Andra objekt

Bänk från äldre inredning i Björbo Missionshus

En skiva sågades. I denna finns möjligen vankant. Vankanten var tydlig i andra änden av bänken, men det är möjligt att några av de yttersta ringarna kan vara avskavda i provet. 196 årsringar kunde mätas, och den yngsta dateras till 1827. Virket är ganska säkert tämligen lokalt. Eftersom splintveden är blå och vankanten såg ut att ha varit utsatt för väder och vind under en längre tid, så är det trolig att virket sågats ur en torrraka. Detta gör att det är svårt att mer exakt avgöra när virket sågades, men antagligen mellan ca 1835 och 1890. Närmare än så kommer vi nog tyvärr inte med dendrokronologins hjälp denna gång.

Torbjörn Axelson (2007-08-11)


2007-08-11 09:34:47  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between BjMH01m and all available PISY references with corr>0.40 
and overlap>100 years. The provenience is local around Björbo (Probably < 100 km away) 
The good matches towards Jämtland (swed008 and swed023w) and Idre and the lack of good 
correlations towards references from lower altitudes and latitudes may indicate a stronger 
Temperature-sensitivity than normal in this area. 

        T-  Over 
     Corr Test lap 
all...  0,67 12,5 196 
GagnefSo 0,63 11,4 196 
SödraDal 0,57 9,6 196 
FlodaSn0 0,56 9,3 196 
Grangard 0,55 9,1 196 
swed305  0,52 8,5 196 
swed008  0,51 6,2 112 
swed023w 0,50 8,0 196 
idre   0,49 7,7 196 
se007   0,46 7,2 196 Header:
keycode=BjMH01m
DateEnd=1827
LENGTH=197
Location=Bench probably from Björbo Missionskyrka 
EarthCoord=6027N1443E
Elev=250m
Species=PISY
WaldKante=can not be far away but maybe not present
Sapwood=90 ("blue")
State=Sweden 
Personal_ID=T. Axelson 
Interpretation=about 1835-1890
DateOfSampling=2007-08-07
Comment=Mean of 3 measurment series. The wood seems to be sawn from a dry pine tree log. 
DATA:Tree
73 120 87 111 100 64 91 66 84 94 
73 58 58 60 77 87 106 102 94 78 
64 71 94 76 117 79 64 90 58 101 
73 79 104 125 113 69 68 120 111 105 
55 73 87 55 50 60 48 77 104 74 
78 64 74 91 70 87 83 49 32 47 
55 51 47 65 45 31 43 39 28 39 
38 49 55 38 24 41 40 28 30 46 
46 43 49 57 42 38 43 35 39 67 
53 60 57 47 29 26 52 46 44 50 
37 46 36 38 40 39 36 55 52 35 
17 39 36 40 36 44 50 64 43 42 
46 56 60 62 61 42 36 37 45 48 
42 43 45 32 33 39 36 24 26 30 
24 28 27 29 32 41 38 44 28 37 
30 41 29 32 31 25 27 20 18 26 
34 28 30 34 24 22 25 30 30 17 
22 17 15 22 23 13 19 13 18 20 
25 19 14 10 8 18 15 16 14 10 
5 12 11 12 13 13 10