Lada, Brovall, Husby sn., Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2011

Foto: © Sören Johansson
Ladan från väster, före flytten.
Foto: © Sören Johansson
Ladan från sydöst nov. 2011, efter flytten.
Foto: © Sören Johansson
Detajer från knutkedjorna A-B och A-D

I oktober 2011 fick jag av Sören Johansson i Brovall, Dala-Husby, frågan om jag ville försöka datera en rundtimmerlada, som tidgare stått mitt ute på en åker , och delvis sjunkit ner (se bild), men som nu flyttats ca 150 m norrut från den tidigare platsen (ungefär ) och just fått nytt tak. Ladan är försedd med flyttmärken, och har därför troligen flyttats även tidigare.

Några dagar senare fick jag prov ur fem stockar, fyra ur östra gaveln (prov: Brvl01-04) och ett ur andra bottenstocken i västra gaveln (Brvl05). Fyra av proven var av gran i vilka kunde mätas mellan 68 och 87 årsringar vardera, och ett av tall (Brvl04) med 68 ringar. De fyra första proven (de ur östra gaveln) har alla en tydligt påbörjad yttersta årsring, som gör att man kan konstatera att dessa fyra stockar är från träd fällda ca första halvan av juni. Brvl05 har möjligen en antydan till vårved, och saknar, åtminstone så långt det går att se på det 20 mm tjocka prov jag har tillgång till, tecken på kvarsittande bark, varför även denna stock sannolikt är savbarkad - alltså troligen fälld i maj månad. Den dendrokronologiska undersökningen visar sedan att alla proven med stor sannolikhet är fällda samma år och att de troligen alla är från samma bestånd. Det är endast ett av granproven (05) och tallprovet (04) som kan dateras, om än med värden som var för sig är i underkant för att anses säkra. Tillsammans ger de dock en säker datering med yttersta fullständiga årsring för 1817. Stockarna till ladan fälldes alltså i omgångar under våren och försommaren 1818.

Ladan är timrad med rundtimmer utan drag, men knutarnas utformning synes mig lite uppsendeveckande, då de har kraftigt snett underhak - som en rännknut, fast på undersidan. På bilderna ser det ut som om det ibland finns och ibland saknas ett litet urtag på ovansidan stocken. Hos Arnstberg motsvarar beskrivningen snarast Mangskogsknuten (med djupt och snett underhak och ett grunt rakare överhak/betta), eller en variant av denna, som han beskriver:

I sydvästra Värmland, Dalsland och Bohuslän finns vid sidan av den vanligare Mangskogsknuten en underhaksknut utan betta av rännknutstyp. Den har ett kraftigt snedväggigt hak på undersidan och en överhalsning som är så djup att den kan ses som ett grunt överhak.
Denna knuttyp hänförs dock till inte bara ett annat geografiskt område, utan också en annan tid "Mot 1700-talets slut blir knuthakets väggar helt eller näst intill vertikala." På vilket sätt knutarna i Brovallsladan förhåller sig till timringstraditionen i stort är kanske tillsvidare en olöst fråga.

Noter


Korrelationsvärden

Correlations at their offsets between each checked member and all other checked members of the collection Brvl0 (PISY-sample 04 included)
Correlation calculus based on P2Yrs: Proportion of last two years growth
An '*' indicates a very low correlation value though the overlap is not too low (corrCoeff < 0.2 and overlap > 40)
Only overlaps > 20 shown. Sum by stem is ON
"Rest" on a row or a column refers to the rest of the collection (comp. Test towards rest of collection).
Groups are: <CorrCoeff at current offset, T-test value at current offset, Overlap>
  RestBrvl01mBrvl02mBrvl03mBrvl04aBrvl05m
 Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0.59  6.4   78   0.62  6.3   67   0.44  4.0   69   0.47  4.2   65   0.53  5.5   78
Brvl01m87   0.59  6.4   78    0.55  5.4   67   0.39  3.4   69   0.29  2.4   65   0.45  4.5   78
Brvl02m68   0.62  6.3   67   0.55  5.4   67    0.28  2.4   67   0.53  5.0   65   0.43  3.9   67
Brvl03m70   0.44  4.0   69   0.39  3.4   69   0.28  2.4   67    0.28  2.3   65   0.36  3.1   69
Brvl04a66   0.47  4.2   65   0.29  2.4   65   0.53  5.0   65   0.28  2.3   65    0.31  2.6   65
Brvl05m79   0.53  5.5   78   0.45  4.5   78   0.43  3.9   67   0.36  3.1   69   0.31  2.6   65 
Den inbördes korrelationen mellan proverna, tillsammans med deras gemensamma kontext och fällningsårstid och övrig likhet mellan proven - ungefär likåldriga och gemensam tillväxtökning efter 1789 - gör det mycket sannolikt att de alla är samtida.

Brvl05m compared to the reference swed312:
--Rel Over *P2Yrs------ BaPi------- C84F- BesIE (year)      
-year lap  CorrC TTest CorrC TTest CorrC CorrC          
 188  78  0.56  5.8  0.61  6.6  0.62  0.63 (1817) (as dated)

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references in PISY-Skandinavien and Brvl04m
datable to 1817 with corr >= 0.40 and with overlap >= 66
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.60  6.06  66  based on 9 members
FlodaSn0  0.57  5.57  66  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Prostpar  0.54  5.11  66  2005 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY
SödraDal  0.51  4.78  66  2005 Södra Dalarna                      PISY
swed302  0.48  4.35  66  1995 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY
Sissh041  0.48  4.35  66  1883 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
se007   0.46  4.14  66  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
swed305S  0.45  3.99  66  2002 swed305+Risholn,Leksand+gamla fr Grangärde (17/2 2006) PISY
GagnefSo  0.42  3.67  66  1831 Gagnef-Djura                      PISY
Kungsber  0.41  3.57  66  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISYDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden

Brvl0 1 Brovall, Husby sn, Dalarna             PCAB
Brvl0 2 Sweden    Picea abies    100m 6022N1604E     1731 1817
Brvl0 3 T. Axelson
Brvl01a 1731  140  139  176  179  217  203  223  157  143
Brvl01a 1740  127  115  122  138  123  132  135  122  101  85
Brvl01a 1750  64  92  36  93  95  92  65  53  56  59
Brvl01a 1760  48  56  64  61  75  84  81  102  129  108
Brvl01a 1770  101  60  75  62  64  63  60  81  100  116
Brvl01a 1780  63  52  45  83  67  67  51  64  55  42
Brvl01a 1790  35  127  123  217  342  288  294  247  223  209
Brvl01a 1800  305  288  299  221  122  126  100  86  96  113
Brvl01a 1810  139  182  157  173  140  194  171  204  999
Brvl01a #### + lite ew, Gavel, öster, PCAB
Brvl01b 1733  181  181  245  216  249  182  149
Brvl01b 1740  112  111  119  137  124  141  114  97  104  97
Brvl01b 1750  77  100  72  89  87  101  71  72  62  51
Brvl01b 1760  64  43  64  58  85  127  117  162  152  134
Brvl01b 1770  122  77  77  59  50  43  39  49  38  46
Brvl01b 1780  34  31  18  24  32  38  32  52  67  41
Brvl01b 1790  48  138  255  343  552  429  422  339  302  259
Brvl01b 1800  330  289  248  155  104  122  143  166  133  122
Brvl01b 1810  131  153  142  178  160  202  191  183  999
Brvl01m 1731  140  139  179  180  231  209  236  170  146
Brvl01m 1740  120  113  120  137  124  137  125  109  103  91
Brvl01m 1750  70  96  54  91  91  96  68  63  59  55
Brvl01m 1760  56  49  64  59  80  105  99  132  141  121
Brvl01m 1770  112  68  76  60  57  53  49  65  69  81
Brvl01m 1780  49  42  31  54  50  52  42  58  61  41
Brvl01m 1790  42  132  189  280  447  359  358  293  262  234
Brvl01m 1800  318  289  273  188  113  124  122  126  115  118
Brvl01m 1810  135  168  150  175  150  198  181  194  999
Brvl02a 1750  75  65  41  57  82  100  108  112  98  80
Brvl02a 1760  149  109  169  218  231  295  304  239  210  234
Brvl02a 1770  196  161  209  211  171  168  160  184  200  219
Brvl02a 1780  131  102  98  128  128  165  152  173  121  89
Brvl02a 1790  92  144  126  155  252  181  216  187  115  130
Brvl02a 1800  201  216  211  186  167  112  119  111  80  95
Brvl02a 1810  103  115  117  139  120  152  148  138  999
Brvl02a #### + lite ew. PCAB. Gavel, öster 2
Brvl02b 1750  82  53  47  56  72  80  94  89  76  71
Brvl02b 1760  122  110  157  213  213  266  295  245  229  241
Brvl02b 1770  191  172  227  194  153  128  139  169  159  147
Brvl02b 1780  120  76  86  103  120  154  134  137  110  82
Brvl02b 1790  80  162  191  335  351  254  240  259  152  154
Brvl02b 1800  236  238  232  189  200  131  150  140  118  106
Brvl02b 1810  124  152  152  185  140  165  203  999
Brvl02b #### ej vk?
Brvl02m 1750  78  59  44  57  77  90  101  100  87  75
Brvl02m 1760  136  110  163  216  222  280  300  242  219  238
Brvl02m 1770  193  166  218  203  162  148  149  176  180  183
Brvl02m 1780  125  89  92  115  124  160  143  155  115  86
Brvl02m 1790  86  153  159  245  302  218  228  223  134  142
Brvl02m 1800  218  227  221  188  184  122  134  126  99  100
Brvl02m 1810  113  134  134  162  130  158  176  138  999
Brvl03a 1748  194  234
Brvl03a 1750  163  182  129  176  232  171  167  173  213  171
Brvl03a 1760  178  176  219  216  201  230  177  199  185  188
Brvl03a 1770  159  154  188  153  134  77  111  146  99  56
Brvl03a 1780  70  44  47  53  76  56  49  66  64  43
Brvl03a 1790  34  52  61  71  111  86  135  149  218  322
Brvl03a 1800  295  303  298  256  183  201  173  143  132  122
Brvl03a 1810  126  82  84  83  91  106  114  112  999
Brvl03a #### Pcab + lite ew, Gavel, öster 3
Brvl03b 1749  234
Brvl03b 1750  162  220  172  206  224  181  183  195  199  213
Brvl03b 1760  210  213  225  235  194  201  207  227  167  164
Brvl03b 1770  142  136  127  110  131  91  130  180  109  63
Brvl03b 1780  71  46  77  77  79  91  65  85  83  52
Brvl03b 1790  48  73  77  73  122  132  173  131  165  253
Brvl03b 1800  357  356  247  161  142  141  141  144  132  162
Brvl03b 1810  152  112  112  136  126  125  123  999
Brvl03b #### ej vk?
Brvl03m 1748  194  234
Brvl03m 1750  162  201  150  191  228  176  175  184  206  192
Brvl03m 1760  194  194  222  226  198  215  192  213  176  176
Brvl03m 1770  150  145  157  131  132  84  121  163  104  59
Brvl03m 1780  70  45  62  65  78  73  57  75  73  48
Brvl03m 1790  41  63  69  72  116  109  154  140  192  288
Brvl03m 1800  326  329  272  209  163  171  157  144  132  142
Brvl03m 1810  139  97  98  109  109  115  119  112  999
Brvl04a 1752  348  258  273  258  251  199  168  171
Brvl04a 1760  205  207  235  225  206  213  193  182  182  199
Brvl04a 1770  142  149  183  198  162  103  123  133  131  127
Brvl04a 1780  113  94  115  116  136  162  139  110  80  65
Brvl04a 1790  117  230  285  288  264  217  171  176  117  139
Brvl04a 1800  164  222  208  147  131  109  125  135  101  115
Brvl04a 1810  134  114  135  175  183  197  209  229  999
Brvl04a #### PISY + 1/3 ew, Gavel, öster 4
Brvl05a 1739  501
Brvl05a 1740  413  409  389  370  270  367  316  303  247  190
Brvl05a 1750  152  196  187  191  278  306  250  203  252  190
Brvl05a 1760  225  293  308  294  218  218  256  268  267  235
Brvl05a 1770  193  152  165  123  170  149  112  174  139  60
Brvl05a 1780  55  49  35  82  95  87  79  111  81  81
Brvl05a 1790  75  123  166  185  167  113  162  201  110  109
Brvl05a 1800  121  95  80  87  104  69  73  49  43  40
Brvl05a 1810  49  60  55  44  58  78  79  87  999
Brvl05a #### PCAB.+obetydl ew? 2:a bottenstock väster.
Brvl05b 1739  489
Brvl05b 1740  420  333  337  292  259  305  290  249  174  137
Brvl05b 1750  122  184  161  146  183  202  197  196  200  169
Brvl05b 1760  222  222  268  244  203  226  195  203  188  166
Brvl05b 1770  140  124  155  119  118  110  97  156  137  94
Brvl05b 1780  123  78  52  92  83  73  75  81  77  76
Brvl05b 1790  59  173  204  209  189  127  131  103  84  105
Brvl05b 1800  110  105  103  76  77  58  56  72  54  59
Brvl05b 1810  65  63  71  49  56  47  999
Brvl05b #### ej vk
Brvl05m 1739  495
Brvl05m 1740  417  371  363  331  265  336  303  276  210  164
Brvl05m 1750  137  190  174  168  231  254  223  200  226  180
Brvl05m 1760  224  258  288  269  211  222  226  236  227  201
Brvl05m 1770  166  138  160  121  144  130  105  165  138  77
Brvl05m 1780  89  64  43  87  89  80  77  96  79  78
Brvl05m 1790  67  148  185  197  178  120  147  152  97  107
Brvl05m 1800  116  100  92  81  90  63  64  61  48  50
Brvl05m 1810  57  61  63  46  57  62  79  87  999

Brvl0 1 Brovall, Husby sn, Dalarna             PISY
Brvl0 2 Sweden    Pinus sylvestris  100m 6022N1604E     1751 1817
Brvl0 3 T. Axelson
Brvl04a 1752  348  258  273  258  251  199  168  171
Brvl04a 1760  205  207  235  225  206  213  193  182  182  199
Brvl04a 1770  142  149  183  198  162  103  123  133  131  127
Brvl04a 1780  113  94  115  116  136  162  139  110  80  65
Brvl04a 1790  117  230  285  288  264  217  171  176  117  139
Brvl04a 1800  164  222  208  147  131  109  125  135  101  115
Brvl04a 1810  134  114  135  175  183  197  209  229  999
Brvl04a #### PISY + 1/3 ew, Gavel Öster 4
Brvl04b 1751  170  334  280  313  259  256  200  216  194
Brvl04b 1760  222  217  259  258  231  232  203  171  140  137
Brvl04b 1770  121  107  138  161  123  116  119  118  108  115
Brvl04b 1780  102  99  144  126  154  159  157  153  123  113
Brvl04b 1790  145  240  219  238  248  188  232  237  195  196
Brvl04b 1800  239  231  243  211  184  167  144  140  105  152
Brvl04b 1810  159  143  132  182  186  174  176  194  999
Brvl04m 1751  170  341  269  293  258  254  200  192  182
Brvl04m 1760  214  212  247  241  218  222  198  176  161  168
Brvl04m 1770  131  128  160  180  142  109  121  125  120  121
Brvl04m 1780  107  96  130  121  145  160  148  131  101  89
Brvl04m 1790  131  235  252  263  256  203  201  207  156  167
Brvl04m 1800  202  226  226  179  158  138  134  137  103  133
Brvl04m 1810  146  128  134  178  185  185  192  211  999