Huvudsida - Några daterade objekt - Nytt


Dammen i Käringsjöns utlopp - dendrokronologisk undersökning

I norra änden av Käringsjön rinner Käringbäcken ut (). Där finns en damm, över vilken går en modern spång. Början av vad som kan förmodas vara en timmerränna finns under denna spång. Den består av tallstockar med en diameter på omkring 18 cm. Dessa ligger tätt i strömmens riktning. De vilar på grövre avbilade stockar, vilka ligger i gruset, och därmed har de ovanpåliggande stockarna ingen kontakt med grusbotten. Sidorna - alltså jordvallens avslutning mot stömfåran - är fodrad med stockar av ca 25 cm diameter. De flesta av dessa är tyvärr illa medfarna. den 22 september 2007 tog jag borrprov ur tre av stockarna i timmerrännan (Kb0001-3) samt ett ur en stock i västra strandbrinken, tillhörande nämnda fordring, som för det mesta legat under vatten, och därmed blivit bevarad. Alla stockarna är av tall. I två av de tre första visar det sig att undersidan av stockarna innehåller ca 20 ringar mer än ovansidan, trots att man måste räkna med att några få ringar på undersidan kan saknas av borrtekniska skäl. I den tredje fattas det fler på undersidan, men där verkar också en större del av kärnan saknas. Slutsatsen är att ovansidan är sliten, och att dateringen bör vara något senare än yttersta årsringen på undersidan, men minst 20 år senare än yttersta årsringen på ovansidan. I de tre stockarna i den förmodade timmerrännan är den yngsta funna ringen från 1893 (Kb0002a, undersida ett fåtal ringar fattas antagligen datering: ca 1895-1900). I de båda andra stockarna är yttersta funna ring från 1874 (Kb0001b, undersida, möjligen vankant) och 1844 (Kb0003a, ovansida vilket gör att man kan förvänta sig att det fattas minst 20 ringar. Kan således vara från 1860- eller -70-tal). Dessa tre stockar kommer uppenbarligen från olika bestånd, vilket stärker uppfattningen att den är gjord av flottningstimmer och påbörjad senast på 1870-talet, men att stockar bytts ut efterhand.

Den fjärde stocken Kb0004a ger ett mer överraskande resultat. Eftersom den ligger i brinken vågade jag inte borra igenom den p.g.a risken att skada borret, och därför finns endast en radie. Yttersta ring i denna är dock redan från 1715! Eftersom denna stock är i sämre kondition än de andra, och att den legat på platsen längre än de andra, bör man räkna med att mer trä kan ha skavts av, men eftersom ringarna inte är särskilt tunna - ca 1 mm i ytskiktet - så är det antagligen inte mer än kanske 40 eller 50 som saknas dock säkert mer än 10. Detta betyder att dammen bör ha byggts någon gång under förra hälften eller mitten av 1700-talet, d.v.s i perioden mellan kopparhyttan (sannolikt sent 1600-tal) och storflottningen (ca 1870-tal). Det ligger nära till hands att tänka sig att det då är fråga om exempelvis en kvarn, men fler pusselbitar behövs innan en sådan slutsats kan göras.

Torbjörn Axelson (2007-10-07)

Kb000 1 Käringsjödammen, Björbo               PISY
Kb000 2 Sweden    Scotch Pine    230m 6027N1438E     1588 1893
Kb000 3 T Axelson
Kb000  #### Kb0001-3 prov tagna ur de lösare stockarna vid utloppet
Kb000  #### Kb0004 är jordfast i västra sidan om dammen.
Kb000  #### 60º 27' 6.6" N, 14º 38' 31.5"E
Kb0001a 1740  84  67  54  56  53  53  57  72  50  65
Kb0001a 1750  83  100  79  82  90  81  72  89  71  110
Kb0001a 1760  81  78  60  109  109  82  89  73  76  78
Kb0001a 1770  52  35  57  66  57  56  122  157  178  183
Kb0001a 1780  168  186  141  106  86  88  93  95  94  68
Kb0001a 1790  71  100  91  88  96  50  72  63  44  42
Kb0001a 1800  29  30  26  13  21  22  16  22  16   7
Kb0001a 1810  13  14   9  14  15  18  16  22  23  53
Kb0001a 1820  19  24  26  26  35  24  37  39  39  28
Kb0001a 1830  32  28  30  32  47  33  39  25 -999 -999
Kb0001a 1840 -999  10  18  18  12  18  17  18  26  19
Kb0001a 1850  28  49  25  21  49  45  36  36  29  21
Kb0001a 1860  27  22  21  24  999
Kb0001b 1739  128
Kb0001b 1740  101  81  64  73  43  40  63  91  80  92
Kb0001b 1750  126  105  122  80  112  110  83  100  79  102
Kb0001b 1760  86  97  98  99  97  63  63  58  61  99
Kb0001b 1770  76  48  52  65  58  56  106  153  243  290
Kb0001b 1780  136  101  112  97  123  110  85  87  70  72
Kb0001b 1790  80  99  93  74  104  70  76  75  43  45
Kb0001b 1800  38  39  33  26  26  24  18  20  20  13
Kb0001b 1810  19  17  18  18 -999  22  18  23  20  21
Kb0001b 1820  11  14  24  23  24  21  31  32  23  22
Kb0001b 1830  23  22  15  20  34  20  25  19  11  18
Kb0001b 1840  11   7   5  14  14  19  12  11  17  23
Kb0001b 1850  24  24  28  29  35  54  40  39  30  27
Kb0001b 1860  21  23  12  24  51  51  57  76  55  80
Kb0001b 1870  63  70  87  76  79  999
Kb0001b #### 1874. Stockens undersida. Kan inte fattas särskilt många ringar. De yttersta är relativt tjocka
Kb0002a 1776  115  76  57  67
Kb0002a 1780  75  68  95  85  82  80  70  99  64  75
Kb0002a 1790  104  80  51  75  74  71  68  78  36  55
Kb0002a 1800  69  78  66  82  87  120  126  100  68  77
Kb0002a 1810  55  51  53  77  45  49  41  49  45  64
Kb0002a 1820  64  86  100  100  119  85  106  79  96  62
Kb0002a 1830  72  81  72  96  126  55  85  70  58  64
Kb0002a 1840  62  47  75  64  68  58  62  51  70  70
Kb0002a 1850  74  73  55  35  48  54  62  62  66  62
Kb0002a 1860  56  41  37  64  47  47  54  41  45  49
Kb0002a 1870  55  42  44  25  30  34  25  30  30  30
Kb0002a 1880  42  20  18  18  47  49  47  20  20  45
Kb0002a 1890  38  32  48  55  999
Kb0002a #### 1893 Undersida. Tycks fattas några ringar
Kb0002b 1777  85  76  83
Kb0002b 1780  96  97  141  124  118  103  101  116  63  65
Kb0002b 1790  92  100  79  109  109  85  70  69  54  67
Kb0002b 1800  70  62  60  81  115  120  140  140  75  86
Kb0002b 1810  62  64  69  74  53  77  70  78  71  80
Kb0002b 1820  56  82  97  112  132  121  117  119  117  82
Kb0002b 1830  131  120  85  100  104  81  155  146  114  106
Kb0002b 1840  123  129  140  83  114  108  131  89  87  68
Kb0002b 1850  78  104  80  39  59  61  59  89  76  85
Kb0002b 1860  83  72  61  72  66  61  74  53  70  68
Kb0002b 1870  83  70  74  43  51  999
Kb0003a 1769  307
Kb0003a 1770  256  253  251  240  184  173  214  170  137  128
Kb0003a 1780  112  97  115  118  158  156  138  173  168  136
Kb0003a 1790  168  158  133  114  122  108  96  103  108  92
Kb0003a 1800  92  101  101  96  103  105  73  75  64  64
Kb0003a 1810  45  34  39  39  45  54  49  79  78  75
Kb0003a 1820  77  85  102  130  106  85  128  111  113  68
Kb0003a 1830  81  70  64  87  109  68  79  96  45  60
Kb0003a 1840  74  45  49  47  62  999
Kb0003a #### 1844. Ovansida. i analogi med de båda andra stockarna fattas antagligen >20 ringar, d.v.s tidigast ca 1864
Kb0003b 1769  314
Kb0003b 1770  233  213  217  249  186  161  220  180  148  128
Kb0003b 1780  123  101  121  117  143  125  121  127  117  119
Kb0003b 1790  131  133  108  114  123  110  116  110  110  93
Kb0003b 1800  76  89  89  95  85  64  74  76  66  76
Kb0003b 1810  53  30  32  28  38  47  49  81  66  66
Kb0003b 1820  85  93  91  83  70  53  66  72  81  53
Kb0003b 1830  66  59  41  53  72  44  999
Kb0004a 1588  216  185
Kb0004a 1590  165  123  110  91  100  114  66  74  89  40
Kb0004a 1600  32  53  91  97  87  102  87  87  64  80
Kb0004a 1610  47  61  49  58  55  51  57  74  64  59
Kb0004a 1620  70  57  57  78  72  68  78  66  61  83
Kb0004a 1630  76  66  59  55  66  72  87  87  76  91
Kb0004a 1640  108  95  82  85  89  112  89  121  119  108
Kb0004a 1650  108  112  102  87  85  110  76  57  57  57
Kb0004a 1660  85  93  99  144  152  169  87  89  161  148
Kb0004a 1670  142  135  100  87  72  83  110  91  146  191
Kb0004a 1680  133  167  136  178  178  99  191  212  138  146
Kb0004a 1690  116  154  138  133  135  83  87  80  83  68
Kb0004a 1700  83  78  119  104  102  72  97  114  72  51
Kb0004a 1710  110  104  80  68  125  116  999
Kb0004a #### 1715. fodring mot jord. Stocken grövre än de tre föregående. Stocken är antagligen sliten, men då ringarna är relativt breda (ca 1 mm) torde ändå knappast saknas mindre än 30 ringar, och dateringen hamnar därmed före 1750.