Parbod, Mellanborg, Nås
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, jan 2013

I samband med städning hittades ett provset om tre borrprov från en parbod i Mellanborg i Nås hos Olle och Anna Bergman, 60.47117, 14.49233 (WGS 84), som jag bör ha tagit i november 2006. Vad som finns av metadata är dessvärre begränsat till en anteckning: "Parbod hos Bergman, Mellanborg (nedre, äldre delen)". Jag gjorde därför en ny datering av proven. Alla har vankant (vinterfällning), men två av dem har extremtäta partier med felande ringar i ytveden, vilket gör att endast ett av proven ger en säker datering, som visar att träden, som tycks komma från samma bestånd, fälldes vintern 1760/61. Den nedre delen av boden har sneda hak, medan den övre, ej provtagna, har raka. Boden flyttades från Litjärheden, 60.47731, 14.64967 (WGS 84), väster om Björbo på 1980-talet.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

NsBrgm 1 Bod, Mellanborg, Nås PISY NsBrgm 2 Sweden Pinus sylvestris 200 6028N1429E 1674 1760 NsBrgm 3 T.Axelson NsBrgm #### Prov ur nedre, äldre, nedre delen av parbod i Mellanborg (Olle & Anna Bergeman). NsBrgm #### 60.47117, 14.49233
———— NsBrgm3a, 1674–1745, + ca 10 omätta (tynande)
———— NsBrgm2b, 1681–1753,
———— NsBrgm2a, 1681–1760, felvänt överhoppat
———— NsBrgm1a, 1681–1760, DISTANCETOPITH=3