­57 påskd, Matt årg 31,5 Uppståndelse är förvandling (15:35­58)
Mark 16:1­14 påskd, Mark årg 31,6 Kvinnorna vid graven (16:1­8)
Mark 16:1­14 påskd, Mark årg 31,6 Den uppståndne visar sig (16:9­19)
1 Kor 15:12­21 påskd, Mark årg 31,6 Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse (15:1­34)
Luk 24:1­12 påskd, Luk årg 31,7 Kvinnorna och Petrus vid graven (23:55­24:12)
Apg 3:14­16 påskd, Luk årg 31,7 Petrus tal i Salomos pelarhall (3:11­26)
Joh 20:1­10 Påskd, Joh årg 31,8 Maria från Magdala och två lärjungar vid graven  
Apg 13:32­37 påskd, Joh årg 31,8 Paulus tal i Antiochia i Pisidien (13:13­43)
Luk 24:13­35 annand påsk, I årg 32,1 Två lärjungar på vägen till Emmaus  
Apg 10:34­43 annand påsk, I årg 32,1 Petrus tal om hedningarna (10:34­48)
Luk 24:36­49 annand påsk, II årg 32,2 Den uppståndne visar sig  
Kol 3:1­4 annand påsk, II årg 32,2 Den gamla och den nya människan (3:1­17)
Joh 20:11­18 annand påsk, III årg 32,3 Maria från Magdala och Herren  
1 Pet 1:18­23 annand påsk, III årg 32,3 Ett heligt liv (1:13­2:3)
Joh 21:1­14 2 i påsk, I årg 33,1 Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön  
1 Kor 15:1­11 2 i påsk, I årg 33,1 Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse (15:1­34)
Joh 21:15­19 2 i påsk, II årg 33,2 Den uppståndne och Petrus (21:15­23)
1 Joh 5:1­5 2 i påsk, II årg 33,2 Att hålla Guds bud  
Joh 20:19­31 2 i påsk, III årg 33,3 Den uppståndne visar sig. Tomas tvivlar (20:19­29)
Joh 20:19­31 2 i påsk, III årg 33,3 Slutord (20:30­31)
1 Pet 1:3­9 2 i påsk, III årg 33,3 Ett levande hopp (1:3­12)
Joh 10:1­10 3 i påsk, I årg 34,1 Liknelsen om fåren och den gode herden (10:1­21)
1 Pet 2:22­25 3 i påsk, I årg 34,1 Kristna i världen (2:11­3:12)
Joh 10:11­16 3 i påsk, II årg 34,2 Liknelsen om fåren och den gode herden (10:1­21)
Heb 13:20­21 3 i påsk, II årg 34,2 Offer efter Guds vilja (13:1­21)
Joh 10:22­30 3 i påsk, III årg 34,3 Judarnas otro (10:22­42)
1 Pet 5:1­4 3 i påsk, III årg 34,3 Församlingen och dess ledare (5:1­7)
Joh 16:16­22 4 i påsk, I årg 35,1 En kort tid (16:16­24)
Heb 13:12­16 4 i påsk, I årg 35,1 Offer efter Guds vilja (13:1­21)
Joh 14:1­14 4 i påsk, II årg 35,2 Vägen till Fadern  
2 Kor 4:16­18 4 i påsk, II årg 35,2 Hoppet om en kommande härlighet (4:16­5:10)
Joh 13:31­35 4 i påsk, III årg 35,3 Ett nytt bud  
1 Tess 5:9­11 4 i påsk, III årg 35,3 Håll er vakna (5:1­11)
Joh 16:5­11 5 i påsk, I årg 36,1 Sanningens ande (16:4­15)
1 Joh 4:10­16 5 i påsk, I årg 36,1 Kärleken från Gud (4:7­21)
Joh 15:10­17 5 i påsk, II årg 36,2 Älska varandra (15:11­17)
Joh 15:10­17 5 i påsk, II årg 36,2 Liknelsen om vinstocken (15:1­10)
1 Joh 3:18­24 5 i påsk, II årg 36,2 Inbördes kärlek (3:11­24)
Joh 17:9­17 5 i påsk, III årg 36,3 Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans (17:1­26)
Gal 5:16­26 5 i påsk, III årg 36,3 Låt er ande leda er (5:13­26)
Luk 18:1­8 bönsönd, I årg 37,1 Liknelsen om änkan och domaren  
Ef 3:14­21 bönsönd, I årg 37,1 Förbön för församlingen  
Luk 11:1­13 bönsönd, II årg 37,2 Om bön  
1 Joh 5:13­15 bönsönd, II årg 37,2 Förbön för syndare (5:13­17)
Matt 6:5­8 bönsönd, III årg 37,3 Om allmosor (6:1­18)
Rom 8:24­27 bönsönd, III årg 37,3 Den härlighet som skall ges Guds barn (8:12­27)
Mark 16:14­20 Kr himmelsf d, I årg 38,1 Den uppståndne visar sig (16:9­19)
Luk 24:49­53 Kr himmelsf d, II årg 38,2 Himmelsfärden (24:50­53)
Luk 24:49­53 Kr himmelsf d, II årg 38,2 Den uppståndne visar sig (24:36­49)
Ef 1:17­23 Kr himmelsf d, II årg 38,2 Tack till Gud och förbön (1:15­23)
Joh 17:1­8 Kr himmelsf d, III årg 38,3 Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans (17:1­26)
Ef 4:7­16 Kr himmelsf d, III årg 38,3 Kristi kropp byggs upp  
Apg 1:1­11 Kr himmelsf d, I II III årg 38,4 Jesu sista befallningar och hans himmelsfärd  
Joh 15:26­16:4 7 i påsk, I årg 39,1 Världens hat (15:18­16:4)
Joh 15:26­16:4 7 i påsk, I årg 39,1 Sanningens ande (16:4­15)
Rom 8:16­18 7 i påsk, I årg 39,1 Den härlighet som skall ges Guds barn (8:12­27)
Joh 16:23­33 7 i påsk, II årg 39,2 Stunden då lärjungarna skall skingras (16:25­33)
Joh 16:23­33 7 i påsk, II årg 39,2 En kort tid (16:16­24)
Rom 8:31­39 7 i påsk, II årg 39,2 Guds kärlek i Kristus Jesus (8:28­39)
Joh 16:12­15 7 i påsk, III årg 39,3 Sanningens ande (16:4­15)
Apg 1:12­14 7 i påsk, III årg 39,3 En efterträdare åt Judas utses (1:12­26)
Joh 14:23­29 pingstd, I årg 40,1 Hjälparen (14:15­31)
Joh 14:15­21 pingstd, II årg 40,2 Hjälparen (14:15­31)
Apg 2:14­21 pingstd, II årg 40,2 Petrus tal på pingstdagen (2:14­40)
Joh 7:37­39 pingstd, III årg 40,3 Olika uppfattningar om Jesus (7:25­52)
Ef 2:17­22 pingstd, III årg 40,3 Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits (2:11­22)
Apg 2:1­11 pingstd, I II III årg 40,4 Den heliga anden (2:1­13)
Joh 6:44­47 annand pingst, I årg 41,1 Livets bröd (6:22­59)
Apg 10:42­48 annand pingst, I årg 41,1 Petrus tal om hedningarna (10:34­48)
Joh 3:31­36 annand pingst, II årg 41,2 Johannes döparens sista vittnesbörd (3:22­36)
Apg 11:19­26 annand pingst, II årg 41,2 Barnabas och Saul i Antiochia (11:19­30)
Joh 12:44­50 annand pingst, III årg 41,3 Tro och otro  
Apg 2:36­41 annand pingst, III årg 41,3 De troendes gemenskap (2:41­47)
Apg 2:36­41 annand pingst, III årg 41,3 Petrus tal på pingstdagen (2:14­40)
Matt 11:25­27 hel tref d, I årg 42,1 Jesus prisar Fadern  
Apg 2:24­35 hel tref d, I årg 42,1 Petrus tal på pingstdagen (2:14­40)
Matt 28:16­20 hel tref d, II årg 42,2 Jesus sänder ut sina lärjungar  
Rom 11:33­36 hel tref d, II årg 42,2 Israels slutliga räddning (11:25­36)
Joh 11:18­27 hel tref d, III årg 42,3 Lasaros uppväcks (11:1­44)
Apg 4:5­12 hel tref d, III årg 42,3 Petrus och Johannes inför rådet (4:1­22)
Joh 3:1­12 1 e tref, I årg 43,1 Jesus och Nikodemus (3:1­21)
Rom 6:3­11 1 e tref, I årg 43,1 Nytt liv genom dopet in i Kristus (6:1­14)
Joh 1:29­34 1 e tref, II årg 43,2 Johannes döparens vittnesbörd (1:19­34)
Tit 3:4­8 1 e tref, II årg 43,2 De kristnas tro i världen (3:1­11)
Matt 3:11­12 1 e tref, III årg 43,3 Johannes döparen (3:1­12)
1 Pet 3:18­22 1 e tref, III årg 43,3 Lidandet leder till liv (3:13­4:6)
Luk 14:15­24 2 e tref, I årg 44,1 Liknelsen om festen  
Upp 19:5­9 2 e tref, I årg 44,1 Segerjubel i himlen (19:1­10)
Joh 1:35­46 2 e tref, II årg 44,2 De första lärjungarna (1:35­51)
Rom 8:28­30 2 e tref, II årg 44,2 Guds kärlek i Kristus Jesus (8:28­39)
Mark 2:13­17 2 e tref, III årg 44,3 Tullindrivaren Levi kallas  
1 Kor 1:26­31 2 e tref, III årg 44,3 Världens vishet och korsets dårskap (1:18­31)
Luk 15:1­7 3 e tref, I årg 45,1 Liknelsen om det förlorade fåret  
Rom 5:6­11 3 e tref, I årg 45,1 Räddade genom tro på Kristus (5:1­11)
Luk 15:8­10 3 e tref, II årg 45,2 Liknelsen om det förlorade myntet  
Ef 2:1­10 3 e tref, II årg 45,2 Levande genom Kristus  
Luk 15:11­32 3 e tref, III årg 45,3 Liknelsen om den förlorade sonen  
1 Pet 5:5­11 3 e tref, III årg 45,3 Vaksamhet (5:8­11)
1 Pet 5:5­11 3 e tref, III årg 45,3 Församlingen och dess ledare (5:1­7)
Matt 7:1­5 4 e tref, I årg 46,1 Döm inte. Gå in genom den trånga porten (7:1­14)
Rom 2:1­4 4 e tref, I årg 46,1 Guds dom över judar och greker (2:1­11)
Joh 8:1­11 4 e tref, II årg 46,2 Äktenskapsbryterskan (7:53­8:11)
Rom 14:11­14 4 e tref, II årg 46,2 Hänsyn till de svaga (14:13­15:13)
Rom 14:11­14 4 e tref, II årg 46,2 Döm inte din broder (14:1­12)
Luk 6:36­42 4 e tref, III årg 46,3 Döm inte (6:37­42)
Luk 6:36­42 4 e tref, III årg 46,3 Älska era fiender (6:27­36)
Gal 6:1­7 4 e tref, III årg 46,3 Vad man sår (6:1­10)
Luk 5:1­11 apostlad, I årg 47,1 Fiskfångsten. De första lärjungarna  
1 Tim 1:12­17 apostlad, I årg 47,1 Kristus tog Paulus i sin tjänst  
Matt 16:13­20 apostlad, II årg 47,2 Petrus kallar Jesus för Messias  
1 Pet 2:4­10 apostlad, II årg 47,2 Det andliga templet  
Mark 3:7­19 apostlad, III årg 47,3 Folkmassan på stranden (3:7­12)
Mark 3:7­19 apostlad, III årg 47,3 De tolv utses (3:13­19)
1 Kor 12:12­26 apostlad, III årg 47,3 Lemmarna i den kropp som är Kristus (12:12­31)
Matt 5:20­26 6 e tref, I årg 48,1 Jesus skärper lagens bud (5:21­37)
Matt 5:20­26 6 e tref, I årg 48,1 Jesus och lagen (5:17­20)
1 Pet 1:13­16 6 e tref, I årg 48,1 Ett heligt liv (1:13­2:3)
Matt 16:24­27 6 e tref, II årg 48,2 Lärjungeskapets krav (16:24­28)
1 Tess 2:1­8 6 e tref, II årg 48,2 Paulus tidigare vistelse i församlingen (2:1­12)
Luk 9:51­62 6 e tref, III årg 48,3 I en samarisk by (9:51­56)
Luk 9:51­62 6 e tref, III årg 48,3 Att följa Jesus (9:57­62)
1 Kor 9:19­26 6 e tref, III årg 48,3 Allt för att vinna så många som möjligt (9:19­27)
Matt 17:1­8 Kr förklar d, I årg 49,1 Jesus på härlighetens berg (17:1­13)
2 Pet 1:16­18 Kr förklar d, I årg 49,1 Förkunnelsen om Kristi ankomst (1:16­21)
Mark 9:1­13 Kr förklar d, II årg 49,2 Jesus på härlighetens berg (9:2­13)
Mark 9:1­13 Kr förklar d, II årg 49,2 Lärjungeskapets krav (8:34­9:1)
2 Kor 3:9­18 Kr förklar d, II årg 49,2 Det gamla och det nya förbundets härlighet (3:4­18)
Luk 9:28­36 Kr förklar d, III årg 49,3 Jesus på härlighetens berg  
Upp 1:9­18 Kr förklar d, III årg 49,3 Johannes syn på ön Patmos (1:9­20)
Matt 7:15­21 8 e tref, I årg 50,1 Falska profeter (7:15­23)
1 Joh 4:1­6 8 e tref, I årg 50,1 Sanningens ande eller villfarelsens  
Matt 7:22­29 8 e tref, II årg 50,2 Huset på berggrunden och huset på sanden (7:24­29)
Matt 7:22­29 8 e tref, II årg 50,2 Falska profeter (7:15­23)
1 Kor 3:10­17 8 e tref, II årg 50,2 Församlingens tillväxt i enhet (3:1­23)
Matt 7:13­14 8 e tref, III årg 50,3 Döm inte. Gå in genom den trånga porten (7:1­14)
Rom 8:12­17 8 e tref, III årg 50,3 Den härlighet som skall ges Guds barn (8:12­27)
Matt 25:14­30 9 e tref, I årg 51,1 Liknelsen om talenterna  
1 Pet 4:7­11 9 e tref, I årg 51,1 De kristnas eldprov (4:7­19)
Luk 12:42­48 9 e tref, II årg 51,2 Tjänaren som är beredd (12:35­48)
Ef 4:20­28 9 e tref, II årg 51,2 Föreskrifter för det nya livet (4:25­5:7)
Ef 4:20­28 9 e tref, II årg 51,2 Den gamla och den nya människan (4:17­24)
Luk 16:1­15 9 e tref, III årg 51,3 Liknelsen om den ohederlige förvaltaren (16:1­13)
Luk 16:1­15 9 e tref, III årg 51,3 Gudsriket och lagen (16:14­18)
2 Tim 4:1­7 9 e tref, III årg 51,3 0 Fortsatt tjänst för Timotheos (3:1­4:8)
Joh 15:1­9 10 e tref, I årg 52,1 Liknelsen om vinstocken (15:1­10)
1 Kor 3:1­9 10 e tref, I årg 52,1 Församlingens tillväxt i enhet (3:1­23)
Matt 18:18­22 10 e tref, II årg 52,2 Om förlåtelse. Den obarmhärtige medtjänaren (18:21­35)
Matt 18:18­22 10 e tref, II årg 52,2 En broder som gör orätt (18:15­20)
Rom 12:3­8 10 e tref, II årg 52,2 En kropp och många lemmar (12:3­21)
Luk 9:46­48 10 e tref, III årg 52,3 Vem är störst?  
1 Kor 12:4­11 10 e tref, III årg 52,3 Andens gåvor (12:1­11)
Luk 18:9­14 11 e tref, I årg 53,1 Liknelsen om farisén och tullindrivaren  
Rom 3:21­28 11 e tref, I årg 53,1 Rättfärdighet genom tro (3:21­31)
Matt 21:28­31 11 e tref, II årg 53,2 Liknelsen om de båda sönerna (21:28­32)
Rom 7:14­25 11 e tref, II årg 53,2 Lagen på gott och ont (7:7­25)
Matt 23:1­12 11 e tref, III årg 53,3 Anklagelser mot de skriftlärda och fariseerna  
Jak 1:22­25 11 e tref, III årg 53,3 Ordets hörare och ordets görare (1:19­27)
Mark 7:31­37 12 e tref, I årg 54,1 En döv man botas  
2 Kor 3:4­8 12 e tref, I årg 54,1 Det gamla och det nya förbundets härlighet (3:4­18)
Luk 13:10­17 12 e tref, II årg 54,2 En krokryggig kvinna botas  
Rom 8:18­23 12 e tref, II årg 54,2 Den härlighet som skall ges Guds barn (8:12­27)
Mark 2:23­28 12 e tref, III årg 54,3 Lärjungarna plockar ax på sabbaten  
Gal 4:31­5:6 12 e tref, III årg 54,3 Rättfärdighet utan omskärelse (5:2­12)
Gal 4:31­5:6 12 e tref, III årg 54,3 Två förbund: lagens och löftets (4:21­5:1)
Luk 10:23­37 13 e tref, I årg 55,1 Den barmhärtige samariern (10:25­37)
Luk 10:23­37 13 e tref, I årg 55,1 Jesus prisar Fadern (10:21­24)
1 Joh 4:7­10 13 e tref, I årg 55,1 Kärleken från Gud (4:7­21)
Matt 5:38­48 13 e tref, II årg 55,2 Älska era fiender  
Rom 13:8­10 13 e tref, II årg 55,2 Överheten i Guds tjänst (13:1­10)
Matt 7:12 13 e tref, III årg 55,3 Döm inte. Gå in genom den trånga porten (7:1­14)
Rom 12:16­21 13 e tref, III årg 55,3 En kropp och många lemmar (12:3­21)
Joh 17:9­11 14 e tref, I årg 56,1 Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans (17:1­26)
Ef 4:1­6 14 e tref, I årg 56,1 Den andliga enheten  
Luk 22:24­27 14 e tref, II årg 56,2 Vem är störst bland lärjungarna? (22:24­30)
Fil 2:1­5 14 e tref, II årg 56,2 Lev med Kristus som förebild (1:27­2:11)
Joh 17:18­23 14 e tref, III årg 56,3 Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans (17:1­26)
1 Kor 1:10­13 14 e tref, III årg 56,3 Motsättningar i församlingen (1:10­17)
Matt 6:25­34 15 e tref, I årg 57,1 Gör er inga bekymmer  
Apg 20:32­36 15 e tref, I årg 57,1 I Miletos. Avskedstal till de äldste från Efesos (20:13­38)
Matt 11:28­30 15 e tref, II årg 57,2 Den lätta bördan  
Apg 4:32­35 15 e tref, II årg 57,2 Egendomsgemenskap (4:32­37)
Luk 10:38­42 15 e tref, III årg 57,3 Hos Marta och Maria  
Fil 4:10­13 15 e tref, III årg 57,3 Filippernas omtanke om Paulus (4:10­20)
Joh 11:28­44 16 e tref, I årg 58,1 Lasaros uppväcks (11:1­44)
2 Kor 4:7­14 16 e tref, I årg 58,1 Härligheten blir synlig även i Paulus lidanden (4:1­15)
Luk 7:11­17 16 e tref, II årg 58,2 En änkas son uppväcks i Nain  
Upp 2:8­11 16 e tref, II årg 58,2 Till församlingen i Smyrna  
Mark 5:35­43 16 e tref, III årg 58,3 En synagogföreståndares dotter uppväcks. Kvinnan med blödningar (5:21­43)
Fil 1:20­26 16 e tref, III årg 58,3 Martyrdöd eller fortsatt verksamhet (1:18­26)
Matt 6:19­24 17 e tref, I årg 59,1 Skatter i himlen (6:19­21)
Matt 6:19­24 17 e tref, I årg 59,1 Kroppens lampa är ögat (6:22­23)
Matt 6:19­24 17 e tref, I årg 59,1 Gud och mammon (6:24­24)
1 Joh 2:15­17 17 e tref, I årg 59,1 Älska inte världen (2:12­17)
Luk 12:13­21 17 e tref, II årg 59,2 Liknelsen om den rike och hans lador  
1 Tim 6:7­11 17 e tref, II årg 59,2 Uppdraget skall vara obefläckat (6:2­16)
Luk 16:19­31 17 e tref, III årg 59,3 Liknelsen om den rike mannen och Lasaros  
1 Joh 4:16­21 17 e tref, III årg 59,3 Kärleken från Gud (4:7­21)
Joh 7:14­18 18 e tref, I årg 60,1 I Jerusalem vid lövhyddefesten (7:1­24)
Apg 16:11­15 18 e tref, I årg 60,1 Till Filippi i Makedonien  
Mark 10:17­27 18 e tref, II årg 60,2 En man som ägde mycket (10:17­31)
Jak 2:8­13 18 e tref, II årg 60,2 Rika och fattiga (2:1­13)
Matt 13:44­46 18 e tref, III årg 60,3 Fler liknelser om himmelriket (13:44­52)
Apg 5:27­29 18 e tref, III årg 60,3 Rådet ingriper mot apostlarna (5:17­42)
Mark 12:41­44 19 e tref, I årg 61,1 Änkans gåva  
Heb 11:1­7 19 e tref, I årg 61,1 Exempel på tro (11:1­40)
Joh 9:1­7 19 e tref, II årg 61,2 En blindfödd man botas (9:1­12)
Joh 9:24­39 19 e tref, II årg 61,2 Fariséerna och den blindfödde (9:13­41)
1 Tim 6:11­12 19 e tref, II årg 61,2 Uppdraget skall vara obefläckat (6:2­16)
Mark 2:1­12 19 e tref, III årg 61,3 En lam man i Kafarnaum botas  
Heb 11:29­33 19 e tref, III årg 61,3 Exempel på tro (11:1­40)
Mark 3:31­35 20 e tref, I årg 62,1 Jesu verkliga släktingar  
Apg 9:36­43 20 e tref, I årg 62,1 Petrus i Lydda och Joppe (9:31­43)
Joh 11:1­7 20 e tref, II årg 62,2 Lasaros uppväcks (11:1­44)
Heb 13:2­3 20 e tref, II årg 62,2 Offer efter Guds vilja (13:1­21)
Luk 11:27­28 20 e tref, III årg 62,3 Den orena andens återkomst (11:24­28)
1 Kor 7:25­26 20 e tref, III årg 62,3 Ogifta och änkor (7:25­40)
Matt 22:15­22 21 e tref, I årg 63,1 Frågan om skatt till kejsaren  
Rom 13:7­10 21 e tref, I årg 63,1 Överheten i Guds tjänst (13:1­10)
Luk 19:1­10 21 e tref, II årg 63,2 Tullindrivaren Sackaios  
Jak 2:1­8 21 e tref, II årg 63,2 Rika och fattiga (2:1­13)
Matt 12:15­21 21 e tref, III årg 63,3 Guds utvalde tjänare  
2 Kor 8:9­15 21 e tref, III årg 63,3 Insamlingen till de kristna i Jerusalem (8:1­15)
Matt 23:37­24:2 22 e tref, I årg 64,1 Jesu klagan över Jerusalem (23:37­39)
Matt 23:37­24:2 22 e tref, I årg 64,1 Templets förestående fall (24:1­2)
1 Pet 4:12­19 22 e tref, I årg 64,1 De kristnas eldprov (4:7­19)
Mark 4:26­29 22 e tref, II årg 64,2 Liknelsen om den växande sådden  
Rom 5:15­21 22 e tref, II årg 64,2 Adam och Kristus (5:12­21)
Joh 12:35­43 22 e tref, III årg 64,3 Jesus talar om sin död (12:20­43)
2 Pet 1:2­8 22 e tref, III årg 64,3 Maning till ett kristet liv (1:2­15)
Matt 18:15­20 23 e tref, I årg 65,1 En broder som gör orätt  
2 Thess 3:1­5 23 e tref, I årg 65,1 Uppmaning till förbön  
Matt 18:21­35 23 e tref, II årg 65,2 Om förlåtelse. Den obarmhärtige medtjänaren  
Ef 4:29­32 23 e tref, II årg 65,2 Föreskrifter för det nya livet (4:25­5:7)
Matt 6:9­15 23 e tref, III årg 65,3 Om allmosor (6:1­18)
1 Tess 5:13­15 23 e tref, III årg 65,3 Visa kärlek. Släck inte anden (5:12­22)
Matt 24:3­14 24 e tref 66 Kommande prövningar  
1 Joh 2:28­3:3 24 e tref 66 Guds barn (2:28­3:10)
Matt 25:1­13 sönd f domssönd, I årg 67,1 Liknelsen om de tio brudtärnorna  
Upp 3:10­13 sönd f domssönd, I årg 67,1 Till församlingen i Filadelfia (3:7­13)
Luk 12:35­40 sönd f domssönd, II årg 67,2 Tjänaren som är beredd (12:35­48)
2 Kor 13:5­9 sönd f domssönd, II årg 67,2 Varningar och förmaningar inför det tredje besöket (12:19­13:10)
Luk 12:1­3 sönd f domssönd, III årg 67,3 Varning för hyckleri  
Fil 3:20­4:1 sönd f domssönd, III årg 67,3 Paulus som föredöme (3:17­4:1)
Matt 25:31­46 domssönd, I årg 68,1 Människosonens dom  
2 Pet 3:8­13 domssönd, I årg 68,1 Herrens dag kommer (3:1­13)
Joh 5:22­30 domssönd, II årg 68,2 Vad Fadern gör (5:19­30)
Upp 20:11­21:5 domssönd, II årg 68,2 Livets bok öppnas (20:11­15)
Upp 20:11­21:5 domssönd, II årg 68,2 En ny himmel och en ny jord (21:1­8)
Matt 13:47­50 domssönd, III årg 68,3 Fler liknelser om himmelriket (13:44­52)
1 Kor 15:22­28 domssönd, III årg 68,3 Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse (15:1­34)
1 Joh 1:5­7 kyndelsmässod, I årg 69,1 Vandra i ljuset (1:5­10)
Joh 1:14­18 kyndelsmässod, II årg 69,2 Ordet blev människa (1:1­18)
1 Tim 6:13­16 kyndelsmässod, II årg 69,2 Uppdraget skall vara obefläckat (6:2­16)
Matt 13:31­33 kyndelsmässod, III årg 69,3 Liknelsen om senapskornet och surdegen (13:31­35)
Apg 2:42­46 kyndelsmässod, III årg 69,3 De troendes gemenskap (2:41­47)
Luk 2:22­40 Kyndelsmässod, I II III årg 69,4 Jesus hos Symeon och Hanna i templet  
Rom 8:1­4 Marie beb d, I årg 70,1 Ett andligt liv i frihet (8:1­11)
Luk 1:39­45 Marie beb d, II årg 70,2 Marias besök hos Elisabet (1:39­56)
Rom 4:18­21 Marie beb d, II årg 70,2 Löftet till Abraham gäller alla som tror (4:13­25)
Luk 1:46­55 Marie beb d, III årg 70,3 Marias besök hos Elisabet (1:39­56)
Kol 1:15­20 Marie beb d, III årg 70,3 Förbön för församlingen. Försoning genom Kristus (1:9­23)
Luk 1:26­38 Marie beb d, I II III årg 70,4 Budskapet till Maria om Jesu födelse  
Luk 1:5­17 midsommard, I årg 71,1 Löftet om Johannes döparens födelse (1:5­25)
Apg 14:15­17 midsommard, I årg 71,1 Förkunnelse och förföljelse i Ikonion (14:1­23)
Luk 1:57­66 midsommard, II årg 71,2 Johannes döparens födelse (1:57­80)
Apg 17:22­31 midsommard, II årg 71,2 Paulus tal inför areopagen (17:22­34)
Luk 1:67­80 midsommard, III årg 71,3 Johannes döparens födelse (1:57­80)
Apg 7:48­50 midsommard, III årg 71,3 Stefanos tal (7:1­53)
Luk 10:17­20 hel Mik d, I årg 72,1 De sjuttiotvå kommer tillbaka  
Matt 18:7­10 hel Mik d, II årg 72,2 Förförelser (18:6­11)
Apg 12:6­17 hel Mik d, II årg 72,2 Petrus arresteras och blir räddad (12:1­19)
Joh 1:47­51 hel Mik d, III årg 72,3 De första lärjungarna (1:35­51)
Upp 5:11­14 hel Mik d, III årg 72,3 Lammet och boken med sju sigill (5:1­14)
Upp 12:7­12 hel Mik d, I II III årg 72,4 Kvinnan och draken (12:1­18)
Luk 17:11­19 tacksägelsed, I årg 73,1 Tio spetälska botas  
1 Tess 5:16­24 tacksägelsed, I årg 73,1 Slutönskan (5:23­28)
1 Tess 5:16­24 tacksägelsed, I årg 73,1 Visa kärlek. Släck inte anden (5:12­22)
Matt 15:29­31 tacksägelsed, II årg 73,2 Jesus botar sjuka  
Upp 4:8­11 tacksägelsed, II årg 73,2 Den himmelska gudstjänsten (4:1­11)
Luk 19:37­40 tacksägelsed, III årg 73,3 Intåget i Jerusalem (19:28­40)
Kol 3:16­17 tacksägelsed, III årg 73,3 Den gamla och den nya människan (3:1­17)
Matt 5:1­12 alla helg d, I årg 74,1 Saligprisningar (5:1­16)
Upp 7:9­17 alla helg d, I årg 74,1 Den stora skaran inför tronen och Lammet (7:1­17)
Matt 5:13­16 alla helg d, II årg 74,2 Saligprisningar (5:1­16)
Heb 12:1­3 alla helg d, II årg 74,2 Maning till uthållighet (12:1­13)
Luk 6:20­26 alla helg d, III årg 74,3 Saligprisningar och verop  
Heb 12:22­24 alla helg d, III årg 74,3 Förmaningar (12:14­29)
Luk 12:4­7 sönd e alla helg d, I årg 75,1 Var inte rädda  
Upp 22:1­5 sönd e alla helg d, I årg 75,1 Det nya Jerusalem (21:9­22:5)
Joh 6:37­40 sönd e alla helg d, II årg 75,2 Livets bröd (6:22­59)
1 Kor 15:35­49 sönd e alla helg d, II årg 75,2 Uppståndelse är förvandling (15:35­58)
Luk 20:37­38 sönd e alla helg d, III årg 75,3 Frågan om uppståndelsen (20:27­40)
Heb 11:13­16 sönd e alla helg d, III årg 75,3 Exempel på tro (11:1­40)
Matt 21:10­16 kyrkmässa 76 Templet rensas (21:12­17)
Matt 21:10­16 kyrkmässa 76 Intåget i Jerusalem (21:1­11)
Apg 2:42­46 kyrkmässa 76 De troendes gemenskap (2:41­47)
Heb 9:1­11 kyrkmässa 76 Tjänsten i den jordiska helgedomen (9:1­10)
Heb 9:1­11 kyrkmässa 76 Tjänsten i den himmelska helgedomen (9:11­28)
Matt 9:35­38 vigningar, I ser 77,1 Får utan herde  
Rom 12:4­12 vigningar, I ser 77,1 En kropp och många lemmar (12:3­21)
Joh 4:25­30 vigningar, II ser 77,2 Jesus och den samariska kvinnan (4:1­42)
2 Kor 4:5­7 vigningar, II ser 77,2 Härligheten blir synlig även i Paulus lidanden (4:1­15)
Joh 15:1­5 vigningar, III ser 77,3 Liknelsen om vinstocken (15:1­10)
2 Tim 1:6­12 vigningar, III ser 77,3 En sund förkunnelse (1:6­14)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Planer på att döda Jesus (26:1­5)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Kvinnan med balsamflaskan (26:6­13)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Judas blir förrädare (26:14­16)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Påskmåltiden förbereds (26:17­19)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Jesus utpekar förrädaren (26:20­25)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Den sista måltiden (26:26­29)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Jesus förutsäger Petrus förnekelse (26:30­35)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Jesus i Getsemane (26:36­46)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Jesus fängslas (26:47­56)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Förhöret inför rådet (26:57­68)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Petrus förnekar Jesus (26:69­75)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Jesus inför Pilatus (27:1­14)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Barabbas friges. Jesus döms (27:15­26)
Matt 26:1­27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5 Soldaterna hånar Jesus (27:27­31)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Planer på att döda Jesus (14:1­2)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Kvinnan med balsamflaskan (14:3­9)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Judas blir förrädare (14:10­11)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Påskmåltiden förbereds (14:12­16)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Jesus utpekar förrädaren (14:17­21)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Den sista måltiden (14:22­25)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Jesus förutsäger Petrus förnekelse (14:26­31)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Jesus i Getsemane (14:32­42)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Jesus fängslas (14:43­52)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Förhöret inför rådet (14:53­65)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Petrus förnekar Jesus (14:66­72)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Jesus inför Pilatus (15:1­5)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Barabbas friges. Jesus döms (15:6­15)
Mark 14:1­15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6 Soldaterna hånar Jesus (15:16­20)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Planer på att döda Jesus (22:1­6)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Påskmåltiden förbereds (22:7­13)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Den sista måltiden. Jesus utpekar förrädaren (22:14­23)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Vem är störst bland lärjungarna? (22:24­30)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Jesus förutsäger Petrus förnekelse (22:31­34)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Lärjungarnas två svärd (22:35­38)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Jesus i Getsemane (22:39­46)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Jesus fängslas (22:47­53)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Petrus förnekar Jesus (22:54­62)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Vakterna hånar Jesus (22:63­65)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Förhöret inför rådet (22:66­71)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Jesus inför Pilatus (23:1­5)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Jesus inför Herodes (23:6­12)
Luk 22:1­23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7 Barabbas friges. Jesus döms (23:13­25)
Joh 17:1­19 passionsgtj, Joh årg 78,8 Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans (17:1­26)
Joh 18:1­19:16 passionsgtj, Joh årg 78,8 Jesus fängslas (18:1­11)
Joh 18:1­19:16 passionsgtj, Joh årg 78,8 Förhöret hos översteprästen. Petrus förnekar Jesus (18:12­27)
Joh 18:1­19:16 passionsgtj, Joh årg 78,8 Jesus inför Pilatus (18:28­38)
Joh 18:1­19:16 passionsgtj, Joh årg 78,8 Jesus skymfas. Pilatus villrådighet (18:38­19:12)
Joh 18:1­19:16 passionsgtj, Joh årg 78,8 Domen och korsfästelsen (19:13­24)