Om evangelieboken

Följande av evb 83:s texter är borttagna i förslaget 00.
I de fall då vissa verser tagits bort, är hela perikopen enl. Evb83
angiven i sista kolumnen.
Observera att delade perikoper är isärskrivna på två rader.
1 Mos 3:1-6 22,1 1 i fastan, I årg
1 Mos 3:14-15 4,2 4 i advent, II årg
1 Mos 3:17-19 54,3 12 e tref, III årg
1 Mos 4:8-12 63,2 21 e tref, II årg
1 Mos 12:1-4 47,1 apostlad, I årg
1 Mos 14:18-20 27,3 palmsönd, III årg
1 Mos 15:1-4 61,1 19 e tref, I årg (15:1-6)
1 Mos 48:8-12 62,2 20 e tref, II årg
1 Mos 48:15-16 62,2 20 e tref, II årg
2 Mos 16:31 25,2 midfastosönd, II årg
2 Mos 16:35 25,2 midfastosönd, II årg
2 Mos 17:8-12 37,3 bönsönd, III årg
4 Mos 6:22-27 9,3 nyårsd, III årg
4 Mos 27:15-17 34,3 2 e påsk, III årg
5 Mos 4:9-13 69,2 kyndelsmässod, II årg
5 Mos 4:32-34 42,1 hel tref d, I årg
5 Mos 4:39-40 42,1 hel tref d, I årg
5 Mos 8:7 18,2 septuag, II årg
5 Mos 10:12-15 60,3 18 e tref, III årg
5 Mos 10:17-19 55,2 13 e tref, II årg
5 Mos 30:19-20 60,2 18 e tref, II årg
5 Mos 33:26-28 72,2 hel Mik d, II årg
2 Sam 7:18-22 18,3 septuag, III årg
2 Sam 22:4-7 15,3 4 e trett, III årg
2 Sam 22:17 15,3 4 e trett, III årg
2 Kung 19:14-19 10,2 sönd e nyår, II årg
1 Krön 16:7-12 73,2 tacksägelsed, II årg
1 Krön 29:15-16 73,1 tacksägelsed, I årg (29:10-16)
2 Krön 24:18-21 7,3 annand jul, III årg
Ords 7:1-3 50,2 8 e tref, II årg
Jes 1:18 26,3 5 i fastan, III årg (1:16-18)
Jes 5:1-7 52,2 10 e tref, II årg
Jes 8:16-20 64,3 22 e tref, III årg
Jes 10:1-3 51,2 9 e tref, II årg
Jes 30:15-18 61,3 19 e tref, III årg
Jes 31:4-5 10,3 sönd e nyår, III årg
Jes 38:17-20 58,1 16 e tref, I årg
Jes 43:23-25 26,2 5 i fastan, II årg
Jes 44:21-22 45,3 3 e tref, III årg
Jes 45:8-9 71,3 midsommard, III årg
Jes 48:20-21 54,2 12 e tref, II årg
Jes 50:4 48,1 6 e tref, I årg (50:4-5)
Jes 51:12-16 58,3 16 e tref, III årg
Jes 62:6-7 56,1 14 e tref, I årg
Jes 63:7-9 8,1 sönd e jul, I årg
Jes 65:1-2 45,2 3 e tref, II årg
Jer 3:20-22 46,3 4 e tref, III årg
Jer 10:11-16 71,2 midsommard, II årg
Jer 13:15-17 52,1 10 e tref, I årg
Jer 17:5-8 36,2 4 e påsk, II årg
Jer 17:9-10 16,1 5 e trett, I årg
Jer 17:12-14 13,2 2 e trett, II årg
Jer 23:19-20 2,3 2 i advent, III årg
Jer 26:8-15 24,3 3 i fastan, III årg
Jer 29:4-7 63,1 21 e tref, I årg
Jer 31:7 69,3 kyndelsmässod, III årg (31:6-7)
Joel 2:11 66 24 e tref, enda årg (2:11-14)
Joel 2:21-24 16,3 5 e trett, III årg
Joel 2:30-32 2,2 2 i advent, II årg
Am 3:7-8 19,2 sexag, II årg
Am 5:6-8 59,3 17 e tref, III årg
Am 5:12-15 51,1 9 e tref, I årg
Am 6:3-6 59,2 17 e tref, II årg
Mika 7:9 22,3 1 i fastan, III årg (7:7-9)
Matt 8:23-27 15,1 4 e trett, I årg
Matt 9:9-13 45,3 3 e tref, III årg
Matt 9:18-26 58,3 16 e tref, III årg
Matt 11:20-24 52,3 10 e tref, III årg
Matt 12:46-50 62,3 20 e tref, III årg
Matt 16:1-4 64,3 22 e tref, III årg
Matt 17:9-13 49,3 Kr förklar d, III årg
Matt 21:33-43 26,2 5 i fastan, II årg
Matt 22:1-3 64,2 22 e tref, II årg
Matt 22:10-14 64,2 22 e tref, II årg
Mark 1:14-15 2,2 2 i advent, II årg
Mark 3:1-5 54,3 12 e tref, III årg (2:23-3:5)
Mark 10:2-9 62,1 20 e tref, I årg
Mark 11:24-25 65,3 23 e tref, III årg
Mark 14:32-42 22,3 1 i fastan, III årg (utom i passionsläsn)
Luk 4:24-30 52,2 10 e tref, II årg (4:23-30)
Luk 4:31-37 24,2 3 i fastan, II årg
Luk 11:33 11,3 trettonded, III årg (11:29-33)
Luk 12:8-9 67,3 sönd f domssönd, III årg (12:2-9)
Luk 12:32 67,3 sönd f domssönd, III årg
Luk 13:1-5 46,3 4 e tref, III årg
Luk 19:41-47 52,1 10 e tref, I årg
Luk 22:1-6 27,3 palmsönd, III årg (förutom i passionsgtj) (22:1-13)
Luk 22:28-47 56,2 14 e tref, II årg (förutom i passionsgtj) (22:24-47)
Joh 6:36 25,2 midfastosönd, II årg (6:24-36)
Joh 8:31-36 54,2 12 e tref, II årg
Joh 8:46-51 19,3 sexag, III årg
Joh 11:17 58,1 16 e tref, I årg (11:17-27)
Joh 17:24-26 38,3 Kr himmelsf d, III årg
Joh 18:36-37 1,2 1 i advent, II årg (utom i passionsläsn)
Apg 8:26-39 43,3 1 e tref, III årg
Apg 19:7 12,3 1 e trett, III årg (19:1-7)
Apg 20:28-31 34,3 2 e påsk, III årg
Apg 26:24-29 60,3 18 e tref, III årg
Rom 6:19-23 18,1 septuag, I årg
Rom 10:1-3 60,2 18 e tref, II årg (10:1-4)
Rom 11:17-24 52,2 10 e tref, II årg
Rom 12:13-15 55,3 13 e tref, III årg (12:9-15)
Rom 14:7-10 46,1 4 e tref, I årg (14:7-13)
1 Kor 1:4-9 60,1 18 e tref, I årg
2 Kor 5:1-8 49,3 Kr förklar d, III årg
2 Kor 8:1-3 63,3 21 e tref, III årg
2 Kor 12:7-10 24,2 3 i fastan, II årg
Gal 3:13-14 39,1 6 e påsk, I årg
Gal 5:13-14 54,2 12 e tref, II årg
Ef 1:3-6 70,3 Marie beb d, III årg
Ef 3:2-3 11,3 trettonded, III årg
Ef 3:5-6 11,3 trettonded, III årg
Ef 5:10-11 24,1 3 i fastan, I årg (5:5-11)
Ef 5:21 62,1 20 e tref, I årg
Ef 5:25-33 62,1 20 e tref, I årg
Fil 4:2-3 16,1 5 e trett, I årg (4:1-3)
Kol 1:3-10 16,3 5 e trett, III årg
Kol 1:25-27 11,1 trettonded, I årg
1 Thess 5:1-8 66 24 e tref, enda årg
1 Thess 5:13-15 65,3 23 e tref, III årg
1 Thess 5:15-18 73,1 tacksägelsed, I årg
1 Tim 6:17-19 57,3 15 e tref, III årg
2 Tim 1:3-5 62,2 20 e tref, II årg
2 Tim 2:3-7 72,2 hel Mik d, II årg (2:3-9)
Heb 2:11-13 8,3 sönd e jul, III årg
Heb 3:12-14 67,1 sönd f domssönd, I årg
Heb 11:8-10 61,2 19 e tref, II årg (11:7-10)
Jak 2:18 59,2 17 e tref, II årg (2:15-18)
1 Pet 3:8-9 65,1 23 e tref, I årg
1 Joh 2:6-8 32,3 annand påsk, III årg
1 Joh 3:7-8 24,3 3 i fastan, III årg
Upp 2:1-5 52,3 10 e tref, III årg
Upp 3:1-3 52,1 10 e tref, I årg
Upp 14:1-3 72,3 hel Mik d, III årg
Upp 21:6 10,2 sönd e nyår, II årg, kyrkmässa (21:1-6)