Eldhus (störse) från Vanåbodarna, Järna hembygdsgård.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2017

Eldhuset under återuppbyggnad på Järna hembygdsgård 8 sept. 2017 när proverna togs. Ursprungligen byggt omkring 1719.

Den 8 september besökte jag Järna hembygdsgård 60.53508, 14.35607 (WGS 84) och tog borrprov för dendrokronologisk analys i det eldhus som då var under uppbyggnad och som hämtats från Ilbäcken där det stått sedan mitten av 1900-talet efteratt ha flyttats från Vanåbodarna. Enligt uppgift antagligen i närheten av Flögforsen 60.555, 14.188 (WGS 84). Prov togs ur stockarna B2, B3, B4, B5, B6, B11 och C12 (röstmoder). Samtliga av tall. De undersökta stockarna i vägg B är av enhetlig tall (sannolikt samma bestånd) med omkring 160 årsringar vardera i intervallet 1555-1718, medan C12 är frodvuxen tall som avviker helt från de andra och med endast omkring 50 årsringar som inte kunde dateras. Proven ur vägg B har alla en mycket tät utved, där det är svår att med full säkerhet fastställa alla ringar, varför ett visst förbehåll måste göras för det exakta året för sista ring, då någon misstolkning på något eller några enstaka år inte helt kan uteslutas. Mest sannolikt har proven i stockarna B3, B5 och B6 yttersta ring för 1718 - de andra har sista konstaterade ring något år tidigare - och ett par av dem möjligen vad som kan tolkas som början av 1719 års ring, som i så fall skulle peka mot fällning under försommaren 1719. Timringen tycks ha skett med ofullständigt barkat timmer, att döma av de talrika spåren efter blåhjon, vilket är lite oväntat om timmret fällts under savperioden. Förklaringen skulle kunna vara att man timrat med enbart yxa (spåren kan tolkas så) men ingen barkspade, varför det var mödosamt att helt få av också den löst sittande savbarken. Timringen är också i övrigt mycket enkel, med rännknutar utan långdrag på det sätt som är vanligt i enkelt ihopbyggda ängslador. Dock har dörröppningen, som är placerad i gaveln, ordentliga gåtspår (stjärttyp).

Eldhus, med låg äril placerad centralt på golvet och utan rökgång, användes länge i fäbodarna för kokning, t.ex för att koncentrera vassle till messmör. Röken som samlades under åsarna minskade problemet med flugor som annars lockades till grytan.

Det finns åtskilliga inskurna namnskiffer, många inskurna i rad, bl.a:
BED? MNS BID × LLS BND IES × Därunder på samma stock:
KID × AID × KED
På en annan stock:
× MOS ×
Dessa namn kan givetvis vara inskurna långt efter att byggnaden timrats och vid olika tillfällen.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

DJHbgA 1 Eldhus, Järna Hembygdsgård, Dalarna         PISY
DJHbgA 2 Sweden    Pinus sylvestris     6033N1411E     1555 1718
DJHbgA 3 T. Axelson
DJHbgA #### 60.53508,14.35607 Proven togs under tiden eldhuset sattes upp, september 2017. Flyttat från 
DJHbgA #### Ilbäcken, dit det flyttades under mitten av 1900-talet från Vanbodarna, möjligen nära Flögforsen.
DJHbgA1 1568  116  172
DJHbgA1 1570  190  205  165  180  168  188  157  102  91  69
DJHbgA1 1580  80  86  114  84  110  92  129  107  63  75
DJHbgA1 1590  71  25  24  16  21  66  42  32  37  50
DJHbgA1 1600  69  79  110  77  71  76  75  85  55  58
DJHbgA1 1610  51  100  71  52  54  50  59  76  73  60
DJHbgA1 1620  89  113  88  121  56  45  42  42  34  23
DJHbgA1 1630  22  25  23  20  18  15  19  24  19  18
DJHbgA1 1640  14  15   7  10   9   6   8  14  19  17
DJHbgA1 1650  23  13   8  12  21  29  28  13  14  15
DJHbgA1 1660  18  22  37  23  25  25  34  49  59  56
DJHbgA1 1670  64  47  45  38  17  22  21  23  37  37
DJHbgA1 1680  24  21  16  17  14  40  39  41  12  16
DJHbgA1 1690  27  29  37  27  55  34  32  32  33  32
DJHbgA1 1700  35  23  21  18  23  18  23  24  22  28
DJHbgA1 1710  22  21  27  26  17  17  27  19  999
DJHbgA1 #### B2
DJHbgA2 1557  128  209  178
DJHbgA2 1560  162  137  72  34  36  81  72  62  49  94
DJHbgA2 1570  120  102  32  134  121  103  102  74  72  37
DJHbgA2 1580  68  61  58  99  94  149  133  130  83  86
DJHbgA2 1590  67  42  28  65  118  94  144  128  118  94
DJHbgA2 1600  109  108  111  169  124  117  120  131  98  94
DJHbgA2 1610  85  123  113  75  72  45  59  79  57  46
DJHbgA2 1620  46  53  55  69  59  44  39  50  48  42
DJHbgA2 1630  28  32  37  23  36  40  23  39  46  41
DJHbgA2 1640  28  17  14  16  18  18  21  23  14 -999
DJHbgA2 1650 -999 -999  12  13  19  39  34  14  15  20
DJHbgA2 1660  14  30  49  25  35  25  29  27  40  32
DJHbgA2 1670  44  33  41  35  22  16  20  18  38  29
DJHbgA2 1680  13  20  10  24  18  30  38  30 -999  15
DJHbgA2 1690  17  34  22  19  35  20  11  16  22  20
DJHbgA2 1700  45  39  43  37  24  29  34  30  15  11
DJHbgA2 1710  14  10  19  16   4  15  22  17  10  999
DJHbgA2 #### B3, +?
DJHbgA3 1555  89  67  96  195  183
DJHbgA3 1560  150  119  74  52  78  95  96  91  101  117
DJHbgA3 1570  107  97  86  112  139  191  196  131  116  70
DJHbgA3 1580  69  83  93  107  110  155  150  133  91  127
DJHbgA3 1590  124  57  42  73  106  126  122  106  109  114
DJHbgA3 1600  116  102  151  111  91  85  78  92  75  74
DJHbgA3 1610  87  145  113  77  61  59  58  77  54  39
DJHbgA3 1620  41  41  50  56  46  28  33  37  25  23
DJHbgA3 1630  19  31  21  24  22  24  23  21  23  24
DJHbgA3 1640  17  11 -999 -999 -999 -999 -999 -999  27  32
DJHbgA3 1650  32  22  17  18  23  39  22  18  18  22
DJHbgA3 1660  17  27  41  22  34  37  33  23  46  43
DJHbgA3 1670  55  27  34  31  20  15  14  23  28  24
DJHbgA3 1680  33  31  29  36  18  33  36  50  18 -999
DJHbgA3 1690  22  34  24  16  36  32  37  38  29  23
DJHbgA3 1700  33  31  37  35  39  55  51  50  35  21
DJHbgA3 1710  21  19  37  30  40  73  38  999
DJHbgA3 #### B4, ofullständig? (sommar)
DJHbgA4 1561  91  54  37  62  64  45  23  29  43
DJHbgA4 1570  54  87  64  85  107  111  126  89  69  53
DJHbgA4 1580  54  56  73  72  88  112  93  105  83  104
DJHbgA4 1590  76  33  38  51  84  119  121  105  129  130
DJHbgA4 1600  124  111  126  182  117  115  116  77  61  67
DJHbgA4 1610  62  75  39  17  35  34  45  76  64  50
DJHbgA4 1620  50  55  69  54  53  39  39  33  32  34
DJHbgA4 1630  20  19  19  23  20  18  22  24  19  20
DJHbgA4 1640  13  11   6  13 -999 -999 -999 -999 -999 -999
DJHbgA4 1650 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999   6  12
DJHbgA4 1660  15  15  20  10  15   8  17  23  50  41
DJHbgA4 1670  57  33  28  17  10  15   6  26  18  18
DJHbgA4 1680 -999   6   8  14  11  31  37  36  12  18
DJHbgA4 1690  18  18   7  14  35  31  35  34  41  18
DJHbgA4 1700  18  10  15  11  15   8  14  15  17  13
DJHbgA4 1710  14  14  21  21  19  38  22  31  28  999
DJHbgA4 #### B5, +möjligen påbörjad vårved?
DJHbgA5 1576  85  56  57  44
DJHbgA5 1580  56  65  78  92  64  107  117  113  78  89
DJHbgA5 1590  106  118  121  134  180  139  157  146  204  196
DJHbgA5 1600  188  161  191  199  183  195  170  187  94  101
DJHbgA5 1610  64  107  108  79  89  69  60  84  65  47
DJHbgA5 1620  45  60  61  75  72  62  52  50  48  30
DJHbgA5 1630  40  40  41  36  35  16  32  38  53  47
DJHbgA5 1640  34  31  18  17  15  24  24  39  72  41
DJHbgA5 1650  32  23   9   2  12  25  14  11  13  12
DJHbgA5 1660  11  19  19  16  10  11  20  24  19  23
DJHbgA5 1670 -999 -999  23  16  15  14  12  12  15  19
DJHbgA5 1680  18  25   5  21   9  15  30  34  13  14
DJHbgA5 1690  19  27  30  19  31  23  17  18  25  20
DJHbgA5 1700  29  18  24  27  33  23  20  19  13   9
DJHbgA5 1710  14  16  15  12   7  18  13  13   7  999
DJHbgA5 #### B6
DJHbgA6 1559  173
DJHbgA6 1560  182  129  90  67  61  51  41  45  28  37
DJHbgA6 1570  59  79  46  69  73  65  66  42  39  32
DJHbgA6 1580  44  47  67  74  69  89  95  87  51  32
DJHbgA6 1590  66  23  20  25  43  60  58  99  144  150
DJHbgA6 1600  147  141  194  163  97  91  91  92  77  63
DJHbgA6 1610  76  126  88  81  78  47  59  80  65  40
DJHbgA6 1620  54  79  93  100  72  68  64  58  53  37
DJHbgA6 1630  35  25  50  36  36  38  39  46  45  40
DJHbgA6 1640  35  25  19  13  22  11  13  22  25  24
DJHbgA6 1650  31  22  15   8  18  28  34  16   6  16
DJHbgA6 1660  14  21  31  12  13   9  10  18  21  32
DJHbgA6 1670  38  43  61  41  24  25  31  29  46  34
DJHbgA6 1680  19  15  14 -999 -999 -999 -999 -999  11  16
DJHbgA6 1690  11  34  12  11  12  27  14  18  11  15
DJHbgA6 1700  18   5  18 -999  10  10  10  16  12  16
DJHbgA6 1710  22  17  26  23  29  16   7  999
DJHbgA6 #### B11, yttersta ofullst?