Larsstua, stuga, från Tørberget, Trysil
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2017

Larsstua från Tørberget nu daterad till efter 1746.
Som en del av förberedelsen inför kursdagen i praktisk dendrokronologi i Søre Trysil med historielag på norska Finnskogen den 26 augusti 2017 besökte jag tillsammans med Birger Nesholen och Bo Hansson ett stabbur från Törberget på Trysil Finnskog

Som en del av förberedelsen inför kursdagen i praktisk dendrokronologi i Søre Trysil med historielag på norska Finnskogen den 26 augusti 2017 besökte jag tillsammans med Birger Nesholen och Bo Hansson den s.k Larsstua från Tørberget på Trysil Finnskog (ursprunglig plats mindre än 50 meter från ), nu i Innbygda, Trysil, . Stugan har i senare tid brunnit och sedan timmrats om efter att kollagret på stockarnas insida avlägsnats, medan utsidorna som vanligt på äldre byggnader, är starkt vittrade. Detta gjorde det svårt att hitta lämpliga stockar för dendrokronologisk datering, som kräver ytved, helst med vankant/barkkant för att ge något meningsfullt resultat. Efter en del sökande upptäckte vi ett antal sådana stockar på det lilla vindsutrymme som finns innanför stugans östra gavel. Prov togs i de sju stockar vi fann och bedömde vara ursprungliga och ha barkkant eller yta mycket nära denna. Samtliga undersökta stockar är av tätvuxen fur med över 200 årsringar.
StockProvUppmätt periodDateringKommentar
Östra gaveln
D9NTryA01549-17461746/47
D10NTryA1ca 1530-1746? möjligen 1746/47Provet är odaterbart, men om det antas vara samtida med övriga kan sista ring vara 1746
D11NTryA21535-1730efter 1730Provets yta bär spår av upphettning liknande det på intilliggande stockar. Svårförklarat!
D12NTryA31540-17461746/47Ett missöde vid borrningen gör att det inte helt kan uteslutas att de tre yttersta ringarna är duplicerade. Splinten blånad.
Mellanvägg
E9NTryA61538-1743efter 1743?Den yttersta ringen ser lite konstig ut och består möjligen av ytterligare någon eller några extremt tunna (tynande) ringar
E10NTryA41548-17451745/46
E12NTryA51528-17451745/46

Bland de provtagna stockarna kan vi säkert säga att vi har stockar fällda vintrarna 1745/46 och 1746/47. Det verkar alltså som om timret huggits under minst två vintrar men det lilla urval stockar som kunnat undersökas, alla från husets översta östra del, medger inte uteslutandet av att timmer samlats under ytterligare år. Huset timrades alltså tidigast (1746/)1747 men ett fåtal år senare kan inte uteslutas.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\trysilkurs\NTryA.fil and
JAEMTUA__of_C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\trysilkurs\PISY-Skandinavien121221.rwl
dated to 1827 with corr >= 0,27 and with overlap >= 195 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61 11,36  218  35  based on 7 members
NTryA2  0,49  7,91  195  25  1535-1730 D11, vk, jämnare tillväxt än övriga
NTryA0  0,49  7,78  197   9  1549-1746 D9, vk
NTryA3  0,44  7,00  206  13  1540-1746 D12, blånad splint.Vk, 3 ringar i löst fragment, dessa hör sannolikt, 
NTryA4  0,43  6,56  197   4  1548-1745 E10, vk (kvarsittande bark)
NTryA5  0,39  6,24  217   8  1528-1745 E12, vk
NTryA6  0,36  5,47  204  19  1538-1743 E9, vk? Ytterligare tynande ringar ytterst är möjliga
NTryA1  0,27  4,06  211  12  1530-1746 D10, vk. Odaterbar, möjligen 1746 med flera osynliga ringar
Och utomordentliga värden mot resten av kollektionen! (NTryA1 utesluten. Den ger bara corr=0.25, Ttest=3.7 mot de andra)
Cybis CDendro (Dec 23 2014), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 checked members of the collection NTryA.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
    Years  set lap CorrC TTest 
NTryA0  198   0 197  0,59 10,1  
NTryA2  196   16 195  0,62 10,9  
NTryA3  207   0 206  0,58 10,1  
NTryA4  198   1 197  0,54  9,0  
NTryA5  218   1 210  0,51  8,6  
NTryA6  206   3 204  0,44  7,0  Contains 1 zero value.
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,56 Standard deviation interval 0,51 - 0,61
All member offsets are at points of best match!


Mätvärden (rådata)

NTryA 1 Larsstua fr Tørberget, Trysil            PISY
NTryA 2 Norway    Pinus sylvestris  550 6108N1206E     1528 1746
NTryA 3 T. Axelson
NTryA  #### Larsstua, nu i Innbygda, Trysil, koord: 61.31430, 12.26689
NTryA0 1549  127
NTryA0 1550  126  144  153  128  91  105  144  131  139  160
NTryA0 1560  131  135  100  100  126  130  114  120  105  123
NTryA0 1570  111  85  72  102  103  128  108  80  56  49
NTryA0 1580  58  54  59  76  80  89  87  88  72  65
NTryA0 1590  70  75  59  35  37  41  45  54  41  37
NTryA0 1600  50  28  46  43  35  33  31  39  23  37
NTryA0 1610  42  32  28  25  25  32  33  39  37  32
NTryA0 1620  32  41  32  23  30  25  18  25  14  28
NTryA0 1630  27  28  16  11  22  21  17  17  12  12
NTryA0 1640  26  22  18  20  16  15  20  18  14  19
NTryA0 1650  21   9  24  13  20  30  34  28  24  16
NTryA0 1660  32  24  11  12  14  22  22  20  21  19
NTryA0 1670  36  18  23  23  15  18  30  30  36  34
NTryA0 1680  18  47  29  53  76  59  58  53  42  32
NTryA0 1690  35  41  41  45  32  35  18  26  28  13
NTryA0 1700  18  24  32  46  26  32  27  28  29  29
NTryA0 1710  28  42  49  28  24  30  19  18  18  23
NTryA0 1720  27  27  16  26  40  25  31  49  41  46
NTryA0 1730  34  29  47  33  40  26  27  22  35  46
NTryA0 1740  37  11  31  29  39  38  30  999
NTryA0 #### D9, vk
NTryA1 1530  276  300  324  312  308  300  287  311  315  242
NTryA1 1540  178  306  233  204  183  211  178  156  173  137
NTryA1 1550  133  166  190  183  170  122  110  90  104  122
NTryA1 1560  132  124  128  130  141  89  96  114  133  102
NTryA1 1570  110  84  84  85  88  103  84  67  69  53
NTryA1 1580  40  45  42  54  64  51  52  58  45  39
NTryA1 1590  50  53  47  36  36  40  47  54  38  36
NTryA1 1600  30  11  16  22  21  16  18  18  15  18
NTryA1 1610  16  15  16  14  14  12  17  17  15  11
NTryA1 1620  12  13  18  16  17  10   7  10  11   9
NTryA1 1630  15  14  13  14  20  11  10   7   4  10
NTryA1 1640  14  14  12  12  11  11   8  13   7  14
NTryA1 1650  13   7   7   9  13  29  15   6  11   6
NTryA1 1660   8  18  14  14  16  15  12  13  19  16
NTryA1 1670  12  11   2   6   8  15  14   7   9   9
NTryA1 1680  16   7  14 -999 -999 -999 -999 -999  16  14
NTryA1 1690  14  24  24  13  12  18   4   9  17  12
NTryA1 1700  10  11   8  16   9   8  14  22  18  11
NTryA1 1710   3  17  17  14  24  21  12  14  10   5
NTryA1 1720  14  11  14  21  20  10  20  29  20  14
NTryA1 1730  31  24  32  25  23  15  30   8  40  27
NTryA1 1740  22  11  14  34  40  24  17  999
NTryA1 #### D10, vk.odaterbar, möjligen 1746 med flera osynliga ringar
NTryA2 1535  296  223  288  243  317
NTryA2 1540  266  321  266  261  262  242  214  168  161  128
NTryA2 1550  144  178  201  158  159  202  170  181  217  254
NTryA2 1560  213  163  96  109  179  151  140  165  157  119
NTryA2 1570  136  108  92  109  100  115  96  75  67  78
NTryA2 1580  56  55  63  84  112  100  75  72  62  53
NTryA2 1590  69  66  82  54  68  81  88  83  64  40
NTryA2 1600  48  35  48  49  56  51  44  45  42  59
NTryA2 1610  78  61  76  52  41  42  43  64  49  35
NTryA2 1620  35  33  32  32  32  27  21  19  23  37
NTryA2 1630  33  41  38  28  25  29  23  24  22  17
NTryA2 1640  31  21  23  27  15  14  23  22  18  16
NTryA2 1650  15  13  22  12  20  21  21  22  21  15
NTryA2 1660  18  21  13  16  16  17  17  18  20  21
NTryA2 1670  27  21  30  23  19  18  18  13  24  23
NTryA2 1680  17  22  16  16  20  13  23  24  22  15
NTryA2 1690  20  20  21  19  23  19  21  25  17  18
NTryA2 1700  23  20  24  30  20  21  19  22  16  15
NTryA2 1710  15  23  23  16  18  23  20  14  14  14
NTryA2 1720  19  14  18  23  27  24  24  27  21  20
NTryA2 1730  18  999
NTryA2 #### D11, vk, jämnare tillväxt än övriga
NTryA3 1540  147  224  186  199  177  161  133  88  108  99
NTryA3 1550  117  113  145  159  133  126  130  148  164  171
NTryA3 1560  143  104  100  134  163  118  121  140  119  91
NTryA3 1570  103  79  73  72  88  120  77  78  69  71
NTryA3 1580  48  54  66  89  77  71  63  65  89  70
NTryA3 1590  74  71  70  60  51  65  70  73  81  70
NTryA3 1600  80  57  80  68  62  51  48  45  29  58
NTryA3 1610  63  64  73  55  54  63  58  70  76  66
NTryA3 1620  100  95  85  100  77  116  83  69  66  81
NTryA3 1630  73  78  72  66  78  72  68  56  60  53
NTryA3 1640  54  44  46  51  36  22  39  53  32  58
NTryA3 1650  48  38  52  45  41  55  44  46  29  32
NTryA3 1660  36  28  24  38  45  29  36  48  42  41
NTryA3 1670  48  23  42  31  18  20  20  21  28  19
NTryA3 1680  14  17  18  29  32  15  35  39  32  40
NTryA3 1690  36  57  64  47  71  64  45  57  42  24
NTryA3 1700  28  28  25  30  14  24  23  26  19  20
NTryA3 1710  18  19  21  21  17  24  20  23  18  26
NTryA3 1720  25  19  19  29  40  48  80  99  106  124
NTryA3 1730  142  151  187  176  185  129  102  99  114  98
NTryA3 1740  68  44  49  65  79  47  46  999
NTryA3 #### D12, blånad splint.Vk, 3 ringar i löst fragment, dessa hör sannolikt, men inte med full visshet, till provet.
NTryA4 1548  180  136
NTryA4 1550  133  188  186  209  157  133  124  128  170  191
NTryA4 1560  164  152  122  123  142  105  91  110  111  102
NTryA4 1570  125  109  109  94  87  100  75  71  71  70
NTryA4 1580  53  52  59  64  49  69  76  67  77  80
NTryA4 1590  70  69  65  51  54  63  83  98  98  65
NTryA4 1600  65  44  41  32  37  29  31  41  31  32
NTryA4 1610  31  30  30  24  23  25  33  42  25  16
NTryA4 1620  25  32  24  28  30  24  14  19  17  24
NTryA4 1630  22  21  24  19  28  33  24  24  23  22
NTryA4 1640  42  34  38  45  35  38  36  48  28  36
NTryA4 1650  31  23  27  32  25  41  37  29  34  35
NTryA4 1660  42  22  24  24  32  22  21  23  23  27
NTryA4 1670  30  21  25  16  13   8  13  15  23  28
NTryA4 1680  23  23  25  35  30  22  28  38  36  38
NTryA4 1690  40  48  40  29  41  34  35  33  26  12
NTryA4 1700  19  22  26  34  20  26  17  26  21  14
NTryA4 1710  22  33  29  14  21  20  24  14  10  16
NTryA4 1720  26  22  23  41  34  28  28  31  24  24
NTryA4 1730  22  12  18  10  12  16  14   7  14  13
NTryA4 1740  14  13  20  18  13  11  999
NTryA4 #### E10, vk (kvarsittande bark)
NTryA5 1528  156  109
NTryA5 1530  174  216  202  170  253  285  217  221  161  175
NTryA5 1540  146  251  202  190  169  182  134  97  101  84
NTryA5 1550  79  106  130  128  116  143  196  189  216  258
NTryA5 1560  203  126  108  88  104  82  46  66  59  46
NTryA5 1570  55  47  56  61  51  55  38  32  40  40
NTryA5 1580  37  34  27  42  41  53  58  46  48  48
NTryA5 1590  57  67  45  42  45  59  70  68  58  37
NTryA5 1600  40  35  35  42  44  33  40  36  37  36
NTryA5 1610  44  43  40  43  31  42  41  43  36  42
NTryA5 1620  39  41  51  37  37  34  30  23  17  25
NTryA5 1630  19  24  14  14  21  36  34  34  20  21
NTryA5 1640  30  22  22  33  12  16  18  24  14  14
NTryA5 1650  14  15  14  19  17  21  14  20  20  17
NTryA5 1660  17  20  17  20  23  20  22  33  25  21
NTryA5 1670  23  17  24  17  13  10  11  16  24  33
NTryA5 1680  21  32  24  43  62  49  40  28  26  31
NTryA5 1690  21  14  14  17  18  12  12  18  18  13
NTryA5 1700  20  18  18  20  17  18  16  17  18  10
NTryA5 1710  19  17  15  11  14  18  18  14  12  21
NTryA5 1720  19  10  15  18  21  14  16  25  17  16
NTryA5 1730  17  16  16  17  18  18  17  19  19  18
NTryA5 1740  16  16  19  19  15  16  999
NTryA5 #### E12, vk
NTryA6 1538  254  268
NTryA6 1540  229  284  259  221  210  193  138  109  116  131
NTryA6 1550  115  136  177  210  166  166  162  178  181  177
NTryA6 1560  175  124  90  85  119  103  106  131  122  106
NTryA6 1570  131  89  85  75  70  89  78  58  59  54
NTryA6 1580  46  39  54  61  71  71  58  61  74  71
NTryA6 1590  73  69  66  47  53  52  51  48  50  37
NTryA6 1600  52  34  57  72  50  18  43  41  37  36
NTryA6 1610  56  35  32  37  39  47  36  49  37  27
NTryA6 1620  33  34  21  22  27  24  21  17  14  28
NTryA6 1630  14  19  18  13  18  23  17  14   9   9
NTryA6 1640  13  18  13  25 -999  13  15  14  19  15
NTryA6 1650  20  16  14  12  13  16   8  13   9  10
NTryA6 1660  15  15   9  11  15  13  14  12  16  14
NTryA6 1670  17  12  15  12   5  11  12   8  13  13
NTryA6 1680  10  15  12  22  19  12  19  14  11   6
NTryA6 1690  16  24  16  18  18  16  14  19  15  11
NTryA6 1700  11  14  14  17  14  14  14  20  17  13
NTryA6 1710  17  13   3   8  11  10  10  13   9  10
NTryA6 1720  13  13  17  18  26  15  15  18  25  23
NTryA6 1730  24  18  20   9  13  12  12  15  14  14
NTryA6 1740  17  15  19  13  999
NTryA6 #### E9, vk? Ytterligare tynande ringar ytterst är möjliga