Bergsmansgården, västra stugan, Ludvika gammelgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2018

Bergsmansgårdens dubbelstuga sedd från väster. Undersökningen avser den hitre delen.

Den andra januari 2018 besökte jag Ludvika gammelgård för att ta prov för dendrokronologisk analys i den västra stugan av Bergsmansgården, 60.14750, 15.20840 (WGS 84), där panelen på en del av baksidan avlägsnats för att syllstocken delvis behövde bytas. Den nuvarande stugan består av två separata stugor, som står intill varandra, där den nu undersökta, västra stugan, till skillnad från den östra har helt röste på båda gavlarna och därför bör vara den ursprungliga. Vid arbetet med syllstocken upptäcktes att det tidigare funnits en 4,5 meter bred utbyggnad mitt på stugans baksida, med dörröppning och eldstad mot den nuvarande stugan och att väggen varit klinad. När jag såg byggnaden, dels delen med den borttagna panelen, dels vinden, var det uppenbert att stugans byggnadshistorik är komplicerad, och består av timmer från flera olika perioder. För att försöka reda ut stugans byggnadshistorik och försöka lista ut när utbyggnaden kan ha tillkommit togs prov ur sammanlagt 16 stockar: 15 med tillväxtborr (5 mm) och ett från syllstocken i form av en på marken liggande bortsågad del som innehåller de yttersta 95 mm av den nu delvis ersatta syllen. De borrade stockarna innehåller i de flesta fall så få ringar att det ligger i underkant för att tillåta dendrokronologisk åldersbestämmning. I princip är det endast provet från syllstocken som ger en fullgod och självständig datering med yttersta bevarade ring från 1730, men där några enstaka yttersta ringar kan vara bortvittrade. För övriga prov har jag identifierat grupper av stockar utifrån deras utseende och sedan visuellt jämfört kurvorna för att se om de kan antas vara samtida och sedan försökt datera gruppen. Ett borrprov togs dessutom i en sågad taksparre, men det hör inte till timmerstommen.

De daterade timren i vägg C är här markerade. Blå: efter 1730 (nu ersatt). Grön: efter 1738. Röd: ca 1692.

Det inre röstet, vägg D. Lägg märke till de karaktäristiska färgskiftningarna i det skavda timret. Dessa stockar är fällda vintern 1599/1600 och senare avbilade på utsidan.

Tolkning och övriga iakttagelser: Utifrån de dateringar vi har, är det mest troligt att stugan timrades om ca 1739 eller något år därefter, med återanvändning av timmer från minst två tidigare byggnader från ca 1600 och från ca 1692. Det går dock inte att säga om dessa båda funnits samtidigt eller om de avlöst varandra. Troligen gjordes tillbyggnaden vid 1730-talets omtimring, såvida nu de stående stockarna verkligen kommer från den rivna tillbyggnaden till vilken den dörröppning de tillsluter ledde. Det sätt på vilket utbyggnaden konstruerats kräver att den gjordes när timmerstommen sattes upp och inga dateringar pekar på att någon senare omtimring skett, vilket ger viss tyngd åt den hypotesen. Virket till alla tre byggnadsfaser verkar vara hämtat från hårt nyttjade skogar med hög tillväxt. Benägenheten att i så stor utsträckning som skett återanvända gamla stockar tyder på brist på gott byggnadstimmer, vilket knappast är förvånande här i brukets närhet. Endast syllstocken är av högkvalitativt virke, och att den är upp till åtta år äldre än timmret från den sista påvisade omtimringen ska kanske snarare tolkas som att denna värdefulla stock anskaffats med lång framförhållning och sparats, än att det är fråga om en egen byggnadsfas. Stockens nuvarande skick och placering medgav dock inget närmare sökande efter eventuella spår efter insekter eller återanvändning. I övrigt noteras att, så vitt jag kunde se, gåtspår saknas i de för den förmodade dörren kapade stockarna. Något försök att tidsfästa utbyggnadens borttagande gjordes inte. Kanske följarna och/eller panelen är från den tiden, men följarna saknar vankant och panelbrädorna, som ska återuppsättas, var inte tillgängliga.


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 members of the collection Grupp_2 and 
the rest of that collection. Minimum overlap used when finding best match: 45
         Member offset to ref--
         Off Over P2Yrs------ 
    Years  set lap CorrC TTest 
LAGGA13  63   0  62  0,28  2,3 
LAGGA14  46   0  45  0,47  3,5 
LAGGA31  54   1  53  0,63  5,8 
LAGGA32  64   1  61  0,43  3,6 
LAGGA33  55   1  54  0,58  5,1 
LAGGA34  58   1  57  0,52  4,5 

Mean corr. of first column when overlap >= 45 (6 samples): 0,48 Standard deviation interval 0,38 - 0,58


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and Grupp_3 dated to 1692 with corr >= 0,33 and with overlap >= 64 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,60  5,95  64  10  based on 16 members
GagnefSo  0,53  4,96  64   5  1831 Gagnef-Djura                      PISY
se007   0,48  4,27  64   4  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SolorNor  0,46  4,09  64   8  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Grangard  0,46  4,08  64   8  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY 
SödraDal  0,45  4,02  64   6  2005 Södra Dalarna                      PISY 
BjörboGr  0,44  3,84  64   6  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
swed302  0,42  3,67  64   6  1995 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY 
fletab2  0,41  3,58  64   3  1954 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY
Estonia  0,41  3,56  64   2  1998 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
Sfsn-PIS  0,40  3,48  64   3  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY 
Savolinn  0,40  3,44  64   7  2002 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY 
swed305  0,39  3,30  64   7  2002 Björbo, Dalarna                     PISY 
GvleC-pi  0,36  3,07  64   5  2011 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY
Klmrsnd  0,35  2,95  64   5  1873 Kalmarsund and Öland area                PISY 
JAEMTUA_  0,34  2,83  64  15  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch/JAEMTUA2         PISY
Kungsber  0,33  2,77  64   5  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6) Correlations between best references and grupp_1 (mean of 3 samples: LAGGA21-23) dated to 1599 with corr >= 0,42 and with overlap >= 56 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Skel Corr Test lap Chi2 all... 0,56 5,27 63 5 based on 9 members Grangard 0,49 4,37 63 3 Grangärde, Dalarna PISY SödraDal 0,47 4,13 63 3 Södra Dalarna PISY se007 0,47 4,12 63 1 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY Bingsjo_ 0,46 4,02 63 5 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga PISY Norrland 0,43 3,47 56 1 Norrland (traded wood in Stockholm area) L-Å Larsson PISY BjörboGr 0,43 3,68 63 1 Swed305 Björbo+Grangärde PISY fletab2 0,42 3,66 63 3 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem) PISY GagnefSo 0,42 3,63 63 0 Gagnef-Djura PISY Kungsber 0,42 3,57 63 0 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland PISY
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6) Correlations between best references and grupp_3 (mean of 2 samples:LAGGA35 & LAGGA36) dated to 1738 with corr >= 0,40 and with overlap >= 54 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Skel Corr Test lap Chi2 all... 0,57 5,79 73 11 based on 8 members se007 0,50 4,85 73 9 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY swed305 0,47 4,43 73 10 Björbo, Dalarna PISY Grangard 0,45 4,30 73 8 Grangärde, Dalarna PISY Sfsn-PIS 0,45 4,29 73 5 Säfsnäs socken, Dalarna PISY SödraDal 0,45 4,20 73 5 Södra Dalarna PISY SolorNor 0,43 3,96 73 3 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY FinakrPI 0,42 3,36 54 7 Finnåkers bruk, Fellingsbro PISY GvleC-pi 0,40 3,70 73 2 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east) PISY

Mätvärden (rådata)

LAGGA 1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård     PISY
LAGGA 2 Sweden    Pinus sylvestris     6008N1512E     1536 1871
LAGGA 3 T. Axelson
LaGGA0 1537  153  123  177
LaGGA0 1540  157  154  116  97  77  88  92  128  118  106
LaGGA0 1550  114  113  102  73  72  101  104  107  118  131
LaGGA0 1560  134  132  81  73  64  56  82  84  61  48
LaGGA0 1570  51  59  59  41  46  59  61  49  43  37
LaGGA0 1580  41  45  46  48  46  61  50  57  38  37
LaGGA0 1590  47  32  26  27  30  33  18  30  25  17
LaGGA0 1600  25  18  27  27  33  32  37  39  27  33
LaGGA0 1610  37  45  42  50  49  32  45  49  43  45
LaGGA0 1620  46  43  37  54  43  51  56  57  58  59
LaGGA0 1630  51  43  64  41  37  39  30  43  46  33
LaGGA0 1640  37  38  44  39  38  55  46  50  42  32
LaGGA0 1650  38  40  35  43  33  43  47  35  34  24
LaGGA0 1660  32  29  41  38  41  42  26  32  41  33
LaGGA0 1670  32  30  33  34  21  21  24  23  32  26
LaGGA0 1680  28  28  29  28  30  33  37  38  28  24
LaGGA0 1690  35  39  41  31  40  25  28  31  32  28
LaGGA0 1700  33  32  36  45  37  40  38  32  27  22
LaGGA0 1710  35  29  36  39  31  33  31  24  34  25
LaGGA0 1720  41  34  45  41  43  32  23  38  35  35
LaGGA0 1730  33  999
LaGGA0 #### vk?. vått prov skuret med skalpell & CaCO3
LAGGA13 1630  457  466  413  280  230  306  351  260  259  212
LAGGA13 1640  188  162  207  196  238  213  284  260  216  184
LAGGA13 1650  149  134  109  148  113  151  139  126  129  135
LAGGA13 1660  205  171  202  213  194  205  165  103  131  117
LAGGA13 1670  127  101  118  101  39  27  26  47  50  80
LAGGA13 1680  108  155  160  182  169  92  105  125  142  128
LAGGA13 1690  91  84  95  999
LAGGA13 #### C13-PISY
LAGGA14 1647  297  245  289
LAGGA14 1650  232  242  201  201  225  264  247  216  257  130
LAGGA14 1660  156  122  131  167  204  150  115  94  123  127
LAGGA14 1670  115  149  126  118  113  78  74  65  68  78
LAGGA14 1680  81  101  110  129  164  128  118  96  74  52
LAGGA14 1690  58  42  36  999
LAGGA14 #### C12-PISY. yttersta osäkra
LAGGA15 1738  176  160
LAGGA15 1740  110  75  100  129  148  121  114  141  156  159
LAGGA15 1750  194  76  94  75  64  89  99  88  94  147
LAGGA15 1760  181  179  164  161  163  123  148  96  108  114
LAGGA15 1770  96  82  120  156  134  142  207  173  177  153
LAGGA15 1780  129  141  158  149  143  144  151  148  117  106
LAGGA15 1790  118  138  126  121  131  127  107  114  102  81
LAGGA15 1800  81  93  82  105  129  114  97  96  67  39
LAGGA15 1810  43  43  40  37  38  43  58  65  61  63
LAGGA15 1820  56  62  54  53  45  35  63  65  84  68
LAGGA15 1830  70  62  42  50  74  68  64  80  82  73
LAGGA15 1840  59  44  63  69  58  68  78  55  56  60
LAGGA15 1850  61  54  41  38  51  62  59  75  49  38
LAGGA15 1860  63  56  34  31  28  34  37  28  32  37
LAGGA15 1870  41  21  999
LAGGA15 #### sågad sparre. sommar
LAGGA21a1542  333  343  316  285  260  351  219  237
LAGGA21a1550  186  198  162  216  234  192  132  106  134  184
LAGGA21a1560  188  198  172  118  160  112  115  119  109  119
LAGGA21a1570  148  155  172  169  184  157  171  143  135  128
LAGGA21a1580  117  144  142  179  169  142  129  108  104  115
LAGGA21a1590  91  100  86  89  124  136  155  136  146  132
LAGGA21a1600  999
LAGGA21a#### D22, skavd, överst i röste. vk
LAGGA22 1536  294  399  243  268
LAGGA22 1540  178  251  175  166  163  201  168  212  179  186
LAGGA22 1550  158  158  159  194  188  179  135  141  151  206
LAGGA22 1560  201  246  188  178  172  83  84  93  106  99
LAGGA22 1570  151  150  148  121  165  168  152  159  146  134
LAGGA22 1580  133  149  161  141  150  144  124  111  84  88
LAGGA22 1590  88  77  70  72  89  83  96  87  116  116
LAGGA22 1600  999
LAGGA22 #### D21, skavd, i röste. vk
LAGGA23 1541  376  369  397  409  399  340  396  258  267
LAGGA23 1550  196  200  186  180  141  183  148  115  150  172
LAGGA23 1560  154  186  174  171  149  110  87  116  103  114
LAGGA23 1570  169  195  224  237  237  224  192  185  150  119
LAGGA23 1580  92  107  186  268  319  351  230  191  167  198
LAGGA23 1590  129  115  128  132  150  123  113  66  96  91
LAGGA23 1600  999
LAGGA23 #### D18, skavd, i röste. vk
LAGGA31 1638  360  345
LAGGA31 1640  267  178  216  214  212  247  254  283  224  184
LAGGA31 1650  120  144  115  138  123  140  132  149  156  89
LAGGA31 1660  93  99  127  157  192  187  125  90  109  69
LAGGA31 1670  57  70  67  101  77  85  128  100  129  130
LAGGA31 1680  152  236  201  222  186  168  201  186  123  84
LAGGA31 1690  68  97  999
LAGGA31 #### C6v +ofullst
LAGGA32 1628  479  481
LAGGA32 1630  445  469  352  288  350  282  353  331  305  261
LAGGA32 1640  230  183  193  163  124  167  154  178  128  145
LAGGA32 1650  102  79  93  77  99  124  132  168  147  112
LAGGA32 1660  124  117  120  112  97  71  62  51  72  74
LAGGA32 1670  54  63  65  88  86  71  102  67  67  79
LAGGA32 1680  77  64  66  85  91  95  114  104  50  55
LAGGA32 1690  51  28  999
LAGGA32 #### C8v
LAGGA33 1637  396  454  528
LAGGA33 1640  502  405  442  382  324  349  289  274  282  274
LAGGA33 1650  246  370  288  216  176  213  182  157  163  127
LAGGA33 1660  165  121  177  152  132  146  128  87  97  96
LAGGA33 1670  90  102  137  147  94  82  95  74  86  91
LAGGA33 1680  85  68  66  90  100  93  110  120  87  75
LAGGA33 1690  58  54  999
LAGGA33 #### C10h +ofullst
LAGGA34 1634  369  344  412  356  318  279
LAGGA34 1640  252  226  248  222  171  172  170  174  180  185
LAGGA34 1650  164  158  160  138  134  158  187  179  147  84
LAGGA34 1660  79  74  77  89  115  95  77  36  46  35
LAGGA34 1670  26  23  44  79  50  44  46  58  67  49
LAGGA34 1680  49  40  46  54  47  32  53  50  40  46
LAGGA34 1690  31  32  999
LAGGA34 #### C7 h +ofulst
LAGGA35 1684  308  243  257  243  246  229
LAGGA35 1690  175  178  206  203  234  179  192  191  159  137
LAGGA35 1700  181  148  177  197  169  141  162  139  99  85
LAGGA35 1710  109  103  121  113  72  106  84  90  102  96
LAGGA35 1720  89  108  143  148  144  145  118  149  160  109
LAGGA35 1730  72  68  78  60  106  120  89  60  36  999
LAGGA35 #### vertikal 1 fr vänster
LAGGA36 1665  643  549  425  406  332
LAGGA36 1670  289  279  276  293  190  145  221  184  239  195
LAGGA36 1680  212  272  225  185  194  180  181  176  145  164
LAGGA36 1690  149  139  122  109  129  135  104  110  87  70
LAGGA36 1700  105  111  129  124  136  123  115  105  85  71
LAGGA36 1710  66  81  149  118  102  91  73  71  79  88
LAGGA36 1720  75  102  149  194  142  109  94  142  133  144
LAGGA36 1730  104  100  125  95  155  180  90  79  77  999
LAGGA36 #### vertikal 2 fr vänster

LAGGA 1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård     PCAB
LAGGA 2 Sweden    Picea abies       6008N1512E     1673 1738
LAGGA 3 T. Axelson
LAGGA11 1690  302  292  367  283  356  272  248  255  261  281
LAGGA11 1700  294  283  245  246  222  191  214  268  204  168
LAGGA11 1710  182  179  197  166  159  107  142  160  192  202
LAGGA11 1720  158  165  177  205  264  298  224  156  191  164
LAGGA11 1730  147  203  222  191  203  217  268  284  253  999
LAGGA11 #### C15.vk.PCAB
LAGGA12 1687  344  365  363
LAGGA12 1690  320  311  187  231  196  161  146  204  189  211
LAGGA12 1700  271  204  183  208  173  188  246  205  162  189
LAGGA12 1710  170  148  125  124  137  80  56  83  84  116
LAGGA12 1720  97  140  182  145  163  217  143  156  167  145
LAGGA12 1730  164  168  182  123  158  180  159  155  179  999
LAGGA12 #### C14-PCAB
LAGGA16 1673  634  573  539  520  305  429  294
LAGGA16 1680  348  370  324  296  261  269  269  231  264  257
LAGGA16 1690  195  126  186  149  161  170  180  168  162  218
LAGGA16 1700  278  223  196  178  154  120  150  108  87  71
LAGGA16 1710  97  115  113  108  111  89  106  90  89  105
LAGGA16 1720  85  105  127  120  117  151  133  119  151  151
LAGGA16 1730  213  191  189  182  172  160  124  133  184  999
LAGGA16 #### ås CI, PCAB