Hudiko - referenskronologi öar utanför Hudiksvall

av Torbjörn Axelson, december 2021

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsmönstret är utpräglat sydligt (P-signal). Bäst mot de andra referenserna för sydvästra bottenhavskusten, men förvånansvärt stark mot södra Norge (Nederländsk export)!
Bland de av Tho­mas Bartho­lins prover som hösten 2021 kom till Dalarnas museum, fanns några från Bergöns och Bålsö kapell utanför Hudiksvall i Hälsingland. Avståndet mellan kapellen är inte mer än ca 14 km och en referenskronologi kan skapas för perioden 1338-1634 (minst två provs djup: 1357-1632). I båda kapellen verkar virket komma från flera olika bestånd.1

Collection: hudiko.rwl
Chronology 1357-1632: hudikom.rwl
Samples included: TBXN288, TBXN291, TBXN295, TBXN296, TBXN297, TBXN298, TBXN299, TBXN300, TBXN301, TBXN302, TBXN303, TBXN304, TBXN305

Noter

1. För en mer utförlig diskussion om dateringarna av själva kapellen, se: Tre fiskarkapell i Hälsingland: Dendrokronologisk reflexion över förut analyserade prover (utkast)
Refernskronologi

Korrelationsvärden och mätdataCybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 13 checked members (=all members) of the collection hudiko.rwl 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
TBXN288  110   13 109  0,45  5,2  0,50  5,9  0,48  5,7  0,47  5,5  0,47  5,5  0,60  15,8  0,44  5,0 
TBXN291  270   0 267  0,53 10,3  0,50  9,3  0,49  9,2  0,48  8,8  0,50  9,4  0,69  46,8  0,53 10,2 
TBXN295  192   2 182  0,50  7,7  0,46  7,0  0,45  6,8  0,42  6,2  0,46  6,8  0,68  40,5  0,49  7,6 
TBXN296  231   32 230  0,43  7,1  0,43  7,2  0,41  6,8  0,40  6,6  0,42  6,9  0,65  21,9  0,43  7,2 
TBXN297  236   61 216  0,36  5,7  0,32  5,0  0,30  4,7  0,32  5,0  0,32  5,0  0,66  16,0  0,41  6,5 
TBXN298  162   63 161  0,55  8,3  0,52  7,7  0,52  7,6  0,50  7,3  0,52  7,7  0,67  21,3  0,55  8,3 
TBXN299  95   32  94  0,52  5,8  0,52  5,8  0,50  5,5  0,50  5,5  0,51  5,6  0,63  15,4  0,51  5,7 
TBXN300  131   32 130  0,60  8,6  0,64  9,4  0,61  8,7  0,58  8,0  0,61  8,6  0,72  26,0  0,60  8,6 
TBXN301  212   66 211  0,60 10,8  0,56  9,7  0,54  9,3  0,53  9,1  0,56  9,7  0,70  10,5  0,60 10,8 
TBXN302  201   34 199  0,52  8,6  0,54  8,9  0,51  8,4  0,52  8,6  0,52  8,6  0,67  38,4  0,55  9,4 
TBXN303  101  161 100  0,65  8,5  0,60  7,4  0,58  7,1  0,54  6,3  0,59  7,2  0,72  37,0  0,66  8,8 
TBXN304  135   45 134  0,55  7,5  0,54  7,4  0,57  8,0  0,61  8,7  0,57  7,9  0,71  21,0  0,58  8,1 
TBXN305  156   44 155  0,60  9,2  0,57  8,4  0,55  8,1  0,52  7,4  0,56  8,2  0,72  16,3  0,60  9,3 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (13 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,46 - 0,61
All member offsets are at points of best match!
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
hudiko dated to 1632 with corr >= 0,36 and with overlap >= 174 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,69 15,66  275  73  based on 18 members
Stjngfr  0,67 12,04  177  30  1617 Storjungfruns kapell, Söderhamn
swed337  0,62 12,48  249  46  2011 Gastrikland coast
NLPISY03  0,56 11,08  275  50  1717 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
SNoNL_PB  0,54 10,53  275  38  1710 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
BratPISY  0,52  8,76  209  26  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
Upl21b   0,52  8,80  214  33  1571 Norra Uppland
Kungsber  0,50  7,49  174  15  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed335  0,49  8,56  233  23  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SodraDal  0,48  8,92  270  44  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
se007   0,48  8,94  275  43  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Alvd21   0,42  7,59  275  27  1729 Block of Alvd21
GagnefSo  0,41  7,31  270  36  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
swed022w  0,40  7,22  275  20  1987 Gotland (Schweingruber), PISY                     
swed305  0,40  5,75  181  21  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Dal1350  0,39  5,61  176  11  1533 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
se005   0,39  6,91  275  14  1987 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
OLDPISY  0,36  6,45  275  20  2003 Hornslandet, Niklasson retrieved fr diagr
Savonlin  0,36  6,36  275  20  2002 Nyslott (Savonlinna)området. Sammanslagna från ITRDB, PISY