Ladan norr om Finnsviken, Grangärde.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2017

Ladan 2003
Inskrift antagligen med årtalet 1819 på den savbarkade stocken C7

Knutkedjan A-B, med "vända rännknutar" och vanliga dubbelhaksknutar på de översta varven

Vid väg 66 söder om Grangärde, omkring en kilometer norr om avtaget till Sunnansjö, 60.24335, 14.98042 (WGS 84), finns en större rödfärgad lada av rundtimmer. Jag gjorde ett försök att datera den 2003, men misslyckades av olika anledningar. Det största problemet var att de få prover jag vid det tillfället tog och som visade att ladan var byggd av mestadels ganska frodvuxet grantimmer, passade mycket dåligt mot varandra. Det som väckte mitt intresse för att göra ett nytt dateringsförsök var att jag på bilder jag då tog upptäckt att ladans nedre del är timrad med "upp och nedvända" rännknutar, något som är sällsynt i trakten. 27 september 2017 tog jag därför tillfället att ta nya borrprover med hjälp av tillväxtborr (5 mm) i följande stockar:

StockMätta ringarProvTräslagDatering
C31749-1818GrFvl01granförsommar 1819
C41766-1818GrFvl02granförsommar 1819
C51770-1818GrFvl03granförsommar 1819
C71775-1818GrFvl04granförsommar 1819
C131820-1898GrFvl05tall1898/99
A14d1837-1898 GrFvl06tall1898/99
A15d1826-1898 GrFvl07tall1898/99
golv 171783-1818 GrFvl08granförsommar 1819
golv 191776-1818 GrFvl09granförsommar 1819

Alla granstockar är savbarkade, och har alla lite påbörjat på 1819 års ring, vilket gör att grantimret, där de specialla knutarna finns, bör vara fällt förra hälften av juni månad 1819 eller närmaste veckorna däromkring. Korrelationsvärdena är dåliga både inbördes mellan stockarna och mot de tillgängliga grankurvorna, men bör kunna antas vara samtida utifrån stockarnas utseende och karaktär. Tillsammans ger de då en relativt svag träff med sista fullständiga ring mot 1818. Om de 10 äldsta ringarna, som bara finns representerade i ett prov tas bort stiger correlationsvärdet från 0.41 (T=4.1) till 0.63 (T=6.3). Den sammantagna bedömningen gör att jag därför anser dateringen säker. Den övre delen av ladan är byggt av delvis dåligt barkat talltimmer som är fällt vinterhalvåret 1898/99. De tre proven ur dessa stockar låter sig trots tillväxtkollaps på ett av proverna dateras med goda korrelationsvärden med full säkerhet.

Undersökningen visar att ladan sannolikt uppfördes under försommaren 1819, av nyhuggna granar, och omkring 1899 gjordes fyra varv högre. På C7 finns en något skadad och inte helt lättläst ristning som kan vara "IPVB1819". Dörren är förstorad i senare tid, och dess ursprungliga konstruktion inte längre möjlig att utröna.

En anekdotisk uppgift om att knuttypen var vanlig i Norge och det något oplanerade intryck som användadndet av savbarkade granar ger, kunde möjligen antyda att den kan ha uppförts av norska arbetsvandrare åren efter unionens upprättande 1814. Bättre belägg för knuttypens utbredning i Norge vid denna tid skulle dock behövas om någon tilltro ska kunna sättas till en sådan hypotes.Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each member of the collection GrFvl_PCAB.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref--
         Off Over P2Yrs------ 
     Years  set lap CorrC TTest 
FnsvL12   52   0  51  0,32  2,3 
FnsvL14a  41   0  40  0,54  4,0 
GrFvl01   70   0  52  0,52  4,3 
GrFvl02   53   0  52  0,37  2,9 
GrFvl03   49   0  48  0,29  2,0 
GrFvl04   44   0  43  0,46  3,3 
GrFvl08a  36   0  35  0,64  4,8 
GrFvl08b  34   2  33  0,37  2,2 
GrFvl09a  43   0  42  0,23  1,5 
GrFvl09b  40   3  39  0,49  3,5 

Mean corr. of first column when overlap >= 50 (3 samples): 0,42 Standard deviation interval 0,32 - 0,52


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in GrFvl_PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,15 and with overlap >= 33 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,45  4,11  69  17  based on 10 members
GrFvl04  0,45  3,26  43   3  1818 C7
GrFvl01  0,45  4,11  69  14  1818 C3
FnsvL14a  0,40  2,71  40   3  1818 
GrFvl08a  0,37  2,32  35   2  1818 golv 17 från A+ sommar
GrFvl02  0,34  2,54  52   2  1818 C4
FnsvL12  0,32  2,36  51   4  1818 
GrFvl08b  0,32  1,86  33   5  1816 
GrFvl03  0,29  2,08  48   1  1818 C5
GrFvl09b  0,21  1,32  39   6  1815 
GrFvl09a  0,15  0,99  42   1  1818 golv 19 från A +lite vårvedAlgorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in GrFvl_PISY.fil and 
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,47 and with overlap >= 61 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,71  8,68  78  18  based on 3 members
GrFvl05  0,69  8,30  78   8  1898 C13
GrFvl06  0,58  5,54  61   5  1898 A14 (mot D)
GrFvl07  0,47  4,26  65  10  1898 A15 (motD), tillväxtkollaps 1874 med omätbara ringar till 1880


Mätvärden (rådata)

GrFvl 1 Ladan vid Finnsviken, Grangärde           PCAB
GrFvl 2 Sweden    Picea abies     160 6015N1459E     1749 1818
GrFvl 3 T.Axelson
GrFvl  #### 60.24335, 14.98042
FnsvL12 1767  244  229  246
FnsvL12 1770  174  214  148  116  110  115  130  140  105  108
FnsvL12 1780  121  83  110  124  102  95  74  81  87  83
FnsvL12 1790  47  49  66  51  58  57  47  51  60  69
FnsvL12 1800  62  75  78  64  104  109  126  96  79  60
FnsvL12 1810  63  66  71  64  68  69  64  69  79  999
FnsvL14a1778  351  306
FnsvL14a1780  252  215  233  223  294  264  187  211  196  188
FnsvL14a1790  125  186  216  191  151  155  170  172  151  212
FnsvL14a1800  214  174  142  122  164  123  154  132  108  139
FnsvL14a1810  119  142  139  118  95  91  82  68  83  999
GrFvl01 1749  359
GrFvl01 1750  322  304  286  370  286  293  249  216  251  180
GrFvl01 1760  141  139  186  180  182  218  186  198  222  192
GrFvl01 1770  155  156  167  167  147  139  167  180  137  94
GrFvl01 1780  109  69  88  105  109  128  85  88  73  57
GrFvl01 1790  43  68  66  78  89  84  75  77  62  56
GrFvl01 1800  113  124  112  83  92  65  76  59  61  59
GrFvl01 1810  66  74  81  62  56  73  100  88  88  999
GrFvl01 #### C3
GrFvl02 1766  362  366  313  318
GrFvl02 1770  284  231  187  199  199  155  196  221  170  103
GrFvl02 1780  151  121  78  157  159  120  69  107  108  93
GrFvl02 1790  87  87  102  107  122  108  117  144  91  83
GrFvl02 1800  95  113  129  160  125  148  114  146  99  118
GrFvl02 1810  82  83  98  110  96  89  96  46  92  999
GrFvl02 #### C4
GrFvl03 1770  162  205  234  260  296  289  333  287  228  189
GrFvl03 1780  200  193  228  230  241  231  195  201  187  186
GrFvl03 1790  186  232  208  197  194  147  152  158  174  179
GrFvl03 1800  180  145  127  144  132  121  121  106  86  64
GrFvl03 1810  69  85  72  59  70  91  68  53  91  999
GrFvl03 #### C5
GrFvl04 1775  231  226  243  301  258
GrFvl04 1780  191  188  191  261  321  326  223  311  257  213
GrFvl04 1790  202  349  336  285  283  230  278  290  147  148
GrFvl04 1800  151  194  168  98  156  145  176  209  185  204
GrFvl04 1810  176  196  258  275  139  146  112  124  157  999
GrFvl04 #### C7
GrFvl08a1783  170  201  181  122  181  136  105
GrFvl08a1790  109  136  110  107  131  131  137  135  100  113
GrFvl08a1800  122  129  117  112  116  112  96  89  80  72
GrFvl08a1810  78  82  82  107  111  102  101  81  123  999
GrFvl08a#### golv 17 från A+ sommar
GrFvl08b1783  171  190  205  148  155  148  119
GrFvl08b1790  115  129  95  110  143  166  167  105  77  108
GrFvl08b1800  132  130  110  87  93  93  69  67  56  44
GrFvl08b1810  61  76  80  89  88  103  99  999
GrFvl09a1776  280  305  231  173
GrFvl09a1780  172  123  164  174  184  181  125  149  125  116
GrFvl09a1790  120  97  104  95  100  85  92  86  77  86
GrFvl09a1800  89  97  115  103  108  119  82  83  84  74
GrFvl09a1810  58  61  61  54  61  67  57  61  40  999
GrFvl09a#### golv 19 från A +lite vårved
GrFvl09b1776  250  271  212  193
GrFvl09b1780  226  157  161  145  154  128  101  135  137  110
GrFvl09b1790  71  88  95  86  88  66  68  67  52  55
GrFvl09b1800  92  119  147  122  89  90  69  56  46  53
GrFvl09b1810  50  53  47  46  61  50  999


GrFvl 1 Ladan vid Finnsviken, Grangärde           PISY
GrFvl 2 Sweden    Pinus sylvestris  160 6015N1459E     1820 1898
GrFvl 3 T.Axelson
GrFvl  #### 60.24335, 14.98042
GrFvl  #### CDendro=9.1 TEST August 16 2017; LicencedTo=Torbjörn Axelson; 
GrFvl05 1820  357  323  296  284  283  195  221  195  191  173
GrFvl05 1830  160  123  109  105  122  107  107  101  84  61
GrFvl05 1840  55  53  74  58  77  84  87  60  72  87
GrFvl05 1850  86  78  60  37  54  65  72  99  79  75
GrFvl05 1860  58  67  59  80  76  86  77  54  70  59
GrFvl05 1870  78  77  70  51  78  57  64  54  70  51
GrFvl05 1880  74  48  64  32  75  72  51  47  34  39
GrFvl05 1890  40  53  59  57  63  42  69  53  40  999
GrFvl05 #### C13
GrFvl06 1837  368  351  384
GrFvl06 1840  365  236  193  126  201  191  203  177  160  138
GrFvl06 1850  102  117  122  68  115  112  125  140  132  110
GrFvl06 1860  121  113  102  96  83  103  96  100  83  109
GrFvl06 1870  123  115  118  123  114  98  72  83  109  92
GrFvl06 1880  102  54  110  74  85  83  69  62  51  49
GrFvl06 1890  86  102  113  107  135  88  114  94  111  999
GrFvl06 #### A14 (mot D)
GrFvl07 1826  241  214  191  151
GrFvl07 1830  208  178  123  108  120  86  97  111  84  94
GrFvl07 1840  82  85  110  82  126  129  135  106  108  76
GrFvl07 1850  92  93  71  32  29  15  15  61  86  92
GrFvl07 1860  89  98  94  102  96  107  110  104  77  64
GrFvl07 1870  90  80  44  35 -999 -999 -999 -999 -999 -999
GrFvl07 1880 -999  17  14   8  34  36  24  17  24  35
GrFvl07 1890  39  44  57  32  61  50  62  41  45  999
GrFvl07 #### A15 (motD), tillväxtkollaps 1874 med omätbara ringar till 1880