Rättelser till den första stencilutgåvan, vilka införts i den nya.
(Internetversionen http://hem.passagen.se/taxelson/hb/mockfjard.htm rättad 01-03-15)

Ställe ändrat från ändrat till Anledning
sid 2 stycke 3 rad 9   Positiv felstavat
sid 6 stycke 4 rad 4   jämställdhetstanken felstavat
sid 8 stycke 5 rad 8   versionen felstavat
sid 8 stycke 6 rad 4   konjunktivformen felstavat
sid 15 stycke 6 rad 3 ofta torde bara "be". ofta torde vara "be". felskrivning
sid 19 not 5   http://www.cofe.anglican.org/commonworship/hc/prayerg.html länken ändrad
sid 26 not 8   http://www.cofe.anglican.org/commonworship/hc/prayerg.html länken ändrad
sid 28 stycke 9 rad 2   konjunktiven! felstavat
sid 28 stycke 10 rad 2 enligt ovanstående, enligt ovanstående punkt 2.3, förtydligande
sid 31 stycke 1 rad 3 bearbatar bearbetar felskrivning
sid 32 stycke 3 rad 1 viktigt att dra ut på viktigt att inte dra ut på felskrivning
sid 38 stycke 1 rad 2-3 Att öppna för möjligheten att diakon... Att öppna för möjligheten att diakon, som haft kontakt med den döda vid lämpliga tillfällen kan läsa text eller leda förbönen, är rimligt. meningsbyggn.
sid 41 stycke 4 rad 7 saligt få skiljas från denna världen. saligt skiljas från denna värld. felskrivning
sid 41 stycke 5 rad 14 saligt skiljas från denna världen. saligt skiljas från denna värld. oskönhet