Anteckningar och kommentarer till Floda släktbok rörande Ovanmejdan, Handbacken och Forsen före ca 1810

Genom arbetet med Handbackens och Forsens äldre historia, har jag efterhand gjort en hel del iaktagelser rörande människornas släktförhållanden, som till en del avviker och till en del kompletterar Elfvings register i Floda Släktbok, och därtill i de flesta fall klarlagt var de varit bosatta. Eftersom Elfving är ett standardverk när det gäller allt som rör släktförhållanden i Floda socken, så har jag funnit det vara lämpligt att göra detta material tillgängligt genom att helt enkelt kommentera hans register post för post. Han använder förkortningarna Qa för Ovanmejdan, Q för Handbacken R för Forsen, och S för Litjärheden och Lykorheden (vilket är två skiljda platser). I inte så få fall har Elfving emellertid felplacerat familjer. Dem som hör till de aktuella byarna, men i hans register står på annat ställe, har jag kommenterat under deras rätta bytillhörighet, och i de fall där de felaktigt placerats i Forsen handbacken, har jag påpekat detta. Beträffande Ovanmejdan är numreringen inkonsekvent så tillvida att postnummer 1-6 används två gånger. Jag kallar därför de sex första posterna Qa01, Qa02 etc, och därefter följer jag hans nummrering med Qa1, Qa2 etc. Några ytterligare personer har kommit fram främst genom studier av Geometrisk Jordebok 1654. Dessa placeras först utan hänsyn till bytillhörighet, och får beteckningen Ny1, Ny2 etc..


Nya poster

ny1 Hansbyn
Anders Jönsson (Geom Jordebok Litt F) - äger 1654 obebygda området runt Jons Lasses
hustru.
s. Jöns Andersson (Geom. Jordeb Litt B "Pers gård") (se ny2)
s. Erik Andersson (i Holmänge) f. 1621 (se R23, Holmänge, d.v.s Holmesbacken i Handbacken)


ny2 Forsen
Jöns Andersson (Geom Jordebok Litt B. Enda gården i Handbacken/Forsen 1654. Saknas i Husf.l)
hustru.

d. Marit Jönsdotter (Husf.l.1669,-71,-72)(Skulle dock istället kunna vara syster med Anders Jönsson, ny1)
måg Pär Larsson (se R12)
s. Pär Jönsson (Husf.l. 1672 etc.) f. 1645 (Se R2)
sh. Brita Pärsdotter 1654 (död efter 1716)
d Anna Jönsdot f. 1665 d.1735.
måg Jon Larsson f. 1661 (d.efter 1716). (se R76)

Ny3 Björketorg, Björken, Geometrisk Jordebok 1654, Litt D. Äger den mesta marken i närheten av Hindros.
Olof Nilsson
h.
s. Olof Olss. (till P36, Hindros Ovanmejdan)
d. Anna Olsd. f. 1614 (till O2, Hindros Ovanmejdan)
s. Nils (Olof Ols har en brorsdotter Marit Nilsd. enl Husf.l 1672)
s. Johan (trol. död senast 1683) (Olof Ols har en brorsdotter vid namn Ingebor Johansd boende hos sig enl. längden 1677)

Ny4 trol. I närheten av Gammallustigs, Handbacken (Storsk. litt H)
Jöran Jöransson 1707
h Marit Nilsd. 1692 (död 1751-57)
s/d? (Joran Jorssons barn i björbo begr 1733, 3 e påsk)
d Karin 1736
h Brita Olsdotter 1705 (2:a hustr)
flytadt på andra sida (kanske i samband med nya giftemålet.)

Varför bor denna familj på Handbacken? Det finns en Karin Nilsd. på Slägt-gården (Qa6), och en piga Marit Nilsd. på "Fors Olles" (husf.l. 1716), som dock sannolikt är Sakris Olssons blivande hustru (R14). Familjen lever på handbacken minst 20 år, men kommer och försvinner utan att ha någon uppenbar släktförbindelse. En möjlighet kunde vara att hon är dotter till Nils Ersson 1656 (R24) trol. utflyttad från Holmänge. Se R24. Men detta är tyvärr blott spekulation. Familjen förblir gåtfull.Ovanmenjda (Qa)


Det finns tre gårdar i Ovanmejda under tidigt 1700-tal, nämligen Hindros, Pell-Danils och Slägtgården. Elfving har dessvärre nästan genomgående placerat Hindros invånare i Källbäcken och Gåsholmen. Dessa poster kommenterar jag under Ovanmejda, där de egentligen skulle ha stått. Dem han satt i Handbacken, kommenterad däremot under Handbacken.


Storskiftesgård A
("Hindros") Den Geometriska Jordeboken ger vid handen att det helt saknas gårdar i Ovanmejdan 1654, men åtminstone Hindros kan likväl vara från 1660-talet. De älsta husförhörslängderna kan tolkas så att det bor människor här redan på 1660-talet. Åkermarken i Geometrisk Jordebok 1654 tillhör till stor del Olof Nilsson som enligt samma karta har sin gård i Björken (benämnd Björketorg eller Björketorp). I husförhörslängderna går det inte att identifiera några personer i Björkenområdet (men väl i Likorheden, d.v.s Heo, söder om älven i samma område). Det är fullt möjligt - kanske troligt - att man redan runt 1660 har flyttat från det avlägsna Björken till Hindros. Det handlar om Olof Nilssons barn, dottern Anna Olsdotter (f.1614), gift med Olof Hansson. och u. Olof Olsson (ej att förväxla med Olof Olsson i Gåsholmen 1654) gift med Karin Hindersdotter (f.1618). Kanske också namnen Hanses åker, Olles åker och Hindros går tillbaka till dessa personer. Hinder Halvarsson, kan vara Karin Hindersdotters far, men bodde i Hansbyn (Gemetriska jordeboken 1654, Litt. M) och hade ingen jord i Hindros omedelbara närhet, varför det torde vara mindre sanolikt att han direkt givit upphov till namnet.


O1 Björbobyn?
Hans Trondsson. Någon med det namnet finns inte i Geom Jordebok, men väl en Hans Gronnesson? (Litt L. i Björbobyn, efter nuvarande Industrivägen)

O2 Hindros, Ovanmejdan
Olov Hansson (från O1, enl Elfv. vilket kan vara riktigt. Någon annan Hans finns i alla fall inte i Geom Jordebok 1654 i Björbo, men han kan ju ochså vara från annat håll)
h. Anna Olsdotter f. 1614 d. 1698, begr 1 sönd. e. påsk. Från Ny3 (Björketorg). Slår sig tillsammans med sin bror (P36) ner i Hindros

O3 Hindros, Ovanmejdan (Storsk. Litt A) Fam. finns i Ovanmejdan t.o.m längden 1684, men saknas i 1689 års längd - troligen flyttat
Hans Olsson (från O2)
h. Marit Persd.

O4 Ej Ovanmejdan

O5 Hindros, Ovanmejdan (Storsk. Litt A)
Jöns Olsson Knipe (från O2) (död 1698-1720) ####sök dödsdatum##
h. Marit Matsd. f. 1664
s. Olov Jönsson 1688 till Qa1

O6 =P36?

P36 Hindros, Ovanmejdan (Storsk. Litt A) (=O6?) (Hindros är från början alltså två gårdar. Det exakta äget för dem, kan inte fastställas, men O2 torde sannolikast motsvara Storskiftesgården. Helt kan inte möjligheten uteslutas att detta är Pell-Danils, Storsk. litt. B)
Olov Olsson 1619 (från Ny3) (död 1677-83)
h. Karin Hindersdotter 1618 (död 1689-1720) (trol. fr. Q1- Hansbyn)
s. Erik Olsson 1648 (till P36a)
d Marit
d Anna
d. brita
s Olof
Barnens inbördes ordning oklar
Brita Ersd. är sonen Eriks hustru, inte Olof Olssons. Karin Hindersdotter överlevde sin make.

P36a Hindros, Ovanmejdan (Storsk. Litt A)
Erik Olsson 1648 (från O6) (delvis p.g.a ett saknat blad i com.längden 1696, kan familjens vidare öden inte spåras. Några barn finns inte upptagna, men kan ändå finnas. Familjen saknas i husfl.1716 på detta ställe)
h. Brita Ersd 1660

Qa01 Slägtgården (Storsk. litt. D)
Anders Jonsson död mellan 1672-77
Anna Kristofersd. f. 1624 d. 1698 begr på Skärtorsd. LIb1-015
Geom Jordeb 1654 litt. P: Jon Pedersson (Åkergårdarna) har ganska mycket jord ganska nära Slägtgården, motsvarande ungefär Anderses åker på Storskiftet. Därför sannolikt att han är far till Anders Jonsson på Slägtgården, vars hustru Anna Kristofersdotter är född 1624 och sonen Jon Andersson född 1653. Anders Jonsson dör någon gång 1672-77

Qa02 Slägtgården (Storsk. litt. D)
Erik Andersson (död 1690-1720) ####dödsdatum bör sökas##
Anna Ersdotter (död 1690-1720) ####dödsdatum bör sökas##
Inga barn i Husförhörslängden, men är troligen med på det saknade bladet i 1696 års com.längd. Brita Ersd. Qa04 kan knappast komma någon annan stans ifrån.

Qa03 Slägtgården (Storsk. litt. D)
Jon Andersson f. 1653 (son till Qa01), död av hunger 1698, begr sönd. Septuagesima.
h. Karin Ersd. Gifte om sig med Olof Matsson R6
Om dessa har några barn är tveksamt. Husf.l nämner inga, varken i Ovanmejdan, eller från detta gifte hos Olof Matsson R6.
s enl Elfv. Pär Jonsson på Qa4 kommer från Hagen, och inte härifrån
s enl Elfv. En soldat Anders Bergman gifter sig visserligen 1 sönd. e trett. 1721 med en från Mossel vid namn Brita Pärsd. men att Anders Bergman verkligen kommer härifrån vet jag inget om.

Utgift på dhe fattigas penningar A-o 1689:...Feria 1. Nativit. Christi hafwer... Joen Andersson i Björbo som är illa worden sargat på malmkörningen 1_16. (I1-256.jpg)

Qa04 Slägtgården (Storsk. litt. D)
Pär Jonsson 1691 är från Hagen. De gifte sig 1715,19 sönd. e. Tref. (död 1740!)
h. Brita Ersdotter. 1690 (eller -91)
(sonen Erik: hänvisning skall vara till Qa9)

Qa05 Slägtgården (Storsk. litt. D)
Kristoffer Andersson 1658 (död 1716-32) ####dödsdatum bör sökas##
h Marit Matsdotter 1652(?) (död 1716-32) ####dödsdatum bör sökas##

Qa06 (på Handbacken)
Lars Persson 1736
h. Kerstin Persd 1732

Qa1 Hindros (Storsk. litt. A)
Olof Jönsson 1688
h. Brita Ersd. 1688 (från P4(struken)=Q140)
s. Erik Olsson 1712 (till Q2)
s. Jöns Olsson 1731 (till Q14)

Qa2 Stolpens, Holmesbacken (Storsk. litt F)
Holms Erik Olsson (Namnet "Holms" finns i husf.l 1806)

Qa4 Pell-Danils (Storsk. litt B)
Erik Kristofersson 1708 (från Q47 - son i gården)
Marit Jönsdotter (Bråkar omkr 1770 om att hon blivit förbigången beträfande bänkerum i kyrkan)

Qa5 Pell-Danils (Storsk. litt B)
Erik Ersson 1753 (fr. Qa4 - son i gården - ägare vid storskiftet)

Qa6 Slägtgården (Storsk. litt. D)
Anders Kristofersson 1688
Karin Nilsd 1690
Ytterligare en son, Kristoffer, begravs 1 1/6 år 6 e påsk 1718 (LIb2-006)

Qa7 Slägtgården (Storsk. litt. D)
Skolavgiften för dottern Britta betalades av fattigkassan (Kyrkoråd maj 1771)

Qa9 Gammellustigs, Handbacken (Storsk. litt. H) (Gården börjar med dessa)
Erik Persson (fr. Qa04, Slägtgården)

Qa10 Bätjehea (Storsk. litt I) (Gården börjar med dessa)

Qa11 Pell-Danils (Storsk.litt B)Handbacken (Q)

Det egentliga Handbacken saknar bebyggelse fram till början av 1700-talet. Den enda gård som finns innan dess är Holmänge, på eller vid Holmesbacken vid älven.

Q1 Hansbyn (Geometrisk Jordebok 1654, Litt. M)
Hinder Halvarsson
h.
d. Karin (födelse och dödsår felaktiga se P36)
d. Anna 1661 (enl husfl.1732) d. 1732-44 (S3)

Q2 Handbacken (Storsk. litt N&G, nu försvunnen) Något osäkert hur snart de flyttade till Handbacken. (jfr R2)
Erik Olsson 1712 från Qa1
h. Marit Pärsd 1707
d. Britta g. 1765 m. Erik Andersson Lustig. De bor de första åren kvar här, men flyttar trol 1772 till Betjolas (Storsk. litt. L) Q7
s. Olov 1746 gift 1771 Blev kvar på gården. (Q3)
Endast dessa av alla barnen nådde vuxen ålder

Q3 Handbacken (Storsk. litt N&G, nu försvunnen)

Q4 Handbacken (Storsk. litt G) Ägare vid storskiftet
Erik Olsson 1772 (Inget stöd för namnet "Hindros" i längderna t.o.m 1806)

Q7 Betjolas Handbacken (Storsk. litt L) (från ca 1772)
Lustig Erik Andersson
h. Brita Ersdotter (från Q2) bodde kvar där till ca 1772.
(De gifte sig 1765. jämför den gripande inskriptionerna på väggen i västra ladan vid Hindros: EASBED1765 och årtalet bl.a 1772? Själva ladan dendrokronologiskt daterad till 1742)

Q8 "Petterssons" Handbacken (Storsk. litt K) 1:a generationen, Ägare vid storsk.
Anders Ersson från Q7

Q14 Hindros, Ovanmejdan (Storsk. litt A)
Jöns Olsson (fr Qa1)

Q15 Hindros, Ovanmejdan (Storsk. litt A)
Soldaten Olof Jönss Urväder 1754

Q21 Handbacken (Storsk. litt N, nu försvunnen)
Nils Olsson

Q23 Holmesbacken, Vibergs (Storsk. litt C)
Erik Jonsson 1727 (från Q48 - Holmesbacken) död 1788. Får ej förväxlas med R16 (Jons Lasses), som Elfving delvis gör.
h. Marit Olsd. 1728 (från Qa1 - Hindros) Bor efter giftemålet till en början kvar på Hindros
d. Karin (till Q35)
(h. Anna Larsdotter hör inte hit utan endast till R16)

Q25 Patron Pers, Handbacken (Storsk. litt. O)
Erik Larsson (från R7, samma gård)

Q26 Första på Lindkvists, Handbacken (Storsk. litt. M)
Erik Jansson
h. Britta Ersdotter (dotter till Q25, Partonpers) De gifte sig 30/12 1759 (enl husf.l 1775) (fel i Elfving)

Q27 Bor antagligen på Patronpers i Handbacken (storsk. litt. O), där Kerstin är född.
Soldat Pär Nilsson Villing (Jfr R22, överkorsad)
h. Kerstin Larsdotter (syster till Q25, på PatronPers)
(Det är svårt att följa barnen)

Q28 På eller i närheten av PatronPers, Handbacken (Storsk. litt. O)
Olov Larsson (från R7)
h. Anna Johansdotter från S3, Lykorheden (vigdes 1719, 26 sönd e Tref se:LIb2-012)

Svärmodern Anna Hindersdotter flyttar med till Handbacken när Lykorheden överges senast 1719. (urspr. från Q1 - Hansbyn)

Q29 Bodde på Handbacken, någonstans i närheten av Patronpers, men det går inte att avgöra var. Son och sonhustru, som bor kvar dör barnlösa strax före storskiftet (Q41).
Lars Olsson (Hjort)
h. Maria Kristoffersd 1703 (fr. Q47, jfr Q30, äv. R18)

Q30 Skrivna tillsammans med Marias föräldrar på Pell Daniels, Ovanmejdan Storsk. litt B)
Johan Johansson 1702, - Joh. Joh. 1000 dahler, bortrymd (husfl. 1732)
h. Maria Kristoffersd 1703 (fr. Q47, jfr Q29, äv R18)

Q31 Posten bör utgå

Q33 Från Holmänge (Holmesbacken), men flyttar sedan - oklart när - upp till "Stentäppa" (Storsk. litt La). I revboken 1765 står de där uppe, men först i husf.l 1775. De tycks innan dess bo på föräldragården på Holmesbacken. Först när Brodern Pär tar över denna, blir det nödvändigt att flytta upp till "Stentäppa", och då börjar de redan bli gamla.

Jon Jonsson (från Q48) gift 1755 i Olsmässtiden
h. Brita Olsd. från Mossel.
s. Jon (Q34)
s. Olov (Q75)

Tillnamnet Stentäpp kan visserligen vara rimligt, men jag har inte kunnat belägga det. Däremot kallas han "Holmar Jon Jonsson" i KR prot 1772 14/6, där han är efterlyst för snatterier, och ska sitta i stocken för ohörsamhet mot byuppsyningsmannen (Erik Jönsson R16), men ger sig istället olovandes iväg till Västmanland, tillsammans med sin bror Olof Jonsson (Q37). Jon och hans hustru kallas i Husf.l 1768 "ilaka" vilket antingen betyder "elaka", och väl i så fall syftar på Jons självsvåldighet. Men det kan också hända att det här betyder "orkeslösa". Barnen får fattigunderstöd.

Q34 Till att börja med i Stentäppa (Storsk. litt La), men börjar omkring 1805 (då brodern Olov Q75 gifter sig) på en ny gård i Forsen (Saras Erkes) Storsk. litt Ra.
Jon Jonsson 1756 (från Q33)

Q35 Vibergs, Holmesbacken (Storsk. litt C) (Ägare vis storskiftet)
Erik Jönsson
h. Karin Ersd. (från Q 23 - dotter på gården) (hon bara 16 år när de gifter sig)

(På en spiselhäll i Vibergs, finns namnskiffer som kan uttydas Erik Jönsson 1774, men om det är denne, så gjöt han hällen två år innan han kom till gården.)

Q36 Holmesbacken, Erkes Olars, Storsk. litt E. (ägare vid storskiftet)
Per Jonsson (från Q48)
h. Karin Larsd.
(Hustruns mor och systrar flyttar med från Björbo till Holmesbacken. I husf.l 1775 står därför även följande personer upptagna:
sv.M Kierstin Larsd. 1722 Lars Lars änka
sväg Anna1751 30/5 bortg.t.Måssel 1780 23/4
sväg Brita 1754 12/1 bortgift til Ofwanmejdan 1774 26/12
sväg Kierstin 1757 16/12 bortgift t. Hagen 1781 9/12
sväg Maria 1760 15/9

Q37 "Stolpens" möjligen en eländig stuga väster om dåvarande vägen, vid Stolpens nuv. stora stuga. Storsk.litt Fc.
Olov Jonsson 1732 (Död borta 1773 d.5 Sept. i Kioping Stad och där begrafwen)
Familjen (därefter?) fattig. (Olov begav sig olovandes iväg med brodern Jon, se Q33)
s. Erik (Qa2) gifter sig med Karin Jönsd. från Hindros (Q14) och bygger sedan upp gården vid Stolpens nuv "lillstuga")
s. Olov (Q38) får sin skolavgifr betald av fattigkassan 1771

Q38 Stolpens, väster om vägen, Den lilla fattiga stugan markerad på Storskifteskartan litt. Fc
Olov Olsson 1758
h. Katarina Jörsdotter 1763 från Gränje Långmyra (förstår svagt)
Av många barn överlever få.

Q39 Gammellustigs, Handbacken (Storsk. litt. H) Ägare vid storskiftet
Lars Ersson 1745 Källbäcken
h. Brita Ersdotter 1751 (från Qa 9 - dotter på gården)

Q40 dotter och måg på Lindkvists (Storsk. litt. M)
Jöns Ersson 1748 (fr R16 - Jons Lasses)
Brita Ersd. 1762 (fr Q26 - dotter på gården)

Q41 Bodde på Handbacken, någonstans i närheten av Patronpers, men det går inte att avgöra var, emedan de dör barnlösa strax före storskiftet (Jfr R20, överkorsad dubblett)
Olov Larsson 1747 (från Q29)
h. Anna Jönsdotter 1741
Inga överlevande barn

Q42 Patronpers, Handbacken (Storsk. litt O)
Erik Ersson (Q25 - son på gården)
h. Brita Ersd. (R16 - Jons Lasses)
dotter Anna 1771 dör av förkvävning - se kyrkorådsprot. 1772 23/2

Q44a Gammellustigs, Handbacken (Storsk. litt H)
Erik Larsson (fr. Q39 - son på gården, Nämdeman, död i Lungsot)
h. Brita Ersd. fr. Björbo (Gifter som änka om sig med Anders Andersson fr R27, se Q44b)

Q45 på Betjolars, Handbacken (Storsk. litt. L)
Erik Ersson 1775. (son i gården, gift 26/12 1804, död 7 mån senare)

Q46 Posten felaktig och utgår. jfr Q28 och R7)

Q47 Pell-Daniel, Ovanmejdan (Storsk litt B), antagligen de första där.
Kristoffer Ersson
h. Brita Ersdotter
d. Maria (Q29 och Q30)
s. Erik (Qa4)
d. Anna 1714 begr. 2 dygn gammal, 7 sönd. e Tref.

Q48 Holmänge (d.v.s Holmesbacken), troligast "Erkers Olars" (Storsk. litt E)
Jon Jonsson 1691
h Karin Ersdotter 1698 (Från Holmänge X21, se posten efter R21 nedan)
22 post trin. [1718] wigdes Jon Jonsson och pig. Karin Erichsdotter i Biörbo _16 öre (LIb2-007)
1720: Dca Sexages: begrofs ... Jon Jons barn Erich i biörbo g 27 weckor (16 öre) LIb2-016 (samma dag som hans morfar Erik Matsson)

Namnet "Stentäpp" är knappast rimligt här, däremot är "Holmar" och "Holm-" belagt för personer bosatta på denna gård.

Q49 Holmänge
dublett, se R25

Q50 Ej Handbacken/Forsen - antagligen på andra sidan älven, kanske Hansbyn, jfr Q139
Lars Jonsson 1630 (begr 13 e tref 1699?) Kan ej beläggas i Forsen eller Handbacken.
h. Karin Jonsd. 1633 (begr 3. s e trett 1701)
Karin Jonsd. bodde enl ant. i Com.längden 1696 med s. Jon i Forsen (R76)

Q52 Ej Handbacken/Forsen

Q56 Pell-Danils, Ovanmejdan (Storsk. litt. B)
Lars Ersson (fr. Qa5- son i gården. Skreven för husbonde - enl husf.l. 1806, men ännu ej i vid storskiftet)

Q57 bor på Pell-Daniels, Ovanmejdan (Storsk. Litt B)
Lars Larsson 1778
h. Kerstin Ersd. 1782 d. 1814 (fr. Qa5 - dotter på gården)
(Om fam. bor kvar på gården, eller vart de tar vägen när Lars gifter om sig vet jag inte)

Q65 Bor på eller i närheten av Lindkvists, Handbacken (Storsk Litt. M). Ankom 1809 ifrån Nås. (enl husf.l 1806)
Johan Flodin 1781 Söderhamn
h. Anna LArsdotter 1779 Sävsnäs

Q66 Bor vid "Stolpens" väster om vägen, Storsk. litt. Fc)
Olov Andersson
h. Anna Olsd. (från Q38 - Fc)

Q67 först "Stolpens" väster om vägen, (Storsk. litt. Fc). Vid storsk. eget littera: Oa
1:a Pär Olsson 1762 (fr. Q27 - Olov Jonssons son) (död 1799)
h. Brita Andersdotter 1771 fr. Källbäcken.
2:a make Erik Jansson Lustig (Vid storskiftet ägare till littera Oa - ingen gård.) Alla 4 barnen i detta äktenskap dör små)

Q69 Bätjehea, Handb. Storsk. litt I
Pär Erson fr Qa10 (Obs!) Son i gården.
h. Anna Olsd. 1785 Forsgärde. g. 1807

Står antecknat i Husf.l.1806: Husbonde gift till Forsgärde.
Tycks likväl ha bott kvar på gården, av barnen Erik 1811 och Olof 1815 att döma.

Q70 hör till Lindkvists, Handbacken (Storsk. litt. M)
Erik Jönsson 1786 (Q40 son i gården)
h. Anna Larsd. 1784 (fr R28 Jons Lasses)
(Var Anna bor i andra giftet har ej undersökts)

Q71 (Storsk. litt. Ob)
Häradsbokhållaren Samuel Schultze, ankom 1808 från Grangärde
h. Beata Regina Fahlander (som änkl. flyttat till Stora Skevi?)


Q73 Patronpers, Handbacken (Storsk. litt. O - ägare)
Lars Ersson (fr Q42 - son på gården)
h Anna Andersd. 1779 (fr Källbäcken)
h Brita Olsd (fr R34 - "Svenssons loge" Storsk. litt. R)

Q75 Stentäppa, Handbacken, (Storsk. litt La - ägare)
Olov Jonsson (fr. Q33, jfr äv Q34)

Q79 hör till Patronpers, Handbacken, storsk.litt O, men bor där inte länge
Anders Larsson fr Hagen
h. Brita Ersdotter fr Q42 - Patronpers.

Q139 (Ej Handbacken)
Kan avse Jan Nilsson i Geom Jordebok 1654 Litt G i Hansbyn. Han torde dock inte vara far till Anders Jonsson Qa01 på Slägtgården. Än mindre bor han i Handbacken.

Q140 (Ej Handbacken)
Erik Jonsson 1636

Q141 (ej Handbacken)
Jon Ersson Knipe


Forsen (R)


R1 Nils Larsson. Posten utgår, se X54.
Hör inte till Forsen, utan är Länsman, och bor enl. Geometrisk Jordebok 1654 på Litt T, d.v.s på åkern norr om Servicehuset på industrivägen.


R2 "Pers gård" Forsen straxt öster om lilla vägen mot domarbacken, nu söder om järnvägen (motsv. Storsk. litt P/Pa)
Pär Jönsson (Husf.l. 1672 etc.) f. 1645 d. trol. omkr. 1700.
h. Brita Pärsdotter 1654 (död efter 1716)
s Pär Pärsson 1674
s Jöns Pärsson 1676
d Marit Pärsd. 1679
d Brita Pärsd. 1681
d Karin Pärsd. 1683 g. 1709, d. 21 s.e.Tref. med Anders Andersson (Se R3)
s Sakris Pärsson

På gården bor också
svärmodern Brita Ersdotter f. 1618 d. 1698 (begravs 2 sönd e. påsk 1698 se:Floda kyrkoarkiv L I b:1 pag 16)
Då både bäcken som flyter förbi gården kallas Pers bäck och åkern den ligger på kallas "Pers åker", synes det rimligt att kalla gården för "Pers gård".


R3 "Pers gård", men när man följer Willings gård (Storsk. litt. Pa) bakåt kommer man hit.
Anders Andersson f. 1683 g.1709
(född 1683. gift 1709, d. 21 s.e.Tref. När han gifter sig kommer han från Syrholen, se: L I b:1 fol 71(b)
Karin Pärsd. f. 1683 (från R2)
Står "Bortflyttad" i Husförhörslängden 1744-50.

R4 Anders Andersson Villing. Har antagligen byggt ladan, nu 2003, ruin på Björnmyran, dock på annan plats.
sonen Anders f. 1749 höll på början av 1770-talet skola på gården, vilket är väl dokumenterat i Floda kyrkoarkiv, Sockenstämmo och kyrkorådsprotokoll (vol. K 1).

R5 Posten utgår. Mats Ersson och Kerstin Jönsdotter återfinns inte i Husförhörslängderna över området eller i Geometrisk Jordebok 1654 för Björbo. Torde därför åtm. ej vara bosatta i Forsen-Ovanm. omr.

R6 Nämdeman Olov Matsson. Ursprung okänt, men varken han eller hustrun torde komma från Forsen. Gården kan beläggas för åren 1665-1785, och dess exakta läge kan därför inte fastställas, närmare än till närheten av det område som kallas Olles åker på storskifteskartan, Fors Olles åker i revboken 1765. Området ligger mellan "Ljung Oskars" och Pers bäck, d.v.s i närheten av Jons Olars (Storsk. litt. Q).

Olov Matsson f. 1630?, död 1723 (I kyrkans special L Ib:2 pag 33, står "Dom Palm. g. Nämbd- Olof Mattss-n ifrån Biörbo g. 104 åhr och några månader __3-" Om uppgiften vore riktig skulle han vara född redan 1619).
gift med Karin Larsdotter f. 1630, död 1703, (begr. 3 sönd e påsk). Gifta senast 1758
omgift 1703 (19 sönd e trefaldighet), med änkan Karin Ersdotter f.1666.

sonen Erik gift 1705 (på hösten).

sonen Olov gift med pigan Brita Olsdotter fr. Forsgärde år 1700 (23 sönd e. trefaldighet) och inte med Karin Ersd. (Se R13)

Sonen Nils 1663 saknas i husförhörslängderna

En son begravs 1709 (19 e tref), 3 år och 3 mån gammal.

R7 Hör till Handbacken. Den förste på "Patron Pers" (storsk. litt O). (borde ha varit Q24)
Lars Olsson. (begr. 1709, 5 e trett, 51 år.)
son Olov (Q28?)
son Erik (Q25)
dotter Kerstin (Q27)

R8 Sakris Persson. Till gården vid Pers bäck (storsk. litt P och Pa)

R9, R10, R11. Posterna utgår. Dessa återfinns inte i husförhörslängden, och torde därför inte höra till Forsen.
R9 Nils Olsson (1663) torde, av husförhörslängderna att döma, inte vara Olof Matssons son.

R12 Per Larsson och h. Marit Jönsdotter finns i området endast antecknade i husförhörslängderna 1669, 1671 och 1672. I den första står de mellan Per Jönsson och Olof Matsson, i de båda senare efter Olof Matsson. Marit torde antingen vara syster med Per Jönsson 1645 (R2), eller med hans farfar Anders Jönsson (Ny1).

R13 Olov Olsson gifter sig 1700, 23 p. trin, med pigan Brita Olsdotter från Forsgärdet. (Floda kyrkoarkiv LIb:1 pag 28). (piga innebär att hon var ogift utan barn).
Familjen tycks flytta från Forsen snart efter giftemålet.
Ett bran begravs 1718 1 post trin Olof Ols barn i biörbo gl 9 mån _(16 öre)

Dottern Marit 1717 (om hon alls kan beläggas) är knappast gift med Erik Jonsson/Jönsson. Detta är en sammanblandning. se R16 och Q23. Marit är troligare en misstolkning av Olovs halvbrors, Sakris Olssons (R14), hustru, som flera gånger bara skrivs Marit, och tycks komma till "Fors Olles" som piga.

Karin Ersdotter 1666 var Olof Mattsons andra hustru, inte hans svärdotter. Se R6.

R14 "Fors Olles" den före storskiftet försvunna gården i Forsen
Sakris Olsson från R6 (inte R13). Bor kvar hela livet på ursprungsgården, Olof Matssons gård i Forsen. Gården upphör få år efter hans död.

R15 Jons Lasses, Forsen (Storsk. litt. S)
Lars Jonsson (från R76 - son på gården. Namnet "Jons Lasses" syftar kanske på honom)

R16 Jons Lasses, Forsen, (Storsk. litt S)
Erik Jönsson (1724). Måg på "Jons Lasses", och sedemera uppsyningsman i byn.
Observera: Han heter inte Jonsson, och kommer inte från Holmesbacken (Q48). Han får alltså inte förväxlas med Q23, vilket Elfving gjort. Marit Olsdotter är inte hans hustru utan så vitt man tydligt kan se av husförhörslängderna var hans enda hustru Anna Larsdotter. Vigselåret är 1745. I samband med vigseln kommer han också till "Jons Lasses". I kyrkans Inkomst står att Brudgummen Erik Jönsson i Björbo gav 17 öre till kyrkan Midsommardagen 1745 (Kyrkoarkivet L Ib:3-111)
Erik Jönsson kommer från Björbo, men inte från Forsen-Ovanm.

R17 Gården straxt bakom "Jons Lasses" (Storsk. litt. V.)
Anders Olsson 1700. kommer från Mossel som måg till "Jons Lasses" genom giftemål med Britta Jonsd. 1 adv 1725 (se LIb2-046)
men blir snart änkling utan barn, då Britta begravs 8/8 1731 (se LIb2-073).
Han gifter om sig med Anna Ersd.
Tillsammans med dessa bor svärmodern från första giftet, Anna Jönsdotter (f.1665) tills hon dör 1735. Jfr R76 och Ny2

R18, R19 ("löst folk")
En Maria Kristofersdotter 1704 är, från Q47, "Pell-Daniels" i Ovanm. (Storsk. litt B), står 1 1732 års längd, där det står:
Joh.Joh.1000[dahler] 1702 Bortrymd (jfr Q30)
h Maria Kristophersdotter1704.
Längst ner i samma längd står:
Lars Jons Hiort 1710
h Maria Christ 1704
sold Pär Willing 1708
s Pähr Lustig 1710
NB Brita Larsd död 1735

I därefter följande längder står på en före storskiftet försvunnen gård på Handbacken (Q29)
14. s Lars (Olsson) 1720
sh Maria Christoph. 1703

De bodde kanske aldrig i Forsen, utan i Ovanmejda och Handbacken, men antecknades "löst" efter Forsen.

R21 Kristofer Andersson (på Gården vid Pers bäck, från vilken första hustrun Brita Sakrisdotter kommer)

R23 Dessa började på Holmänge, d.v.s på eller vid Holmesbacken i Handbacken, antagligen i anslutning till marken strax sydöst om Holmesbacken som finns markerad på kartan 1654). Gården finns inte på 1654 års karta, men Erik Andersson finns med från den första husf.l 1664.
Erik Andersson (i Holmänge) f. 1621 (fick bidrag ur fattigkassan 1694) begr. 1696, 2 sönd i fastan (från Ny1)
h. Barbro Jonsdotter f. 1616 död 1695 (begr. 3 adv. 1695. se: LIb1-003)
d Karin Ersd. 1653 (ogift. Benämns 1711 "HolmKarin", då hon får av de fattigas pengar 1,16 7 e.Tref., I1-210)
s Nils Ersson 1656 och sh Brita Jöransd. 1648 (se R24)
d Marit Ersd. 1660 och Anders Larsson (se R25)
d Ingeborg Ersd. och Erik Matsson (se X21):

X21 (bor åtm. 1698 i Holmänge, även om de saknas i husförhörslängderna. Jfr även Elfvings observandum på R22)
Erik Matsson (sonson till Pär Matsson X19, Geom Jordebok 1654 litt. R i Åkergårdarna) (1720: Dca Sexages: begrofs Erich Matsson i biörbo g. 65 åhr (3 dahler) LIb2-016)
h. Ingeborg Ersd. (begr. 1 adv. 1712 se LIb1-082b)
d. Anna Ersd. (bor med systern Karin, Q48, enl husfhl. 1716)
s. Erik Ersson 1689 d. 1729 (Elfv X21)
d. Brita Ersd. (bor med systern Karin, Q48, enl husfhl. 1716)
s Pär Ersson d. 1698 "Dom Sexaagesima? begrofs [...] dito Erich Mats piltbarn i Hanebacka, gl. 3 1/2 åhr _ 16. [öre]" Lyk och Testamenten 1698 (LIb1-015)
d Karin Ersdotter 1698 gift med Jon Jonsson 1691 (Q48) 22 post trin. [1718] wigdes Jon Jonsson och pig. Karin Erichsdotter i Biörbo _16 öre (LIb2-007)
s. Mats 1703. 12 post Trinit. [1717] begrofs Erich Matssons Son Matts i biörbo 14 åhr. LIb1-103a

R24
Nils Ersson 1656 (son till R23. Bor i Holmänge, men saknas i 1696 års längd, och har kanske då flyttat)
h Brita Jöransd. 1648
s Erik Nilsson 1681
d Karin Nilsd. 1684

R25 Holmänge (Posten = Q49)
Anders Larsson
h. Marit Ersd. 1660 (dotter till R23)
s. Erik Andersson
d. Kierstin Andersd.
d. Anna Andersd.
d. Bryta Andersd.
d. Karin Andersd.
Anders Larsson och makan Marit Ersdotter stryks och barnen överkorsas i 1696 års com.längd. Vad händer? -Flyttar de - kanske ur socknen - i samband med svälten 1697? Inga "spår" i kyrkans inkomstspecial har hittils påträffats.

R26 "Pers gård", Forsen (Storsk. litt P)
Mats Nilson Lustig död 1770 16/3 Liggande på Räfheden, natten öfwer. häftigt död.
h. Anna Andersdotter (från R3 -dotter på gården)

R27 "Pers gård", Forsen (Storsk. litt P - ägare vid storsk.)
Anders Ersson från Källbäcken. (I husf.l 1806 benämd Knipens Anders Ersson, i Storskiftesfört. Knik Anders Ersson)
Karin Matsd. (fr R26 - dotter i gården. lever ganska länge ensam med sin mor på gården)

R28 Jons Lasses, Forsen (Storsk. litt. S)
Lars Ersson 1750 (fr R16 - son i gården)

R29 Jons Olars, Forsen (Storsk. litt. Q) - de första på denna gård, ägare vid storskiftet
Olov Ersson 1760 (fr R16 - Jons Lasses)
h. Anna Nilsd 1755

R30 Gården strax bakom Jons Lasses (Storsk. litt V)
Olov Andersson 1734 (fr R17 - son i gården)
h. Anna Ersd.

R31 Gården strax bakom Jons Lasses (Storsk. litt V - ägare)
Anders Olsson 1762 (fr R30 - son i gården)
h. Kerstin Olsd.

R32 "Svenssons loge" (Storsk. Litt R) - först på gården
Lars Ersson 1725 Björbo
Brita Larsdotter (fr R15 - Jons Lasses)
(Har ej återfunnit belägg för "Lisselerkes")

R33 "Greens" (Vad kallas den) (Storsk. litt T - ägare)
Lars Larsson 1761 fr R32 - "Svenssons Loge"

R34 "Svenssons loge", Forsen (Storsk. litt R och U - ägare till U)
Olov Larsson (från R32 - son i gården)

R35 "Fors Olles", Forsen - sist på gården, som lämnas 1785 (ca)
Nils Sakrisson 1748 (fr R14 - son på gården) Flyttat till Björbo (Hola?)

R36 bor på Jons Olars tills de flyttar 1810 eller senare, till Björbo (Hanasbyn, V51)
Erik Olsson (fr R29 - Jons Olars)

R37 Jons Lasses, Forsen (Storsk. litt S - ägare)
Erik Larsson 1776 (fr R28 - son i gården)
h Brita Pärsd.

R38
Erik Nilsson 1778 - från R35. I Forsen endast som liten.

R39 = Q2 (Storsk. litt N & G)
Erik Olsson 1712
Står sist i Forsen i husf.l 1744 och 1751, men har förmodligen aldrig bott där.

R42 På "Saras Erkes", Forsen (Storsk. litt Ra)
Erik Andersson
h. Brita Jonsd. 1782 (fr. Q34 - dotter på gården)

R45 "Greens" (Vad kallas den), Forsen, Litt T
Erik Olsson
h. Anna Larsd 1790 (fr. R33 - dotter på gården)

R76 Jons Lasses, Forsen (Storsk. litt. S)
Till Forsen på 1690-talet, senast 1696, men förmodligen vid giftemålet 1694 (Elfv. R76). I Com. längden 1696 står de tillsammans med Per Jönsson.
Jon Larsson f. 1661 (begr 5 e påsk 1720, 60 år. 4 dahler LIb2-016).
Jon Larsson är son till Lars Jonsson 1630 och Karin Jonsdotter 1633 (Q50). Dessa kan t.ex ha blivit kvar på Litt. G i Hansbyn (Enl Elfving Q139 är han son till en nämdeman Jon Nilsson, som kan vara densamme som Jan Nilsson i Geom. Jordebok 1654 Litt. G). När Jon Larsson gifter sig 1694 och flyttar till Forsen, så följer hans mor, då änka, och hans syster Sara (då 16 år) med. Även hans syster Brita, troligen liten, följer också med.Lykorheden

Heo nedanför Käringforsen, söder om älven ca 2 km väster om Forsen. Avser S1-S3. Gården är markerad på Geometrisk Jordebok 1654. (S4 och S5 är fortfarande i Litjärheden, vid Fänan, norr om älven)

S1 ?
Jöns Persson finns ej med i Husf.l och ej i Geom jordebok 1654. Torde ej vara far till S2, vars far torde heta Jon.

S2 Lykorheden, gården markerad och så benämnd i Geom. Jordebok 1654
Pär Jonsson (ej Jönsson) 1626 (död trol. omkr. 1700)

(I Geom Jordebok 1654 står Peder (=Pär) Nilsson som ägare. Om detta är en felskrivning eller en annan person, går inte att avgöra.)

S3 Lykorheden
Johan Pärsson 1663
h. Anna Hindersd. 1661 (enl 1732 års längd) (flyttar som änka med till Handbacken när Lykorheden överges senast 1719) död 1732-42
d. Anna 1690 (enda överlevande) till Q28, gift 1719 - om de till dess ännu bor på Lyckorheden eller om de redan tidigare flyttade är oavgjort)

4:de dag påsk 1698 begrovs en tiggare, Johan Persson i Björbo g. 32 år. Kan det vara denne som avses? Borde dock i så fall vara 35 år.