Parbod, Mellanborg, Nås
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, jan 2013

I samband med städning hittades ett provset om tre borrprov från en parbod i Mellanborg i Nås hos Olle och Anna Bergman, , som jag bör ha tagit i november 2006. Vad som finns av metadata är dessvärre begränsat till en anteckning: "Parbod hos Bergman, Mellanborg (nedre, äldre delen)". Jag gjorde därför en ny datering av proven. Alla har vankant (vinterfällning), men två av dem har extremtäta partier med felande ringar i ytveden, vilket gör att endast ett av proven ger en säker datering, som visar att träden, som tycks komma från samma bestånd, fälldes vintern 1760/61. Den nedre delen av boden har sneda hak, medan den övre, ej provtagna, har raka. Boden flyttades från Litjärheden, , väster om Björbo på 1980-talet.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

NsBrgm 1 Bod, Mellanborg, Nås                PISY
NsBrgm 2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6028N1429E     1674 1760
NsBrgm 3 T.Axelson
NsBrgm #### Prov ur nedre, äldre, nedre delen av parbod i Mellanborg (Olle & Anna Bergeman). Provdatum okänt (återfanns dec 2012 vid städning, men utan filer/dateringsrapport) 
NsBrgm #### 
NsBrgm1a1681  228  181  229  216  183  195  94  88  92
NsBrgm1a1690  131  116  202  171  212  147  147  127  137  165
NsBrgm1a1700  151  156  158  123  121  109  105  120  95  66
NsBrgm1a1710  64  61  89  77  94  87  97  86  88  104
NsBrgm1a1720  88  91  90  78  78  74  57  58  46  54
NsBrgm1a1730  59  49  69  88  96  82  70  67  61  48
NsBrgm1a1740  33  25  26  26  19  21  18  30  26  16
NsBrgm1a1750  41  35  61  43  38  44  47  41  30  28
NsBrgm1a1760  31  999
NsBrgm1a#### DISTANCETOPITH=3
NsBrgm2a1681  313  285  286  241  286  275  80  49  57
NsBrgm2a1690  115  156  164  169  168  118  105  106  101  115
NsBrgm2a1700  119  105  125  126  100 -999 -999 -999 -999 -999
NsBrgm2a1710 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999  60  48
NsBrgm2a1720  60  48  55  55  61  73  55  75  46  51
NsBrgm2a1730  56  50  49  49  49  45  31  53  38  31
NsBrgm2a1740  27  22  15   7 -999 -999   9   9  11  11
NsBrgm2a1750  12  15  20  26  22  21  22  22  15  25
NsBrgm2a1760  17  999
NsBrgm2a#### felvänt överhoppat
NsBrgm2b1681  366  331  303  239  300  235  62  39  79
NsBrgm2b1690  106  155  131  181  186  126  191  146  143  127
NsBrgm2b1700  145  104  109  86  94  83  88  73  53   6
NsBrgm2b1710  30  35  63  98  82  119  139  118  77  61
NsBrgm2b1720  61  70  88  85  69  77  51  61  52  55
NsBrgm2b1730  63  49  58  62  74  56  50  50  58  39
NsBrgm2b1740  30  14  20  24  15  12   9   6  12   7
NsBrgm2b1750  17  26  38  46  999
NsBrgm3a1674  219  217  224  237  215  114
NsBrgm3a1680  129  189  173  187  159  182  157  63  18  31
NsBrgm3a1690  54  86  133  144  155  139  120  120  141  119
NsBrgm3a1700  111  94  86  95  77  93  85  80  56  35
NsBrgm3a1710  56  51  61  62  89  88  85  77  93  87
NsBrgm3a1720  113  97  83  96  74  84  74  68  52  62
NsBrgm3a1730  76  66  59  70  51  46  38  32  31  23
NsBrgm3a1740  23  14  18  17  11  12  999
NsBrgm3a#### + ca 10 omätta (tynande)