Om evangelieboken

Remiss00. Uppställda i textordning. Delade perikoper är isärskrivna på skiljda rader
1 Mos 1:1-5 1 e tref, II årg 43,2
1 Mos 1:24-2:3 9 e tref, I årg 51,1
1 Mos 4:3-7 1 i fastan, II årg 22,2
1 Mos 6:13-22 19 e tref, I årg 61,1
1 Mos 7:11-23 1 e tref, III årg 43,3
1 Mos 9:8-17 midsommard, III årg 71,3
1 Mos 11:1-9 pingstd, I årg 40,1
1 Mos 15:5-6 19 e tref, II årg 61,2
1 Mos 16:1-13 1 i fastan, I årg 22,1
1 Mos 18:1-8 hel tref d, III årg 42,3
1 Mos 18:10-15 Marie beb d, II årg 70,2
1 Mos 18:26-32 bönsönd, I årg 37,1
1 Mos 22:1-14 5 i fastan, II årg 26,2
1 Mos 28:10-17 hel Mik d, III årg 72,3
1 Mos 32:22-31 2 i fastan, I årg 23,1
1 Mos 45:4-8 22 e tref, II årg 64,2
1 Mos 50:15-21 23 e tref, I årg 65,1
2 Mos 1:15-21 sönd e jul, II årg 8,2
2 Mos 1:22-2:10 sönd e jul, III årg 8,3
2 Mos 3:1-15 hel tref d, II årg 42,2
2 Mos 4:10-17 12 e tref, I årg 54,1
2 Mos 12:1-14 skärtorsd, Matt årg 28,5
2 Mos 12:15-20 skärtorsd, Luk årg 28,7
2 Mos 12:21-28 påsknatt, Luk årg 30,7
2 Mos 13:6-10 palmsönd, Mark årg 27,6
2 Mos 13:20-22 4 i påsk, III årg 35,3
2 Mos 14:10-16 påsknatt, Matt årg 30,5
2 Mos 14:21-22 påsknatt, Matt årg 30,5
2 Mos 15:1-11 påskd, Mark årg 31,6
2 Mos 16:11-18 midfastosönd, II årg 25,2
2 Mos 17:1-7 annand pingst, I årg 41,1
2 Mos 19:3-8 10 e tref, II årg 52,2
2 Mos 23:1-19 21 e tref, III årg 63,3
2 Mos 23:10-12 12 e tref, III årg 54,3
2 Mos 24:3-11 skärtorsd, Mark årg 28,6
2 Mos 24:12-18 Kr förklar d, I årg 49,1
2 Mos 32:30-35 17 e tref, I årg 59,1
2 Mos 32:1-4 17 e tref, I årg 59,1
2 Mos 33:18-23 2 e trett, I årg 13,1
2 Mos 34:27-35 Kr förklar d, II årg 49,2
2 Mos 40:34-38 Kr förklar d, III årg 49,3
3 Mos 6:15-16 5 i fastan, I årg 26,1
3 Mos 19:1-2 6 e tref, I årg 48,1
3 Mos 19:13-18 6 e tref, I årg 48,1
4 Mos 11:24-30 5 e trett, II årg 16,2
4 Mos 21:4-9 5 i fastan, III årg 26,3
5 Mos 1:29-33 4 i påsk, II årg 35,2
5 Mos 4:29-31 15 e tref, III årg 57,3
5 Mos 5:23-27 2 e trett, III årg 13,3
5 Mos 6:4-9 hel tref d, I årg 42,1
5 Mos 7:6-9 2 e tref, II årg 44,2
5 Mos 8:1-3 1 i fastan, III årg 22,3
5 Mos 8:11-18 septuag, III årg 18,3
5 Mos 15:7-11 13 e tref, II årg 55,2
5 Mos 18:15-18 annand påsk, II årg 32,2
5 Mos 24:17-22 21 e tref, II årg 63,2
5 Mos 30:11-16 18 e tref, II årg 60,2
5 Mos 31:6-8 7 i påsk, II årg 39,2
5 Mos 34:1-5 alla helg d, III årg 74,3
Jos 1:10-11 sönd e alla helg d, III årg 75,3
Jos 2:1-15 19 e tref, III årg 61,3
Jos 24:16-24 10 e tref, III årg 52,3
Dom 6:7-16 2 e tref, III årg 44,3
Rut 1:6-19 4 i advent, III årg 4,3
Rut 2:8-12 20 e tref, I årg 62,1
1 Sam 1:21-28 kyndelsmässod, I årg 69,1
1 Sam 2:1-10 Marie beb d, III årg 70,3
1 Sam 3:1-10 sönd e nyår, I årg 10,1
1 Sam 3:1-10 vigningar, III ser 77,3
1 Sam 17:40-50 3 i fastan, I årg 24,1
1 Sam 20:35-43 20 e tref, II årg 62,2
2 Sam 7:12-16 1 e trett, II årg 12,2
2 Sam 12:1-15 4 e tref, I årg 46,1
2 Sam 18:19-33 fastlagssönd, II årg 20,2
1 Kung 3:5-14 bönsönd, III årg 37,3
1 Kung 8:20 sönd e nyår, III årg 10,3
1 Kung 8:22-30 kyrkmässa 76
1 Kung 8:27-30 sönd e nyår, III årg 10,3
1 Kung 8:41-43 3 e trett, I årg 14,1
1 Kung 10:1-7 trettonded, III årg 11,3
1 Kung 17:1-6 4 e trett, III årg 15,3
1 Kung 17:8-16 15 e tref, II årg 57,2
1 Kung 17:17-24 16 e tref, II årg 58,2
1 Kung 18:26-29 3 i fastan, III årg 24,3
1 Kung 18:36-39 3 i fastan, III årg 24,3
1 Kung 19:1-8 2 i fastan, II årg 23,2
1 Kung 19:9-16 7 i påsk, III årg 39,3
1 Kung 19:19-21 6 e tref, III årg 48,3
2 Kung 2:11-14 Kr himmelsf d, I årg 38,1
2 Kung 4:42-44 midfastosönd, I årg 25,1
2 Kung 5:1-4 3 e trett, III årg 14,3
2 Kung 5:9-15 3 e trett, III årg 14,3
1 Krön 29:10-14 tacksägelsed, I årg 73,1
2 Krön 28:8-15 13 e tref, I årg 55,1
Esra 3:10-13 kyrkmässa 76
Esra 8:21-23 askonsd, III årg 21,3
Neh 2:11-20 22 e tref, I årg 64,1
Neh 9:19-21 15 e tref, I årg 57,1
Job 12:7-13 midsommard, II årg 71,2
Job 14:13-15 16 e tref, III årg 58,3
Job 19:25-27 påsknatt, Joh årg 30,8
Job 38:1-11 4 e trett, I årg 15,1
Ps 1 18 e tref 60
Ps 8 9 e tref 51
Ps 15 6 e tref 48
Ps 16:6-11 annand påsk 32
Ps 19:2-7 2 e trett 13
Ps 22 långfred 29
Ps 23 3 i påsk 34
Ps 24 1 i advent 1
Ps 25:4-11 septuag 18
Ps 25:12-22 3 i fastan 24
Ps 28:6-9 10 e tref 52
Ps 32:1-5 askonsd 21
Ps 33:4-9 sexag 19
Ps 33:18-22 7 i påsk 39
Ps 36:6-10 3 e trett 14
Ps 37:1-7 5 e trett 16
Ps 37:7-11 sönd f domssönd 67
Ps 39:5-8 24 e tref 66
Ps 40:6-11 apostlad 47
Ps 40:14-18 21 e tref 63
Ps 46 annand jul 7
Ps 49:6-12 17 e tref 59
Ps 62:2-9 4 e tref 46
Ps 62:10-13 22 e tref 64
Ps 63:2-5 6 e trett 17
Ps 65:2-5 2 e tref 44
Ps 65:9-14 tacksägelsed 73
Ps 66:5-12 1 e tref 43
Ps 68:5-7 20 e tref 62
Ps 68:10-14 annand pingst 41
Ps 68:20-21 annand pingst 41
Ps 71:2-6 sönd e jul 8
Ps 72:1-7 juld 6
Ps 72:10-15 trettonded 11
Ps 73:23-26 19 e tref 61
Ps 78:35-39 23 e tref 65
Ps 84:2-5 sönd e nyår 10
Ps 85:9-14 2 i advent 2
Ps 86:5-11 fastlagssönd 20
Ps 89:12-18 Kr förklar d 49
Ps 89:20-29 1 e trett 12
Ps 91 1 i fastan 22
Ps 95:1-7 14 e tref 56
Ps 98:1-8 5 i påsk 36
Ps 100 vigningar 77
Ps 102:26-29 domssönd 68
Ps 103:8-14 5 i fastan 26
Ps 103:19-22 hel Mik d 72
Ps 104:27-31 pingstd 40
Ps 107:1-9 midfastosönd 25
Ps 107:18-22 16 e tref 58
Ps 107:28-32 4 e trett 15
Ps 108:2-7 julnatt 5
Ps 110 Kr himmelsf d 38
Ps 111:1-5 skärtorsd 28
Ps 113:1-6 hel tref d 42
Ps 114 påsknatt 30
Ps 116:1-9 sönd e alla helg d 75
Ps 118:15-24 påskd 31
Ps 118:19-29 palmsönd 27
Ps 119:1-8 13 e tref 55
Ps 119:30-35 8 e tref 50
Ps 119:129-135 sexag, II årg 19,2
Ps 119:164-172 bönsönd 37
Ps 119:170-176 3 e tref 45
Ps 121 nyårsd 9
Ps 123 15 e tref 57
Ps 126 alla helg d 74
Ps 127:1-2 kyrkmässa 76
Ps 130 2 i fastan 23
Ps 131 kyndelsmässod 69
Ps 139:1-12 midsommard 71
Ps 143:6-10 11 e tref 53
Ps 145:1-7 2 i påsk 33
Ps 145:8-13 4 i advent 4
Ps 145:13-18 12 e tref 54
Ps 146:3-9 3 i advent 3
Ps 147:1-7 4 i påsk 35
Ps 147:7-15 Marie beb d 70
Ps 150 tacksägelsed, III årg 73,3
Ords 3:27-32 9 e tref, II årg 51,2
Ords 8:22-30 juld, II årg 6,2
Ords 8:32-36 18 e tref, III årg 60,3
Ords 9:1-6 midfastosönd, III årg 25,3
Pred 3:1-8 20 e tref, III årg 62,3
Pred 5:9-15 17 e tref, II årg 59,2
Pred 12:1-7 17 e tref, III årg 59,3
HV 8:6-7 fastlagssönd, III årg 20,3
Jes 1:10-17 11 e tref, III årg 53,3
Jes 2:2-5 22 e tref, III årg 64,3
Jes 2:12-18 11 e tref, I årg 53,1
Jes 6:1-8 apostlad, II årg 47,2
Jes 6:1-8 vigningar, I ser 77,1
Jes 7:10-14 Marie beb d, I årg 70,1
Jes 9:1a julnatt, I årg 5,1
Jes 9:2-7 julnatt, I årg 5,1
Jes 9:2-7 juld, I årg 6,1
Jes 11:1-9 julnatt, II årg 5,2
Jes 11:10-13 14 e tref, II årg 56,2
Jes 12:1-6 pingstd, III årg 40,3
Jes 25:6-9 påskd, Matt årg 31,5
Jes 26:19 16 e tref, I årg 58,1
Jes 27:2-6 10 e tref, I årg 52,1
Jes 29:17-21 3 i advent, I årg 3,1
Jes 32:15-20 21 e tref, I årg 63,1
Jes 35:1-10 2 i advent, II årg 2,2
Jes 38:1-6 12 e tref, II årg 54,2
Jes 40:1-8 3 i advent, III årg 3,3
Jes 40:9-11 4 i advent, I årg 4,1
Jes 40:26-31 4 e trett, II årg 15,2
Jes 42:1-9 1 e trett, I årg 12,1
Jes 42:5-9 vigningar, II ser 77,2
Jes 43:1-4 1 e trett, III årg 12,3
Jes 43:10-13 2 i påsk, I årg 33,1
Jes 43:15-21 6 e trett 17
Jes 44:1-8 annand pingst, III årg 41,3
Jes 45:22-24 3 e trett, II årg 14,2
Jes 49:1-2 midsommard, I årg 71,1
Jes 49:5-7 trettonded, II årg 11,2
Jes 49:8-10 alla helg d, I årg 74,1
Jes 49:13-16 nyårsd, II årg 9,2
Jes 50:5-10 palmsönd, Luk årg 27,7
Jes 51:1-3 3 e tref, II årg 45,2
Jes 51:4-6 sönd f domssönd, II årg 67,2
Jes 52:7-10 juld, III årg 6,3
Jes 52:13-15 fastlagssönd, I årg 20,1
Jes 53:1-12 långfred, Matt Mark Luk Joh årg 29,9
Jes 54:7-10 4 i påsk, I årg 35,1
Jes 55:1-4 2 e trett, II årg 13,2
Jes 55:5-7 sönd e nyår, II årg 10,2
Jes 55:8-11 sexag, I årg 19,1
Jes 56:1-8 palmsönd, Matt årg 27,5
Jes 57:15-16 5 i påsk, III årg 36,3
Jes 58:4-9 askonsd, I årg 21,1
Jes 59:14-17 3 i fastan, II årg 24,2
Jes 60:1-6 trettonded, I årg 11,1
Jes 60:18-22 alla helg d, II årg 74,2
Jes 61:1-3 1 i advent, III årg 1,3
Jes 61:10-11 Kr himmelsf d, II årg 38,2
Jes 62:10-12 1 i advent, II årg 1,2
Jes 64:6-9 23 e tref, II årg 65,2
Jes 65:17-19 domssönd, I årg 68,1
Jes 66:12-14 3 e tref, III årg 45,3
Jer 1:4-10 apostlad, III årg 47,3
Jer 1:17-19 annand jul, I årg 7,1
Jer 7:1-7 8 e tref, III årg 50,3
Jer 9:23-24 septuag, I årg 18,1
Jer 12:1-3 2 i fastan, III årg 23,3
Jer 14:2-9 nyårsd, I årg 9,1
Jer 18:1-6 2 i påsk, II årg 33,2
Jer 20:7-11 annand jul, II årg 7,2
Jer 23:3-8 3 i påsk, III årg 34,3
Jer 23:23-29 sexag, III årg 19,3
Jer 29:11-14 bönsönd, II årg 37,2
Jer 31:3-6 tacksägelsed, II årg 73,2
Jer 31:9-13 annand påsk, III årg 32,3
Jer 31:15-17 sönd e jul, I årg 8,1
Jer 31:31-34 skärtorsd, Joh årg 28,8
Jer 33:14-16 2 i advent, III årg 2,3
Jer 38:7-13 13 e tref, III årg 55,3
Klag 3:22-26 nyårsd, III årg 9,3
Hes 1:26-2:3 apostlad, I årg 47,1
Hes 2:8-10 apostlad, I årg 47,1
Hes 11:17-20 annand pingst, II årg 41,2
Hes 13:10-16 8 e tref, II årg 50,2
Hes 18:30-32 4 e tref, III årg 46,3
Hes 33:10-16 5 e trett, III årg 16,3
Hes 34:11-16 3 i påsk, I årg 34,1
Hes 34:17-23 5 e trett, I årg 16,1
Hes 34:23-31 3 i påsk, II årg 34,2
Hes 36:23-28 1 e tref, I årg 43,1
Hes 37:1-10 annand påsk, I årg 32,1
Hes 37:12-14 sönd e alla helg d, I årg 75,1
Hes 37:15-22 14 e tref, I årg 56,1
Hes 47:6-12 domssönd, III årg 68,3
Dan 3:19-25 påsknatt, Mark årg 30,6
Dan 6:16-22 hel Mik d, I årg 72,1
Dan 7:9-10 domssönd, II årg 68,2
Dan 7:13-14 Kr himmelsf d, III årg 38,3
Dan 10:15-19 hel Mik d, II årg 72,2
Dan 12:1-3 sönd e alla helg d, II årg 75,2
Hos 6:1-3 påskd, Luk årg 31,7
Hos 11:1-4 5 i påsk, I årg 36,1
Hos 11:8-9 23 e tref, III årg 65,3
Hos 14:5-9 5 i påsk, II årg 36,2
Joel 2:12-19 askonsd, II årg 21,2
Joel 2:28-29 pingstd, II årg 40,2
Amos 4:12-13 24 e tref 66
Amos 5:21-24 11 e tref, II årg 53,2
Amos 7:10-15 6 e tref, II årg 48,2
Amos 8:4-7 9 e tref, III årg 51,3
Amos 8:9-12 sönd f domssönd, III årg 67,3
Amos 9:11-15 14 e tref, III årg 56,3
Jona 2:1-11 påskd, Joh årg 31,8
Jona 3:10-4:11 septuag, II årg 18,2
Mika 3:5-8 8 e tref, I årg 50,1
Mika 4:1-4 2 i advent, I årg 2,1
Mika 5:2-4 julnatt, III årg 5,3
Mika 6:6-8 18 e tref, I årg 60,1
Mika 7:1-6 annand jul, III årg 7,3
Mika 7:7-8 kyndelsmässod, III årg 69,3
Mika 7:18-20 3 e tref, I årg 45,1
Sef 3:8-13 sönd f domssönd, I årg 67,1
Sef 3:14-20 4 i advent, II årg 4,2
Sak 2:10-13 palmsönd, Joh årg 27,8
Sak 3:1-7 2 e tref, I årg 44,1
Sak 7:8-10 4 e tref, II årg 46,2
Sak 8:6-8 2 i påsk, III årg 33,3
Sak 9:9-10 1 i advent, I årg 1,1
Sak 14:6-9 7 i påsk, I årg 39,1
Mal 3:1-4 kyndelsmässod, II årg 69,2
Mal 4:1-6 3 i advent, II årg 3,2
Matt 1:1-17 4 i advent, III årg 4,3
Matt 1:18-25 juld, III årg 6,3
Matt 2:1-12 trettonded, I II III årg 11,4
Matt 2:13-23 sönd e jul, I årg 8,1
Matt 3:11-12 1 e tref, III årg 43,3
Matt 3:13-17 1 e trett, I årg 12,1
Matt 4:1-11 1 i fastan, I årg 22,1
Matt 5:1-12 alla helg d, I årg 74,1
Matt 5:13-16 alla helg d, II årg 74,2
Matt 5:20-26 6 e tref, I årg 48,1
Matt 5:38-48 13 e tref, II årg 55,2
Matt 6:5-8 bönsönd, III årg 37,3
Matt 6:9-15 23 e tref, III årg 65,3
Matt 6:16-18 askonsd, I årg 21,1
Matt 6:19-24 17 e tref, I årg 59,1
Matt 6:25-34 15 e tref, I årg 57,1
Matt 7:1-5 4 e tref, I årg 46,1
Matt 7:12 13 e tref, III årg 55,3
Matt 7:13-14 8 e tref, III årg 50,3
Matt 7:15-21 8 e tref, I årg 50,1
Matt 7:22-29 8 e tref, II årg 50,2
Matt 8:5-13 3 e trett, I årg 14,1
Matt 9:35-38 vigningar, I ser 77,1
Matt 10:16-22 annand jul, I årg 7,1
Matt 10:32-39 annand jul, III årg 7,3
Matt 11:2-11 3 i advent, I årg 3,1
Matt 11:12-19 3 i advent, II årg 3,2
Matt 11:25-27 hel tref d, I årg 42,1
Matt 11:28-30 15 e tref, II årg 57,2
Matt 12:15-21 21 e tref, III årg 63,3
Matt 13:1-9 sexag, III årg 19,3
Matt 13:24-30 5 e trett, I årg 16,1
Matt 13:31-33 kyndelsmässod, III årg 69,3
Matt 13:31-34 2 i advent, II årg 2,2
Matt 13:44-46 18 e tref, III årg 60,3
Matt 13:47-50 domssönd, III årg 68,3
Matt 14:22-33 4 e trett, III årg 15,3
Matt 15:21-28 2 i fastan, I årg 23,1
Matt 15:29-31 tacksägelsed, II årg 73,2
Matt 16:13-20 apostlad, II årg 47,2
Matt 16:21-23 1 i fastan, II årg 22,2
Matt 16:24-27 6 e tref, II årg 48,2
Matt 17:1-8 Kr förklar d, I årg 49,1
Matt 18:1-6 sönd e jul, III årg 8,3
Matt 18:7-10 hel Mik d, II årg 72,2
Matt 18:15-20 23 e tref, I årg 65,1
Matt 18:18-22 10 e tref, II årg 52,2
Matt 18:21-35 23 e tref, II årg 65,2
Matt 19:27-30 septuag, III årg 18,3
Matt 20:1-16 septuag, I årg 18,1
Matt 21:1-9 1 i advent, I årg 1,1
Matt 21:10-16 kyrkmässa 76
Matt 21:10-17 palmsönd, Matt årg 27,5
Matt 21:28-31 11 e tref, II årg 53,2
Matt 22:15-22 21 e tref, I årg 63,1
Matt 23:1-12 11 e tref, III årg 53,3
Matt 23:37-24:2 22 e tref, I årg 64,1
Matt 24:3-14 24 e tref 66
Matt 25:1-13 sönd f domssönd, I årg 67,1
Matt 25:14-30 9 e tref, I årg 51,1
Matt 25:31-46 domssönd, I årg 68,1
Matt 26:1-27:31 passionsgtj, Matt årg 78,5
Matt 26:17-30 skärtorsd, Matt årg 28,5
Matt 27:32-56 långfred, Matt årg 29,5
Matt 27:32-56 passionsgtj långfred huvudgtj, Matt årg 29,5
Matt 27:57-66 passionsgtj långfred kv gtj, Matt årg 29,5
Matt 28:1-8 påsknatt, Matt årg 30,5
Matt 28:1-10 påskd, Matt årg 31,5
Matt 28:16-20 hel tref d, II årg 42,2
Mark 1:9-11 1 e trett, III årg 12,3
Mark 1:12-13 1 i fastan, III årg 22,3
Mark 2:1-12 19 e tref, III årg 61,3
Mark 2:13-17 2 e tref, III årg 44,3
Mark 2:18-20 askonsd, II årg 21,2
Mark 2:23-28 12 e tref, III årg 54,3
Mark 3:7-19 apostlad, III årg 47,3
Mark 3:31-35 20 e tref, I årg 62,1
Mark 4:26-29 22 e tref, II årg 64,2
Mark 4:35-41 4 e trett, I årg 15,1
Mark 5:21-34 3 i fastan, II årg 24,2
Mark 5:35-43 16 e tref, III årg 58,3
Mark 7:31-37 12 e tref, I årg 54,1
Mark 9:1-13 Kr förklar d, II årg 49,2
Mark 9:14-32 3 i fastan, III årg 24,3
Mark 9:38-41 5 e trett, II årg 16,2
Mark 10:13-16 sönd e jul, II årg 8,2
Mark 10:17-27 18 e tref, II årg 60,2
Mark 10:32-45 fastlagssönd, III årg 20,3
Mark 11:1-11 1 i advent, II årg 1,2
Mark 11:11-19 palmsönd, Mark årg 27,6
Mark 11:15-19 sönd e nyår, II årg 10,2
Mark 12:1-12 5 i fastan, II årg 26,2
Mark 12:41-44 19 e tref, I årg 61,1
Mark 14:1-15:20 passionsgtj, Mark årg 78,6
Mark 14:3-9 2 i fastan, III årg 23,3
Mark 14:12-26 skärtorsd, Mark årg 28,6
Mark 15:21-41 långfred, Mark årg 29,6
Mark 15:21-41 passionsgtj långfred huvudgtj, Mark årg 29,6
Mark 15:42-47 passionsgtj långfred kv gtj, Mark årg 29,6
Mark 16:1-8 påsknatt, Mark årg 30,6
Mark 16:1-14 påskd, Mark årg 31,6
Mark 16:14-20 Kr himmelsf d, I årg 38,1
Luk 1:5-17 midsommard, I årg 71,1
Luk 1:26-38 Marie beb d, I II III årg 70,4
Luk 1:30-35 4 i advent, II årg 4,2
Luk 1:39-45 Marie beb d, II årg 70,2
Luk 1:46-55 4 i advent, I årg 4,1
Luk 1:46-55 Marie beb d, III årg 70,3
Luk 1:57-66 midsommard, II årg 71,2
Luk 1:67-80 midsommard, III årg 71,3
Luk 2:1-14 julnatt, I II III årg 5,4
Luk 2:1-20 juld, I II III årg 6,4
Luk 2:21 nyårsd, I årg 9,1
Luk 2:22-40 Kyndelsmässod, I II III årg 69,4
Luk 2:42-52 sönd e nyår, I årg 10,1
Luk 3:1-15 3 i advent, III årg 3,3
Luk 3:15-17 1 e trett, II årg 12,2
Luk 3:21-22 1 e trett, II årg 12,2
Luk 4:16-23 1 i advent, III årg 1,3
Luk 5:1-11 apostlad, I årg 47,1
Luk 5:33-39 askonsd, III årg 21,3
Luk 6:20-26 alla helg d, III årg 74,3
Luk 6:36-42 4 e tref, III årg 46,3
Luk 7:11-17 16 e tref, II årg 58,2
Luk 7:36-8:3 2 i fastan, II årg 23,2
Luk 8:4-15 sexag, I årg 19,1
Luk 9:28-36 Kr förklar d, III årg 49,3
Luk 9:46-48 10 e tref, III årg 52,3
Luk 9:51-62 6 e tref, III årg 48,3
Luk 10:17-20 hel Mik d, I årg 72,1
Luk 10:23-37 13 e tref, I årg 55,1
Luk 10:38-42 15 e tref, III årg 57,3
Luk 11:1-13 bönsönd, II årg 37,2
Luk 11:14-26 3 i fastan, I årg 24,1
Luk 11:27-28 20 e tref, III årg 62,3
Luk 11:29-32 trettonded, III årg 11,3
Luk 12:1-3 sönd f domssönd, III årg 67,3
Luk 12:4-7 sönd e alla helg d, I årg 75,1
Luk 12:13-21 17 e tref, II årg 59,2
Luk 12:35-40 sönd f domssönd, II årg 67,2
Luk 12:42-48 9 e tref, II årg 51,2
Luk 12:49-53 annand jul, II årg 7,2
Luk 13:6-9 nyårsd, II årg 9,2
Luk 13:10-17 12 e tref, II årg 54,2
Luk 13:22-30 5 e trett, III årg 16,3
Luk 14:15-24 2 e tref, I årg 44,1
Luk 15:1-7 3 e tref, I årg 45,1
Luk 15:8-10 3 e tref, II årg 45,2
Luk 15:11-32 3 e tref, III årg 45,3
Luk 16:1-15 9 e tref, III årg 51,3
Luk 16:19-31 17 e tref, III årg 59,3
Luk 17:7-10 septuag, II årg 18,2
Luk 17:11-19 tacksägelsed, I årg 73,1
Luk 17:20-30 2 i advent, III årg 2,3
Luk 18:1-8 bönsönd, I årg 37,1
Luk 18:9-14 11 e tref, I årg 53,1
Luk 18:31-43 fastlagssönd, I årg 20,1
Luk 19:1-10 21 e tref, II årg 63,2
Luk 19:28-40 palmsönd, Luk årg 27,7
Luk 19:37-40 tacksägelsed, III årg 73,3
Luk 20:37-38 sönd e alla helg d, III årg 75,3
Luk 21:25-36 2 i advent, I årg 2,1
Luk 22:1-23:25 passionsgtj, Luk årg 78,7
Luk 22:7-23 skärtorsd, Luk årg 28,7
Luk 22:24-27 14 e tref, II årg 56,2
Luk 23:26-49 långfred, Luk årg 29,7
Luk 23:26-49 passionsgtj långfred huvudgtj, Luk årg 29,7
Luk 23:26-49 långfred huvudgtj, Luk årg 29,7
Luk 23:50-56 passionsgtj långfred kv gtj, Luk årg 29,7
Luk 23:55-24:12 påsknatt, Luk årg 30,7
Luk 24:1-12 påskd, Luk årg 31,7
Luk 24:13-35 annand påsk, I årg 32,1
Luk 24:36-49 annand påsk, II årg 32,2
Luk 24:49-53 Kr himmelsf d, II årg 38,2
Joh 1:1-14 juld, II årg 6,2
Joh 1:14-18 kyndelsmässod, II årg 69,2
Joh 1:29-34 1 e tref, II årg 43,2
Joh 1:35-46 2 e tref, II årg 44,2
Joh 1:47-51 hel Mik d, III årg 72,3
Joh 2:1-11 2 e trett, I årg 13,1
Joh 2:13-22 sönd e nyår, III årg 10,3
Joh 2:23-25 nyårsd, III årg 9,3
Joh 3:1-12 1 e tref, I årg 43,1
Joh 3:11-21 5 i fastan, III årg 26,3
Joh 3:31-36 annand pingst, II årg 41,2
Joh 4:5-26 2 e trett, II årg 13,2
Joh 4:25-30 vigningar, II ser 77,2
Joh 4:27-42 3 e trett, II årg 14,2
Joh 4:46-54 3 e trett, III årg 14,3
Joh 5:1-14 4 e trett, II årg 15,2
Joh 5:16-23 6 e trett 17
Joh 5:22-30 domssönd, II årg 68,2
Joh 5:31-36 2 e trett, III årg 13,3
Joh 6:1-15 midfastosönd, I årg 25,1
Joh 6:24-35 midfastosönd, II årg 25,2
Joh 6:37-40 sönd e alla helg d, II årg 75,2
Joh 6:44-47 annand pingst, I årg 41,1
Joh 6:48-69 midfastosönd, III årg 25,3
Joh 7:14-18 18 e tref, I årg 60,1
Joh 7:37-39 pingstd, III årg 40,3
Joh 7:40-52 sexag, II årg 19,2
Joh 8:1-11 4 e tref, II årg 46,2
Joh 8:12 trettonded, II årg 11,2
Joh 9:1-7 19 e tref, II årg 61,2
Joh 9:24-39 19 e tref, II årg 61,2
Joh 10:1-10 3 i påsk, I årg 34,1
Joh 10:11-16 3 i påsk, II årg 34,2
Joh 10:22-30 3 i påsk, III årg 34,3
Joh 11:1-7 20 e tref, II årg 62,2
Joh 11:18-27 hel tref d, III årg 42,3
Joh 11:28-44 16 e tref, I årg 58,1
Joh 11:46-57 5 i fastan, I årg 26,1
Joh 12:1-16 palmsönd, Matt Mark Luk Joh årg 27,9
Joh 12:20-33 fastlagssönd, II årg 20,2
Joh 12:35-43 22 e tref, III årg 64,3
Joh 12:44-50 annand pingst, III årg 41,3
Joh 13:1-17 skärtorsd, Joh årg 28,8
Joh 13:31-35 4 i påsk, III årg 35,3
Joh 14:1-14 4 i påsk, II årg 35,2
Joh 14:15-21 pingstd, II årg 40,2
Joh 14:23-29 pingstd, I årg 40,1
Joh 15:1-5 vigningar, III ser 77,3
Joh 15:1-9 10 e tref, I årg 52,1
Joh 15:10-17 5 i påsk, II årg 36,2
Joh 15:26-16:4 7 i påsk, I årg 39,1
Joh 16:5-11 5 i påsk, I årg 36,1
Joh 16:12-15 7 i påsk, III årg 39,3
Joh 16:16-22 4 i påsk, I årg 35,1
Joh 16:23-33 7 i påsk, II årg 39,2
Joh 17:1-8 Kr himmelsf d, III årg 38,3
Joh 17:1-19 passionsgtj, Joh årg 78,8
Joh 17:9-11 14 e tref, I årg 56,1
Joh 17:9-17 5 i påsk, III årg 36,3
Joh 17:18-23 14 e tref, III årg 56,3
Joh 18:1-19:16 passionsgtj, Joh årg 78,8
Joh 19:17-37 långfred, Joh årg 29,8
Joh 19:17-37 passionsgtj långfred huvudgtj, Joh årg 29,8
Joh 19:38-42 passionsgtj långfred kv gtj, Joh årg 29,8
Joh 20:1-10 påsknatt, Joh årg 30,8
Joh 20:1-10 Påskd, Joh årg 31,8
Joh 20:11-18 annand påsk, III årg 32,3
Joh 20:19-31 2 i påsk, III årg 33,3
Joh 21:1-14 2 i påsk, I årg 33,1
Joh 21:15-19 2 i påsk, II årg 33,2
Apg 1:1-11 Kr himmelsf d, I II III årg 38,4
Apg 1:12-14 7 i påsk, III årg 39,3
Apg 2:1-11 pingstd, I II III årg 40,4
Apg 2:14-21 pingstd, II årg 40,2
Apg 2:24-35 hel tref d, I årg 42,1
Apg 2:36-41 annand pingst, III årg 41,3
Apg 2:42-46 kyndelsmässod, III årg 69,3
Apg 2:42-46 kyrkmässa 76
Apg 3:14-16 påskd, Luk årg 31,7
Apg 4:1-12 5 i fastan, II årg 26,2
Apg 4:5-12 hel tref d, III årg 42,3
Apg 4:18-31 annand jul, III årg 7,3
Apg 4:32-35 15 e tref, II årg 57,2
Apg 5:27-29 18 e tref, III årg 60,3
Apg 6:8-15 annand jul, I årg 7,1
Apg 7:17-22 sönd e jul, III årg 8,3
Apg 7:48-50 midsommard, III årg 71,3
Apg 7:57-8:8 annand jul, II årg 7,2
Apg 8:14-17 1 e trett, III årg 12,3
Apg 9:36-43 20 e tref, I årg 62,1
Apg 10:34-43 annand påsk, I årg 32,1
Apg 10:42-43 nyårsd, III årg 9,3
Apg 10:42-48 annand pingst, I årg 41,1
Apg 11:19-26 annand pingst, II årg 41,2
Apg 12:6-17 hel Mik d, II årg 72,2
Apg 13:1-3 askonsd, II årg 21,2
Apg 13:32-37 påskd, Joh årg 31,8
Apg 14:15-17 midsommard, I årg 71,1
Apg 16:11-15 18 e tref, I årg 60,1
Apg 17:22-31 midsommard, II årg 71,2
Apg 18:24-19:6 1 e trett, I årg 12,1
Apg 20:32-36 15 e tref, I årg 57,1
Rom 1:16-17 3 e trett, I årg 14,1
Rom 2:1-4 4 e tref, I årg 46,1
Rom 2:12-16 5 e trett, III årg 16,3
Rom 3:21-28 11 e tref, I årg 53,1
Rom 4:18-21 Marie beb d, II årg 70,2
Rom 5:6-11 3 e tref, I årg 45,1
Rom 5:15-21 22 e tref, II årg 64,2
Rom 6:3-11 påsknatt, Matt årg 30,5
Rom 6:3-11 1 e tref, I årg 43,1
Rom 7:14-25 11 e tref, II årg 53,2
Rom 8:1-4 Marie beb d, I årg 70,1
Rom 8:12-17 8 e tref, III årg 50,3
Rom 8:16-18 7 i påsk, I årg 39,1
Rom 8:18-23 12 e tref, II årg 54,2
Rom 8:24-27 bönsönd, III årg 37,3
Rom 8:28-30 2 e tref, II årg 44,2
Rom 8:31-39 7 i påsk, II årg 39,2
Rom 9:13-23 septuag, I årg 18,1
Rom 10:4-8 4 i advent, I årg 4,1
Rom 10:9-13 nyårsd, I årg 9,1
Rom 10:13-17 sexag, II årg 19,2
Rom 11:33-36 hel tref d, II årg 42,2
Rom 12:1-2 sönd e nyår, II årg 10,2
Rom 12:3-8 10 e tref, II årg 52,2
Rom 12:4-12 vigningar, I ser 77,1
Rom 12:16-21 13 e tref, III årg 55,3
Rom 13:7-10 21 e tref, I årg 63,1
Rom 13:8-10 13 e tref, II årg 55,2
Rom 13:11-14 1 i advent, I årg 1,1
Rom 14:11-14 4 e tref, II årg 46,2
Rom 15:4-7 2 i advent, I årg 2,1
1 Kor 1:10-13 14 e tref, III årg 56,3
1 Kor 1:18-25 sexag, I årg 19,1
1 Kor 1:26-31 2 e tref, III årg 44,3
1 Kor 3:1-9 10 e tref, I årg 52,1
1 Kor 3:10-17 8 e tref, II årg 50,2
1 Kor 4:1-5 3 i advent, I årg 3,1
1 Kor 5:6-8 skärtorsd, Luk årg 28,7
1 Kor 7:25-26 20 e tref, III årg 62,3
1 Kor 9:19-26 6 e tref, III årg 48,3
1 Kor 10:1-6 midfastosönd, III årg 25,3
1 Kor 10:12-13 2 i fastan, II årg 23,2
1 Kor 10:16-17 skärtorsd, Mark årg 28,6
1 Kor 11:20-32 skärtorsd, Matt årg 28,5
1 Kor 12:4-11 10 e tref, III årg 52,3
1 Kor 12:12-26 apostlad, III årg 47,3
1 Kor 13:1-13 fastlagssönd, I årg 20,1
1 Kor 15:1-11 2 i påsk, I årg 33,1
1 Kor 15:12-21 påskd, Mark årg 31,6
1 Kor 15:22-28 domssönd, III årg 68,3
1 Kor 15:35-49 sönd e alla helg d, II årg 75,2
1 Kor 15:53-57 påskd, Matt årg 31,5
2 Kor 1:3-7 3 e trett, III årg 14,3
2 Kor 1:8-11 4 e trett, I årg 15,1
2 Kor 1:17-22 4 i advent, III årg 4,3
2 Kor 2:14-17 palmsönd, Luk årg 27,7
2 Kor 3:4-8 12 e tref, I årg 54,1
2 Kor 3:9-18 Kr förklar d, II årg 49,2
2 Kor 4:3-6 trettonded, II årg 11,2
2 Kor 4:5-7 vigningar, II ser 77,2
2 Kor 4:7-14 16 e tref, I årg 58,1
2 Kor 4:16-18 4 i påsk, II årg 35,2
2 Kor 5:14-21 fastlagssönd, III årg 20,3
2 Kor 6:1-10 2 i fastan, I årg 23,1
2 Kor 7:8-13 askonsd, III årg 21,3
2 Kor 8:9-15 21 e tref, III årg 63,3
2 Kor 9:8-10 midfastosönd, I årg 25,1
2 Kor 13:5-9 sönd f domssönd, II årg 67,2
Gal 2:16-21 3 e trett, II årg 14,2
Gal 3:21-29 3 i advent, III årg 3,3
Gal 4:4-7 sönd e jul, I årg 8,1
Gal 4:31-5:6 12 e tref, III årg 54,3
Gal 5:16-26 5 i påsk, III årg 36,3
Gal 6:1-7 4 e tref, III årg 46,3
Ef 1:7-14 2 e trett, I årg 13,1
Ef 1:17-23 Kr himmelsf d, II årg 38,2
Ef 2:1-6 påsknatt, Joh årg 30,8
Ef 2:1-10 3 e tref, II årg 45,2
Ef 2:12-16 palmsönd, Matt årg 27,5
Ef 2:17-19 trettonded, III årg 11,3
Ef 2:17-22 pingstd, III årg 40,3
Ef 3:14-21 bönsönd, I årg 37,1
Ef 4:1-6 14 e tref, I årg 56,1
Ef 4:7-16 Kr himmelsf d, III årg 38,3
Ef 4:20-28 9 e tref, II årg 51,2
Ef 4:29-32 23 e tref, II årg 65,2
Ef 5:1-9 3 i fastan, I årg 24,1
Ef 6:10-18 3 i fastan, II årg 24,2
Fil 1:3-11 septuag, II årg 18,2
Fil 1:12-18 5 e trett, II årg 16,2
Fil 1:20-26 16 e tref, III årg 58,3
Fil 2:1-4 sönd e nyår, III årg 10,3
Fil 2:1-5 14 e tref, II årg 56,2
Fil 2:5-11 palmsönd, Joh årg 27,8
Fil 2:12-13 6 e trett 17
Fil 3:7-14 septuag, III årg 18,3
Fil 3:20-4:1 sönd f domssönd, III årg 67,3
Fil 4:4-7 4 i advent, II årg 4,2
Fil 4:10-13 15 e tref, III årg 57,3
Kol 1:11-14 trettonded, I årg 11,1
Kol 1:15-20 Marie beb d, III årg 70,3
Kol 2:6-15 påsknatt, Luk årg 30,7
Kol 3:1-4 annand påsk, II årg 32,2
Kol 3:12-16 5 e trett, I årg 16,1
Kol 3:16-17 tacksägelsed, III årg 73,3
1 Tess 2:1-8 6 e tref, II årg 48,2
1 Tess 5:9-11 4 i påsk, III årg 35,3
1 Tess 5:13-15 23 e tref, III årg 65,3
1 Tess 5:16-24 tacksägelsed, I årg 73,1
2 Thess 3:1-5 23 e tref, I årg 65,1
1 Tim 1:12-17 apostlad, I årg 47,1
1 Tim 2:4-6 fastlagssönd, II årg 20,2
1 Tim 3:16 juld, I årg 6,1
1 Tim 6:7-11 17 e tref, II årg 59,2
1 Tim 6:11-12 19 e tref, II årg 61,2
1 Tim 6:13-16 kyndelsmässod, II årg 69,2
2 Tim 1:6-12 vigningar, III ser 77,3
2 Tim 1:7-10 4 e trett, III årg 15,3
2 Tim 2:8-13 påsknatt, Mark årg 30,6
2 Tim 3:14-17 sönd e jul, II årg 8,2
2 Tim 4:1-7 9 e tref, III årg 51,3
Tit 2:11-14 julnatt, II årg 5,2
Tit 3:4-8 1 e tref, II årg 43,2
Heb 1:1-3 Juld, III årg 6,3
Heb 1:1-6 Julnatt, I årg 5,1
Heb 2:9-10 2 e trett, III årg 13,3
Heb 2:14-18 palmsönd, Mark årg 27,6
Heb 3:1-6 sönd e nyår, I årg 10,1
Heb 4:12-13 sexag, III årg 19,3
Heb 4:14-16 1 i fastan, I årg 22,1
Heb 5:7-10 1 i fastan, III årg 22,3
Heb 7:24-27 5 i fastan, I årg 26,1
Heb 9:1-11 kyrkmässa 76
Heb 9:11-15 långfred, Joh årg 29,8
Heb 9:24-28 långfred, Luk årg 29,7
Heb 10:1-10 långfred, Matt årg 29,5
Heb 10:5-7 julnatt, III årg 5,3
Heb 10:12-18 skärtorsd, Joh årg 28,8
Heb 10:19-25 långfred, Mark årg 29,6
Heb 10:32-39 2 i advent, III årg 2,3
Heb 11:1-7 19 e tref, I årg 61,1
Heb 11:13-16 sönd e alla helg d, III årg 75,3
Heb 11:23-27 2 i fastan, III årg 23,3
Heb 11:29-33 19 e tref, III årg 61,3
Heb 12:1-3 alla helg d, II årg 74,2
Heb 12:22-24 alla helg d, III årg 74,3
Heb 13:2-3 20 e tref, II årg 62,2
Heb 13:5-8 nyårsd, II årg 9,2
Heb 13:12-16 4 i påsk, I årg 35,1
Heb 13:20-21 3 i påsk, II årg 34,2
Jak 1:12-15 1 i fastan, II årg 22,2
Jak 1:22-25 11 e tref, III årg 53,3
Jak 2:1-8 21 e tref, II årg 63,2
Jak 2:8-13 18 e tref, II årg 60,2
Jak 2:14-17 askonsd, I årg 21,1
Jak 5:7-11 2 i advent, II årg 2,2
Jak 5:13-16 4 e trett, II årg 15,2
1 Pet 1:3-9 2 i påsk, III årg 33,3
1 Pet 1:13-16 6 e tref, I årg 48,1
1 Pet 1:18-23 annand påsk, III årg 32,3
1 Pet 2:1-3 midfastosönd, II årg 25,2
1 Pet 2:4-10 apostlad, II årg 47,2
1 Pet 2:22-25 3 i påsk, I årg 34,1
1 Pet 3:18-22 1 e tref, III årg 43,3
1 Pet 4:7-11 9 e tref, I årg 51,1
1 Pet 4:12-19 22 e tref, I årg 64,1
1 Pet 5:1-4 3 i påsk, III årg 34,3
1 Pet 5:5-11 3 e tref, III årg 45,3
2 Pet 1:2-8 22 e tref, III årg 64,3
2 Pet 1:16-18 Kr förklar d, I årg 49,1
2 Pet 1:19-21 3 i advent, II årg 3,2
2 Pet 3:8-13 domssönd, I årg 68,1
1 Joh 1:1-4 juld, II årg 6,2
1 Joh 1:5-7 kyndelsmässod, I årg 69,1
1 Joh 1:8-2:2 5 i fastan, III årg 26,3
1 Joh 2:15-17 17 e tref, I årg 59,1
1 Joh 2:28-3:3 24 e tref 66
1 Joh 3:18-24 5 i påsk, II årg 36,2
1 Joh 4:1-6 8 e tref, I årg 50,1
1 Joh 4:7-10 13 e tref, I årg 55,1
1 Joh 4:10-16 5 i påsk, I årg 36,1
1 Joh 4:16-21 17 e tref, III årg 59,3
1 Joh 5:1-5 2 i påsk, II årg 33,2
1 Joh 5:6-12 1 e trett, II årg 12,2
1 Joh 5:13-15 bönsönd, II årg 37,2
Upp 1:9-18 Kr förklar d, III årg 49,3
Upp 2:8-11 16 e tref, II årg 58,2
Upp 3:10-13 sönd f domssönd, I årg 67,1
Upp 3:14-19 3 i fastan, III årg 24,3
Upp 3:20-22 1 i advent, II årg 1,2
Upp 4:8-11 tacksägelsed, II årg 73,2
Upp 5:1-5 1 i advent, III årg 1,3
Upp 5:11-14 hel Mik d, III årg 72,3
Upp 7:9-17 alla helg d, I årg 74,1
Upp 12:7-12 hel Mik d, I II III årg 72,4
Upp 19:5-9 2 e tref, I årg 44,1
Upp 20:11-21:5 domssönd, II årg 68,2
Upp 22:1-5 sönd e alla helg d, I årg 75,1
Upp 22:16-17 2 e trett, II årg 13,2