Syllstock från Äppelbo kyrka blev ljusstaksmaterial

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, hösten 2020

En av de fyra ljusstakarna stående på det senare analyserade provet under.

I samband med gudstjänsten den 4 oktober 2020, i Äppelbo kyrka, 60.4896, 14.0047, förärades1 hon fyra svarvade ljusstakar, tillverkade av delar av en syllstock som bytts ut vid reparationen av kyrkan 2016. Jag fick samtidigt en del av samma stock för dendrokronologisk analys. Prov togs genom att en skiva sågades och slipades. 131 årsringar kunde mätas i det 14cm × 13cm stora provet. Dessa låter sig med full säkerhet dateras mot flera regionala referenskronologier och visar sig ha bildats under perioden 1556-1687. Från innersta mätta ring och till märgen saknas omkring 6 cm, och kan uppskattas ha innehållit kanske 25-60 ringar. Då splintved saknas kan fällningsdatum inte fastställas. På ett så gammalt träd kan man förvänta sig att det mest troligt saknas 50-90 splintringar. Hur många yttre kärnvedsringar som saknas är okänt, men trädet kan tidigast vara fällt omkring 1740, men 40 år eller mer är fullt rimligt. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1771, och detta år ligger väl inom dateringsspannet. Om trädet fälldes 1769/70 saknas 82 yttre ringar. Den tidigare kyrkan byggdes om på 1660-talet, och det kan alltså med full visshet uteslutas att stocken skulle härröra från det byggnadsskedet. På en sida har stocken en barkskada som uppstod högsommaren 1627, möjligen förorsakad av brand.

1. Av dataskyddsskäl anges tyvärr inte namnen på gåvogivarna i denna rapport.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.Korrelationer och mätvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
20AC00m.wid dated to 1687 with corr >= 0,44 and with overlap >= 130 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  6,90  130  23  based on 6 members
FlodaSn0  0,52  6,93  130  16  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed336  0,48  6,11  130  12  2011 Safsnas, Dalarna
GagnefSo  0,46  5,80  130  15  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
swed335  0,45  5,73  130  12  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SodraDal  0,45  5,69  130  12  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,44  5,60  130  13  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

20AC 1 Syllstock/ljusstakar i Äppelbo kyrka PISY 20AC 2 Sweden Pinus sylvestris 6029N1400E 1557 1687 20AC 3 T. Axelson
———— 20AC00a, 1557–1626, + ofullst (högsommar)
———— 20AC00b, 1557–1687, DistanceToPith=53,2; PithCoordinates=50.387,92.943; YearsToPith=31; CalcRadius=Yes; Radius=121,952;