Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Predikotexterna för Svenska kyrkan 1942
uppställda i enlighet med Evb 83

Uppställda i textordning

1,1 1 i advent, Iårg   Rom 13:11b-14 1 sönd. i Advent. Ep.
1,2 1 i advent, IIårg   Joh 18:36-37 1 sönd. i Advent. Högm.: 2årg
1,2 1 i advent, IIårg (3:20-22) Upp 3:14-22 3 sönd. i Fastan. Aft.: 2årg
1,3 1 i advent, IIIårg   Luk 4:16-22 1 sönd. i Advent. Högm.: 3årg
1,4 1 i advent, I II IIIårg   Matt 21:1-9 1 sönd. i Advent. Ev.
2,1 2 i advent, Iårg   Luk 21:25-36 2 sönd. i Advent. Ev.
2,1 2 i advent, Iårg (15:4-7) Rom 15:4-13 3 sönd. i Advent. Ep.
2,2 2 i advent, IIårg   Mark 1:14b-15 2 sönd. i Advent. Högm.: 2årg
2,2 2 i advent, IIårg   Hebr 10:35-39 2 sönd. i Advent. Aft.: 2årg
2,3 2 i advent, IIIårg   Luk 17:20-30 2 sönd. i Advent. Högm.: 3årg
2,3 2 i advent, IIIårg   Jak 5:7-10 2 sönd. i Advent. Aft.: 3årg
3,1 3 i advent, Iårg   1 Kor 4:1-5 2 sönd. i Advent. Ep.
3,1 3 i advent, Iårg   Matt 11:2-10 3 sönd. i Advent. Ev.
3,2 3 i advent, IIårg   Matt 11:11-19 3 sönd. i Advent. Högm.: 2årg
3,2 3 i advent, IIårg   2 Petr 1:19b-21 3 sönd. i Advent. Aft.: 2årg
3,2 3 i advent, IIårg (51:3-6) Jes 51:3-5 3 sönd. i Advent. Aft.: 3årg
3,3 3 i advent, IIIårg   Luk 3:1-15 3 sönd. i Advent. Högm.: 3årg
4,1 4 i advent, Iårg   Jes 40:9-11a 4 sönd. i Advent. Aft.: 2årg
4,1 4 i advent, Iårg (10:4-8) Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
4,1 4 i advent, Iårg   Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.: 3årg
4,2 4 i advent, IIårg   Fil 4:4-7 4 sönd. i Advent. Ep.
4,2 4 i advent, IIårg (1:30-33) Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ev.
4,3 4 i advent, IIIårg   Jes 52:7-10 4 sönd. i Advent. Aft.: 3årg
4,3 4 i advent, IIIårg   Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.: 2årg
5 julnattmässa, endaårg   Jes 9:2-7 Juld. Ep.
5 julnattmässa, endaårg (2:1-14) Luk 2:1-20 Juld. Ev.
5 julnattmässa, endaårg (1:1-6) Hebr 1:1-3 Juld. Aft.: 2årg
6,1 juld., Iårg   1 Tim 3:16 Juld. Aft.: 3årg
6,2 juld., IIårg   Joh 1:1-14 Juld. Högm.: 2årg
6,2 juld., IIårg (1:1-4) 1 Joh 1:1-7 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.: 3årg
6,3 juld., IIIårg   Hebr 1:1-3 Juld. Aft.: 2årg
6,3 juld., IIIårg   Matt 1:18-24a Juld. Högm.: 3årg
6,4 juld., I II IIIårg   Jes 9:2-7 Juld. Ep.
6,4 juld., I II IIIårg   Luk 2:1-20 Juld. Ev.
7,1 annand jul, Iårg   Apg 6:8-15 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ep.
7,1 annand jul, Iårg (10:17-22) Matt 10:16-22 9 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
7,2 annand jul, IIårg (7:59-8:8) Apg 7:54-60 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ep.
7,2 annand jul, IIårg   Luk 12:49-53 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Högm.: 3årg
7,3 annand jul, IIIårg   Matt 10:32-39 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Högm.: 2årg
8,1 sönd e jul, Iårg   Gal 4:4-7 Sönd. e. Jul. Ep.
8,1 sönd e jul, Iårg   Luk 2:33-40 Sönd. e. Jul. Ev.
8,2 sönd e jul, IIårg   Matt 2:13-23 Sönd. e. Jul. Högm.: 3årg
8,3 sönd e jul, IIIårg (1:9-14) Joh 1:1-14 Juld. Högm.: 2årg
8,3 sönd e jul, IIIårg (11:1-6) Jes 11:1-9 Jungfru Marie Bebådelsedag. Aft.: 3årg
9,1 nyårsd, Iårg   Luk 2:21 Nyårsd. Ev.
9,1 nyårsd, Iårg (10:9-13) Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
9,2 nyårsd, IIårg   Klag 3:22-26 Nyårsd. Ep.
9,2 nyårsd, IIårg   Luk 13:6-9 Nyårsd. Högm.: 3årg
9,2 nyårsd, IIårg (10:42-43) Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
9,2 nyårsd, IIårg (10:42-43) Apg 10:42-48a Annandag Pingst. Ep.
9,3 nyårsd, IIIårg (14:13-14) Joh 14:13 Nyårsd. Högm.: 2årg
10,1 sönd e nyår, Iårg   Jes 6:1-8 1 sönd. e. Trettonded. Ep.
10,1 sönd e nyår, Iårg   Luk 2:42-52 1 sönd. e. Trettonded. Ev.
10,2 sönd e nyår, IIårg   Joh 10:22-30 21 sönd. e. Trefaldighet. Högm:. 3årg
10,2 sönd e nyår, IIårg (21:1-6) Upp 20:11-21:7 Domssönd. Aft.: 3årg
10,3 sönd e nyår, IIIårg (23:37-39) Matt 23:34-39 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ev.
10,3 sönd e nyår, IIIårg   Rom 12:1-5 1 sönd. e. Trettonded. Aft.: 3årg
11,1 trettonded, Iårg (1:25-27) Kol 1:24-29 3 sönd. i Fastan. Aft.: 3årg
11,2 trettonded, IIårg   Joh 8:12 Trettondedag Jul. Högm.: 2årg
11,2 trettonded, IIårg   2 Kor 4:3-6 Trettondedag Jul. Aft.: 2årg
11,3 trettonded, IIIårg (11:29-33) Luk 11:29-36 Trettondedag Jul. Högm.: 3årg
11,4 trettonded, I II IIIårg   Jes 60:1-6 Trettondedag Jul. Ep.
11,4 trettonded, I II IIIårg   Matt 2:1-12 Trettondedag Jul. Ev.
12,1 1 e trett, Iårg   Matt 3:13-17 Sönd. e. Nyår. Ev.
12,1 1 e trett, Iårg (1:15-19) Kol 1:12-23 Heliga Trefaldighets dag. Aft.: 3årg
12,2 1 e trett, IIårg (3:15-17) Luk 3:1-15 3 sönd. i Advent. Högm.: 3årg
13,1 2 e trett, Iårg   Joh 2:1-11 2 sönd. e. Trettonded. Ev.
13,2 2 e trett, IIårg   Joh 4:5-26 2 sönd. e. Trettonded. Högm.: 2årg
13,2 2 e trett, IIårg (22:16-17) Upp 22:10-17 Sönd. f. Domssönd. Aft.: 3årg
13,3 2 e trett, IIIårg (5:31-36) Joh 5:31-39 4 sönd. i Advent. Högm.: 3årg
14,1 3 e trett, Iårg (8:5-13) Matt 8:1-13 3 sönd. e. Trettonded. Ev.
14,1 3 e trett, Iårg   Rom 1:16-17 Reformationsd. (Andra bönd.) Ep.
14,2 3 e trett, IIårg   Gal 2:19-21 3 sönd. e. Trettonded. Ep.
14,2 3 e trett, IIårg   Joh 4:27-42 3 sönd. e. Trettonded. Högm.: 2årg
14,3 3 e trett, IIIårg   2 Kor 1:3-7 3 sönd. e. Trettonded. Aft.: 3årg
14,3 3 e trett, IIIårg (4:46-54) Joh 4:46b-53 21 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
15,1 4 e trett, Iårg   Jes 40:26-31 4 sönd. e. Trettonded. Ep.
15,1 4 e trett, Iårg   Matt 8:23-27 4 sönd. e. Trettonded. Ev.
15,2 4 e trett, IIårg   Joh 5:1-14 14 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
15,3 4 e trett, IIIårg   Matt 14:22-33 4 sönd. e. Trettonded. Högm.: 3årg
15,3 4 e trett, IIIårg   2 Tim 1:7-10 4 sönd. e. Trettonded. Aft.: 3årg
16,1 5 e trett, Iårg   Matt 13:24-30 5 sönd. e. Trettonded. Ev.
16,1 5 e trett, Iårg (4:1-3) Fil 3:17-4:1 23 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
16,2 5 e trett, IIårg   Mark 9:38-41 5 sönd. e. Trettonded. Högm.: 2årg
16,3 5 e trett, IIIårg   Mark 4:26-29 5 sönd. e. Trettonded. Högm.: 3årg
17 6 e trett, endaårg (5:17-21) Joh 5:17 6 sönd. e. Trettonded. Ev.
17 6 e trett, endaårg (2:12-13) Fil 2:12-16a 2 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
17 6 e trett, endaårg (5:17-21) Joh 5:19-21 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
18,1 septuag, Iårg   Matt 20:1-16 Septuagesima. Ev.
18,1 septuag, Iårg   Rom 6:19b-23 Midfastosönd. Ep.
18,2 septuag, IIårg   Fil 1:3-11 6 sönd. e. Trettonded. Ep.
18,2 septuag, IIårg   Luk 17:7-10 Septuagesima. Högm.: 3årg
18,3 septuag, IIIårg   Matt 19:27-30 Septuagesima. Högm.: 2årg
18,3 septuag, IIIårg   Fil 3:7-14 Septuagesima. Aft.: 3årg
19,1 sexag, Iårg   Luk 8:4-15 Sexagesima. Ev.
19,1 sexag, Iårg (55:8-11) Jes 55:6-11 Sexagesima. Aft.: 2årg
19,1 sexag, Iårg   1 Kor 1:20-25 Fastlagssönd. Aft.: 3årg
19,2 sexag, IIårg (10:13-17) Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
19,2 sexag, IIårg   Joh 7:40-52 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
19,3 sexag, IIIårg   Joh 8:46-51 Sexagesima. Högm.: 2årg
20,1 fastlagssönd, Iårg   1 Kor 13:1-13 Fastlagssönd. Ep.
20,1 fastlagssönd, Iårg   Luk 18:31-43 Fastlagssönd. Ev.
20,2 fastlagssönd, IIårg   Joh 12:20-33 Fastlagssönd. Högm.: 2årg
20,2 fastlagssönd, IIårg (5:18-20) 2 Kor 5:14-21 Annandag Påsk. Aft.: 2årg
20,3 fastlagssönd, IIIårg (2:4-6) 1 Tim 2:1-6 Fastlagssönd. Aft.: 2årg
20,3 fastlagssönd, IIIårg   Mark 10:32-45 Fastlagssönd. Högm.: 3årg
21 askonsd, endaårg (6:16-21) Matt 6:19-23 15 sönd. e. Trelaldighet. Högm.: 3årg
22,1 1 i fastan, Iårg   Matt 4:1-11 1 sönd. i Fastan. Ev.
22,1 1 i fastan, Iårg   Hebr 4:15-16 1 sönd. i Fastan. Aft.: 3årg
22,2 1 i fastan, IIårg   Matt 16:21-23 1 sönd. i Fastan. Högm.: 2årg
22,2 1 i fastan, IIårg   Jak 1:12-15 1 sönd. i Fastan. Aft.: 2årg
22,2 1 i fastan, IIårg (4:3-7) 1 Mos 4:3-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
22,3 1 i fastan, IIIårg (5:7-10) Hebr 5:7-9 2 sönd. i Fastan. Aft.: 3årg
23,1 2 i fastan, Iårg   2 Kor 6:1-10 2 sönd. i Fastan. Ep.
23,1 2 i fastan, Iårg   Matt 15:21-28 2 sönd. i Fastan. Ev.
23,1 2 i fastan, Iårg (32:22-30) 1 Mos 32:24-30 2 sönd. i Fastan. Aft.: 2årg
23,2 2 i fastan, IIårg   Luk 7:36-50 2 sönd. i Fastan. Högm.: 2årg
23,3 2 i fastan, IIIårg   Hebr 11:23-27 4 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
23,3 2 i fastan, IIIårg   Mark 9:14-32 2 sönd. i Fastan. Högm.: 3årg
24,1 3 i fastan, Iårg (5:5-11) Ef 5:1-9 3 sönd. i Fastan. Ep.
24,1 3 i fastan, Iårg   Luk 11:14-28 3 sönd. i Fastan. Ev.
24,2 3 i fastan, IIårg   Luk 4:31-37 3 sönd. i Fastan. Högm.: 3årg
24,2 3 i fastan, IIårg (12:7-10) 2 Kor 12:2-10 Kristi Förklarings dag. Aft.: 2årg
24,3 3 i fastan, IIIårg   1 Joh 3:7-8 1 sönd. i Fastan. Ep.
24,3 3 i fastan, IIIårg   Joh 12:35-43 3 sönd. i Fastan. Högm.: 2årg
25,1 midfastosönd, Iårg   Joh 6:1-15 Midfastosönd. Ev.
25,1 midfastosönd, Iårg (9:8-10) 2 Kor9:6-10 14 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
25,2 midfastosönd, IIårg   Joh 6:24-36 Midfastosönd. Högm.: 2årg
25,3 midfastosönd, IIIårg (6:51-65) Joh 6:52-66 Midfastosönd. Högm.: 3årg
26,1 5 i fastan, Iårg (11:46-57) Joh 11:47-57 5 sönd. i Fastan. Högm.: 2årg
26,1 5 i fastan, Iårg (7:24-27) Hebr 7:23-27 5 sönd. i Fastan. Aft.: 2årg
26,2 5 i fastan, IIårg   Hebr 9:11-12 5 sönd. i Fastan. Ep.
26,2 5 i fastan, IIårg   Hebr 9:15 5 sönd. i Fastan. Ep.
26,2 5 i fastan, IIårg   Matt 21:33-43 5 sönd. i Fastan. Ev.
26,3 5 i fastan, IIIårg (3:11-15) Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighets dag. Ev.
26,3 5 i fastan, IIIårg   1 Joh 1:8-2:2 11 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
27,2 palmsönd, IIårg (19:28-40) Luk 19:37-40 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ev.
27,3 palmsönd, IIIårg   Ef 2:12-16 5 sönd. i Fastan. Aft.: 3årg
27,4 palmsönd, I II IIIårg   Fil 2:5-11 Palmsönd. Ep.
27,4 palmsönd, I II IIIårg   Joh 12:1-16 Palmsönd. Ev.
28 skärtorsd, endaårg   Matt 26:17-30 Palmsönd. Högm.: 2årg
28 skärtorsd, endaårg (11:20-32) 1 Kor 11:23-29 Palmsönd. Aft.: 2årg
29 långfred, endaårg (4:14-16) Hebr 4:15-16 1 sönd. i Fastan. Aft.: 3årg
29 långfred, endaårg (5:7-10) Hebr 5:7-9 2 sönd. i Fastan. Aft.: 3årg
29 långfred, endaårg   Jes 53:3-7 Långfred. Ep.
29 långfred, endaårg (23:26-49) Luk 23:32-43 Långfred. Ev.
30 påsknattmässa, endaårg   Matt 28:1-8 Påskd. Högm.: 3årg
30 påsknattmässa, endaårg (28:1-8) Matt 28:8-15 Annandag Påsk. Högm.: 3årg
30 påsknattmässa, endaårg   Rom 6:3-11 24 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
31,1 påskd., Iårg   1 Kor 15:53-57 Påskd. Ep.
31,1 påskd., Iårg   Mark 16:1-8 Påskd. Ev.
31,2 påskd., IIårg   Joh 20:1-10 Påskd. Högm.: 2årg
31,2 påskd., IIårg (13:32-35) Apg 13:32-41 1 sönd. e. Påsk. Aft.: 3årg
31,3 påskd., IIIårg   1 Kor 15:12-21 Påskd. Aft.: 2årg
32,1 annand påsk, Iårg (10:34-43) Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
32,1 annand påsk, Iårg (10:34-43) Apg 10:42-48a Annandag Pingst. Ep.
32,2 annand påsk, IIårg   Joh 20:11-18 Annandag Påsk. Högm.: 2årg
32,2 annand påsk, IIårg   Kol 3:1-4 Kristi Himmelsfärds dag. Ep.
32,3 annand påsk, IIIårg (24:36-49) Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.: 3årg
32,3 annand påsk, IIIårg (2:6-8) 1 Joh 2:7-17 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
32,4 annand påsk, I II IIIårg   Luk 24:13-35 Annandag Påsk. Ev.
33,1 1 e påsk, Iårg (15:1-11) 1 Kor 15:1-10 1 sönd. e. Påsk. Ep.
33,1 1 e påsk, Iårg   Joh 20:19-31 1 sönd. e. Påsk. Ev.
33,2 1 e påsk, IIårg   Joh 21:1-14 1 sönd. e. Påsk. Högm.: 2årg
33,2 1 e påsk, IIårg (5:4-10) 1 Joh 5:4-6 19 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
33,3 1 e påsk, IIIårg (21:15-19) Joh 21:15b-23 1 sönd. e. Påsk. Högm.: 3årg
33,3 1 e påsk, IIIårg (1:3-9) 1Petr1:3-8 3 sönd. e. Påsk. Aft.: 3årg
34,1 2 e påsk, Iårg   1 Petr 2:21-25 2 sönd. e. Påsk. Ep.
34,1 2 e påsk, Iårg   Joh 10:11-16 2 sönd. e. Påsk. Ev.
34,2 2 e påsk, IIårg   Hebr 13:20-21 2 sönd. e. Påsk. Aft.: 2årg
34,2 2 e påsk, IIårg   Joh 10:1-10 2 sönd. e. Påsk. Högm.: 3årg
34,2 2 e påsk, IIårg   Psalt 23:1-6 2 sönd. e. Påsk. Aft.: 3årg
34,3 2 e påsk, IIIårg   Matt 9:36-38 2 sönd. e. Påsk. Högm.: 2årg
35,1 3 e påsk, Iårg   Hebr 13:12-16 3 sönd. e. Påsk. Ep.
35,1 3 e påsk, Iårg   Joh16:16-22 3 sönd. e. Påsk. Ev.
35,2 3 e påsk, IIårg   2 Kor4:16-18 3 sönd. e. Påsk. Aft.: 2årg
35,2 3 e påsk, IIårg   Joh 14:1-12 3 sönd. e. Påsk. Högm.: 3årg
35,3 3 e påsk, IIIårg (13:31-35) Joh 13:31-38 3 sönd. i Fastan. Högm:. 3årg
35,3 3 e påsk, IIIårg (13:31-35) Joh 13:31-32 Kristi Förklarings dag. Högm.: 2årg
35,3 3 e påsk, IIIårg (5:9-11) 1 Tess 5:2-10 25 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
36,1 4 e påsk, Iårg (16:5-11) Joh 16:5-15 4 sönd. e. Påsk. Ev.
36,1 4 e påsk, Iårg   1 Joh 4:10-16 4 sönd. e. Påsk. Aft.: 2årg
36,1 4 e påsk, Iårg (11:1-4) Hos 11:1-7 2 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
36,1 4 e påsk, Iårg (4:10-16) 1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
36,2 4 e påsk, IIårg   Joh 15:10-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.: 3årg
36,2 4 e påsk, IIårg   Gal 5:16b-24 20 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
36,3 4 e påsk, IIIårg   Joh 17:9b-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.: 2årg
36,3 4 e påsk, IIIårg   1 Joh 3:18-24 4 sönd. e. Påsk. Aft.: 3årg
36,3 4 e påsk, IIIårg (3:18-24) 1 Joh 3:13-18 1 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
37,1 bönsönd, Iårg (3:14-21) Ef 3:13-21 Bönsönd. Ep.
37,1 bönsönd, Iårg   Joh 16:23b-33 Bönsönd. Ev.
37,1 bönsönd, Iårg   Jer 29:11-13 Bönsönd. Aft.: 3årg
37,2 bönsönd, IIårg (55:6-7) Jes 55:6-11 Sexagesima. Aft.: 2årg
37,2 bönsönd, IIårg (11:1-10) Luk 11:1-13 Bönsönd. Högm.: 3årg
37,3 bönsönd, IIIårg   Matt 6:5-8 Bönsönd. Högm.: 2årg
37,3 bönsönd, IIIårg   Rom 8:24-28a Bönsönd. Aft.: 2årg
38,1 Kr himmelsf d, Iårg (28:16-20) Matt 28:18-20 Heliga Trefaldighets dag. Högm.: 3årg
38,1 Kr himmelsf d, Iårg (28:16-20) Matt 28:18-20 Missionsd. (Tredje bönd.) Ev.
38,2 Kr himmelsf d, IIårg (1:17-23) Ef 1:16-23 Påskd. Aft.: 3årg
38,2 Kr himmelsf d, IIårg (110:1-4) Psalt 110:1-3 Kristi Himmelsfärds dag. Aft.: 2årg
38,2 Kr himmelsf d, IIårg   Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.: 3årg
38,3 Kr himmelsf d, IIIårg (2:8-13) 2 Tim 2:3-9 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Aft.: 3årg
38,3 Kr himmelsf d, IIIårg   Joh 17:24-26 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.: 2årg
38,4 Kr himmelsf d, I II IIIårg   Apg 1:1-11 Kristi Himmelsfärds dag. Ev.
39,1 6 e påsk, Iårg   Joh 15:26-16:4 6 sönd. e. Påsk. Ev.
39,2 6 e påsk, IIårg (11:11-13) Luk 11:1-13 Bönsönd. Högm.: 3årg
39,2 6 e påsk, IIårg   Rom 8:31b-39 Kristi Himmelsfärds dag. Aft.: 3årg
39,3 6 e påsk, IIIårg (16:12-15) Joh 16:5-15 4 sönd. e. Påsk. Ev.
39,3 6 e påsk, IIIårg   Apg 1:12-14 6 sönd. e. Påsk. Aft.: 2årg
39,3 6 e påsk, IIIårg (19:9-16) 1 Kon 19:9b-13 6 sönd. e. Påsk. Aft.: 3årg
40,1 pingstd., Iårg   Jer 31:31-34 Palmsönd. Aft.: 3årg
40,1 pingstd., Iårg (14:23-29) Joh 14:23-31a Pingstd. Ev.
40,2 pingstd., IIårg   Joh 14:15-21 Pingstd. Högm.: 3årg
40,2 pingstd., IIårg   1 Kor 12:4-11 22 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
40,3 pingstd., IIIårg (5:14-17) 2 Kor 5:14-21 Annandag Påsk. Aft.: 2årg
40,3 pingstd., IIIårg   Joh 7:37-39 Pingstd. Högm.: 2årg
40,4 pingstd., I II IIIårg   Apg 2:1-11 Pingstd. Ep.
41,1 annand pingst, Iårg (10:42-48) Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
41,1 annand pingst, Iårg   Apg 10:42-48a Annandag Pingst. Ep.
41,1 annand pingst, Iårg   Joh 3:16-21 Annandag Pingst. Ev.
41,2 annand pingst, IIårg   Joh 6:44-47 Annandag Pingst. Högm.: 2årg
41,2 annand pingst, IIårg   Apg 11:19-26 Annandag Pingst. Aft.: 3årg
41,3 annand pingst, IIIårg (2:36-39) Apg 2:36-42 Pingstd. Aft.: 3årg
41,3 annand pingst, IIIårg   Joh 12:44-50 Annandag Pingst. Högm.: 3årg
42,1 hel tref d, Iårg (2:24-35) Apg 2:22-24 Pingstd. Aft.: 3årg
42,1 hel tref d, Iårg (2:24-35) Apg 2:33 Pingstd. Aft.: 3årg
42,1 hel tref d, Iårg   Matt 11:25-30 14 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
42,1 hel tref d, Iårg   Matt 11:25-30 Reformationsd. (Andra bönd.) Ev.
42,2 hel tref d, IIårg   Rom 11:33-36 Heliga Trefaldighets dag. Ep.
42,2 hel tref d, IIårg (28:16-20) Matt 28:18-20 Heliga Trefaldighets dag. Högm.: 3årg
42,2 hel tref d, IIårg (28:16-20) Matt 28:18-20 Missionsd. (Tredje bönd.) Ev.
42,3 hel tref d, IIIårg   Joh 15:1-9 Heliga Trefaldighets dag. Högm.: 2årg
43,1 1 e tref, Iårg (3:1-8) Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighets dag. Ev.
43,1 1 e tref, Iårg   Rom 6:3-11 24 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
43,2 1 e tref, IIårg (3:4-8) Tit 3:4-7 Sönd. e. Nyår. Ep.
43,2 1 e tref, IIårg   Joh 1:29-34 Sönd. e. Nyår. Högm.: 2årg
43,3 1 e tref, IIIårg   Matt 3:11-12 Sönd. e. Nyår. Högm.: 3årg
43,3 1 e tref, IIIårg   Apg 8:26-39 Sönd. e. Nyår. Aft.: 3årg
44,1 2 e tref, Iårg   Luk 14:16-24 2 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
44,2 2 e tref, IIårg   Luk 19:1-10 2 sönd. e. Trettonded. Högm.: 3årg
44,2 2 e tref, IIårg   1 Kor 1:26-31 2 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
44,3 2 e tref, IIIårg (8:28-30) Rom 8:24-28a Bönsönd. Aft.: 2årg
44,3 2 e tref, IIIårg (1:35-46) Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
45,1 3 e tref, Iårg   Luk 15:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
45,1 3 e tref, Iårg   Ef 2:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
45,2 3 e tref, IIårg   1 Petr 5:6-11 3 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
45,2 3 e tref, IIårg   Luk 15:11-32 3 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
45,3 3 e tref, IIIårg   Matt 9:9-13 3 sönd. e. Trefaldighet. Högm:. 3årg
45,3 3 e tref, IIIårg (5:6-8) Rom 5:1-8 21 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
46,1 4 e tref, Iårg (14:7-13) Rom14:1-18 4 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
46,2 4 e tref, IIårg   Joh 8:1-11 4 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
46,2 4 e tref, IIårg (2:1-4) Rom 2:1-13 4 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
46,3 4 e tref, IIIårg   Luk 13:1-5 4 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
46,3 4 e tref, IIIårg (6:1-5) Gal 6:1-10 15 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
47,1 apostlad, Iårg   1 Tim 1:12-17 5 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
47,1 apostlad, Iårg   Luk 5:1-11 5 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
47,1 apostlad, Iårg   1 Mos 12:1-4 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
47,2 apostlad, IIårg   Matt 16:13-20 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
47,2 apostlad, IIårg   Jer 1:4-10 12 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
47,2 apostlad, IIårg (2:4-10) 1 Petr 2:4-9 20 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
47,3 apostlad, IIIårg (12:12-26) 1 Kor 12:12-31a Annandag Pingst. Aft.: 2årg
48,1 6 e tref, Iårg (12:16-21) Rom 12:6-16 2 sönd. e. Trettonded. Ep.
48,1 6 e tref, Iårg   Rom 12:16-21 6 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
48,1 6 e tref, Iårg   Matt 5:20-26 6 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
48,2 6 e tref, IIårg (1:13-21) 1 Petr 1:18-23 Annandag Påsk. Aft.: 3årg
48,2 6 e tref, IIårg   Matt 16:24-27 1 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
48,3 6 e tref, IIIårg   Luk 9:51-62 2 sönd. e. Trefaldighet. Högm:. 3årg
49,2 Kr förklar d, IIårg   Joh 17:1-8 3 sönd. e. Påsk. Högm.: 2årg
49,2 Kr förklar d, IIårg   Upp 1:9-18 Kristi Förklarings dag. Aft.: 3årg
49,3 Kr förklar d, IIIårg   Matt 17:9-13 Kristi Förklarings dag. Högm.: 3årg
49,3 Kr förklar d, IIIårg (5:1-8) 2 Kor 5:1-10 24 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
49,4 Kr förklar d, I II IIIårg   2 Petr 1:16-18 Kristi Förklarings dag. Ep.
49,4 Kr förklar d, I II IIIårg   Matt 17:1-8 Kristi Förklarings dag. Ev.
50,1 8 e tref, Iårg   Matt 7:15-21 8 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
50,1 8 e tref, Iårg   1 Joh 4:1-6 8 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
50,2 8 e tref, IIårg (3:10-15) 1 Kor 3:7-23 Septuagesima. Aft.: 2årg
50,2 8 e tref, IIårg   Matt 7:22-29 8 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
50,3 8 e tref, IIIårg   Rom 8:12-17 6 sönd. e. Påsk. Ep.
50,3 8 e tref, IIIårg   Matt 7:13-14 8 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
51,1 9 e tref, Iårg   1 Petr 4:7-11 9 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
51,1 9 e tref, Iårg   Matt 25:14-30 20 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
51,2 9 e tref, IIårg (3:13-18) 1 Joh 3:18-24 4 sönd. e. Påsk. Aft.: 3årg
51,2 9 e tref, IIårg   1 Joh 3:13-18 1 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
51,2 9 e tref, IIårg   Luk 12:42-48 20 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
51,3 9 e tref, IIIårg   Ef 4:22a-28 4 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
51,3 9 e tref, IIIårg   Luk 16:10-15 9 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
52,1 10 e tref, Iårg   Upp 3:1-3 10 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
52,1 10 e tref, Iårg   Luk 19:41-47 10 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
52,2 10 e tref, IIårg   Luk 4:23-30 10 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
52,2 10 e tref, IIårg   Rom 11:17-24 10 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
52,3 10 e tref, IIIårg   Upp 2:1-5 Nyårsd. Aft.: 3årg
52,3 10 e tref, IIIårg   Matt 11:20-24 10 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
52,3 10 e tref, IIIårg   Matt 11:20-24 Botd. (Första bönd.) Ev.
53,1 11 e tref, Iårg   Luk 18:9-14 11 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
53,1 11 e tref, Iårg (3:21-26) Rom 3:21-31 11 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
53,2 11 e tref, IIårg   Rom 7:14-25a 11 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
53,2 11 e tref, IIårg   Matt 21:28-31 11 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
53,3 11 e tref, IIIårg   Jak 1:22-27 8 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
53,3 11 e tref, IIIårg   Matt 23:1-12 11 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
54,1 12 e tref, Iårg   2 Kor 3:4-8 12 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
54,1 12 e tref, Iårg   2 Kor 3:17-18 12 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
54,1 12 e tref, Iårg   Mark 7:31-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
54,2 12 e tref, IIårg   Joh 8:31-36 17 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
54,2 12 e tref, IIårg (4:31-5:6) Gal 5:1-11 17 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
54,3 12 e tref, IIIårg   Rom 8:18-23 16 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
54,3 12 e tref, IIIårg   Mark 2:23-3:5 17 sönd. e. Trefaldighet. - Högm.: 2årg
55,1 13 e tref, Iårg (4:7-10) 1 Joh 4:10-16 4 sönd. e. Påsk. Aft.: 2årg
55,1 13 e tref, Iårg   Luk 10:23-37 13 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
55,1 13 e tref, Iårg   1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
55,1 13 e tref, Iårg (10:23-37) Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Högm.: 2årg
55,2 13 e tref, IIårg (5:38-48) Matt 5:38-42 6 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
55,2 13 e tref, IIårg (5:38-48) Matt 5:43-6:4 13 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
55,2 13 e tref, IIårg   Rom 13:8-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
55,3 13 e tref, IIIårg (12:9-15) Rom 12:6-16 2 sönd. e. Trettonded. Ep.
55,3 13 e tref, IIIårg   Mark 12:41-44 13 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
56,1 14 e tref, Iårg   Joh 17:18-23 6 sönd. e. Påsk. Högm.: 3årg
56,1 14 e tref, Iårg   Ef 4:1-6 17 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
56,2 14 e tref, IIårg (22:24-47) Luk 22:31-38 5 sönd. i Fastan. Högm.: 3årg
56,2 14 e tref, IIårg   Ef 2:17-22 Pingstd. Aft.: 2årg
56,3 14 e tref, IIIårg (1:10-13) 1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
56,3 14 e tref, IIIårg (11:49-52) Joh 11:47-57 5 sönd. i Fastan. Högm.: 2årg
57,1 15 e tref, Iårg   Matt 6:24-34 15 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
57,1 15 e tref, Iårg   Fil 4:11b-13 15 sönd. e. Trelaldighet. Aft.: 3årg
57,2 15 e tref, IIårg (10:38-42) Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Högm.: 2årg
57,3 15 e tref, IIIårg (6:7-10) 1 Tim 6:6-19 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
57,3 15 e tref, IIIårg (6:17-19) 1 Tim 6:6-19 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
57,3 15 e tref, IIIårg   Matt 6:19-23 15 sönd. e. Trelaldighet. Högm.: 3årg
58,1 16 e tref, Iårg   Joh 11:17-27 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
58,2 16 e tref, IIårg   Luk 7:11-17 16 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
58,2 16 e tref, IIårg (4:7-11) 2 Kor 4:7-14 16 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
58,3 16 e tref, IIIårg   Fil 1:20-26 16 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
58,3 16 e tref, IIIårg   Matt 9:18-26 24 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
59,1 17 e tref, Iårg (4:16-21) 1 Joh 4:10-16 4 sönd. e. Påsk. Aft.: 2årg
59,1 17 e tref, Iårg   Luk 16:19-31 1 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
59,1 17 e tref, Iårg (4:16-21) 1 Joh 4:17-21 13 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
59,2 17 e tref, IIårg   Luk 12:13-21 1 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
59,3 17 e tref, IIIårg   Luk 16:1-8 9 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
59,3 17 e tref, IIIårg (2:15-17) 1 Joh 2:7-17 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
60,1 18 e tref, Iårg   Joh 7:14-18 1 sönd. e. Trettonded. Högm.: 2årg
60,1 18 e tref, Iårg (1:4-9) 1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
60,1 18 e tref, Iårg (1:4-9) 1 Kor 1:4-8 18 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
60,2 18 e tref, IIårg (10:1-4) Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
60,2 18 e tref, IIårg   Mark 10:17-27 18 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
60,3 18 e tref, IIIårg (26:24-29) Apg 26:12-29 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
60,3 18 e tref, IIIårg   Matt 13:44-46 18 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
61,1 19 e tref, Iårg   Ef 6:10-18 21 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
61,2 19 e tref, IIårg (11:1-3) Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
61,2 19 e tref, IIårg (11:7-10) Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
61,2 19 e tref, IIårg   Joh 9:1-7 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
61,2 19 e tref, IIårg (9:24-39) Joh 9:24-38a 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
61,3 19 e tref, IIIårg   Joh 6:66-69 4 sönd. e. Trettonded. Högm.: 2årg
61,3 19 e tref, IIIårg (6:66-69) Joh 6:52-66 Midfastosönd. Högm.: 3årg
61,3 19 e tref, IIIårg   Hebr 10:19-25 20 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
62,2 20 e tref, IIårg   2 Tim 1:3-5 2 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
62,2 20 e tref, IIårg   Mark 10:13-16 Den helige Mikaels dag. Högm.: 2årg
62,3 20 e tref, IIIårg   Matt 12:46-50 1 sönd. e. Trettonded. Högm.: 3årg
63,1 21 e tref, Iårg (13:7-8) Rom 13:8-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
63,1 21 e tref, Iårg   Matt 22:15-22 23 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
63,1 21 e tref, Iårg (13:7-8) Rom 13:1-7 23 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
63,2 21 e tref, IIårg (4:8-12) 1 Mos 4:3-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
63,2 21 e tref, IIårg (2:1-8) Jak 2:8-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
63,2 21 e tref, IIårg   Matt 7:12 23 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
63,3 21 e tref, IIIårg (8:1-3) 2 Kor 8:1-9 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
63,3 21 e tref, IIIårg (8:7-15) 2 Kor 8:1-9 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
63,3 21 e tref, IIIårg   Matt 12:15b-21 23 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
64,1 22 e tref, Iårg   1 Petr 4:12-19 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Aft.: 2årg
64,1 22 e tref, Iårg   Amos 8:11-12 Midfastosönd. Aft.: 3årg
64,1 22 e tref, Iårg   Luk 13:22-30 25 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
64,2 22 e tref, IIårg (20:32-36) Apg 20:32-35 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Aft.: 2årg
64,2 22 e tref, IIårg (22:1-3) Matt 22:1-14 20 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
64,2 22 e tref, IIårg (22:10-14) Matt 22:1-14 20 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
64,3 22 e tref, IIIårg (2:12-14) Kol 2:9-15 Sönd. e. Nyår. Aft.: 2årg
64,3 22 e tref, IIIårg   Matt 16:1-4 21 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
65,1 23 e tref, Iårg (18:21-35) Matt 18:23-35 22 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
65,1 23 e tref, Iårg (18:21-35) Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
65,2 23 e tref, IIårg (18:15-20) Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
65,2 23 e tref, IIårg   Ef 4:30-32 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
65,3 23 e tref, IIIårg (5:13-15) 1 Tess 5:14-23 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
66 24 e tref, endaårg   Matt 24:1-14 25 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
66 24 e tref, endaårg (5:1-8) 1 Tess 5:2-10 25 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
67,1 sönd f domssönd, Iårg (3:12-14) Hebr 3:7-19 10 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
67,1 sönd f domssönd, Iårg   Matt 25:1-13 Sönd. f. Domssönd. Ev.
67,2 sönd f domssönd, IIårg   2 Kor 13:5-9 21 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
67,2 sönd f domssönd, IIårg   Luk 12:35-40 Sönd. f. Domssönd. Högm.: 2årg
67,3 sönd f domssönd, IIIårg   Luk 12:32 Sönd. e. Jul. Högm.: 2årg
67,3 sönd f domssönd, IIIårg (3:20-21) Fil 3:17-4:1 23 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
68,1 domssönd, Iårg   Matt 25:31-46 Domssönd. Ev.
68,1 domssönd, Iårg (20:11-12) Upp 20:11-21:7 Domssönd. Aft.: 3årg
68,2 domssönd, IIårg   2 Petr 3:8-13 Sönd. f. Domssönd. Ep.
68,2 domssönd, IIårg   Matt 13:47-50 Domssönd. Högm.: 3årg
68,3 domssönd, IIIårg (5:24-29) Joh 5:22-29 Domssönd. Högm.: 2årg
68,3 domssönd, IIIårg   1 Kor 15:22-28 Domssönd. Aft.: 2årg
69,1 kyndelsmässod, Iårg   Mal 3:1-4 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Ep.
69,1 kyndelsmässod, Iårg   1 Joh 1:1-7 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.: 3årg
69,2 kyndelsmässod, IIårg (6:13-16) 1 Tim 6:6-19 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
69,2 kyndelsmässod, IIårg   Joh 1:16-18 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Högm.: 2årg
69,3 kyndelsmässod, IIIårg (2:42-46) Apg 2:36-42 Pingstd. Aft.: 3årg
69,3 kyndelsmässod, IIIårg   Matt 13:31-33 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Högm.: 3årg
69,4 kyndelsmässod, I II IIIårg   Luk 2:22b-32 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Ev.
70,1 Marie beb d, Iårg   Jes 7:10-14 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ep.
70,2 Marie beb d, IIårg   Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.: 2årg
70,3 Marie beb d, IIIårg   Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.: 3årg
70,4 Marie beb d, I II IIIårg   Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ev.
71,1 midsommard, Iårg   Jes 40:1-8 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ep.
71,1 midsommard, Iårg (1:5-17) Luk 1:5-25 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Högm.: 2årg
71,2 midsommard, IIårg (1:57-66) Luk 1:57b-80 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ev.
71,2 midsommard, IIårg   Apg 17:22-31 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Högm.: 3årg
71,3 midsommard, IIIårg (1:67-80) Luk 1:57b-80 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ev.
72,1 hel Mik d, Iårg   Luk 10:17-20 1 sönd. i Fastan. Högm.: 3årg
72,2 hel Mik d, IIårg   2 Tim 2:3-9 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Aft.: 3årg
72,2 hel Mik d, IIårg   Matt 18:1-10 Den helige Mikaels dag. Ev.
72,3 hel Mik d, IIIårg (1:47-51) Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
72,3 hel Mik d, IIIårg   1 Mos 28:10-17 Den helige Mikaels dag. Aft.: 3årg
72,3 hel Mik d, IIIårg   Upp 14:1-3 Alla Helgons dag. Aft.: 3årg
72,4 hel Mik d, I II IIIårg   Upp 12:7-12 Den helige Mikaels dag. Ep.
73,1 tacksägelsed, Iårg   Luk17:11-19 14 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
73,1 tacksägelsed, Iårg (5:15-18) 1 Tess 5:14-23 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
73,3 tacksägelsed, IIIårg (3:16-17) Kol 3:12-17 5 sönd. e. Trettonded. Ep.
73,3 tacksägelsed, IIIårg   Luk 19:37-40 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ev.
74,1 alla helg d, Iårg   Upp 7:9-17 Alla Helgons dag. Ep.
74,1 alla helg d, Iårg   Matt 5:1-12 Alla Helgons dag. Ev.
74,2 alla helg d, IIårg   Matt 5:13-16 Alla Helgons dag. Högm.: 2årg
74,2 alla helg d, IIårg   Hebr 12:1-3 Alla Helgons dag. Aft.: 2årg
74,3 alla helg d, IIIårg   Luk 6:20-26 Alla Helgons dag. Högm.: 3årg
75,1 sönd e alla helg d, Iårg (3:1-3) 1 Joh 3:1-6 Heliga Trefaldighets dag. Aft.: 2årg
75,2 sönd e alla helg d, IIårg   Joh 6:37-40 24 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
75,2 sönd e alla helg d, IIårg   1 Kor 15:35-49 24 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
75,3 sönd e alla helg d, IIIårg (11:13-16) Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
75,3 sönd e alla helg d, IIIårg (20:37-38) Luk 20:27-40 24 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
76 kyrkmässa, endaårg (21:1-6) Upp 20:11-21:7 Domssönd. Aft.: 3årg
76 kyrkmässa, endaårg (21:10-16) Matt 21:14-17 Den helige Mikaels dag. Högm:. 3årg
77 passionsgtj, endaårg (18:1-19:16) Joh 18:36-37 1 sönd. i Advent. Högm.: 2årg
77 passionsgtj, endaårg (26:1-27:31) Matt 26:36-46 3 sönd. i Fastan. Högm 1årg
77 passionsgtj, endaårg (14:1-15:20) Mark 14:26-31 3 sönd. i Fastan. Högm.: 2årg
77 passionsgtj, endaårg (26:1-27:31) Matt 26:59-66 Midfastosönd. Högm1årg
77 passionsgtj, endaårg (14:1-15:20) Mark 14:43-50 Midfastosönd. Högm.: 2årg
77 passionsgtj, endaårg (18:1-19:16) Joh 18:15-27 Midfastosönd. Högm:. 3årg
77 passionsgtj, endaårg (26:1-27:31) Matt 27:15-26 5 sönd. i Fastan. Högm 1årg
77 passionsgtj, endaårg (22:1-23:25) Luk 23:1-12 5 sönd. i Fastan. Högm.: 2årg
77 passionsgtj, endaårg (22:1-23:25) Luk 22:31-38 5 sönd. i Fastan. Högm.: 3årg
77 passionsgtj, endaårg (18:1-19:16) Joh 19:1-11 5 sönd. i Fastan. Högm:. 3årg
77 passionsgtj, endaårg (26:1-27:31) Matt 26:17-30 Palmsönd. Högm.: 2årg
77 passionsgtj, endaårg (22:1-23:25) Luk 22:14-22 Palmsönd. Högm.: 3årg
77 passionsgtj, endaårg (17:1-19) Joh 17:1-8 3 sönd. e. Påsk. Högm.: 2årg
77 passionsgtj, endaårg (17:1-19) Joh 17:9b-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.: 2årg
77 passionsgtj, endaårg (17:1-19) Joh 17:18-23 6 sönd. e. Påsk. Högm.: 3årg

Följande predikotexter saknas i Evb 83

Psalt 19:2-10 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.: 2årg
Psalt 24:1-10 1 sönd. i Advent. Aft.: 2årg
Psalt 42:2-12 Midfastosönd. Aft.: 2årg
Psalt 46:2-12 Sönd. e. Jul. Aft.: 2årg
Psalt 73:1-5 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
Psalt 73:23-28 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
Psalt 84:2-13 1 sönd. e. Trettonded. Aft.: 2årg
Psalt 89:2-3 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.: 3årg
Psalt 89:12-17 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.: 3årg
Psalt 91:1-4 Sönd. e. Jul. Aft.: 3årg
Psalt 96:1-10 Missionsd. (Tredje bönd.) Ep.
Psalt 100:1-5 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.: 2årg
Psalt 103:1-5 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ep.
Psalt 113:1-7 Den helige Mikaels dag. Aft.: 2årg
Psalt 121:1-8 Nyårsd. Aft.: 2årg
Psalt 130:1-8 Botd. (Första bönd.) Ep.
Psalt 139:1-12 Sönd. f. Domssönd. Aft.: 2årg
Psalt 139:23-24 Sönd. f. Domssönd. Aft.: 2årg
Psalt147:1-11 14 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
Jes 2:2-5 Trettondedag Jul. Aft.: 3årg
Jes 49:5-6 Jungfru Marie Bebådelsedag. Aft.: 2årg
Jes 62:10-12 1 sönd. i Advent. Aft.: 3årg
Hes 13:4-12 8 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
Matt 5:17-19 6 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
Matt 5:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
Matt 8:14-17 3 sönd. e. Trettonded. Högm.: 3årg
Matt 9:1-8 19 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 10:2-15 Sexagesima. Högm.: 3årg
Matt 10:24-31 6 sönd. e. Påsk. Högm.: 2årg
Matt 12:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
Matt 22:34-46 18 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 24:15-28 25 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 24:35-44 Sönd. f. Domssönd. Högm.: 3årg
Mark 4:21-25 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
Luk 6:36-42 4 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 14:1-11 17 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 14:25-35 2 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
Joh 1:19-28 4 sönd. i Advent. Ev.
Joh 3:22-36 4 sönd. i Advent. Högm.: 2årg
Joh 11:1-7 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 2årg
Apg 3:12b-20 1 sönd. e. Påsk. Aft.: 2årg
Apg 26:1 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
Rom 4:1-8 3 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
1 Kor 2:9-16 12 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
1 Kor 9:24-27 Septuagesima. Ep.
2 Kor 11:19-31 Sexagesima. Ep.
Ef 4:14-16 5 sönd. e. Trettonded. Aft.: 3årg
Ef 5:15-20 14 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Ef 6:1-4 2 sönd. e. Trettonded. Aft.: 3årg
Kol 2:16-23 17 sönd. e. Trefaldighet. - Aft.: 2årg
Kol 4:2-6 9 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
1 Tess 4:13-18 25 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
2 Tess 1:3-10 Domssönd. Ep.
2 Tess 2:1-10 25 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
2 Tess 3:10-13 9 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
1 Tim 2:1-3 23 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 2årg
2 Tim 3:10-4:5 Sexagesima. Aft.: 3årg
Jak 1:17-21 4 sönd. e. Påsk. Ep.
1 Joh 2:23-25 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
Upp 22:20 Sönd. f. Domssönd. Aft.: 3årg

Predikotexterna för Svenska kyrkan 1942
uppställda i textordning.

1 Mos 4:3-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Mos 12:1-4 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Mos 28:10-17 Den helige Mikaels dag. Aft.:3årg
1 Mos 32:24-30 2 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
1 Kon 19:9b-13 6 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
Psalt 19:2-10 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.:2årg
Psalt 23:1-6 2 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
Psalt 24:1-10 1 sönd. i Advent. Aft.:2årg
Psalt 42:2-12 Midfastosönd. Aft.:2årg
Psalt 46:2-12 Sönd. e. Jul. Aft.:2årg
Psalt 73:1-5 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Psalt 73:23-28 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Psalt 84:2-13 1 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
Psalt 89:2-3 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.:3årg
Psalt 89:12-17 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.:3årg
Psalt 91:1-4 Sönd. e. Jul. Aft.:3årg
Psalt 96:1-10 Missionsd. (Tredje bönd.) Ep.
Psalt 100:1-5 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.:2årg
Psalt 103:1-5 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ep.
Psalt 110:1-3 Kristi Himmelsfärds dag. Aft.:2årg
Psalt 113:1-7 Den helige Mikaels dag. Aft.:2årg
Psalt 121:1-8 Nyårsd. Aft.:2årg
Psalt 130:1-8 Botd. (Första bönd.) Ep.
Psalt 139:1-12 Sönd. f. Domssönd. Aft.:2årg
Psalt 139:23-24 Sönd. f. Domssönd. Aft.:2årg
Psalt147:1-11 14 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Jes 2:2-5 Trettondedag Jul. Aft.:3årg
Jes 6:1-8 1 sönd. e. Trettonded. Ep.
Jes 7:10-14 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ep.
Jes 9:2-7 Juld. Ep.
Jes 11:1-9 Jungfru Marie Bebådelsedag. Aft.:3årg
Jes 40:1-8 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ep.
Jes 40:9-11a 4 sönd. i Advent. Aft.:2årg
Jes 40:26-31 4 sönd. e. Trettonded. Ep.
Jes 49:5-6 Jungfru Marie Bebådelsedag. Aft.:2årg
Jes 51:3-5 3 sönd. i Advent. Aft.:3årg
Jes 52:7-10 4 sönd. i Advent. Aft.:3årg
Jes 53:3-7 Långfred. Ep.
Jes 55:6-11 Sexagesima. Aft.:2årg
Jes 60:1-6 Trettondedag Jul. Ep.
Jes 62:10-12 1 sönd. i Advent. Aft.:3årg
Jer 1:4-10 12 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Jer 29:11-13 Bönsönd. Aft.:3årg
Jer 31:31-34 Palmsönd. Aft.:3årg
Klag 3:22-26 Nyårsd. Ep.
Hes 13:4-12 8 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Hos 11:1-7 2 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Amos 8:11-12 Midfastosönd. Aft.:3årg
Mal 3:1-4 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Ep.
Matt 1:18-24a Juld. Högm.:3årg
Matt 2:1-12 Trettondedag Jul. Ev.
Matt 2:13-23 Sönd. e. Jul. Högm.:3årg
Matt 3:11-12 Sönd. e. Nyår. Högm.:3årg
Matt 3:13-17 Sönd. e. Nyår. Ev.
Matt 4:1-11 1 sönd. i Fastan. Ev.
Matt 5:1-12 Alla Helgons dag. Ev.
Matt 5:13-16 Alla Helgons dag. Högm.:2årg
Matt 5:17-19 6 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 5:20-26 6 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 5:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 5:38-42 6 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 5:43-6:4 13 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 6:5-8 Bönsönd. Högm.:2årg
Matt 6:19-23 15 sönd. e. Trelaldighet. Högm.:3årg
Matt 6:24-34 15 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 7:12 23 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 7:13-14 8 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 7:15-21 8 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 7:22-29 8 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 8:1-13 3 sönd. e. Trettonded. Ev.
Matt 8:14-17 3 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
Matt 8:23-27 4 sönd. e. Trettonded. Ev.
Matt 9:1-8 19 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 9:9-13 3 sönd. e. Trefaldighet. Högm:.3årg
Matt 9:18-26 24 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 9:36-38 2 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
Matt 10:2-15 Sexagesima. Högm.:3årg
Matt 10:16-22 9 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 10:24-31 6 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
Matt 10:32-39 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Högm.:2årg
Matt 11:2-10 3 sönd. i Advent. Ev.
Matt 11:11-19 3 sönd. i Advent. Högm.:2årg
Matt 11:20-24 10 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 11:20-24 Botd. (Första bönd.) Ev.
Matt 11:25-30 14 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 11:25-30 Reformationsd. (Andra bönd.) Ev.
Matt 12:15b-21 23 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 12:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 12:46-50 1 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
Matt 13:24-30 5 sönd. e. Trettonded. Ev.
Matt 13:31-33 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Högm.:3årg
Matt 13:44-46 18 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 13:47-50 Domssönd. Högm.:3årg
Matt 14:22-33 4 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
Matt 15:21-28 2 sönd. i Fastan. Ev.
Matt 16:1-4 21 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 16:13-20 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 16:21-23 1 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
Matt 16:24-27 1 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 17:1-8 Kristi Förklarings dag. Ev.
Matt 17:9-13 Kristi Förklarings dag. Högm.:3årg
Matt 18:1-10 Den helige Mikaels dag. Ev.
Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 18:23-35 22 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 19:27-30 Septuagesima. Högm.:2årg
Matt 20:1-16 Septuagesima. Ev.
Matt 21:1-9 1 sönd. i Advent. Ev.
Matt 21:14-17 Den helige Mikaels dag. Högm:.3årg
Matt 21:28-31 11 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 21:33-43 5 sönd. i Fastan. Ev.
Matt 22:1-14 20 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 22:15-22 23 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 22:34-46 18 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 23:1-12 11 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 23:34-39 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ev.
Matt 24:1-14 25 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 24:15-28 25 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 24:35-44 Sönd. f. Domssönd. Högm.:3årg
Matt 25:1-13 Sönd. f. Domssönd. Ev.
Matt 25:14-30 20 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 25:31-46 Domssönd. Ev.
Matt 26:17-30 Palmsönd. Högm.:2årg
Matt 26:36-46 3 sönd. i Fastan. Högm 1årg
Matt 26:59-66 Midfastosönd. Högm1årg
Matt 27:15-26 5 sönd. i Fastan. Högm 1årg
Matt 28:1-8 Påskd. Högm.:3årg
Matt 28:8-15 Annandag Påsk. Högm.:3årg
Matt 28:18-20 Heliga Trefaldighets dag. Högm.:3årg
Matt 28:18-20 Missionsd. (Tredje bönd.) Ev.
Mark 1:14b-15 2 sönd. i Advent. Högm.:2årg
Mark 2:23-3:5 17 sönd. e. Trefaldighet. - Högm.:2årg
Mark 4:21-25 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Mark 4:26-29 5 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
Mark 7:31-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Mark 9:14-32 2 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
Mark 9:38-41 5 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
Mark 10:13-16 Den helige Mikaels dag. Högm.:2årg
Mark 10:17-27 18 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Mark 10:32-45 Fastlagssönd. Högm.:3årg
Mark 12:41-44 13 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Mark 14:26-31 3 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
Mark 14:43-50 Midfastosönd. Högm.:2årg
Mark 16:1-8 Påskd. Ev.
Luk 1:5-25 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Högm.:2årg
Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ev.
Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.:2årg
Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.:3årg
Luk 1:57b-80 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ev.
Luk 2:1-20 Juld. Ev.
Luk 2:21 Nyårsd. Ev.
Luk 2:22b-32 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Ev.
Luk 2:33-40 Sönd. e. Jul. Ev.
Luk 2:42-52 1 sönd. e. Trettonded. Ev.
Luk 3:1-15 3 sönd. i Advent. Högm.:3årg
Luk 4:16-22 1 sönd. i Advent. Högm.:3årg
Luk 4:23-30 10 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Luk 4:31-37 3 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
Luk 5:1-11 5 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 6:20-26 Alla Helgons dag. Högm.:3årg
Luk 6:36-42 4 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 7:11-17 16 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 7:36-50 2 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
Luk 8:4-15 Sexagesima. Ev.
Luk 9:51-62 2 sönd. e. Trefaldighet. Högm:.3årg
Luk 10:17-20 1 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
Luk 10:23-37 13 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Högm.:2årg
Luk 11:1-13 Bönsönd. Högm.:3årg
Luk 11:14-28 3 sönd. i Fastan. Ev.
Luk 11:29-36 Trettondedag Jul. Högm.:3årg
Luk 12:13-21 1 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Luk 12:32 Sönd. e. Jul. Högm.:2årg
Luk 12:35-40 Sönd. f. Domssönd. Högm.:2årg
Luk 12:42-48 20 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Luk 12:49-53 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Högm.:3årg
Luk 13:1-5 4 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Luk 13:6-9 Nyårsd. Högm.:3årg
Luk 13:22-30 25 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Luk 14:1-11 17 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 14:16-24 2 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 14:25-35 2 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Luk 15:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 15:11-32 3 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Luk 16:1-8 9 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 16:10-15 9 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Luk 16:19-31 1 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 17:7-10 Septuagesima. Högm.:3årg
Luk17:11-19 14 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 17:20-30 2 sönd. i Advent. Högm.:3årg
Luk 18:9-14 11 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 18:31-43 Fastlagssönd. Ev.
Luk 19:1-10 2 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
Luk 19:37-40 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ev.
Luk 19:41-47 10 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 20:27-40 24 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Luk 21:25-36 2 sönd. i Advent. Ev.
Luk 22:14-22 Palmsönd. Högm.:3årg
Luk 22:31-38 5 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
Luk 23:1-12 5 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
Luk 23:32-43 Långfred. Ev.
Luk 24:13-35 Annandag Påsk. Ev.
Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.:3årg
Joh 1:1-14 Juld. Högm.:2årg
Joh 1:16-18 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Högm.:2årg
Joh 1:19-28 4 sönd. i Advent. Ev.
Joh 1:29-34 Sönd. e. Nyår. Högm.:2årg
Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 2:1-11 2 sönd. e. Trettonded. Ev.
Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighets dag. Ev.
Joh 3:16-21 Annandag Pingst. Ev.
Joh 3:22-36 4 sönd. i Advent. Högm.:2årg
Joh 4:5-26 2 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
Joh 4:27-42 3 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
Joh 4:46b-53 21 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Joh 5:1-14 14 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 5:17 6 sönd. e. Trettonded. Ev.
Joh 5:19-21 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Joh 5:22-29 Domssönd. Högm.:2årg
Joh 5:31-39 4 sönd. i Advent. Högm.:3årg
Joh 6:1-15 Midfastosönd. Ev.
Joh 6:24-36 Midfastosönd. Högm.:2årg
Joh 6:37-40 24 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 6:44-47 Annandag Pingst. Högm.:2årg
Joh 6:52-66 Midfastosönd. Högm.:3årg
Joh 6:66-69 4 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
Joh 7:14-18 1 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
Joh 7:37-39 Pingstd. Högm.:2årg
Joh 7:40-52 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Joh 8:1-11 4 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 8:12 Trettondedag Jul. Högm.:2årg
Joh 8:31-36 17 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Joh 8:46-51 Sexagesima. Högm.:2årg
Joh 9:1-7 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 9:24-38a 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 10:1-10 2 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
Joh 10:11-16 2 sönd. e. Påsk. Ev.
Joh 10:22-30 21 sönd. e. Trefaldighet. Högm:.3årg
Joh 11:1-7 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 11:17-27 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Joh 11:47-57 5 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
Joh 12:1-16 Palmsönd. Ev.
Joh 12:20-33 Fastlagssönd. Högm.:2årg
Joh 12:35-43 3 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
Joh 12:44-50 Annandag Pingst. Högm.:3årg
Joh 13:31-32 Kristi Förklarings dag. Högm.:2årg
Joh 13:31-38 3 sönd. i Fastan. Högm:.3årg
Joh 14:1-12 3 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
Joh 14:13 Nyårsd. Högm.:2årg
Joh 14:15-21 Pingstd. Högm.:3årg
Joh 14:23-31a Pingstd. Ev.
Joh 15:1-9 Heliga Trefaldighets dag. Högm.:2årg
Joh 15:10-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
Joh 15:26-16:4 6 sönd. e. Påsk. Ev.
Joh 16:5-15 4 sönd. e. Påsk. Ev.
Joh16:16-22 3 sönd. e. Påsk. Ev.
Joh 16:23b-33 Bönsönd. Ev.
Joh 17:1-8 3 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
Joh 17:9b-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
Joh 17:18-23 6 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
Joh 17:24-26 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.:2årg
Joh 18:15-27 Midfastosönd. Högm:.3årg
Joh 18:36-37 1 sönd. i Advent. Högm.:2årg
Joh 19:1-11 5 sönd. i Fastan. Högm:.3årg
Joh 20:1-10 Påskd. Högm.:2årg
Joh 20:11-18 Annandag Påsk. Högm.:2årg
Joh 20:19-31 1 sönd. e. Påsk. Ev.
Joh 21:1-14 1 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
Joh 21:15b-23 1 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
Apg 1:1-11 Kristi Himmelsfärds dag. Ev.
Apg 1:12-14 6 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
Apg 2:1-11 Pingstd. Ep.
Apg 2:22-24 Pingstd. Aft.:3årg
Apg 2:33 Pingstd. Aft.:3årg
Apg 2:36-42 Pingstd. Aft.:3årg
Apg 3:12b-20 1 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
Apg 6:8-15 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ep.
Apg 7:54-60 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ep.
Apg 8:26-39 Sönd. e. Nyår. Aft.:3årg
Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
Apg 10:42-48a Annandag Pingst. Ep.
Apg 11:19-26 Annandag Pingst. Aft.:3årg
Apg 13:32-41 1 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
Apg 17:22-31 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Högm.:3årg
Apg 20:32-35 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Aft.:2årg
Apg 26:1 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Apg 26:12-29 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Rom 1:16-17 Reformationsd. (Andra bönd.) Ep.
Rom 2:1-13 4 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Rom 3:21-31 11 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Rom 4:1-8 3 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Rom 5:1-8 21 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Rom 6:3-11 24 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Rom 6:19b-23 Midfastosönd. Ep.
Rom 7:14-25a 11 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Rom 8:12-17 6 sönd. e. Påsk. Ep.
Rom 8:18-23 16 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Rom 8:24-28a Bönsönd. Aft.:2årg
Rom 8:31b-39 Kristi Himmelsfärds dag. Aft.:3årg
Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Rom 11:17-24 10 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Rom 11:33-36 Heliga Trefaldighets dag. Ep.
Rom 12:1-5 1 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
Rom 12:6-16 2 sönd. e. Trettonded. Ep.
Rom 12:16-21 6 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Rom 13:1-7 23 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Rom 13:8-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Rom 13:11b-14 1 sönd. i Advent. Ep.
Rom14:1-18 4 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Rom 15:4-13 3 sönd. i Advent. Ep.
1 Kor 1:4-8 18 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
1 Kor 1:20-25 Fastlagssönd. Aft.:3årg
1 Kor 1:26-31 2 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Kor 2:9-16 12 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Kor 3:7-23 Septuagesima. Aft.:2årg
1 Kor 4:1-5 2 sönd. i Advent. Ep.
1 Kor 9:24-27 Septuagesima. Ep.
1 Kor 11:23-29 Palmsönd. Aft.:2årg
1 Kor 12:4-11 22 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
1 Kor 12:12-31a Annandag Pingst. Aft.:2årg
1 Kor 13:1-13 Fastlagssönd. Ep.
1 Kor 15:1-10 1 sönd. e. Påsk. Ep.
1 Kor 15:12-21 Påskd. Aft.:2årg
1 Kor 15:22-28 Domssönd. Aft.:2årg
1 Kor 15:35-49 24 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Kor 15:53-57 Påskd. Ep.
2 Kor 1:3-7 3 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
2 Kor 3:4-8 12 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
2 Kor 3:17-18 12 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
2 Kor 4:3-6 Trettondedag Jul. Aft.:2årg
2 Kor 4:7-14 16 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
2 Kor4:16-18 3 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
2 Kor 5:1-10 24 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
2 Kor 5:14-21 Annandag Påsk. Aft.:2årg
2 Kor 6:1-10 2 sönd. i Fastan. Ep.
2 Kor 8:1-9 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
2 Kor9:6-10 14 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
2 Kor 11:19-31 Sexagesima. Ep.
2 Kor 12:2-10 Kristi Förklarings dag. Aft.:2årg
2 Kor 13:5-9 21 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Gal 2:19-21 3 sönd. e. Trettonded. Ep.
Gal 4:4-7 Sönd. e. Jul. Ep.
Gal 5:1-11 17 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Gal 5:16b-24 20 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Gal 6:1-10 15 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Ef 1:16-23 Påskd. Aft.:3årg
Ef 2:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Ef 2:12-16 5 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
Ef 2:17-22 Pingstd. Aft.:2årg
Ef 3:13-21 Bönsönd. Ep.
Ef 4:1-6 17 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Ef 4:14-16 5 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
Ef 4:22a-28 4 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Ef 4:30-32 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Ef 5:1-9 3 sönd. i Fastan. Ep.
Ef 5:15-20 14 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Ef 6:1-4 2 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
Ef 6:10-18 21 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Fil 1:3-11 6 sönd. e. Trettonded. Ep.
Fil 1:20-26 16 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Fil 2:5-11 Palmsönd. Ep.
Fil 2:12-16a 2 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Fil 3:7-14 Septuagesima. Aft.:3årg
Fil 3:17-4:1 23 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Fil 4:4-7 4 sönd. i Advent. Ep.
Fil 4:11b-13 15 sönd. e. Trelaldighet. Aft.:3årg
Kol 1:12-23 Heliga Trefaldighets dag. Aft.:3årg
Kol 1:24-29 3 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
Kol 2:9-15 Sönd. e. Nyår. Aft.:2årg
Kol 2:16-23 17 sönd. e. Trefaldighet. - Aft.:2årg
Kol 3:1-4 Kristi Himmelsfärds dag. Ep.
Kol 3:12-17 5 sönd. e. Trettonded. Ep.
Kol 4:2-6 9 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Tess 4:13-18 25 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
1 Tess 5:2-10 25 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Tess 5:14-23 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
2 Tess 1:3-10 Domssönd. Ep.
2 Tess 2:1-10 25 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
2 Tess 3:10-13 9 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Tim 1:12-17 5 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
1 Tim 2:1-3 23 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Tim 2:1-6 Fastlagssönd. Aft.:2årg
1 Tim 3:16 Juld. Aft.:3årg
1 Tim 6:6-19 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
2 Tim 1:3-5 2 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
2 Tim 1:7-10 4 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
2 Tim 2:3-9 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Aft.:3årg
2 Tim 3:10-4:5 Sexagesima. Aft.:3årg
Tit 3:4-7 Sönd. e. Nyår. Ep.
Hebr 1:1-3 Juld. Aft.:2årg
Hebr 3:7-19 10 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Hebr 4:15-16 1 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
Hebr 5:7-9 2 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
Hebr 7:23-27 5 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
Hebr 9:11-12 5 sönd. i Fastan. Ep.
Hebr 9:15 5 sönd. i Fastan. Ep.
Hebr 10:19-25 20 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Hebr 10:35-39 2 sönd. i Advent. Aft.:2årg
Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
Hebr 11:23-27 4 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
Hebr 12:1-3 Alla Helgons dag. Aft.:2årg
Hebr 13:12-16 3 sönd. e. Påsk. Ep.
Hebr 13:20-21 2 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
Jak 1:12-15 1 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
Jak 1:17-21 4 sönd. e. Påsk. Ep.
Jak 1:22-27 8 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Jak 2:8-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Jak 5:7-10 2 sönd. i Advent. Aft.:3årg
1Petr1:3-8 3 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
1 Petr 1:18-23 Annandag Påsk. Aft.:3årg
1 Petr 2:4-9 20 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Petr 2:21-25 2 sönd. e. Påsk. Ep.
1 Petr 4:7-11 9 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
1 Petr 4:12-19 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Aft.:2årg
1 Petr 5:6-11 3 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
2 Petr 1:16-18 Kristi Förklarings dag. Ep.
2 Petr 1:19b-21 3 sönd. i Advent. Aft.:2årg
2 Petr 3:8-13 Sönd. f. Domssönd. Ep.
1 Joh 1:1-7 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.:3årg
1 Joh 1:8-2:2 11 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Joh 2:7-17 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Joh 2:23-25 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Joh 3:1-6 Heliga Trefaldighets dag. Aft.:2årg
1 Joh 3:7-8 1 sönd. i Fastan. Ep.
1 Joh 3:13-18 1 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
1 Joh 3:18-24 4 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
1 Joh 4:1-6 8 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Joh 4:10-16 4 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
1 Joh 4:17-21 13 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
1 Joh 5:4-6 19 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Upp 1:9-18 Kristi Förklarings dag. Aft.:3årg
Upp 2:1-5 Nyårsd. Aft.:3årg
Upp 3:1-3 10 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Upp 3:14-22 3 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
Upp 7:9-17 Alla Helgons dag. Ep.
Upp 12:7-12 Den helige Mikaels dag. Ep.
Upp 14:1-3 Alla Helgons dag. Aft.:3årg
Upp 20:11-21:7 Domssönd. Aft.:3årg
Upp 22:10-17 Sönd. f. Domssönd. Aft.:3årg
Upp 22:20 Sönd. f. Domssönd. Aft.:3årg