Rester av kvarn över Dammbäcken norr om Älgsjön, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

Resterna av kvarnen.

Resterna av en kvarn (skvalta?) över Dammbäcken ca 250 meter norr om Älgsjön på Nås finnmark, 60.34546, 14.31700 (WGS 84), besöktes den 21 maj 2019. Prov för dendrokronologisk åldersbestämning togs med tillväxtborr (5 mm) ur fem stockar, alla av tall. Prov togs i D9 (ej vk), D8, D7, C9(odaterad) och C8. Vägg A, där ingången i kvarnen var är på bäckens högra sida. Virket är något vittrat och nött, och yttersta ring är från 1822 eller 1823, och det får nog vara osagt om timmret fällts sensommaren 1823 eller vintern därpå, och kvarnen bör vara byggd 1824, eller något år senare. Den står på en sammfälld kvarnlägenhet (Haga S:13). Timret är bilat med långdrag och knutat med enkelkattknutar, och stjärtgåtar runt dörren. Numera svårtydda inristningar finns på flera stockar.

Korrelatiosvärdena är mycket bra mellan de daterade proven, av vilka minst två antagligen kommer från samma träd. Summan passar utomordentligt mot en lång rad lokala och regionala kurvor, särskilt höglänta. Virket kan förmodas vara hugget lokalt och har då växt på omkring 350 m ö h.

Enkelkattknutar .

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 19521B (mean of 4)
dated to 1823 with corr >= 0,45 and with overlap >= 149 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,76 14,18  149  53  based on 17 members
Sfsn-PIS  0,75 13,61  149  54  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
SödraDal  0,71 12,35  149  63  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
BjörboGr  0,71 12,17  149  65  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
swed305  0,69 11,55  149  55  2002 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
se007   0,68 11,25  149  42  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,66 10,72  149  24  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Grangard  0,65 10,39  149  47  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
FlodaSn0  0,64 10,17  149  44  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
GagnefSo  0,63  9,91  149  38  1831 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
SolorNor  0,55  7,90  149  19  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Bingsjo_  0,54  7,77  149  21  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
idre    0,53  7,62  149  34  2004 Idre, Dalarna                      PISY/Idr  2 
jamt_gu  0,49  6,73  149  16  2006 Jämtland, B Gunnarsson
JAEMTUA_  0,48  6,62  149  22  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch/PISY/JAEMTUA2 Mit Daten von Torn.+Tua, J
Muddus-s  0,46  6,34  149   8  1972 MUDDAS NATIONAL PARK swed002-004-006          PISY/252  2 
Norrland  0,46  6,29  149  25  1874 Norrland (traded wood in Stockholm area) L-Å Larsson  PISY/NORRW 2 
fletab2  0,45  6,07  149  12  1954 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY/000   2Mätvärden (rådata)

    1 Kvarnlämning, Dammbäcken/Älgsjön, Nås v finnmark  PISY
    2 Sweden    Pinus sylvestris  350m 6020N1419E     1674 1823
    3 T. Axelson
19521B0 1727  39  43  41
19521B0 1730  48  46  71  52  65  42  40  38  50  61
19521B0 1740  56  31  47  38  35  34  33  34  56  49
19521B0 1750  59  68  88  88  64  58  56  60  55  59
19521B0 1760  57  64  52  62  76  70  93  79  90  101
19521B0 1770  85  68  69  61  66  81  99  82  93  106
19521B0 1780  103  103  101  96  92  95  83  73  68  65
19521B0 1790  60  93  97  111  110  86  86  105  114  94
19521B0 1800  67  94  67  59  49  64  46  49  47  52
19521B0 1810  66  64  62  61  50  49  51  53  58  999
19521B1 1674  174  106  134  120  153  147
19521B1 1680  145  178  171  187  145  138  140  101  73  89
19521B1 1690  103  89  72  63  84  78  69  66  71  50
19521B1 1700  51  44  55  66  63  70  57  72  51  34
19521B1 1710  37  35  41  44  54  57  54  51  38  34
19521B1 1720  49  45  44  40  49  33  33  34  39  41
19521B1 1730  39  45  49  45  44  35  31  32  28  42
19521B1 1740  37  21  32  31  22  28  19  30  30  29
19521B1 1750  29  35  57  53  50  49  41  37  44  47
19521B1 1760  61  45  44  59  69  60  70  94  72  69
19521B1 1770  50  33  57  41  40  47  65  60  56  34
19521B1 1780  50  45  63  55  61  68  57  54  54  67
19521B1 1790  53  66  66  70  80  65  47  61  57  90
19521B1 1800  39  55  43  37  63  63  30  35  39  38
19521B1 1810  31  31  31  22  29  22  31  33  36  48
19521B1 1820  57  60  61  999
19521B2 1674  130  90  93  51  106  80
19521B2 1680  64  109  130  133  89  83  101  71  43  81
19521B2 1690  67  60  58  52  85  69  67  55  49  45
19521B2 1700  49  31  62  88  65  57  74  70  52  21
19521B2 1710  40  32  31  37  35  55  52  38  24  22
19521B2 1720  35  33  52  52  53  62  51  66  61  78
19521B2 1730  87  85  105  104  87  57  57  55  65  85
19521B2 1740  64  30  43  32  23  32  28  37  46  48
19521B2 1750  53  58  101  113  136  142  104  73  53  95
19521B2 1760  83  91  91  114  122  112  165  109  85  98
19521B2 1770  67  70  74  60  59  67  67  90  92  67
19521B2 1780  100  78  92  82  89  102  96  97  96  91
19521B2 1790  90  116  103  74  87  85  79  86  81  80
19521B2 1800  40  53  61  44  64  59  43  35  40  46
19521B2 1810  39  69  48  33  25  15  31  35  39  37
19521B2 1820  39  36  50  58  999
19521B4 1675  108  95  81  104  104
19521B4 1680  98  132  109  147  163  118  163  152  121  121
19521B4 1690  80  114  103  102  92  77  79  80  71  48
19521B4 1700  61  68  83  101  91  95  109  93  66  47
19521B4 1710  59  52  47  48  64  83  76  65  53  40
19521B4 1720  75  57  79  85  98  87  60  77  84  80
19521B4 1730  67  57  78  74  79  60  59  48  59  39
19521B4 1740  33  17  30  34  35  31  24  22  19  22
19521B4 1750  19  32  43  43  34  36  24  32  47  49
19521B4 1760  32  39  45  49  72  68  71  62  58  72
19521B4 1770  59  61  64  44  50  47  71  76  70  50
19521B4 1780  41  40  42  45  55  62  64  71  67  70
19521B4 1790  47  70  60  66  54  43  32  62  44  60
19521B4 1800  36  38  36  30  47  38  33  38  29  29
19521B4 1810  24  27  26  19  19  23  27  26  31  27
19521B4 1820  13  21  17  999
19521B4 #### +ofullst