Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Floda kyrkoarkiv

Arkivförteckningen finns tillgänglig. Med hjälp av den kan man få en bild av vilka dokument man kan förvänta sig finna i kyrkoarkivet, och var.


Den 16 augusti 2000 hämtades de delar av kyrkoarkivet som rör folkbokföringen. Det har mikrofilmas av Svar och förvaras nu på Landsarkivet i Uppsala. Förteckning över detta material finns här.
Nu har även övrigt material förts dit. En del av detta finns dock tillgängligt digitalt.

Förfrågningar göres i första hand hos Landsarkivet i Uppsala.

Adresser till Landsarkivet i Uppsala
Postadress: Box 135, 751 04 UPPSALA
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 19
Telefon: 018-65 21 00 växel/forskarexpedition
Telefax: 018-65 21 03
Telefax folkbokföringssektionen: 018-65 21 55
E-post: landsarkivet@landsarkivet-uppsala.ra.se

Tänk på att ha en "ingång i materialet" när du ringer/skriver till arkivet, t.ex
  • dödsår och månad,
  • in- eller utflyttningstid,
  • födelseår och månad om han/hon är född i församlingen
  • By där han/hon bodde ett visst år.