Några kvarnar i Källa socken 2012

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, dec 2012

Den 1 augusti 2012 åkte jag runt och tittade på kvarnarna i Källa socken. Jag tog med tillväxtborr (5 mm) prov ur några kvarndetaljer, och redovisar härmed vad dessa utvisat.

Kvarn nr. 16, Wij by

Byggår uppges vara 1858, flyttad från Hallnäs i Persnäs sn omkring 1905. Fastighet: Wijby samfällighet. . Ett prov (KvK161a), som visade sig innehålla 89 ringar togs ur en brostock, men kunde dessvärre inte dateras.

Den gamla kvarnen i Honungstorp.

Kvarn nr. 18, Honungstorp

Kvarnen tillhör Källa Hembygdsförening, och står på Honungstorps bysamfällighet.. Ett prov (KvK181a), som visade sig innehålla 239 ringar togs ur stubben. Yttersta ringen är från 1692. Kanten ger intryck av att eventuellt vara vankant, och trädet är i så fall fällt sensommaren 1692 eller vintern 1692/93, men om så inte är fallet skulle trädet istället ha ett fällningsdatum även så sent som ca 1700, då det finns 17 splintringar och antalet ringar brukar vara mellan 9-24 (på ett moget träd som detta dock snarare i övre delen av spannet). Troligen är stubben alltså upp till åtta år äldre än det inskurna årtalet 1700, men fällningsdatum kan inte säkerställas med full säkerhet. Årtalsinskriften kan bekräftas vara autentisk.

En usel bild på en kvarn med förvånansvärt gammal stubbe.

Kvarn nr.5, Kvarnstad

Byggår uppges vara 1850. Fastighet: Kvarnstad 3:2, egen mark.. Ett prov (KvK051a), som visade sig innehålla 161 ringar, varav 4-6 i splint, togs ur stubben. Yttersta hela ringen är från 1689. Då antalet splintringar brukar vara mellan 9-24 bör fällningsåret ligga mellan ca 1694-1710. Det finns även andra detaljer, som gör att man kan misstänka att kvarnen till stora delar är betydligt äldre än 1850. Kanske läge för ytterligare prov?!

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

KvK  1 Kvarnstubbar i Källa sn, Öland           QUSP
KvK  2 Sweden    Quercus       10m 5706N1658E     1454 1692
KvK  3 T. Axelson
KvK051a 1530  288  284  299  262  268  400  333  343  364  306
KvK051a 1540  326  341  375  466  392  456  453  313  385  383
KvK051a 1550  381  449  368  335  267  160  373  457  338  243
KvK051a 1560  216  301  225  254  331  261  204  148  175  169
KvK051a 1570  193  170  170  122  120  67  62  129  175  212
KvK051a 1580  129  177  180  143  136  146  283  219  234  328
KvK051a 1590  276  177  116  108  108  156  132  82  142  182
KvK051a 1600  139  160  139  131  100  91  62  88  134  106
KvK051a 1610  164  197  273  276  227  189  124  91  148  158
KvK051a 1620  213  278  258  246  199  141  117  139  149  168
KvK051a 1630  147  140  157  212  212  209  184  126  151  154
KvK051a 1640  164  205  141  139  107  95  138  157  165  133
KvK051a 1650  137  150  158  99  78  165  179  177  127  141
KvK051a 1660  104  102  122  162  158  121  117  75  94  97
KvK051a 1670  110  111  130  165  244  248  253  196  136  166
KvK051a 1680  132  120  100  138  147  107  185  84  88  61
KvK051a 1690  999
KvK051a #### sp=7; vk=no; DISTANCETOPITH 11
KvK181a 1454  243  181  150  154  169  212
KvK181a 1460  152  138  177  134  153  164  154  141  98  85
KvK181a 1470  92  130  140  116  120  132  109  62  126  130
KvK181a 1480  182  140  155  185  229  309  213  246  157  122
KvK181a 1490  113  65  143  141  206  429  443  364  305  170
KvK181a 1500  166  204  222  206  237  206  213  220  197  195
KvK181a 1510  176  210  228  238  186  194  212  191  286  232
KvK181a 1520  207  153  286  313  247  190  212  178  142  223
KvK181a 1530  262  231  188  171  172  174  153  152  131  126
KvK181a 1540  231  146  173  144  156  233  128  112  173  160
KvK181a 1550  151  155  95  139  116  109  86  85  97  92
KvK181a 1560  105  129  105  162  106  98  88  127  146  102
KvK181a 1570  121  113  87  107  112  120  122  162  132  90
KvK181a 1580  56  77  85  92  91  121  148  129  110  92
KvK181a 1590  84  89  85  93  132  100  75  84  109  92
KvK181a 1600  78  87  72  99  87  54  59  77  113  125
KvK181a 1610  137  99  120  78  98  112  120  181  130  137
KvK181a 1620  180  138  110  115  83  74  87  108  106  153
KvK181a 1630  109  121  186  159  137  115  89  86  101  96
KvK181a 1640  139  118  110  87  75  72  119  132  102  128
KvK181a 1650  109  72  94  98  125  159  135  87  96  101
KvK181a 1660  80  120  117  139  86  66  77  75  62  65
KvK181a 1670  85  77  91  131  152  143  89  65  56  46
KvK181a 1680  64  68  67  60  60  46  35  56  71  58
KvK181a 1690  51  68  60  999
KvK181a #### DISTANCETOPITH 7


KvK  1 Brostock i kvarn 16, Källa sn, Öland        QUSP
KvK  2 Sweden    Quercus       10m 5706N1658E     4912 5000
KvK  3 T. Axelson
KvK   #### Undated
KvK161a 4912  129  143  123  128  103  215  181  144
KvK161a 4920  182  161  133  140  117  148  91  68  84  80
KvK161a 4930  88  61  177  243  189  99  104  98  103  103
KvK161a 4940  87  54  59  15  58  68  81  65  164  254
KvK161a 4950  270  213  153  147  155  115  77  108  91  50
KvK161a 4960  86  102  132  112  150  177  136  278  200  157
KvK161a 4970  154  110  144  236  346  317  267  220  257  320
KvK161a 4980  348  388  297  254  203  162  226  233  309  313
KvK161a 4990  260  248  146  168  183  261  227  144  107  143
KvK161a 5000  160  999
KvK161a #### vk=no; +vår; sp=11.5;
KvK161a #### DISTANCETOPITH=2