Sommarstuga av härbre vid Hån, Säfsnäs socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (augusti 2009)

Den 5 augusti 2009 togs fem prover med tillväxtborr ur sommarstuga vid sjön Hån i Säfsnäs socken, Dalarna. Proverna togs ur stockar på den norra långsidan, från utsidan. Alla undersökta stockar är av gran. På den bevarade vankanten syntes på vissa ställen spår av barklevande insekter, vilket visar att åtminstone en del av timret inte omedelbart barkades. Stugan har tidigare varit en bod, uppenbarligen ett härbre, som enligt uppgift hämtats från torpet Granberget på andra sidan sjön, 60.1793, 14.3901 (WGS 84). Det ursprungliga härbret har haft storleken 4,1 m x 4,1 m (inre mått), med ingång från gaveln och utskjutande vindfång. Ursprungligt golv, mushyllor och eventuella stolpar, liksom framsidans ursprungliga röste saknas. Långsidornas nuvarande syllar är inte ursprungliga. Långsidorna har förlängts genom att ett ca 1,5 meter brett fönster satts in i vardera långsida, och stockar av motsvarande längd i de återstående nedre stockarna satts in. Stugans bredd är bibehållen. Knutarna är ursprungliga. Prov togs ur stockarna B3, B4, B5, B7, B9, varav de två sista inte kunnat säkert dateras. Den sista inte alls, och den näst sista endast osäkert p.g.a få ringar och skadat prov. Resultatet synes i första påseende något förbryllande: Den yngsta ringen (prov SfHnJ02 ur B4) som hittats växte 1845. Detta prov går troligen ut till vankant. Övriga är B3: efter 1830 (något skadad yta), B5: 1820 (möjligen vankant, något angripet, troligen ursprunglig brunröta), B7 efter 1842 (skadat, frodvuxet). Korrelationerna mot refernskurvan för gran (Björbo, ITRDB:swed312) är relativt dålig. Korrelation mot övriga prov har behövts för att säkra dateringarna. Tolkningen av resultaten tillsammans med iaktagelserna av maskgångarna, bör bli att härbret uppfördes tidigast 1846 och att döende och/eller döda granar då användes. En kraftig tillväxtökning syns på vissa av proven i början av 1770-talet, vilken kan vara resultatet av en föregående friställning genom avverkning.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in SfHnJ0.fil and
swed312 dated to 2005 with corr >= 0,21 and with overlap >= 25
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,39  5,62  178  based on 5 members
SfHnJ04a  0,44  2,35  25  1805-1830 B7 +>11
SfHnJ02a  0,40  4,99  133  1712-1845 B4, färgad (vankant?) tynande tillväxt
SfHnJ01a  0,32  4,26  162  1667-1830 B3, ej vk (något skadad)
SfHnJ03a  0,26  2,59  97  1723-1820 B5, vk? tynande?
SfHnJ01b  0,21  2,18  106  1673-1779 


Mätdata

SfHnJ 1 Säfsen, Hån, stuga flyttad från Granberget     PCAB
SfHnJ 2 Sweden    Picea abies       6010N1425E     1667 1845
SfHnJ 3 T. Axelson
SfHnJ01a 1667  50  91  111
SfHnJ01a 1670  163  151  157  121  119  97  62  51  55  54
SfHnJ01a 1680  48  65  87  73  70  66  48  36  31  37
SfHnJ01a 1690  38  48  41  47  49  50  43  37  44  32
SfHnJ01a 1700  51  27  31  16  23  15  21  32  25  17
SfHnJ01a 1710  14  13  13  14 -999  10  11  12  10  14
SfHnJ01a 1720  14  15  17  17  23  25  18  21  28  36
SfHnJ01a 1730  39  37  41  41  39  36  28  35  36  40
SfHnJ01a 1740  23  14  15  15  15  21  21  21  20  14
SfHnJ01a 1750  20  13  20  24  32  32  24  24  27  19
SfHnJ01a 1760  18  24  37  29  22  27  29  23  19   8
SfHnJ01a 1770   5  22  29  38  48  51  100  93  93  85
SfHnJ01a 1780  87  109  103  150  145  151  195  123  107  106
SfHnJ01a 1790  82  57  48  41  39  21  52  48  32  37
SfHnJ01a 1800  28  39  24  36  37  38  33  32  39  34
SfHnJ01a 1810  33  31  14  19  24  23  25  26  44  54
SfHnJ01a 1820  70  63  58  59  39  46  40  28  28  19
SfHnJ01a 1830  23  999
SfHnJ01a #### B3, ej vk (något skadad)
SfHnJ01b 1673  55  39  47  33  33  49  66
SfHnJ01b 1680  64  82  93  84  83  74  84  73  54  66
SfHnJ01b 1690  52  67  61  66  50  43  49  31  48  36
SfHnJ01b 1700  31  19  16  14  20  13  16  19  19  20
SfHnJ01b 1710  20  19  18  22  11   8  17  10  12  12
SfHnJ01b 1720  15  14  16  15  21  20  19  26  22  27
SfHnJ01b 1730  21  20  18  16  15  14  18  23  27  19
SfHnJ01b 1740  11   6  12  11  11  16  15  17  11  11
SfHnJ01b 1750  15  12  16  26  29  26  18  21  32  24
SfHnJ01b 1760  32  38  52  57  41  45  43  37  32  19
SfHnJ01b 1770  21  57  103  107  108  106  138  118  115  119
SfHnJ01b 1780  999
SfHnJ02a 1712  97  75  32  21  34  37  52  64
SfHnJ02a 1720  75  56  87  91  100  82  63  79  87  66
SfHnJ02a 1730  65  34  51  40  45  49  51  51  85  70
SfHnJ02a 1740  60  36  44  59  54  88  94  98  62  41
SfHnJ02a 1750  36  33  50  64  83  82  62  49  44  35
SfHnJ02a 1760  43  55  67  74  99  83  57  45  40  40
SfHnJ02a 1770  30  32  31  64  121  160  184  206  185  128
SfHnJ02a 1780  117  115  119  195  136  183  229  208  269  251
SfHnJ02a 1790  181  230  246  227  223  131  85  106  125  87
SfHnJ02a 1800  68  62  59  53  70  76  87  108  96  106
SfHnJ02a 1810  92  123  106  82  64  57  72  93  93  86
SfHnJ02a 1820  70  52  51  61  115  194  298  127  107  105
SfHnJ02a 1830  81  90  56  52  49  49  41  37  43  33
SfHnJ02a 1840  16  24  24  27  21  22  999
SfHnJ02a #### B4, färgad (vankant?) tynande tillväxt
SfHnJ03a 1723  114  153  175  139  119  113  120
SfHnJ03a 1730  125  104  154  140  112  94  85  86  78  67
SfHnJ03a 1740  59  61  53  38  42  52  58  75  73  67
SfHnJ03a 1750  54  61  92  112  177  262  218  174  131  150
SfHnJ03a 1760  112  107  125  159  138  108  98  70  82  73
SfHnJ03a 1770  52  79  69  83  80  77  78  89  86  81
SfHnJ03a 1780  68  74  66  66  72  79  87  63  75  80
SfHnJ03a 1790  67  65  74  73  73  75  86  92  98  88
SfHnJ03a 1800  82  75  59  64  53  69  71  61  61  55
SfHnJ03a 1810  51  54  39  53  55  48  43  50  45  40
SfHnJ03a 1820  29  999
SfHnJ03a #### B5, vk? tynande?
SfHnJ04a 1805  362  340  327  356  360
SfHnJ04a 1810  296  344  234  240  275  267  310  308  301  356
SfHnJ04a 1820  270  229  300  230  271  304  246  122  164  138
SfHnJ04a 1830  88  999
SfHnJ04a #### B7 +>11