js-funktioner på taxelson.se

av Torbjörn Axelson

Följande funktioner används främst för att underlätta editeringen av dendrorapporter, som numer görs i html, för att kunna uppdatera länkar o.d vid behov. En pdf-kopia av html-dokumentet kan därefter skapas.

coord

Ger geo-koordinater, med länk till google-maps, t.ex. . Koordinatangivelsen får man genom att skriva:
<script>coord("60|30|30|N|14|47|56|E|hy|7||");</script>
Koden kan skapas med hjälp av verktyget location och koordinater från en GPS eller Googlemaps e.d. För att fungera måste följande tagg finnas i dokumentets head:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/coord.js"> </SCRIPT>
("../" etc. måste givetvis anpassas till aktuell relation mellan mapparna). I mappen "js" måste även filen L.htm finnas för att länkningen till karttjänsten ska fungera.

använd istället "<?PHP coord(60.123,14.123,12); ?>";

commons

En bild från Commons med bredden angiven till 200 px.
Infogar bild från Wikimedia Commons, med länk till dess beskrivningssida, t.ex:
<script>commons("Nyhyttan-Parbod-frSW.JPG|400")</script>
I vissa fall innehåller sökvägen något annat än "/3/3d/", varvid bilden inte visas. Skriv då de tecken som ska vara i sökvägen (ev. med "-"-tecken istället för "\/") :
<script>commons("filnamnet.JPG|400|x-xx")</script>
Se exempel till höger - där kompleterad med följande tabellkod.
<table align=right>
<tr><TD width=200><script>commons("Nyhyttan-Parbod-frSW.JPG|200")</script>
</td><TR><TD><font size=2>En bild från Commons med bredden angiven till 200 px.</i></font>
</TD></TABLE>
För att fungera måste följande tagg finnas i dokumentets head:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/commons.js"> </SCRIPT>
("../" etc. måste givetvis anpassas till aktuell relation mellan mapparna). Om bilden inte är ens egen så ska licens och fotograf givetvis anges i bildbylinen.

dendrostapel

Konstruerar ett liggande stapeldiagram som visar dateringar av konstruktioner med flera prov, som bygger på splintvedsstatistik. I huvudet måste stå:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/dendrostapel.js"> </SCRIPT>
("../../" etc anpassas till mapparnas inbördes föhållande.) I samma mapp som det aktuella html-dockumentet finns måste också mappen dst ligga. Den innehåller ett antal mycket små bildfiler. Diagrammet (som kan bäddas in i en tabell om man vill) ges av denna kod:
<script>dendrostapel("skala=4 utskr=ja id=Exempel1 start=1600 date=1689 end=1689 maxsap=42 minsap=40 sp=42 id=Exempel2 start=1606 date=1689 end=1687 maxsap=5 minsap=1 sp=0.01 id=Exempel3 start=1580 date=1689 end=1640 maxsap=80 minsap=40 sp=0 id=Exempel4 start=1575 date=1689 end=1657  maxsap=80 minsap=40 sp=32")</script>


js

php/svg:

Exempel1 Exempel2 Exempel3 Exempel4 1600 1650 1700


Använd företrädesvis <?PHP dendrostapel(""); ?> med samma kod som nedan. "skala" och "utskr" har dock ingen funktion. bredden blir alltid 650 px (svg). Punkterna id= till sp= ovan upprepas valfritt antal gånger.

Det finns ett verktyg för att konstruera koden.

ifpdf

Html-dokument, där viktigt innehåll inte kan visas om javascript är inaktiverat, kan vara lämpligt att tillhandahålla även i en pdf-version. Den HTML --> PDF konverterare jag använder anger inte själv originalurlen. För att kunna få den antecknad i pdf-kopian används detta script. I huvudet skrivs:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/ifpdf.js"> </SCRIPT>
och där hänvisningen skall stå skrivs:
<script>ifpdf()</script>
Vid vanlig visning syns ingen skillnad, men om man avslutar urlen med "?PDF" så kommer det att stå:
PDF-kopia av [dokumentets URL]
eller med "?PDFen":
PDF version of [dokumentets URL]
Testa ?PDF ?PDFen [tom] (efter kolontecknet syns resultatet):

För att de som verkligen borde byta till pdf-versionen ska uppmärksamma den, så lägger jag in följande i början av dokumentet:
<noscript><font size=4 color=red><center>JavaScript är tyvärr avaktiverat på din webbläsare och därför kan denna 
sida endast visas i denna utarmade form.</font> En <a href="index.pdf">PDF-version</A> kan ev. finnas.</center>
<br/></noscript>
"index.pdf" ersätts givetvis med lämpligt dokumentnamn.

namn

Ger på ett smidigt sätt möjlighet att "rita ut" ristade initialer och årtal på timmerväggar etc, t.ex (Anna PärsDotter). Filerna betår av kvadratiska .gif-filer, med två tecken, i detta fall "A0 P0 D1". Dessa bildfiler ligger i http://taxelson.se/namn/, och för att funkrionen ska fungera måste den initieras med följande kod i inledningen på dokumentet:

<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../js/namn.js"> </SCRIPT>
<script>namn("#../namn/")</script>

"#../namn/" anpassas till aktuell relation mellan det aktuella dokumentets namn och "namn". Där man vill ha tecknen utskrivna skriver man därefter t.ex <script>namn("A0 P0 D1")</script> som alltså ger resultatet: . Vill man ha bilderna i något annat än standardformatet 14*14 punkter, skriver man den önskade höjden/bredden efter "|". T.ex <script>namn("A0 P0 D1|20")</script>, som ger: . För närvarande finns nedanstående bildfiler tillgängliga A0, A1, ... A9 etc. Grå ruta ( ) betyder att filen med det tecknet och det ordningsnummret inte finns, men kan skapas så snart en ny teckenvariant behövs.:

 
 

not

Konstruerar numrerade fotnoter. I huvudet ska finnas följande taggar:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/not.js"> </SCRIPT>
<script>not("#DEF");</script>
I texten skriver man sedan där noten ska stå
<script>not("Text i noten")</script>
Det ger en not och om man vill en till. Där man vill att noterna ska skrivas ut skriver man t.ex:
<H4>Noter</H4>
<font size=2><script>not("#LISTA")</script></font>
vilket ger:

Noter

Man kan inte använda "-tecken utan bör ersätta det med &quot; eller använda '. En nackdel med att lägga nottext i script är att sökmotorerna inte hittar den.

spegelsida

Genom att lägga följande fastlänk i varje dokument:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="http://taxelson.se/js/spegelsida.js"> </SCRIPT>
så skapas en tydlig hänvisning till originalsidan om filen kopieras till någon annan domain. Se t.ex http://hem.passagen.se/taxelson/dendro/obj/nytt.htm