Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Kyrka och Sockenstuga

Kyrkan och Sockenstugan

Bilden är tagen från Strandgården i Kyrkbyn i september 1999.

I Sockenstugan finns sedan 1998 pastorsexpeditionen inrymd.
Längst till vänster skymtar vaktmästeriet.

Klicka gärna på bildens detaljer för att komma vidare.
Använd "bakåt" på programmets verktygslist om du vill återvända hit.

Kyrkans interiör
Kyrkobeskrivning - tornet
Fattigbössan
Sockenstugan
Sockenstuga med pastorsexpedition fattigbössa Kyrktornet från 1797 kyrkan