Jons Olars stall, Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2019

Stallet innehåller en del timmer med bevarade knutar från 1718.
knutkedjan D-A innifrån
Sexkantskallarna i knut CD är synliga.
Den 2 juli 2019 fick jag tillfälle att ta prover i Jons Olars stall i Forsen, 60.45997, 14.68577 (WGS 84). En del av timmret har rnnknutar och sekxkantskallar, vilket inte är riktigt förväntat på en gård som först byggdes upp i början av 1780-talet. Prov togs ur sex stockar, som alla är av frodvuxet talltimmer, men som tillsammans kan dateras med full säkerhet. De fälldes vintern 1717/18, och byggnaden de kommer ifrån byggdes således ca 1718. Eftersom inte övrigt timmer i stallet daterats är det tillsvidare meningslöst att spekulera om varifrån det kommer, men det har uppenbart från början stått på en annan gård. Det kan noteras att fönstret är inramat av kraftiga stjärtgåspår, som kan misstänkas vara en tidigare dörröppning. Bilningen får antas vara sekundär.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19702.fil and swed305
dated to 2002 with corr >= 0,46 and with overlap >= 45 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  6,53  68   3  based on 6 members
197025  0,58  5,39  59   2  1715 C8, +1 konstig
197021  0,52  4,87  65  10  1717 D6
197022  0,49  3,91  50   2  1717 D8
197024  0,49  3,70  45   1  1717 C6
197020  0,49  4,51  67   3  1717 D7
197023  0,46  4,10  66   6  1715 C5, yttersta något ofullst


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 19702
dated to 1717 with corr >= 0,46 and with overlap >= 68 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,67  7,39  68   7  based on 8 members
se007   0,70  7,89  68  14 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,63  6,62  68  14 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
swed305  0,63  6,53  68   3 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
BjörboGr  0,60  6,07  68   3 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Bingsjo_  0,58  5,82  68   7 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
SödraDal  0,57  5,70  68   5 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Savolinn  0,48  4,44  68   3 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY/000  2 
Grangard  0,46  4,18  68   3 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 


Mätvärden (rådata)

19702 1 JnsOlars stall, Forsen, Floda sn, Dalarna      PISY
19702 2 Sweden    Pinus sylvestris               1649 1717
19702 3 T. Axelson
19702  #### 60.45997, 14.68577
197020 1650  230  212  118  154  180  164  140  118  62  58
197020 1660  74  91  128  148  160  141  129  144  148  150
197020 1670  119  132  132  120  115  111  143  142  144  118
197020 1680  143  141  124  150  112  123  92  42  38  39
197020 1690  69  64  64  92  99  82  87  97  85  87
197020 1700  140  109  126  123  89  92  87  90  65  58
197020 1710  69  69  61  84  67  92  80  61  999
197020 #### D7
197021 1652  199  205  262  273  266  200  202  119
197021 1660  163  109  156  101  165  100  102  123  135  116
197021 1670  135  134  144  109  113  112  122  105  90  75
197021 1680  60  77  70  83  76  81  123  86  80  74
197021 1690  102  93  103  105  105  96  111  134  133  112
197021 1700  164  121  126  96  126  143  138  109  88  56
197021 1710  90  100  101  87  87  102  91  73  999
197021 #### D6
197022 1667  149  162  130
197022 1670  153  156  175  146  138  137  187  188  218  179
197022 1680  204  259  218  176  161  163  159  143  130  147
197022 1690  129  176  139  123  149  140  140  143  143  114
197022 1700  136  189  193  143  144  148  164  168  104  119
197022 1710  118  127  123  128  102  114  124  99  999
197022 #### D8
197023 1649  389
197023 1650  375  350  167  246  170  143  179  195  221  213
197023 1660  170  199  205  208  203  195  128  176  166  114
197023 1670  111  139  167  178  136  90  66  64  69  76
197023 1680  84  134  115  124  109  120  139  54  41  43
197023 1690  59  93  77  68  94  100  117  136  152  127
197023 1700  183  147  193  101  71  75  102  139  90  52
197023 1710  67  51  46  46  53  52  999
197023 #### C5, yttersta något ofullst
197024 1672  318  363  313  279  275  282  251  215
197024 1680  183  193  175  173  166  199  162  104  96  139
197024 1690  145  176  148  122  121  101  113  113  124  151
197024 1700  187  179  198  186  153  114  102  109  91  68
197024 1710  59  50  63  62  58  99  114  112  999
197024 #### C6
197025 1656  152  138  137  81
197025 1660  78  81  110  84  118  89  118  158  176  185
197025 1670  198  204  179  134  121  97  113  79  121  104
197025 1680  104  115  110  128  113  112  103  66  59  70
197025 1690  92  98  89  103  116  89  104  83  74  74
197025 1700  89  65  79  69  63  56  54  44  38  37
197025 1710  44  45  47  51  45  62  999
197025 #### C8, +1 konstig