En kvarn i Norra Möckleby socken 2014

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, 2014
Kvarnen 2014, väl värd en upprustning!

Den 31 juli 2014 tog jag mig före att besöka en kvarn i Bröttorp, Norra Möckleby, vid vägen mot Färjestaden, ca 1 km väster om vägskälet, . Kvarnen är i dåligt skick, men en renovering är planerad redan i augusti 2014. Då jag blivit uppmärksam på detta vällovliga initiativ, ville jag gärna bidra med en datering. Jag tog därför med tillväxtborr (5 mm) prov ur kvarnstubben, stubbstöttan mot väster och den högra/sydvästra brostocken. Alla tre proven ger goda korrelationsvärden mot min ölandsreferens för ek. Splintved finns på alla proven, och vankant troligen på provet ur brostocken, som ju suttit mer skyddat. Detta prov slutar med vårveden från 1760 - trädet är alltså fällt sommaren 1760. De andra har yttersta bevarad ring från 1748 respektive 1752, men inget hindrar att också dessa kan vara fällda vid samma tid.

Splintvedsdiagrammet visar att alla stockarna kan vara fällda 1759/60

På hjärtstocken finns följande inskrifter (så vitt jag kan tyda): "DEÄNA KVARN ÄR ?? BYD ANO 1760 INZ L:PD" och "1884 24/5". Det angivna årtalet 1760 kan alltså bekräftas genom den dendrokronologiska analysen. Åtminstone brostockarna är från ett träd fällt denna sommar, och de övriga undersökta virkena kan vara samtida. Jag kunde inte heller se några andra tecken på mer omfattande ombyggnad eller återanvändning.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

NMby01 1 Kvarn, Bröttorp, N Mökleby sn, Öland        QUSP
NMby01 2 Sweden    Quercus         5639N1640E     1530 1759
NMby01 3 T. Axelson
NMby011 1530  455  379  379  224  293  368  376  272  231  362
NMby011 1540  393  345  331  304  319  288  216  216  302  442
NMby011 1550  358  274  262  256  154  126  247  401  275  304
NMby011 1560  395  318  315  282  177  255  330  279  289  251
NMby011 1570  257  160  106  153  121  127  197  213  218  121
NMby011 1580  195  184  184  198  184  261  203  194  198  137
NMby011 1590  103  125  169  176  192  258  123  126  136  130
NMby011 1600  147  166  178  173  155  131  113  220  193  180
NMby011 1610  157  199  204  171  158  107  147  177  147  202
NMby011 1620  215  248  195  179  134  240  219  233  186  225
NMby011 1630  223  174  179  106  91  74  86  127  158  151
NMby011 1640  171  178  192  128  99  143  192  204  208  185
NMby011 1650  229  187  133  135  141  169  173  145  180  155
NMby011 1660  117  143  116  128  131  176  110  101  93  102
NMby011 1670  118  203  170  187  150  138  98  103  124  143
NMby011 1680  115  153  163  162  204  157  126  92  82  94
NMby011 1690  97  142  146  137  204  150  127  119  96  92
NMby011 1700  110  90  130  156  134  131  121  81  118  81
NMby011 1710  83  116  141  150  109  99  123  112  115  119
NMby011 1720  152  187  210  107  85  101  168  194  173  193
NMby011 1730  136  137  119  105  76  123  252  190  143  199
NMby011 1740  117  110  104  110  115  170  171  188  193  999
NMby011 #### sp=9?, +0.5 omätt
NMby012 1640  162  102  97  102  86  152  201  199  239  198
NMby012 1650  203  180  104  87  124  209  237  209  247  193
NMby012 1660  175  258  265  244  275  261  146  150  174  197
NMby012 1670  187  308  236  253  270  187  154  142  236  208
NMby012 1680  205  123  217  207  128  96  97  88  117  119
NMby012 1690  99  212  198  155  165  158  160  147  149  65
NMby012 1700  92  120  190  163  109  106  92  78  62  70
NMby012 1710  74  118  141  128  85  79  102  116  152  108
NMby012 1720  101  154  112  93  174  170  149  189  188  133
NMby012 1730  125  82  79  69  64  126  175  144  157  157
NMby012 1740  151  77  54  51  77  120  149  124  102  91
NMby012 1750  101  138  236  999
NMby012 #### +>0 (vittrad) (=splintgräns?)
NMby013 1668  107  296
NMby013 1670  246  319  356  475  414  314  254  165  127  121
NMby013 1680  75  80  229  233  216  81  127  90  67  150
NMby013 1690  93  176  161  258  297  337  298  313  172  146
NMby013 1700  185  345  404  331  316  392  263  228  183  140
NMby013 1710  132  206  318  360  292  199  282  296  273  229
NMby013 1720  344  347  345  304  158  286  228  353  284  353
NMby013 1730  338  302  374  183  191  205  296  393  283  294
NMby013 1740  315  284  146  209  199  206  238  291  234  269
NMby013 1750  247  309  284  242  229  170  173  114  164  187
NMby013 1760  999
NMby013 #### sp=10; +sommar