Utsnitt av
Storskifteskartan från 1813 över Åvanmejdan-Handbacken-Forsen.
överlagd med en skiss av den nutida bebyggelsen och vägarna (rosa färg). Det kraftiga nästan vågräta sträcket är järnvägen.

Kartan har vridits 10° motsols av utrymmesskäl, och förminskad till ca 70% (längdskala). Färgläggningen är gjord i efterhand på fotastatkopia av originalkartan.
Uppåt på denna karta är nordostlig riktning.

Kartbilden finns också utan övermålning.
Om du endast vill se var storskiftesgårdarna är belägna, så föreslår jag att du använder den översiktliga skissen.

Till dokumentförteckningen