Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


E.O. Olssons donation i Björbo

Eljas Olov Olsson i Björbo, skapade på 1920-talet genom sitt testamente en betydande fond, vars ändamål är:

1. Att bedriva diakonalt arbete inom Floda församling, främst genom att anställa diakonissa.
2. Att bygga ett församlingshem i Björbo
3. Att vårda hans familjs gravar på Floda kyrkogård

Idag har E.O. Olssons donation en diakonissa f.n 75% och en diakoniassistent/sjuksköterska 50% anstälda.

Lillkyrkan i Björbo motsvarar det i stadgarna tilltänkta församlingshemmet. Genom Hulda Larssons Donation kunde f.d diakonissbostaden tillbyggas med en kyrksal 1991 och Donationen byggde med egna medel och med bidrag från Kyrkofonden dessutom till en samlingssal/rum för barnverksamheten 1999.

Grunden för donationen är först och främst skog, framför allt på Olsberget, en dryg mil söder om Björbo.

Donationens styrelse består av sex ledamöter, av vilka fem utses av Floda kyrkofullmäktige. Prästen i församlingen är självskriven ordförande. Domkapitlet övar tillsyn, och tillsätter en inspektor.


Lillkyrkan


Åter till första sidan!