Åter till arkivet

Floda Kyrkoarkiv N III 4
Arkivförteckning över Floda församlings kyrkoarkiv. upprättad 1983.
(HTML: 2000-08-28, rättelser införda med röd text 2001-08-08)
(Vissa sidor ej fullständiga. De markeras med "[- - -]")

Här finns förteckning över arkivalier som lämnats till Svar 2000-08-16, för mikrofilmning och vidare leverans till Landsarkivet i Uppsala. Av den framgår även om mikrofilm redan nu är gjord.
Observera att vissa volymer betecknas olika i de båda förteckningarna.


A IHusförhörslängder
1kv1663-1683
2"1684-1716"item bänkdelningsbok" Se O Ia 1684-1716
3fol1732-1743"item Copiebok av Kungl, Brev och Consistorie Cirkulär 1731-1743" Om luckan intet känt,
4fol1744-1750
5"1751-1757
6"1758-1765
7"1768-1775
8"1775-1784
9"1785-1794
10-11"1795-1805
12-13 "1806-1815
14-15 "1816-1826
16-17 "1827-1836
18-19 "1837-1846
20-22 "1847-1856
23-25 "1857-1862
26-28 "1863-1872
29-31 "1873-1882
32-34 "1883-1892
35-37 "1893-1899
 
A II aFörsamlingsböcker med fastighetslängder och register
 [- - -]1900-1974
 
A II bcFörsamlingsböcker med fastighetslängder och register
 [- - -] (13 vol. 1975-1991)
 
A IIIBöcker över obefintliga
1fol1895-1967
 
A IV abLiggare och Register bestående av personakter
 [- - -] (8 vol. 1974-1991)
 
A IV cLiggare och Register bestående av personakter
1 1968-Emigrantregister
 
A IV dLiggare och Register bestående av personakter
1 1967-1980Personakter för avlidna och dödförklarade
2 1981-1991- " -
 
A VFörsamlingsegister
1 1968-19911897-1945
2 1968-19911946-1991
 
A VIAvgångsregister
 [- - -]
 
BIn- och utflyttningslängder m.m.
1kv1844-1860Även kungörelser till Floda Kyrka
2fol1861-1894
3"1895-1945Från 1916 endast inflyttningsbok
4"1916-1948
5kv1916-1938Förteckning över ankomna avier om inflyttning
6"1939-1947-"-
7fol1946-1947Inflyttningsbok
8"1948-1969-"-
9"1949-1984Utflyttningsbok
10"1970 - 1989Inflyttningsbok
11"1985 - 1991Utflyttningsbok
12"1990 - 1991Inflyttningsbok
 
CFödelse och Dopböcker
1kv1672-1695Folierad 6-180, De 5 första bladen fattas. Item räkenskapsbok (kyrkans special) 1672-1693, Begravningsbok vigselbok journal om bötespengar,
2fol1695-1724Item Comunionsbok 1696-1707
3"1725-1754
4"1755-1775
5"1776-1842
6"1842-1860Delvis dupletter se ovan,
7"1843-1861
8"1861-1881
9"1881-1894
10"1895-1945Folierad 1-400
11"1946-1949" 1-200
12"1950-1991" 1-200
13"1991-
 
D ILängder över nattvardsungdom konfirmationsböcker
1fol1887-1894
2"1895-1948Folierad 1-200
3"1949-1994" 1-200
4"1991-
 
D IILängder över nattvardsgäster, kommunionlängder
1kv1685-1692
-fol1696-1707Se C 2, Om luckan intet känt,
2kv1887-1889Om luckan intet känt. [ anm. nattv.längderna är under perioden integrerade med husförhörslängderna, d.v.s A I]
3fol1895-1945Paginerad 1-192
4"1946-1953" 1-
 
E ILysnings- och Vigselböcker
-kv1672-1695Se C nr 1
-"1695-1725Se L I b 1
-fol1725-1753Se C nr 3. Om luckan intet känt
-"1755-1775Se C nr 4
1"1776-1860
-"1842-1860Se C nr 4Duplettex.
2"1861-1894
3"1895-1948Folierad 1-150
4"1949-1969Folierad 1-150
 
E IIÄktenskapsböcker
1 1970-1981Pärm
2 1991-
 
FDöd- och Begravningsböcker
-kv1672-1695Se C nr 1
-"1695-1725Se L I b 1
-fol1726-1754Se C nr 3. Om luckan intet känt.
-"1755-1775Se C nr 4
1"1776-1823
2"1801-1810Item intressebok 1764-1777
3"1824-1858
-"1842-1860Se C nr 6
4"1859-1860
5"1861-1874
6"1875-1894
7"1895-1926Folierad 1 - 160
8"1927-1949Folierad 1 - 200
9"1950- 1991
10"1991-
 
GBefintliga längder, såsom avlösningslängder, straffjournaler, redog. över folkmängd, diarum, signaturfört.
-kv1672-1694Se C nr 1 Bötesjournal
1fol1749-1824Tabellbok
2"1825-1859"
3"1843-1859Vaccinationsjournal
4"1878Summarisk redogörelse för folkmängden
5"1975-Skrivelser ang folkbokföring
6"1973-Diarium
7"1968-1979Signaturförteckning. (Finns i pärmen: arkivförteckning)
8"1979-"
 
H IBilagor och kungörelser
 [- - -]
 
H II aBilagor och kungörelser
 [- - -] Samtliga handlingar är helt utgallrade
 
H II bBilagor och kungörelser
 [- - -] Samtliga handlingar är helt utgallrade
 
H II cBilagor och kungörelser
 [- - -]
 
H III aBilagor och kungörelser
 [- - -]
 
H III bBilagor och kungörelser
 [- - -]
 
H III cBilagor och kungörelser
1 1947-1985Kunngörelser om dop. Lucka 1955-1973
 
H IVBilagor och kungörelser
1 1895-1989Konfirmationshandlingar
 
H V aBilagor och kungörelser
1 1947-1990Lysningskungörelser
 
H V bBilagor och kunngörelser
1 1968-1991Äktenskapshandlingar
 
H VI aBilagor och kunngörelser
1 1968-1991Död- och begravningshandlingar
 
H VI bBilagor och kunngörelser
1 1963-1990 Tacksägelsebok
 
ISkrivelser fr. Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel
1fol1623-1699General Räkenskapsbok över Floda kyrkas fattigas cassors förvaltning pro annis 1638-1745 jämte copier av nogra kongel. Bref och cirkulär
-"1731-1743Copiebrev av Kungl. brev och Consistorie cirkulär. Se A I nr 3
2"1734-1785En samling rättegångshandlingar m.m. rörande Floda. Reg 1-45
31908-Handlingar
 
JÖvriga handlingar
1 kv 1882-Ett par pärmar innehållande 5 gamla handlingar skänkta av Eljas Olov Olsson i Björbo
2"1833-1838Journal över tryckta förordningar som lästs i kyrkan
3"1915-1953Kungörelselistor
4"1942-1952Förteckningar å kungörelser
5"1953-1964
6"1965-
 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar
- 1728Se C: 1 fol. 47 v.
1fol1768-1829
2"1830-1852
3"1852-1862
 
K II aKyrkostämmas, fullmäktiges o förs. deligerades prot.
1 1863-1880Skolstyrelsens protokoll 1846-1962 jämte kyrkostämmo-, kyrkoråds-, och skolrådsprotokoll
2 1879-1910Kyrkostämmoprotokoll
3 1911-1920
4 1921-1938
5 1938-1948
6 1943-1962Kyrkofullmäktiges protokoll
7 1963-1970
  1971-
 
K II bKyrkostämmas, fullmäktiges och förs.deligerades handlingar
1 1903-1947Skrivelser och handlingar till kyrkostämman
2 1948-1962Skrivelser och handlingar till kyrkofullmäktige
3 1963-1967
4 1968-1970
5 1971
 
K III aKyrkorådsprotokoll
- 1753-24/1Se L I b 3
- 1863-1880Se K II a 1
1 1881-1907
2 1907-1915
3 1916-1921Skolrådsprotokollen 1921-1931.
4 1921-1932Folkskolestyrelsen från 1932.
5 1933-1946
6 1946-1954
7 1954-1961
8 1961-1966 6/5
9 1966-1973
10 1974- 1984Pärm
11 1985 -"
 
K III bKyrkorådshandlingar
1 1903-1922Skrivelser o handl. ang. kyrkorådet
2 1923-1943- " -
3 1944-1959- " -
4 1960-1967- " -
5 1968-1975- " -
6 1976-1978- " -
7 1979-1980- " -
8 1981- " -
9 1982- " -
10 1983- " -
11 1984- " -
12 1985- " -
13 19866 pärmar a - f
   a) personalfrågor
   b) fastigheter
   c) ritningar
   d) ekonomi
   e) offerter, anbud, ritningar
   f) utredningar
 
K IV aSkolrådsprotokoll och handlingar rörande skolväsendet
-fol1863-1880Se K II a 1
-"1881-1907Se K III a 1
-"1903-1922Se K III b 1
-"1907-1915Se K III a 2
-"1916-1921Se K III a 3
-"1921-1931Se K III a 4
 
K IV bSkolråds protokoll och handlingar rörande skolväsendet
1 1844-1898Handlingar rörande Floda skolor
2 a 1877-1914Undervisningsstatistik
2 b 1877-1914
2 c 1877-1914
3 a 1915-1931
3 b 1915-1931Från 1932 skolan till borgl. kommun
4 1919-1931" Fortsättningsskolan
5 1883-1938" Lärarpersonal
6 1920-Saknas
 
K IV cSkolråds protokoll och handlingar rörande skolväsendet
1fol1878-1894Förteckning över skolpliktiga barn
2"1895-1909
3"1895-1909
4"1904-1915
5"1905-1916
6"1906-1907
7"1916-1929
 
KVÖvriga nämnders protokoll och handlingar
1 1922-1925Floda barnavårdsnämnds protokoll
 
L I aRäkenskaper för kyrka
1 1953-1955Huvudbok
2 1956-1958
3 1959-1961
4 1962-
 
L I bRäkenskaper för kyrka
- 1638-1675Generalräkenskapsbok Se I nr 1
- 1672-1695Kyrkans Special Se C nr 1
1 1695-1717Kyrkans Special
2 1718-1737Kyrkans Special Dessutom L III 1718-1744
3 1738-1746Kyrkans Special
4 1745-1777Floda kyrkas generalräkenskapsbok jämte Cassabok för fattigkassans inkomster och utgifter 1792-1813.
5 1745-1790Kyrkans Special
- 1764-1777Intressebok Se F nr 2
6 1777-1853Kassabok för kyrkans inkomster och utgifter
7 1777-1832Kyrkans specialräkenskapsbok
8 1778-1804Intressebok för Floda kyrko- och fattigkassa. Dessutom L III 1778-1804
9 1805-1826Floda kyrko-och fattigkassa inkomster. Dessutom L III 1805-1826
10 1827-1837Journal över kyrkans och fattigkassans inkomster och utgifter. Dessutom L III 1827-1837
11 1832-1875Kyrkans Specialräkenskapsbok
12 1837-1866Journal över kyrkans och fattigkassans inkomster och utgifter. Dessutom L III 1837-1866
13 1853Intressebok för Floda kyrko- och fattigkassa. Dessutom L III 1853
14 1854-1901Kassaräkning över kyrkans inkomster och utgifter
15 1867-1918Inkomstjournal för kyrkan
16 1876-1901Floda kyrkas inkomster
17 1876-1901Floda kyrkas utgifter
18 1901-1923Floda kyrkokassas räkenskaper
19 1902-1947Floda kyrkokassas inkomster
20 1902-1947Floda kyrkokassa utgifter
21 1924-1928Floda kyrkokassas räkenskaper
22 1929-1941"
23 1942-1952"
24 1933-1947Räkenskapsbok för Floda pastorats prästlönekassa
25 1948-1954Kassabok för Floda prästlöneboställ och prästgårdsbyggnadskassa
26 1948-1954Kassabok för kyrkokassa
27 1955-1959"
28 1960-1961Dagbok
29 1962"
30 1963"
31 1964"
32 1965"
33 1966"
34 1967"
35 1968"
36 1969"
37 1970"
38 1971"
39 1972"
40 1973"
41 1974"
42 1975"
43 1976"
44 1977"
45 1978"
46 1979"
47 1980"
48 1981"
49 1982"
50 1983"
51 1984"
52 1985"
53 1986"
54 1987"
55 1988"
56 1989"
57 1990"
58 1991"
59 1992"
60 1993"
61 1994"
 
L I cRäkenskaper för kyrka
1 1955-1961Fördelningskort
2 1962"
3 1963"
4 1964"
5 1965"
6 1966"
7 1967"
8 1968"
9 1969"
10 1970"
11 1971"
12 1972"
13 1973"
14 1974"
15 1975"
16 1976"
17 1977"
18 1978"
19 1979"
20 1980"
21 1981"
22 1982"
23 1983"
24 1984"
25 1985"
26 1986"
27 1987"
28 1988"
29 1989"
30 1990"
31 1991"
32 1992"
33 1993"
 
L I dRäkenskaper för kyrka
  [- - -](Verifikationer)
 
L II aRäkenskaper för skola
1 1818-1843Huvudräkningsbok för Floda skolkassas inkomster och utgifter
2  Capitalbok för Floda skolkassa
3 1844-1901Floda skolkassas räkenskaper
4 1854-1871Ugifts- och inkomskladd för Floda församlings skolkassa
5 1901-1931Floda skolkassas räkenskaper
6 1902-1929Floda skolkassas inkomster
7 l902-1929Floda skolkassas utgifter
8 1930-1931Floda skolkassas utgifts- och inkomstspecial. Från 1/1 1932 skolan till borgl. kommun
 
L II bRäkenskaper för skola
1 1878-1886Skolkassans verifikationer
2 1887-1890
3 1891-1894
4 1895-1901
5 1902-1906
6 1906-1910
7 1911-1914
8 1915-1917
9 1918-1920
10 1921-1922
11 1923-1924
12 1925-1926
13 1927-1928
14 1929-1930
l5 1931-1932
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
1fol1638-1745Generalräkenskapsbok. Se I nr 1
- 1695-1744Specialräkenskaper. Se L I b 1
- 1718-1744Fattigspecial. Se L I b 2
1fol1745-1792En av de fattigas special- och generalförteckning över inkomster och utgifter.
-kv1778-1804Intressebok för fattigkassa Se L I b 8
- 1792-1813Kassabok för fattigkassans inkomster och utgifter.Se L I b 4
- 1805-1826Fattigkassans inkomster och utgifter. Se L I b 9
-fol1827-1837Journal över fattigkassans inkomster och utgifter. Se L I b 10
-"1837-1866Journal över fattigkassans inkomster och utgifter. Se L I b 12
-"1853Intressebok för fattigkassa Se L I b 13
 
L IV aRäkenskaper för kollekt
1kv1915-1950Kollektbok
2"1918-1950"
3fol1951-1968" (kyrkan)
4 1951-1969" (Björbo)
5 1969-1970" (Kyrkan)
6 1970 - 1971"
7 1971 - 1973"
8 1973 - 1974"
9 1974 - 1975"
10 1975 - 1977"
11 1977 - 1978"
12 1978 - 1979"
13 1980 - 1981"
14 1981 - 1982"
15 1982 - 1983"
16 1984 - 1985"
17 1985 - 1986"
18 1986 - 1987"
 
L IV bRäkenskaper för kollekt
 [- - -]Kolektkvitton
 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
1 1843-1851Förteckning över lasarettsmedel
 
L V bFörteckning över särskilda inrättningar och ändamål
 [- - -]1945-Floda blomsterfond
 
LVI aRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma
1 1875-1951Räkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman kyrkofullmäktige
2 1958-1972"
 
L VI bRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma
1 1963Floda Församlings bokslut
2 1964"
3 1965"
4 1966"
5 1967"
6 1968"
7 1969"
8 1970"
9 1971"
10 1972"
11 1973"
12 1974"
13 1975"
14 1976"
15 1977"
16 1978"
17 1979"
18 1980"
19 1981"
20 1982"
21 1983"
22 1984"
23 1985"
24 1986"
 
MHandlingar angaende prästval
1fol1825-1893Handlingar rörande prästval Reg. 1-6
2 1914"
3 1921-"
 
N IVisitationshandlingar
1 1732-1886Visitationsprotokoll General- och specialvisitationsbok. (inbunden) Innehåller både inventarieförteckning och protokoll.
2 1887Visitations- och inventeringsprotokoll.
 
N IIVisitationshandlingar
1 1895Ämbetsberättelser
 
N IIIVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckning
-  Inventarieförteckning. Ingår i N I nr 1
-  Inventeringsprotokoll. Ingår i N I nr 2
1 1887Inventerings- och visitationsbok. Innehaller endast inventarieförteckning
2 1901-1974Inventarie- och arkivförteckning
3 1970-Inventarieförteckning
4 1974-Arkivförteckning
 
O I aÖvriga handlingar angående kyrka
- 1672Bänkindelningsbok. Se C nr 1
1 1680-1757Avskrift av de dokument och facta, som finns i Consistorii arkiv i Västerås ang. Floda församling. Reg 1-136
- 1684-1716Bänkindelningsbok. Se A I nr 2
2 1754-1899Handlingar rörande Floda Kyrka och församling. Reg. 1-22
3 fol1764Bänkindelningslängd
4 "1780-1814"
5  1797 20/8Dessein till tornbyggnad vid Floda Kyrka. Kartfordral.
6  Dokument angaende tornets uppförande 1797, funnet i kulan å tornspiran vid restaureringen år 1932. Avskrift av dokumentet förvaras i kulan.
7 1833Bänkdelningslängd
8 "1885Ritning till ny orgel för Floda församling
9  1908Ritningar till restaurering av Floda kyrka jämte Kungl. Maj:ts godkännande.Kartfordral.
10 1932Floda Kyrka 1932. (Redogörelse rörande byggnadshistorisk undersökning i Floda Kyrka, företagen i samband med kyrkans restaurering år 1932). Kartong.
11 1932Handlingar rörande restaurering av Floda Kyrka. Kartong.
12 1947 m.fl.Handlingar rörande diverse åtgärder i och vid kyrkan.Kartong.
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
1 1899-1900Handlingar ang. kyrkogårdens utvidgning. Gammal pärm.
2 1917-1941-1968" Kartong.
3 3a 1941" Kartfordral.
  3b 1943
  3c 1947,1966 m.fl.
4 1945-1967Handlingar rörande ombyggnad av kyrkans uthus. Kartong.
5 1967Handlingar rörande dräneringsarbeten a kyrkogården, kartong.
6 1967Handlingar rörande parkeringsplatsen vid kyrkan. Kartong.
 
O I cHandlingar rörande gravar
l 1851-1967Familjegravarna på Floda kyrkogård
2 1968Gravbok förd enligt nya gravlagen Lösbladssystem, 9 pärmar
3 1967-1970Gravkartor. Kartfordral.
4  Diverse handlingar ang. gravar. Kartong.
 
O II aHandlingar rörande prästgården
1 1563-1813Samling av dokument tillhörande Floda prästgård. Reg. 1-217.
2 1830Ekonomiska besiktningsinstrument Tidigare N nr 4.
3 1845-1893Handlingar rörande Floda prästgård pastor och boställe. Reg 1-12 nr 3 är lönekonventionen av den 26/4 1867.
4 1916-1918,1965,1970,1973Diverse handlingar rörande prästgården.
5a 1932Handlingar rörande Floda kyrkoherdeboställes löneboställe
5b 1932-"
 
O II bÖvriga handlingar ang. kyrkliga boställen
1 1808-1809Utdrag av kartan över Floda socken i Västerdalarna, innefattande inom nämnda socken varande myr- och vaktslogar som tillhöra Floda prästbord. Kartfordral.
2 1810Karta över Floda prästbords myrslogar. Kartfordral. Om tillkomsten av dessa slogar 1563 se nr1 i boken O II a 1
3 1811Odalägor av N. Lindberg. Mycket söndrig. Kartong.
4 1874-1896Handlingar rörande Floda pastorsboställes skog. Reg. 1-21
5 1907-1968Diverse handlingar rörande jord och skog. Kartong.
6 1980Arrendehandlingar
 
O II cÖvriga handlingar ang. församlingshem
1a 1931Gamla ritningar till det nuvarande församlingshemmet. Kartfordral.
1b 1931"
2 1944Gåvobrev och bidrag till församlingshemsfonden.Gemensam kartong. 2 och 3
3 1947Handlingar rörande köp av tomt till Församlingshem.
 
O II dÖvriga handlingar ang. annan fastighet.
1 1968Handlingar ang. köp av Gustaf Olssona fastighet i Kyrkbyn. (Köpebrev, lagfartshandlingar) Kartong.
 
O IIIÖvriga handlingar ang. prästerskapets löneförmåner
1 1889-1897Debiteringslängd a pastorslön. Inbunden.
2 1898-1907-"-
3 1908-1917-"-
4 1917-1933Pastors löneförmåner. Kartong.
 
O IVÖvriga handlingar angående kyrkobetjäning.
   Pastors semester och ledighet, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och kyrkokassör m.m.
 
O VÖvriga handlingar angående donationer
1  E.0. Olssons Donation. (Se nästa sida)
2a 1905Gåvobrev å fonden "Samuel Erssons Minne"
2b 1933Gåvobrev å fonden " Ingrids Lars Jonssons och hustrun Karin Larsdotters Minne."
2c 1947Donationsbrev ang. Kerstin Larssons Minnesfond
2d  Övriga gåvor. a,b,c, d i gemensam kartong.
3 1972Bäcke Hulda Larssons donation samt gravbrev som finns i O V 1:s kassaskrin
 
O V 1Handlingar ang. E.O. Olssons donation
   Donationsbrev: Original och avskrift, testamente och lagfartshandlingar, gravbrev och bankpapper i kassaskrin.
  1926-1948Kassabok
  1949-1959Kassa- och Dagbok
  1960-1970-"-
  1971--"-
  1934-1941Huvudbok
  1942-1954-"-
  1955-1962-"-
  1963-1969-"-
  1970-"-
  1929-1974Verksamhetsberättelser, revisionsberättelser m.m.
   Tryckta stadgar och komplement till stadgar.
  1927-Protokollsbok
  1927-1970Verifikationer (i diakonissbostaden)
  1971--"- (hos kassören)
 
P IÖvriga handlingar och handskrifter
1kv1282Riksdagsbeslut av år 1282
2 1651 26/8Ett pergamentsbrev ang. Häradssynedoms förlikning om rågången mellan Floda och Nås med vidhängt vaxsigill i järndosa. (Förvaras med avskrift i bleckdosa.)
3 1600 talet-1915Förteckning på Floda sockens innevånare
4 kv1730Clerus Vestmanno-Dalecarlicus sen Catelogus Episcoporum, Praeporitum cet av Lars Eriksson Funelius handskrift.
5 1746Karta över rågången mellan Nås och Floda jämte å samma karta stående protokoll och gränsstakning. (Kartans ena hälft nästa förmultnad.)
6fol 1750Geometrisk karta på rågången mellan Gagnefs och Floda socknar
7 1754 24/7Kongl. Riddarsynerättens dom ang. rågången mellan Floda och Leksand
8fol1757Handlingar ang. år 1757 verkställd utstakning och rörläggning mellan Leksands och Floda socknar.
9 1766Revbok över Floda.(Ombunden i Riksarkivet år 1952)
10 kv1798Konung Gustaf III:s historia 1:a delen handskrift av Erik Lyrberg.
11 fol 1831Delningsinstrument över Sunnanbyns hem- fäbod- och utskogar 1831, ävensom skifteshandlingar över Hagens, Syrholn Kyrkbyns och Sunnanbyns skogar jämte beskrivnings- och delningsinstrument över Sälgboda fäbodlöt. (Inbunden i ett band)
12 fol 1843Jordbok över Floda.
13  1844Roteringsbok
14" 1883-1897Flottningshandlingar. Reg. 18-31
 
P IIÖvriga handlingar och handskrifter
1 1839-1848Pålysningsbok
2 1880-1889
3 1891-1893"
4 1894-1900"
5 1900-1908"
6 1909-1915"
7 1916-1924"
8 1925-1936"
9 1936-1951"
10 1951-1960"
11 1960-1963"
12 1963-1970"
13 1970-1978Kyrkliga tillkännagivanden
14 1979 - 1987"
 
 Kartor och ritningar
1 1750Geometrisk karta på rågången mellan Floda och Gagnefs socknar. P I nr 6.
2 1797Dessign till tornbyggnad vid Floda kyrka. O I a 5.
3 1808-1809Utdrag av kartan över Floda socken -- myr och vaktslogar. O II b 1.
4 1810Karta över Floda prästbords myrslogar. O II b 2.
5 1811Odalägor av N. Lindberg. O II b 3.
6 1831Delningsinstrument ävensom skifteshandlingar. O II b 3.
7 1885Ritning till ny orgel för Floda Församling. O I a 8.
8 1908Ritningar till restaureing av Flodakyrka. O I a 9.
9 1931Gamla ritningar till nuvarnade församlingshemmet. O II c, 1a och 1b.
10 1941Kartor rörande kyrkogårdens utvidgning. O I b 3a.
11 1943Kartor rörande kyrkogårdens utvidgning. O I b 3b.
12 1947Kartor rörande kyrkogårdens utvidgning. O I b 3c.
13 1967, 1970Gravkartor. O I c 3.

P I 3: Förteckning på Floda sockens innevånare. Detta är det av Lars Elfving skrivna originalet till Floda Sockens Släktbok, som utgavs av Floda Hembyggdsförening 1966.