Stjngfr - referenskronologi Storjungfrun, Söderhamn

av Torbjörn Axelson, december 2021

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Referensen har bra värden bara mot de båda andra referenserna från sydvästra botenhavskusten.
Bland de av Tho­mas Bartho­lins prover som hösten 2021 kom till Dalarnas museum, fanns några från Storjungfruns kapell utanför Söderhamn i Hälsingland. En liten referenskronologi kan skapas för perioden 1405-1617 (minst två provs djup: 1440-1617. Virket verkar komma från i huvudsak samma bestånd, men om det är på Storjungfrun eller från fastlandet är okänt. Den kan eventuellt användas som komplement till den närbelägna ITRDB:swed337 (kustnära, norra Gästrikland). 1

Collection: Stjngfr.rwl
Chronology 1440-1617: Stjngfrm.rwl
Samples included: TBXN306, TBXN307, TBXN308, TBXN309, TBXN310, TBXN311, TBXN312, TBXN313, TBXN315, TBXN316

Noter

1. För en mer utförlig diskussion om dateringarna av själva kapellet, se: Tre fiskarkapell i Hälsingland: Dendrokronologisk reflexion över förut analyserade prover (utkast)
Refernskronologi

Korrelationsvärden och mätdataCybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 10 checked members (=all members) of the collection Stjngfr.fh 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
TBXN306  104   0 103  0,52  6,1  0,60  7,4  0,57  6,9  0,54  6,4  0,56  6,6  0,65  5,2  0,51  5,9 
TBXN307  213   0 176  0,50  7,7  0,56  8,8  0,51  7,9  0,50  7,7  0,52  8,0  0,71  30,5  0,51  7,8 
TBXN308  100   0  99  0,46  5,1  0,41  4,4  0,37  4,0  0,33  3,4  0,39  4,1  0,62  6,2  0,46  5,0 
TBXN309  61   0  60  0,66  6,8  0,70  7,5  0,70  7,5  0,69  7,1  0,69  7,1  0,72  14,6  0,68  7,1 
TBXN310  98   0  97  0,59  7,2  0,57  6,7  0,52  5,9  0,51  5,7  0,55  6,3  0,66  11,7  0,59  7,1 
TBXN311  88   0  87  0,66  8,1  0,62  7,3  0,63  7,5  0,56  6,2  0,62  7,2  0,72  18,8  0,66  8,2 
TBXN312  90   2  89  0,42  4,3  0,41  4,2  0,37  3,8  0,46  4,7  0,42  4,2  0,67  18,3  0,48  5,1 
TBXN313  163   14 162  0,59  9,2  0,59  9,1  0,57  8,9  0,51  7,5  0,57  8,6  0,72  26,3  0,60  9,4 
TBXN315  134   21 133  0,55  7,5  0,53  7,1  0,51  6,7  0,47  6,0  0,51  6,8  0,67  20,8  0,55  7,6 
TBXN316  140   8 139  0,64  9,9  0,63  9,4  0,57  8,1  0,54  7,4  0,59  8,6  0,76  22,6  0,65 10,0 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (10 samples): 0,57 Standard deviation interval 0,49 - 0,64
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
Stjngfr dated to 1617 with corr >= 0,35 and with overlap >= 155 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63 10,76  177  44  based on 13 members
hudiko   0,67 12,04  177  30  1632 Bergsöns och Bålsöns kapell utanför Hudiksvall/Block 2-276 (of 297) of
swed337  0,64 11,02  177  31  2011 Gastrikland coast
Kungsber  0,51  7,45  159  16  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed335  0,43  6,28  177  15  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
BratPISY  0,42  5,73  155  15  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
NLPISY03  0,41  5,92  177  18  1717 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
OLDPISY  0,40  5,84  177  18  2003 Hornslandet, Niklasson retrieved fr diagr
SodraDal  0,40  5,82  177  11  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed022w  0,39  5,68  177  24  1987 Gotland (Schweingruber), PISY                     
se005   0,39  5,62  177  11  1987 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
se007   0,37  5,30  177  15  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SNoNL_PB  0,37  5,21  177  20  1710 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
GagnefSo  0,35  5,01  177   8  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)