18. Septuagesima 00-02-20 högm. Lillkyrkan(utkast/stolpar enbart.)

1. urspr t. Fariseer och skriftl.
2. Nu till oss. Att vara trogen tjänare i livets solhetta. - familj arbete. bön o tro.
3. frestelsen 1 att fly undan
4. frestelen 2 att bli avundsjuk och bitter.(varför kommer somliga så billigt undan i livet? ) - missa att allt är en gåva.

Guds rike är inte styrt av principer. Vi ber inte: "O himmelska rättvisa" utan vi ber "Käre himmelske Fader". Gud ser var och en av oss för sig. Gud är inte rättvis. Gud är allsmäktig. Gåvor och prövnigar - och det är sällan möjligt att utröna vad som är en prövning och vad som är en gåva - egentligen.
Därför säger Heren till den som protesterar över att någon annan blivit alltför väl bemött: Min vän: det är inte din sak. Du har fått det du behöver. Livet, en lång arbetsdag i tjänst för Gud. Du får guds kärlek. Och du blir kalald "min vän". Vad en annan får, och hur det går med honom, det kommer inte dig vid.
Gud är outgrundlig och vi far vilse om vi försöker fånga Gud i principer. Den som sätter principerna först - rättvisan t.ex, har skaffat sig en avgud.
Det är inte en princip som givit oss livet. Det är inte en princip som styr våra öden. Det är inte en princip som skall möta oss och som skall döma oss. Det är Gud. En himmelsk Fader (- eller moder)

Gud är fri och gör vad han vill med vem han vill. det är det frustrerande och gjädjerika och skrämmande budskapet i denna text. I bibeln. Och i livet.

Förtröstan är det som avgör om man kan leva med Gud. Utan förtröstan framstår Gud som en obegriplig demon. Med trons ögon kan vi möra Guds blick och trygga böja oss under honom. Nog kan arbetet bli tungt och prövande. Ibland balanserar det på gränsen av vad vi förmår. Men vi är inte övergivna. Vi är sedda och älskade. Och den fulla lönen skall vi få - Glädjen i Hans rike.

ing 92 Kärlek av höjden värdes b
grad 581 Kristus, hjälten, han all
e.pred 95 Ditt verk är stort, men j
off 395 Tyst, likt dagg som falle
slut 240 Uti din nåd, o Fader blidÅter till predikoförteckningen