Upl21b - referenskronologi norra Uppland

av Torbjörn Axelson, december 2021

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelation mot andra tallreferenser med minst 100 års överlapp.
Bland de av Tho­mas Bartho­lins prover som hösten 2021 kom till Dalarnas museum, fanns några från ett antal byggnader i Uppland (Heby, Östhammar och Tierps kommuner). Proverna har här fått ändrade id. Kronologin täcker tiden 1236-1571 (två respektive tre provs djup i ändarna), men består egentligen av två delar med endast obetydlig överlappning.

Collection: Upl21b.rwl
Chronology 1236-1571: Upl21bm.rwl
Samples included: TBU479, TBU480, TBU482, TBU488, TBU490, TBU493, TBU494, TBU495, TBU496, TBU497, TBU498, TBU499, TBU500, TBU502, TBU504, TBU509, TBU511, TBU515, TBU518, TBU519, TBU520, TBU523, TBU524, TBU525, TBU528, TBU532, TBU533, TBU534, TBU535, TBU536


Refernskronologi

Korrelationsvärden och mätdataCybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 30 checked members (=all members) of the collection Upl21b.rwl 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
TBU479  64   16  63  0,59  5,6  0,62  6,1  0,61  6,1  0,64  6,4  0,61  6,0  0,80  24,1  0,60  5,8 
TBU480  152   16 151  0,46  6,3  0,50  7,0  0,51  7,3  0,54  7,7  0,50  7,1  0,61  14,4  0,50  7,1 
TBU482  119   28 118  0,55  7,1  0,61  8,3  0,56  7,3  0,54  6,8  0,56  7,3  0,69  17,8  0,56  7,4 
TBU488  211   31 203  0,50  8,2  0,53  8,9  0,54  9,1  0,55  9,2  0,53  8,8  0,67  19,0  0,51  8,4 
TBU490  169   16 168  0,59  9,4  0,64 10,6  0,64 10,8  0,65 10,8  0,63 10,3  0,68  23,5  0,59  9,5 
TBU493  58   94  57  0,72  7,6  0,75  8,2  0,72  7,7  0,66  6,4  0,71  7,4  0,72  6,7  0,67  6,6 
TBU494  80   94  79  0,70  8,6  0,74  9,6  0,74  9,8  0,75  9,9  0,73  9,4  0,65  6,3  0,67  7,9 
TBU495  123   95 122  0,61  8,4  0,61  8,3  0,62  8,7  0,64  9,0  0,62  8,5  0,76  19,8  0,63  8,8 
TBU496  71   92  70  0,59  6,0  0,62  6,4  0,61  6,4  0,65  6,9  0,62  6,4  0,73  8,3  0,59  6,0 
TBU497  77   92  76  0,65  7,3  0,66  7,6  0,69  8,1  0,67  7,6  0,67  7,6  0,76  1,7  0,64  7,1 
TBU498  137   92 135  0,59  8,5  0,49  6,5  0,50  6,6  0,51  6,8  0,52  7,0  0,75  10,4  0,61  8,9 
TBU499  74   93  73  0,80 11,2  0,79 10,9  0,81 11,7  0,69  8,0  0,77 10,2  0,77  20,5  0,76 10,0 
TBU500  84   92  83  0,70  8,9  0,75 10,2  0,70  8,8  0,65  7,5  0,70  8,7  0,76  12,5  0,65  7,8 
TBU502  161   96 154  0,55  8,2  0,56  8,4  0,53  7,7  0,52  7,4  0,54  7,8  0,69  14,7  0,55  8,0 
TBU504  107  229 106  0,59  7,5  0,56  6,9  0,56  7,0  0,54  6,5  0,57  7,0  0,74  12,0  0,57  7,1 
TBU509  79  233  78  0,71  8,7  0,71  8,7  0,71  8,9  0,70  8,5  0,71  8,6  0,83  15,9  0,70  8,6 
TBU511  103  233 102  0,68  9,3  0,67  8,9  0,64  8,4  0,64  8,2  0,66  8,7  0,80  25,9  0,68  9,3 
TBU515  80  242  79  0,73  9,5  0,73  9,2  0,72  9,0  0,73  9,3  0,73  9,2  0,75  20,1  0,74  9,6 
TBU518  97   14  96  0,54  6,2  0,60  7,2  0,57  6,8  0,57  6,6  0,57  6,7  0,72  30,3  0,54  6,3 
TBU519  146   14 145  0,44  5,9  0,52  7,3  0,51  7,1  0,53  7,4  0,50  6,9  0,65  10,3  0,45  6,1 
TBU520  172   22 171  0,49  7,3  0,51  7,6  0,55  8,6  0,61  9,8  0,54  8,2  0,68  24,8  0,51  7,8 
TBU523  120   0 118  0,69 10,3  0,69 10,1  0,66  9,3  0,66  9,5  0,67  9,7  0,82  30,9  0,68 10,0 
TBU524  133   0 132  0,44  5,6  0,46  5,9  0,43  5,4  0,46  5,8  0,45  5,6  0,70  14,8  0,44  5,7 
TBU525  104   0 103  0,51  6,0  0,51  5,9  0,50  5,7  0,50  5,7  0,50  5,8  0,66  13,4  0,52  6,1 
TBU528  102   83 101  0,69  9,4  0,72 10,3  0,70  9,6  0,64  8,2  0,69  9,3  0,74  19,0  0,65  8,5 
TBU532  89   88  87  0,62  7,3  0,62  7,2  0,66  8,1  0,56  6,1  0,61  7,1  0,67  7,7  0,61  7,2 
TBU533  91   83  89  0,54  6,0  0,55  6,1  0,51  5,6  0,49  5,1  0,52  5,6  0,66  5,9  0,56  6,2 
TBU534  59   86  58  0,70  7,4  0,74  8,0  0,73  8,0  0,68  6,8  0,71  7,5  0,68  6,3  0,64  6,2 
TBU535  102   83 101  0,63  8,1  0,58  7,0  0,53  6,2  0,54  6,3  0,57  6,8  0,75  24,3  0,64  8,2 
TBU536  93   87  92  0,57  6,6  0,57  6,6  0,57  6,5  0,53  5,9  0,56  6,4  0,70  10,7  0,58  6,8 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (30 samples): 0,60 Standard deviation interval 0,52 - 0,68
All member offsets are at points of best match!Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
Upl21b.wid dated to 1571 with corr >= 0,40 and with overlap >= 159 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,65 15,81  335  79  based on 15 members
SodraDal  0,55  9,45  209  37  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
BratPISY  0,54  8,94  201  37  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
hudiko   0,52  8,78  214  30  1632 Bergsöns och Bålsöns kapell utanför Hudiksvall/Block 2-276 (of 297) of
swed335  0,51  7,78  172  23  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SNoNL_PB  0,48  9,69  313  35  1710 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
GagnefSo  0,48  7,86  209  29  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Dal1350  0,48  9,37  297  20  1533 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
NLPISY03  0,48  8,76  260  22  1717 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
se007   0,47  9,68  335  37  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
se005   0,46  9,57  335  42  1987 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
swed022w  0,45  9,20  335  50  1987 Gotland (Schweingruber), PISY                     
JutFr_PI  0,43  7,72  259  22  1585 Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
FlodaSn0  0,42  5,87  166  18  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Vrena   0,41  5,69  159   3  1498 Vrena klockstapel, Södermanland, Israels, B, 58.8602, 16.7005     
Savonlin  0,40  8,02  335  20  2002 Nyslott (Savonlinna)området. Sammanslagna från ITRDB, PISY