Floda församling

Floda kyrkoarkiv på CD-rom!

Arbete pågår med att digitalisera i första hand de delar av Floda kyrkoarkiv, som ännu inte överförts till Landsarkivet i Uppsala. Första etappen är de volymer som innehåller material från tiden före 1800, med vissa undantag. Volymerna scannas och görs tillgängliga på CD-rom skivor. På en skiva rymms omkring 2000 bildsidor. Systemet är upplagt så att varje sida i en viss volym blir en digital gråskalebild i jpg-format, med ett löpnummer. För att kunna orientera sig finns också en förteckning med alla dessa bildfiler i respektive volym och dessa innehållsförteckningar finns tillgängliga här, dels för att den som är intresserad ska kunna få en idé om vilket material som finns att tillgå, dels för att den som har material på en CD ska på detta sätt kunna få del av förbättringar av innehållsförteckningarna m.m, som blir gjorda efter hand.

Det finns ännu inga färdiga CD-skivor, men vill du ta del av materialet, så kopierar jag det gärna (ev. till självkostnad). Enstaka sidor kan också e-postas. Hör av dig till Torbjörn Axelson.

Arkivförteckningen
Till Landsarkivet levererat material (som därmed också är mikrofilmat)


DII:1 Comunionbok 1686-92
G: 1 Tabellbok 1749-1824 (Summarisk tabell 1749-1773 i HTML-format)
I:1 Räkenskaper och Kopiebok mm.1637-1745ca
I:2 En samling Rättegångshandlingar rörande bl.a gränsen mot Leksand och laxfiske 1734-1785
KI() Ett Sockenstämmoprotokoll från 1728
K I:1 Protokoll Sockenstämmor och kyrkoråd 1768-1829 avskrifter 1768-1800
K IIIa:() Ett Kyrkorådsprotokoll från 1753
L I b:1 Specialräkenskaper 1695-1717
L I b:2 Specialräkenskaper 1718-1737
L I b:3 Specialräkenskaper 1738-1745
L Ib:4 1745-1777 Floda kyrkas general- och specialräkenskapsbok jämte Cassabok för fattigkassans inkomster och utgifter 1792-1813. register
L I b:5 Specialräkenskaper 1765-1785
L I b:6 Generalräkenskaper 1777-1853
L I b:8 L Ib:8 Intressebok för Floda kyrko- och fattigkassa. 1778-1804
L III:1 fattigkassans general och specialräkenskaper 1745-1791
N I:1 Visitationsprotokoll och inventarium 1732-1886 (scannat endast till 1843)
O Ia:1 Handlingar ur Consistorii arkiv 1680-1757 (Avskrift 1896)
O Ia:2 Handlingar rörande Floda kyrka och församling 1754-1899
O I a:3 Bänkindelningslängd 1764 (Orgelkassans räkenskaper 1875-87, samt Ljus-bok 1796-1817? och 1818-1842).
O IIa:1 Handlingar rörande Prästgården mm. 1563-1813
OIa:6 Dokument angående tornets uppförande 1797, funnet i kulan å tornspiran vid restaureringen år 1932. Avskrift av dokumentet förvaras i kulan.
P I:1 Om ett Riksdagsbeslut1248. 1700-tal
P I:2 Om Sockendelningen mellan Nås och Floda. Pergamentsbrev från 1651
P I:7 1754 24/7 Kongl. Riddarsynerättens dom ang. rågången mellan Floda och Leksand
P I:8 1757 Handlingar ang. år 1757 verkställd utstakning och rörläggning mellan Leksands och Floda socknar.


Ännu ej färdiga volymer påbörjade före år 1800

Följande handlingar är bara scannade, men ej "monterade" Detta kommer att ske nä tiden medger
L Ib: 7 1777-1832 Kyrkans specialräkenskapsbok
O I a: 4 1780-1814 Bänkindelningslängd

Följande handlingar kommer jag att troligen att försöka scanna, men eventuellt i ett senare skede
P I: 9 1766 Revbok över Floda. (Ombunden i Riksarkivet år 1952) Mycket omfattande ca 900 stora sidor..

Följande handlingar bedöms som mindre intressanta och kommer troligen inte att scannas
P I:3 1600 talet-1915 Förteckning på Floda sockens innevånare. (Elfvings släktregister som sedemera utgivits av Floda hembygdsförening) Volymen är inte påbörjad före 1800.
P I: 4 1730 Clerus Vestmanno-Dalecarlicus sen Catelogus Episcoporum, Praeporitum cet av Lars Eriksson Funelius handskrift.
P I: 10 1798 Konung Gustaf III:s historia 1:a delen handskrift av Erik Lyrberg.

Om nedanstående handlingar är möjliga att digitalisera, måste först avgöras
O I a: 5 1797 20/8 Dessein till tornbyggnad vid Floda Kyrka. Kartfordral.
P I: 5 1746 Karta över rågången mellan Nås och Floda jämte å samma karta stående protokoll och gränsstakning. (Kartans ena hälft nästa förmultnad.)
P I: 6 1750 Geometrisk karta på rågången mellan Gagnefs och Floda socknar