Årsring(ar) och korsande märgstråle i ek. Tillväxtriktning: neråt taxelson.se

Jag, Torbjörn Axelson, är präst i Svenska kyrkan, teolog, och intresserad av dendrokronologi och lokalhistoria,
främst i Floda socken med omkringliggande områden i Dalarna, samt på Öland.
Därför finns ett antal underavdelningar på taxelson.se: