Stuga, Västtjärna, Gagnef.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2016

Fick i oktober 2016 fem prover i form av stockbitar från ett timmrat bostadshus i Västtjärna, Gagnef sn, för dendrokronologisk analys. Borrkärnor togs från de fyra väggtimmerstockarna, medan skiva sågades ur provet från golvplankan. Väggtimret fördelar sig på följande sätt:

 1. "kök/hall". Yttersta ring är från 1840 - troligen ofullständig. En tydlig blånad syns i splintveden och yttersta ringen avviker till färgen. Detta kan antingen vara ett resultat av sekundär röta vid dörr/fönster, eller att trädet kanske (själv)dött sensommaren 1840 och tillvaratagits något år senare. Mot det senare talar dock att det inte finns några spår av insekter (t.ex barkborrar eller märgborrar), som brukar finnas på sådant virke, och blånaden uppträder också bara på översidan, som varit mest utsatt för vatten från fönstret eller dörren. Virket har ursprungligen suttit i en yttervägg.
 2. "kök/hall". med tidningspapper: "kungörelse dec 1885". Sista ring från 1842. Fällt 1842/43
 3. "Yttervägg mot sjön" - kort bit. Sista ring från 1901. Fällt 1901/02
 4. "Rum/hall" - kort bit med kvistvarv. Sista ring från 1901. Fällt 1901/02
 5. "Golvplanka". Yttersta fullständiga ring från 1831, med ofullständig utanför (1832). Vankant saknas och splintveden utgörs av cirka 50 ringar. Det förväntade antalet splintringar i normala timmertallar är 40-80, och då detta är ett relativt grovt och gammalt träd var antalet sannolikt i mitten eller övre delen av det spannet. Detta gör att man nog kan utesluta att plankan kommer från någon byggnadsfas före 1840-43, men om den tillkommit då, vid byggnationen ca 1902 eller någon gång däremellan kan man inte sluta sig till utifrån provet.

Samtliga prover låter sig dateras med bra eller mycket bra korrelationsvärden mot lokala och regionala referenskurvor och reslulatet är alltså att två byggnadsfaser kan konstateras: Den första är från början av 1840-talet. Det kan vara så att stugan byggdes/timmer samlades under flera år. Det finns exempel på detta. Två av dem, där ett större antal prov gjort det möjligt att ge en tydligare bild är: denna stuga från Handbacken i Björbo (1880-tal) och stugan vid Lövens myra från Bäckbyn i Dala-Floda (1760-tal). Om man betänker tidsutdräkten för dessa båda stugor, bör man kanske inte utesluta att också timret till den nu undersökta har tagits under en längre period vars inledning och avslutning inte nödvändigtvis sammanfaller med något av de båda undersökta provens fällningsdatum. Slutsatsen blir likväl att den byggnadsfas dessa båda prov representerar bör ha infallit under första halvan av 1840-talet, tidigast 1843. Den andra byggnadsfasen representeras av de båda proven som fälldes vintern 1901/02, och kan antas ha inträffat cirka 1902.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in ihl1.fil and reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,62 12,25  239  46  based on 6 members
ihl13a  0,77  9,43  62   9  1901 [Yttervägg mot sjön - kort bit]
ihl14a  0,64  5,83  51  13  1901 [rum/hall - kort bit med kvistvarv]
ihl11a  0,56  6,87  107  12  1840 vk, ev ofullst lw. Innersta del av splint blånad. A5 insk. Borrat gåts
ihl12a  0,55  6,73  106  19  1842 [kök/hall. m tidn:kungörelse dec 1885]
ihl12b  0,53  6,44  110  18  1842 
ihl15a  0,44  6,27  169  24  1831 +1, ej vk. ca 51 sp, golvplanka

Mätvärden (rådata)

ihl1  1 Stuga, Västtjärna, Gagnef              PISY
ihl1  2 Sweden    Pinus sylvestris     6034N1505E     1662 1901
ihl1  3 T.Axelson
ihl1  #### Prov boorades ur 4 lösa timmerbitar. Skiva sågades av 2" golvplanka utan vk.
ihl11a 1733  290  299  325  311  331  291  245
ihl11a 1740  190  164  185  163  114  139  153  150  139  152
ihl11a 1750  196  142  127  118  94  77  85  82  65  83
ihl11a 1760  83  95  91  87  93  108  103  101  88  72
ihl11a 1770  59  59  93  104  104  127  133  121  129  105
ihl11a 1780  112  78  97  110  105  145  132  105  58  85
ihl11a 1790  70  129  119  129  162  94  89  115  124  120
ihl11a 1800  114  153  107  113  125  128  59  89  64  112
ihl11a 1810  111  142  115  102  67  75  91  102  124  103
ihl11a 1820  84  85  86  107  95  87  116  139  236  226
ihl11a 1830  265  271  172  103  183  157  177  156  179  160
ihl11a 1840  86  999
ihl11a #### sp=60;vk, ev ofullst lw. Innersta del av splint blånad. A5 insk. Borrat gåtspår. viss röta. [kök/hall]
ihl12a 1736  436  405  387  293
ihl12a 1740  334  144  169  232  187  186  172  173  199  166
ihl12a 1750  180  167  180  155  141  101  68  68  70  85
ihl12a 1760  89  98  83  90  90  78  92  91  92  83
ihl12a 1770  57  41  58  73  72  83  90  109  91  77
ihl12a 1780  79  78  78  70  80  86  88  103  51  52
ihl12a 1790  41  66  58  69  80  58  46  47  41  34
ihl12a 1800  44  72  73  89  69  43  30  38  36  32
ihl12a 1810  30  30  27  35  31  43  50  48  54  51
ihl12a 1820  47  48  60  121  155  133  133  132  137  104
ihl12a 1830  84  97  83  102  104  54  71  62  49  36
ihl12a 1840  27  21  24  999
ihl12a #### [kök/hall. m tidn:kungörelse dec 1885]
ihl12b 1732  329  373  333  326  292  256  281  218
ihl12b 1740  217  152  197  232  157  182  179  175  200  167
ihl12b 1750  205  176  171  149  126  84  76  77  79  97
ihl12b 1760  84  88  73  91  101  118  105  110  84  75
ihl12b 1770  61  51  58  65  69  69  80  85  89  84
ihl12b 1780  68  60  82  69  69  88  99  100  60  48
ihl12b 1790  35  58  52  61  73  58  46  53  47  41
ihl12b 1800  55  88  77  79  50  39  23  33  31  20
ihl12b 1810  23  23  31  37  34  43  56  51  49  58
ihl12b 1820  52  40  80  127  131  112  125  116  118  84
ihl12b 1830  89  101  94  96  103  41  74  71  56  30
ihl12b 1840  26  22  32  999
ihl13a 1839  463
ihl13a 1840  342  398  374  358  409  356  458  290  327  311
ihl13a 1850  289  215  179  105  177  192  210  245  263  199
ihl13a 1860  191  162  172  186  209  196  232  186  210  170
ihl13a 1870  226  176  183  144  164  175  127  129  135  91
ihl13a 1880  125  126  235  134  252  214  233  191  151  156
ihl13a 1890  160  167  171  160  203  141  183  166  116  144
ihl13a 1900  131  108  999
ihl13a #### [Yttervägg mot sjön - kort bit]
ihl14a 1850  361  310  267  273  340  348  255  319  268  230
ihl14a 1860  263  247  251  221  253  223  246  128  161  174
ihl14a 1870  217  173  181  188  135  173  113  167  176  136
ihl14a 1880  143  102  104  87  104  100  112  81  53  70
ihl14a 1890  84  94  106  109  164  123  139  113  109  110
ihl14a 1900  89  79  999
ihl14a #### [rum/hall - kort bit med kvistvarv]
ihl15a 1662  109  197  231  214  158  83  112  141
ihl15a 1670  129  205  193  201  210  185  194  174  164  188
ihl15a 1680  181  218  249  211  211  198  146  89  12  21
ihl15a 1690  43  62  125  165  200  168  199  212  221  216
ihl15a 1700  262  215  286  239  168  198  218  203  174  156
ihl15a 1710  184  165  162  143  157  207  195  175  156  176
ihl15a 1720  172  196  240  262  279  255  208  202  188  177
ihl15a 1730  215  233  221  209  189  136  136  168  188  204
ihl15a 1740  125  126  142  127  101  107  110  162  170  145
ihl15a 1750  180  99  181  180  151  122  96  67  111  119
ihl15a 1760  98  88  84  100  100  133  173  160  116  155
ihl15a 1770  106  92  95  88  79  87  102  94  101  79
ihl15a 1780  88  66  88  82  78  70  69  73  65  64
ihl15a 1790  83  72  60  68  65  56  54  65  68  72
ihl15a 1800  66  85  69  66  64  62  40  47  37  50
ihl15a 1810  53  52  46  51  51  64  61  60  60  45
ihl15a 1820  48  63  61  71  55  44  58  48  46  45
ihl15a 1830  28  33  999
ihl15a #### +1, ej vk. ca 51 sp, golvplanka