Norra torvladan på Brunnmyran, Björbo
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli, oktober 2018

Möslau på Brunnbyra av återanvänt timmerLånga stockar på denna sida och kortare på andra.
Den 12 juli 2018 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur den norra torvladan (möslau) på Brunnmyran i Björbo 60.4704, 14.69657 (WGS 84). Ladan är en i princip en brädlada men med långsidorna av spikat timmer, av vilket det mesta uppenbarligen är återanvänt, medan annat är rundtimmer, som ser ut att ha kunnat växa på eller nära myren där ladan står. En del av timret är förhållandevis kraftigt sotat och på andra finns möjligen avsiktliga brännmärken. Det är bilat, men inte särskilt välarbetat. Prov togs ur ett antal av dessa, både gran och tall, och det visade sig alla ha sista ring från 1855 och bör därför kunna antas vara från samma byggnad, ursprungligen uppförd omkring 1856. Den dåliga berbetningen torde utesluta att det varit en stuga. Det som då ligger närmast till hands är kanske bastu (en måttligt använd i så fall) eller smedja, eller möjligen eldhus/sters. Mängden bilat tillmer tyder på en liten låg byggnad, såvida det mesta av det blev återanvänt. Det som talar för bastu är kanske att att det finns en lucka i timret vars ändträ är påtagligt sotigt. Stora mängder rök har alltså släppts ut där. Emot att det varit en bastu talar dock att många stockar endast är svagt sotade och inga knuthål efter den på bastun vanligen inskjutna framväggen finns. Också i smedjan och sterset blir det sotigt om än i måttligare grad, och kanske är det därför troligare att det är någon av de byggnadstyperna vi har att göra med. Två prov togs i rundtimmer, vilka båda har sista ring från 1917. Ladan, som har pärttak under plåttaket kan alltså vara byggd få år efter 1917. Den står på Björbo 22:10 och tillhör således bolaget, vilket inte torde ge någon säker vägledning om vilken gård den tillhört, då tillåtelse till torvtäckt eventuellt kan ha givits även andra än bolagets landbönder.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mot regionala referenser:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and reference SödraDal (PISY)
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,59  9,48  168  32  based on 6 members
187120  0,68  7,73  71   6  1855 A5 (fjärde bilade, sotig)
187122  0,55  5,24  65   3  1855 A8 (bilad, ngt mindre sotig än föreg - inre del splint blå)
187121  0,50  5,89  104  19  1855 A6
187127  0,49  6,35  131  12  1917 C11d, rundtimmer. myrtall?
187125  0,48  5,51  106  18  1855 C9b, bilad, dymlad med nedanför, något sotig, brännmärke?, märke:|||||
187126  0,47  3,46  43   2  1917 C7d, rundtimmer


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and reference swed312+ (PCAB)
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,72  9,86  93  24  based on 2 members
187124  0,66  8,37  92  11  1855 C13d (=4 uppifrån) gamla urtag för tak+ brännmärken
187123  0,51  5,67  93   6  1855 A10 (dåligt dragen o bilad, möjligen sotig.)

Mätvärden (rådata)

18712 1 Brunnmyran, norra ladan, Björbo           PISY
18712 2 Sweden    Pinus sylvestris  210m 6028N1441E     1749 1917
18712 3 T Axelson
18712  #### Lada: 60.4704, 14.69657
187120 1784  57  60  57  58  46  36
187120 1790  28  36  35  43  56  50  32  40  59  70
187120 1800  69  64  71  73  82  116  95  117  98  103
187120 1810  81  71  75  72  74  80  75  92  115  115
187120 1820  71  91  107  106  96  82  107  110  108  75
187120 1830  74  67  69  70  84  68  77  63  56  53
187120 1840  38  22  23  32  50  57  62  49  64  76
187120 1850  76  83  54  32  85  94  999
187120 #### A5 (fjärde bilade, sotig)
187121 1751  29  56  73  82  67  72  53  48  58
187121 1760  63  70  101  102  87  83  65  77  66  72
187121 1770  52  49  59  47  42  51  88  77  54  62
187121 1780  66  42  61  48  55  37  42  59  54  41
187121 1790  54  72  52  46  49  42  37  46  40  41
187121 1800  32  44  65  50  47  67  52  83  64  80
187121 1810  77  67  83  70  72  79  72  87  85  84
187121 1820  90  101  102  113  120  75  128  103  108  77
187121 1830  102  88  83  100  97  89  90  68  66  61
187121 1840  64  43  60  51  71  66  58  63  96  65
187121 1850  99  87  72  65  91  82  999
187121 #### A6
187122 1790  47  52  38  50  53  50  27  44  63  81
187122 1800  85  75  94  96  67  90  70  65  61  57
187122 1810  70  73  79  95  97  112  106  107  92  89
187122 1820  89  98  79  74  56  63  64  96  108  81
187122 1830  113  91  87  77  98  62  81  80  52  65
187122 1840  53  31  30  36  43  38  55  42  76  84
187122 1850  112  102  61  44  125  106  999
187122 #### A8 (bilad, ngt mindre sotig än föreg - inre del splint blå)
187125 1749  74
187125 1750  96  59  43  41  56  60  66  57  48  72
187125 1760  91  89  94  126  95  65  54  39  46  50
187125 1770  34  28  41  42  35  41  48  50  52  51
187125 1780  51  55  67  71  93  91  78  55  48  47
187125 1790  59  59  51  62  66  64  59  57  60  75
187125 1800  85  63  58  53  44  55  65  68  51  55
187125 1810  40  45  52  59  43  39  40  47  40  64
187125 1820  33  48  81  122  109  93  126  115  110  87
187125 1830  72  54  54  51  63  42  56  47  69  68
187125 1840  41  31  46  38  35  41  66  49  83  73
187125 1850  57  52  30  44  69  60  999
187125 #### C9b, bilad, dymlad med nedanför, något sotig, brännmärke?, märke:|||||||.
187126 1874  363  359  372  345  279  250
187126 1880  313  302  348  219  248  196  214  231  185  178
187126 1890  170  169  175  173  179  201  204  207  179  157
187126 1900  111  150  101  106  111  93  107  112  114  78
187126 1910  86  68  78  82  84  68  61  56  999
187126 #### C7d, rundtimmer
187127 1783  79  106  117  76  83  58  23
187127 1790  32  55  68  72  99  64  51  77  46  46
187127 1800  38  34  40  59  57  57  51  55  58  54
187127 1810  32  40  40  54  34  55  45  55  51  47
187127 1820  31  49  40  64  84  69  97  79  77  45
187127 1830  50  46  34  36  36  24  34  25  25  25
187127 1840  18  22  32  25  25  33  32  31  42  36
187127 1850  45  38  26  10  16  18  22  24  22  26
187127 1860  38  37  46  39  29  17  19  22  16  15
187127 1870  21  15  24  24  17  19  15  18  34  28
187127 1880  24  14  27  17  20  16  14  18  38  24
187127 1890  34  34  31  67  64  51  32  17 -999 -999
187127 1900 -999  14  13  26  34  51  47  47  47  42
187127 1910  57  36  28  35  71  53  50  51  999
187127 #### C11d, rundtimmer. myrtall?

18712 1 Brunnmyran, norra ladan, Björbo           PCAB
18712 2 Sweden    Picea abies    210m 6028N1441E     1762 1855
18712 3 T Axelson
18712  #### Lada: 60.47040, 14.69657
187123 1762  174  168  148  162  148  151  139  143
187123 1770  128  121  112  119  120  140  131  136  126  109
187123 1780  101  127  94  100  120  106  64  84  85  67
187123 1790  49  71  69  56  44  52  62  71  89  69
187123 1800  71  70  68  72  81  58  56  68  75  61
187123 1810  39  69  60  64  54  61  65  70  78  70
187123 1820  44  66  72  51  48  54  77  57  55  61
187123 1830  46  52  57  64  49  43  46  51  46  53
187123 1840  39  60  78  69  89  75  69  83  99  120
187123 1850  102  87  70  70  76  66  999
187123 #### A10 (dåligt dragen o bilad, möjligen sotig.)
187124 1763  106  120  148  112  114  109  102
187124 1770  43  87  116  129  131  76  95  110  78  60
187124 1780  52  44  45  73  105  90  65  93  84  73
187124 1790  49  81  89  81  69  62  64  115  135  102
187124 1800  143  98  66  72  76  68  75  102  122  107
187124 1810  86  107  81  84  58  60  45  62  81  74
187124 1820  42  70  67  65  92  82  88  73  78  60
187124 1830  78  91  43  68  51  29  41  38  20  30
187124 1840  17  31  26  36  27  25  32  31  55  38
187124 1850  66  42  81  38  58  44  999
187124 #### C13d (=4 uppifrån) gamla urtag för tak+ brännmärken