En kvarn i Löts socken 2012

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, dec 2012
Kvarnen öster om Mörby 2012, väl värd en upprustning!

Den 2 augusti 2012 åkte jag runt och tittade på en del av kvarnarna i Löts socken. Första kvarnen jag stannade vid är den som ligger ett par hundra meter öster om Mörby, . Jag tog med tillväxtborr (5 mm) prov ur kvarnstubben, varvid borret dessvärre gick sönder, och endast ett ca 16 cm långt prov kunde tas till vara. Detta prov borrades genom kvarsittande bark och har därmed vankant. Provet har 94 ringar, varav 17 i splint, och kan dateras till vintern 1733/34 (eller möjligen sensommar 1733). I kvarnen finns inskuret årtalet 1744, vilket alltså är tio år yngre än kvarnstubbens ålder, och avser därför rimligen inte kvarnens byggnadsår. Med endast prov ur stubben kan man förstås inte veta om kvarnen är byggd av nya delar eller ihopplockad, men det faktum att bark finns kvar på både stubben och minst en av stubbstöttorna, är en indikation på att kvarnen är byggd av nya delar och inte flyttad. Trots att sadel mellan stubbe och brostockar saknas har hjärtstocken en pånaglad bit mot stubben, kanske 2-3 tum tjock (uppskattning baserad på foto utan skala). Möjligen har man huggit ur brostockarna, för att återfå jämn gång mot stubben, istället för att på sedvanligt sätt lägga dit en sadel.

NoterDel av hjärtstocken med årtalet 1744.
Stubbe, stöttor och brostockar. Notera barkresterna på både stubbe och stöttor - ett indicium på att kvarnen inte flyttats.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

KvK  1 Stubbe i kvarn 3, Löts sn, Öland          QUSP
KvK  2 Sweden    Quercus       20m 5654N1650E     1640 1733
KvK  3 T. Axelson
KvLt30a 1640  173  178  186  176  166  245  242  204  259  249
KvLt30a 1650  247  207  136  120  122  167  164  159  236  147
KvLt30a 1660  157  175  199  235  182  170  143  104  102  157
KvLt30a 1670  136  233  188  200  151  140  144  139  152  147
KvLt30a 1680  194  164  262  227  193  196  197  139  93  126
KvLt30a 1690  110  123  154  157  202  202  197  146  133  136
KvLt30a 1700  111  147  206  190  216  179  134  161  195  129
KvLt30a 1710  97  115  149  160  134  166  183  182  184  168
KvLt30a 1720  212  170  250  183  146  166  131  161  136  331
KvLt30a 1730  220  223  195  124  999
KvLt30a #### vk, sista kanske ofullst