Åter till länksidan.

Danskt evangelium på svensk helgdag!

helgkod svsvensk helgdagdansk textsvensk text (om ej samma)ämne
1,3 1 i advent, III årg Luk. 4,16-30 (4:16-22) 1. søndag i advent 2. t.r "Jesus i Nazaret synagoge".
1,4 1 i advent, I II III årg Matt. 21,1-9   1. søndag i advent 1. t.r "Jesu indtog i Jerusalem".
1,4 1 i advent, I II III årg Matt. 21,1-9   Palmesøndag 1. t.r "Indtoget i Jerusalem".
2,1 2 i advent, I årg Luk. 21,25-36   2. søndag i advent 1. t.r "De sidste tiders tegn".
2,3 2 i advent, III årg Luk. 17,20-33 (17:20-30) 25. søndag efter trinitatis 2. t.r "Guds Riges og Menneskesønnens komme".
3,1 3 i advent, I årg Matt. 11,2-10   3. søndag i advent 1. t.r "Johannes Døbers spørgsmål".
3,2 3 i advent, II årg Matt. 11,16-24 (11:11-19) 10. søndag efter trinitatis 2. t.r "Børnene på torvet - veråb over Israels byer".
4,1 4 i advent, I årg Luk. 1,46-55   Mariæ bebudelses dag 2. t.r "Marias lovsang".
4,2 4 i advent, II årg Luk. 1,26-38 (1:30-33) Mariæ bebudelses dag 1. t.r "Marias bebudelse".
5 julnattmässa, enda årg Luk. 2,1-14   Juleaften "Jesu fødsel"
5 julnattmässa, enda årg Luk. 2,1-14   1. juledag 1. t.r "Jesu fødsel".
6,2 juldagen, II årg Johs. 1,1-14   1. juledag 2. t.r "Prologen".
6,3 juldagen, III årg Matt. 1,18-25 (1:18-24) Juleaften "Omkring Jesu fødsel".
6,4 juldagen, I II III årg Luk. 2,1-14 (2:1-20) Juleaften "Jesu fødsel"
6,4 juldagen, I II III årg Luk. 2,1-14 (2:1-20) 1. juledag 1. t.r "Jesu fødsel".
7,3 annand jul, III årg Matt. 10,32-42 (10:32-39) 2. juledag 2. t.r "Fællesskabet med Kristus - i medgang og modgang".
8,1 sönd e jul, I årg Luk. 2,25-40 (2:33-40) Julesøndag 1. t.r "Simeons lovsang".
8,2 sönd e jul, II årg Matt. 2,13-23   Julesøndag 2. t.r "Jesus i Egypten".
8,3 sönd e jul, III årg Johs. 1,1-14 (1:9-14) 1. juledag 2. t.r "Prologen".
9,1 nyårsd, I årg Luk. 2,21   Nytårsdag 1. t.r "Jersu omskærelse".
9,2 nyårsd, II årg Luk. 13,1-9 (13:6-9) 21. søndag efter trinitatis 2. t.r "Tårnet i Siloam og figentræet, der ikke bar frugt".
10,1 sönd e nyår, I årg Luk. 2,41-52 (2:42-52) 1. søndag efter helligtrekonger 1. t.r "Jesus som 12-årig i templet".
10,2 sönd e nyår, II årg Johs. 10,22-30   2. søndag efter påske 2. t.r "Jeg og Faderen, vi er ét".
10,3 sönd e nyår, III årg Matt. 23,34-39 (23:37-39) 2. juledag 1. t.r "Profeternes forfølgelse og dommen over Jerusalem".
11,2 trettonded, II årg Johs. 8,12-20 (8:12-12) Helligtrekonges søndag 2. t.r "Jesu vidnesbyrd om sig selv som verdens lys".
11,4 trettonded, I II III årg Matt. 2,1-12   Helligtrekonges søndag 1. t.r "De vise mænds tilbedelse af barnet".
12,1 1 e trett, I årg Matt. 3,13-17   Fastelavns søndag 1. t.r "Jesus bliver døbt af Johannes".
13,1 2 e trett, I årg Johs. 2,1-11   2. søndag efter helligtrekonger 1. t.r "Brylluppet i Kana".
13,2 2 e trett, II årg Johs. 4,5-26   2. søndag efter helligtrekonger 2. t.r "Jesus og den samaritanske kvinde ved Jacobs brønd".
14,1 3 e trett, I årg Matt. 8,1-13 (8:5-13) 3. søndag efter helligtrekonger 1. t.r "Jesus renser en spedalsk og helbreder en officers tjener".
14,3 3 e trett, III årg Johs. 4,46-53 (4:46-54) 21. søndag efter trinitatis 1. t.r "Helbredeslen af den kgl. embedsmands søn".
15,1 4 e trett, I årg Matt. 8,23-27   4. søndag efter helligtrekonger 1. t.r "Stormen på søen".
15,2 4 e trett, II årg Johs. 5,1-15 (5:1-14) 14. søndag efter trinitatis 2. t.r "Manden ved Betesda-dammen".
15,3 4 e trett, III årg Matt. 14,22-33   4. søndag efter helligtrekonger 2. t.r "Peter vandrer på vandet".
16,1 5 e trett, I årg Matt. 13,24-30   5. søndag efter helligtrekonger 1. t.r "Ukrudtet i hveden"
16,1 5 e trett, I årg Matt. 13,24-30   26. søndag efter trinitatis - se 5. søndag efter helligtrekonger. 1. t.r "Ukrudtet i hveden".
16,3 5 e trett, III årg Mark. 4,26-32 (4:26-29) Søndag seksagesima 2. t.r "Lignelserne om sæden og sennepskornet".
17 6 e trett, enda årg Johs. 5,17-29 (5:17-21) 24. søndag efter trinitatis 2. t.r "Jesu tale om sit forhold til Faderen".
18,1 septuag, I årg Matt. 20,1-16   Søndag septuagesima 1. t.r "Lignelsen om arbejderne i vingården".
18,2 septuag, II årg Luk. 17,5-10 (17:7-10) 3. søndag efter helligtrekonger 2. t.r "Tro som et sennepskorn og det at være tjener".
19,3 sexag, III årg Johs. 8,42-51 (8:46-51) 3. søndag i fasten 2. t.r "Gud eller Djævelen til Fader?"
20,1 fastlagssönd, I årg Luk. 18,31-43   Fastelavns søndag 2. t.r "Helbredelsen af en blind mand ved Jeriko".
20,2 fastlagssönd, II årg Johs. 12,23-33 (12:20-33) Sidst søndag efter helligtrekonger 2. t.r "Sønnens herliggørelse - dommen over verden".
22,1 1 i fastan, I årg Matt. 4,1-11   1. søndag i fasten 1. t.r "Jesu fristes af Djævelen".
22,2 1 i fastan, II årg Matt. 16,13-26 (16:21-23) 5. søndag efter trinitatis 2. t.r "Peters bekendelse ved Cæsarea Filippi".
23,1 2 i fastan, I årg Matt. 15,21-28   2. søndag i fasten 1. t.r "Den Kanaanæiske kvinde".
23,2 2 i fastan, II årg Luk. 7,36-50   11. søndag efter trinitatis 2. t.r "Kvinden i farisæerens hus".
23,3 2 i fastan, III årg Mark. 9,14-29 (9:14-32) 2. søndag i fasten 2. t.r "Helbredelsen af den demonbesatte dreng".
24,1 3 i fastan, I årg Luk. 11,14-28   3. søndag i fasten 1. t.r "Uddrivelse ved Beelzebul?"
25,1 midfastosönd, I årg Johs. 6,1-15   Midfaste søndag 1. t.r "De fem brød og de to fisk".
25,2 midfastosönd, II årg Johs. 6,24-37 (6:24-36) Midfaste søndag 2. t.r "Kravet om tegn - Jesus som livets brød".
25,3 midfastosönd, III årg Johs. 6,44-51 (6:51-65) 2. pinsedag 2. t.r "Jeg er det levende brød".
26,2 5 i fastan, II årg Matt. 21,28-44 (21:33-43) 20. søndag efter trinitatis 2. t.r "De to sønner og vingårdsejeren".
26,3 5 i fastan, III årg Johs. 3,1-15 (3:11-15) Trinitatis søndag 1. t.r "Jesus og Nikodemus".
27,4 palmsönd, I II III årg Johs 12,1-16   Palmesøndag "Salvningen i Betania og indtoget i Jerusalem".
28 skärtorsd, enda årg Matt. 26,17-30   Skærtorsdag 1. t.r "Forræderen udpeges og nadveren indstiftes".
28 skärtorsd, enda årg Johs. 13,1-15   Skærtorsdag 2. t.r "Fodvaskningen".
29 långfred, enda årg Matt. 27,31-56 (27:32-56) Langfredag 1. t.r "Jesu korsfæstelse og død".
29 långfred, enda årg Luk. 23,26-49   Langfredag 2. t.r "Jesu korsfæstelse og død".
30 påsknattmässa, enda årg Matt. 28,1-8   Påskedag 2. t.r "Jesu opstandelse".
31,1 påskdagen, I årg Mark. 16,1-8   Påskedag 1. t.r "Englens budskab; Han er opstanden!".
31,2 påskdagen, II årg Johs. 20,1-18 (20:1-10) 2. påskedag 2. t.r "Marie Magdalene og Peter ved graven".
32,2 annand påsk, II årg Johs. 20,1-18 (20:11-18) 2. påskedag 2. t.r "Marie Magdalene og Peter ved graven".
32,3 annand påsk, III årg Luk. 24,46-53 (24:36-49) Kristi Himmelfartsdag 2. t.r "Kristi himmelfart".
32,4 annand påsk, I II III årg Luk. 24,13-35   2. påskedag 1. t.r "Vandringen til Emmaus".
33,1 1 e påsk, I årg Johs. 20,19-31   1. søndag efter påske 1. t.r "Tvivleren Thomas kommer til tro".
33,3 1 e påsk, III årg Johs. 21,15-19   1. søndag efter påske 2. t.r "Jesus og Simon Peter".
34,1 2 e påsk, I årg Johs. 10,11-16   2. søndag efter påske 1. t.r "Jeg er den gode hyrde!".
35,1 3 e påsk, I årg Johs. 16,16-22   3. søndag efter påske 1. t.r "En kort tid, så ser I mig ikke længere".
35,2 3 e påsk, II årg Johs. 14,1-11 (14:1-12) 3. søndag efter påske 2. t.r "Jeg er vejen, sandheden og livet".
36,1 4 e påsk, I årg Johs. 16,5-15 (16:5-11) 4. søndag efter påske 1. t.r "Løftet om Talsmandens komme".
36,2 4 e påsk, II årg Johs. 15,1-11 (15:10-17) 18. søndag efter trinitatis 2. t.r "Det sande vintræ".
36,3 4 e påsk, III årg Johs. 17,1-11 (17:9-17) 5. søndag efter påske 2. t.r "Jesu ypperstepræstelige bøn".
37,1 bönsönd, I årg Johs. 16,23b-28 (16:23-33) 5. søndag efter påske 1. t.r "Bønnen i Jesu navn".
38,1 Kr himmelsf d, I årg Matt. 28,16-28 (28:16-20) Trinitatis søndag 2. t.r "Dåbs- og missionsbefalingen".
38,2 Kr himmelsf d, II årg Luk. 24,46-53 (24:49-53) Kristi Himmelfartsdag 2. t.r "Kristi himmelfart".
38,3 Kr himmelsf d, III årg Johs. 17,20-26 (17:24-26) 6. søndag efter påske 2. t.r "Jesu bøn om de troendes enhed".
39,1 6 e påsk, I årg Johs. 15,26-16,4   6. søndag efter påske 1. t.r "Kommende forfølgelser".
39,3 6 e påsk, III årg Johs. 16,5-15 (16:12-15) 4. søndag efter påske 1. t.r "Løftet om Talsmandens komme".
40,1 pingstdagen, I årg Johs. 14,22-31 (14:23-29) Pinsedag 1. t.r "Talsmandens gerning".
40,2 pingstdagen, II årg Johs. 14,15-21   Pinsedag 2. t.r "At elske og holde Jesu bud".
41,1 annand pingst, I årg Johs. 3,16-21   2. pinsedag 1. t.r "Guds kærlighed og dommen over verden".
41,2 annand pingst, II årg Johs. 6,44-51 (6:44-47) 2. pinsedag 2. t.r "Jeg er det levende brød".
42,1 hel tref d, I årg Matt. 11,25-30   Sidste søndag i kirkeåret 2. t.r "Kom hid til mig...".
42,2 hel tref d, II årg Matt. 28,16-28 (28:16-20) Trinitatis søndag 2. t.r "Dåbs- og missionsbefalingen".
42,3 hel tref d, III årg Johs. 15,1-11 (15:1-9) 18. søndag efter trinitatis 2. t.r "Det sande vintræ".
43,1 1 e tref, I årg Johs. 3,1-15 (3:1-8) Trinitatis søndag 1. t.r "Jesus og Nikodemus".
44,1 2 e tref, I årg Luk. 14,16-24   2. søndag efter trinitatis 1. t.r "Lignelsen om det store festmåltid".
44,2 2 e tref, II årg Luk. 19,1-10   7. søndag efter trinitatis 1. t.r "Jesus møder overtolderen Zakæus".
44,3 2 e tref, III årg Johs. 1,35-51 (1:35-46) 19. søndag efter trinitatis 2. t.r "En række discipelkaldelser".
45,1 3 e tref, I årg Luk. 15,1-10   3. søndag efter trinitatis 1. t.r "Lignelsen om de 99 får og den tabte drakme".
45,2 3 e tref, II årg Luk. 15,11-32   3. søndag efter trinitatis 2. t.r "Lignelsen om den fortabte søn".
46,3 4 e tref, III årg Luk. 13,1-9 (13:1-5) 21. søndag efter trinitatis 2. t.r "Tårnet i Siloam og figentræet, der ikke bar frugt".
47,1 apostlad, I årg Luk. 5,1-11   5. søndag efter trinitatis 1. t.r "Peters fiskedræt".
47,2 apostlad, II årg Matt. 16,13-26 (16:13-20) 5. søndag efter trinitatis 2. t.r "Peters bekendelse ved Cæsarea Filippi".
48,1 6 e tref, I årg Matt. 5,20-26   6. søndag efter trinitatis 1. t.r "Om drab, vrede og forsoning".
48,2 6 e tref, II årg Matt. 16,13-26 (16:24-27) 5. søndag efter trinitatis 2. t.r "Peters bekendelse ved Cæsarea Filippi".
49,2 Kr förklar d, II årg Johs. 17,1-11 (17:1-8) 5. søndag efter påske 2. t.r "Jesu ypperstepræstelige bøn".
49,3 Kr förklar d, III årg Matt. 17,1-9 (17:9-13) Sidst søndag efter helligtrekonger 1. t.r "Forklarelsen på bjerget"
49,4 Kr förklar d, I II III årg Matt. 17,1-9 (17:1-8) Sidst søndag efter helligtrekonger 1. t.r "Forklarelsen på bjerget"
50,1 8 e tref, I årg Matt. 7,15-21   8. søndag efter trinitatis 1. t.r "Advarslen mod de falske profeter".
50,2 8 e tref, II årg Matt. 7,22-29   8. søndag efter trinitatis 2. t.r "Huset på sand og klippegrund".
50,3 8 e tref, III årg Matt. 7,7-14 (7:13-14) St. Bededag (4. fredag efter påske). 2. t.r "Bed, så skal der gives jer...".
51,1 9 e tref, I årg Matt. 25,14-30   Søndag septuagesima 2. t.r "Lignelsen om de betroede talenter"
51,2 9 e tref, II årg Luk. 12,32-48 (12:42-48) 9. søndag efter trinitatis 2. t.r "Om at have sin skat i himlen".
52,1 10 e tref, I årg Luk. 19,41-48 (19:41-47) 10. søndag efter trinitatis 1. t.r "Jesu gråd over Jerusalem".
52,2 10 e tref, II årg Luk. 4,16-30 (4:23-30) 1. søndag i advent 2. t.r "Jesus i Nazaret synagoge".
52,3 10 e tref, III årg Matt. 11,16-24 (11:20-24) 10. søndag efter trinitatis 2. t.r "Børnene på torvet - veråb over Israels byer".
53,1 11 e tref, I årg Luk. 18,9-14   11. søndag efter trinitatis 1. t.r "Tolderen og farisæren".
53,2 11 e tref, II årg Matt. 21,28-44 (21:28-31) 20. søndag efter trinitatis 2. t.r "De to sønner og vingårdsejeren".
54,1 12 e tref, I årg Mark. 7,31-37   12. søndag efter trinitatis 1. t.r "Effatha - helbredelsen af en døvstum".
54,2 12 e tref, II årg Johs. 8,28-36 (8:31-36) 4. søndag efter påske 2. t.r "Menneskesønnens ophøjelse".
55,1 13 e tref, I årg Luk. 10,23-37   13. søndag efter trinitatis 1. t.r "Lignelsen om den barmhjertige samaritaner".
55,2 13 e tref, II årg Matt. 5,43-48 (5:38-48) 4. søndag efter trinitatis 2. t.r "Om fjendekærlighed".
55,3 13 e tref, III årg Mark. 12,38-44 (12:41-44) 23. søndag efter trinitatis 2. t.r "Den fattige enkes gave".
56,1 14 e tref, I årg Johs. 17,20-26 (17:18-23) 6. søndag efter påske 2. t.r "Jesu bøn om de troendes enhed".
56,2 14 e tref, II årg Luk. 22,24-32 (22:24-47) 1. søndag i fasten 2. t.r "Den største er den, der tjener".
57,1 15 e tref, I årg Matt. 6,24-34   15. søndag efter trinitatis 1. t.r "Om bekymringer og at tjene Gud og Mammon".
57,2 15 e tref, II årg Luk. 10,38-42   15. søndag efter trinitatis 2. t.r "Martha og Maria".
58,1 16 e tref, I årg Johs. 11,19-45 (11:17-27) 16. søndag efter trinitatis 2. t.r "Opvækkelsen af Lazarus".
58,1 16 e tref, I årg Johs. 11,19-45 (11:38-44) 16. søndag efter trinitatis 2. t.r "Opvækkelsen af Lazarus".
58,2 16 e tref, II årg Luk. 7,11-17   16. søndag efter trinitatis 1. t.r "Opvækkelsen af enkens søn fra Nain".
58,3 16 e tref, III årg Matt. 9,18-26   24. søndag efter trinitatis 1. t.r "Opvækkelsen af synagogeforestanderens datter og helbredelsen af kvinden med blødninger".
59,1 17 e tref, I årg Luk. 16,19-31   1. søndag efter trinitatis 1. t.r "Den rige mand og Lazarus".
59,2 17 e tref, II årg Luk. 12,13-21   1. søndag efter trinitatis 2. t.r "Den rige bonde".
59,3 17 e tref, III årg Luk. 16,1-9 (16:1-8) 9. søndag efter trinitatis 1. t.r "Lignelsen om den uærlige forvalter".
60,3 18 e tref, III årg Matt. 13,44-52 (13:44-46) 5. søndag efter helligtrekonger 2. t.r "Skatten i marken, perlen og voddet".
60,3 18 e tref, III årg Matt. 13,44-52 (13:44-46) 26. søndag efter trinitatis - se 5. søndag efter helligtrekonger. 2. t.r "Skatten i marken, perlen og vodet".
61,1 19 e tref, I årg Mark. 2,1-12   19. søndag efter trinitatis 1. t.r "Helbredelsen af en lam og tilgivelse af synd".
62,2 20 e tref, II årg Mark. 10,13-16   1. søndag efter helligtrekonger 2. t.r "Jesus og de små børn".
63,1 21 e tref, I årg Matt. 22,15-22   23. søndag efter trinitatis 1. t.r "Skattens mønt".
63,2 21 e tref, II årg Matt. 7,7-14 (7:12-12) St. Bededag (4. fredag efter påske). 2. t.r "Bed, så skal der gives jer...".
64,2 22 e tref, II årg Matt. 22,1-14 (22:1-3) 20. søndag efter trinitatis 1. t.r "Kongesønnens bryllup".
64,2 22 e tref, II årg Matt. 22,1-14 (22:10-14) 20. søndag efter trinitatis 1. t.r "Kongesønnens bryllup".
65,1 23 e tref, I årg Matt. 18,21-35   22. søndag efter trinitatis 1. t.r "Lignelsen om den hårdhjertede tjener".
67,1 sönd f domssönd, I årg Matt. 25,1-13   2. søndag i advent 2. t.r "Lignelsen om de ti brudepiger".
67,2 sönd f domssönd, II årg Luk. 12,32-48 (12:35-40) 9. søndag efter trinitatis 2. t.r "Om at have sin skat i himlen".
67,3 sönd f domssönd, III årg Luk. 12,32-48 (12:32-32) 9. søndag efter trinitatis 2. t.r "Om at have sin skat i himlen".
68,1 domssönd, I årg Matt. 25,31-46   Sidste søndag i kirkeåret 1. t.r "Verdensdommen".
68,2 domssönd, II årg Matt. 13,44-52 (13:47-50) 5. søndag efter helligtrekonger 2. t.r "Skatten i marken, perlen og voddet".
68,2 domssönd, II årg Matt. 13,44-52 (13:47-50) 26. søndag efter trinitatis - se 5. søndag efter helligtrekonger. 2. t.r "Skatten i marken, perlen og vodet".
68,3 domssönd, III årg Johs. 5,17-29 (5:24-29) 24. søndag efter trinitatis 2. t.r "Jesu tale om sit forhold til Faderen".
69,4 kyndelsmässod, I II III årg Luk. 2,25-40 (2:22-32) Julesøndag 1. t.r "Simeons lovsang".
70,3 Marie beb d, III årg Luk. 1,46-55   Mariæ bebudelses dag 2. t.r "Marias lovsang".
70,4 Marie beb d, I II III årg Luk. 1,26-38   Mariæ bebudelses dag 1. t.r "Marias bebudelse".
71,3 midsommard, III årg Luk. 1,67-80   3. søndag i advent 2. t.r "Zakarias lovsang".
72,2 hel Mik d, II årg Matt. 18,1-14 (18:1-10) 22. søndag efter trinitatis 2. t.r "Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen".
72,3 hel Mik d, III årg Johs. 1,35-51 (1:47-51) 19. søndag efter trinitatis 2. t.r "En række discipelkaldelser".
73,1 tacksägelsed, I årg Luk. 17,11-19   14. søndag efter trinitatis 1. t.r "De ti spedalske".
74,1 alla helg d, I årg Matt. 5,1-12   Alle Helgens dag 1. t.r "Saligprisningerne".
74,2 alla helg d, II årg Matt. 5,13-16   Alle Helgens dag 2. t.r "I er jordens salt".
75,2 sönd e alla helg d, II årg Johs. 6,24-37 (6:37-40) Midfaste søndag 2. t.r "Kravet om tegn - Jesus som livets brød".
77 passionsgtj, enda årg Luk. 22,24-32 (22:1-23:25) 1. søndag i fasten 2. t.r "Den største er den, der tjener".
77 passionsgtj, enda årg Mark. 14,3-9 (14:1-15:20) Palmesøndag 2. t.r "Salvningen i Betania"
77 passionsgtj, enda årg Matt. 26,17-30 (26:1-27:31) Skærtorsdag 1. t.r "Forræderen udpeges og nadveren indstiftes".
77 passionsgtj, enda årg Matt. 27,31-56 (26:1-27:31) Langfredag 1. t.r "Jesu korsfæstelse og død".
77 passionsgtj, enda årg Johs. 17,1-11 (17:1-19) 5. søndag efter påske 2. t.r "Jesu ypperstepræstelige bøn".
Texter som saknas i den svenska evangelieboken
     Johs. 1,19-28   4. søndag i advent 1. t.r "Johannes Døbers vidnesbyrd om Jesus".
     Johs. 3,25-36   4. søndag i advent 2. t.r "Johannes Døbers vidnesbyrd om Jesus".
     Matt.6:9-13   Nytårsdag 2. t.r "Om bøn - Fadervor".
     Mark. 4,1-20   Søndag seksagesima 1. t.r "Lignelsen om sædemanden - og dens udlægning".
     Matt. 3,1-10   St. Bededag (4. fredag efter påske). 1. t.r "Johannes Døbers fremtræden".
     Mark. 16,14-20   Kristi Himmelfartsdag 1. t.r "Den opstandne befaler at forkynde og døbe".
     Luk. 14,25-35   2. søndag efter trinitatis 2. t.r "Prisen for at følge efter Jesus".
     Luk. 6,36-42   4. søndag efter trinitatis 1. t.r "Splinten og bjælken i øjet".
     Matt. 19,16-26   6. søndag efter trinitatis 2. t.r "Den rige yngling".
     Matt. 10,24-31   7. søndag efter trinitatis 2. t.r "Disciplen og mesteren - to spurve for en skilling".
     Matt. 12,31-42   12. søndag efter trinitatis 2. t.r "Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav".
     Matt. 20,20-28   13. søndag efter trinitatis 2. t.r "Zebedæus-sønnernes bøn - om at herske og tjene".
     Luk. 14,1-11   17. søndag efter trinitatis 1. t.r "En helbredelse på en sabbat".
     Mark. 2,14-22   17. søndag efter trinitatis 2. t.r "Jesus spiser med toldere og syndere".
     Matt. 22,34-46   18. søndag efter trinitatis 1. t.r "Det største bud i loven - Davids Søn".
     Matt. 24,15-28   25. søndag efter trinitatis 1. t.r "De sidste tiders store trængsel".


Åter till startsidan