Härbren/stolpbodar | Loft och parbodar | Stockbåtar | Ängslador av rundtimmer

Loftbodar
Kronologisk förteckning över byggnader daterade

av Torbjörn Axelson

Detta är en sammanställning över de dateringar jag hittills kommit att göra avseende lofthärbren och parbodar. Det är ingen lista över särskilt tydliga exempel, utan bara de jag råkat få borren i. Då materialet är så litet har jag valt att låta listan omfatta både loftbodar och parbodar och inte gjort någon geografisk eller typmässig uppdelning. Ofta finns en byggnadshistorik med flera dateringar och det är inte alltid självklart vilken som mest rättvist placerar byggnaden i kronologin.

Både loftboden och parboden var högstatusbyggnader, med i huvudsak samma funktion, nämligen som förvaringsbod, och stod vanligen på gårdsplatsen, vända inåt. Dörrarna är vanligen försedda med bra lås. Gränsen mellan dessa båda byggandstyper och härbret är ibland vag.

Ippis lofthärbre, efter 1541. från Forsgärdet, nu Sälbuo, Floda sn. Plats: 60.44783, 14.77786 (WGS 84)
Finnolars loftbod, ca 1560. Holsåker, Floda sn. Plats: 60.504, 14.79175 (WGS 84)
Parbod inbyggd i större uthus, ca 1598, 1713. Östtjärna, Gagnef sn. Plats: 60.56839, 15.09272 (WGS 84)
Bilden visar den högra dörren. Den vänstra är bakom veden. 1500-talstimret har sneda hak med lång halsning och är täljt. Spår efter en infälld mellanvägg finns i detta timmer mellan dörrarna.
Rik-Mats bod, ca 1701. Säfsnäs hembygdsgård, Säfsnäs sn. Plats: 60.13499, 14.3888 (WGS 84)
Loftbod, ca 1752. Perjonsgården, Hagen, Floda sn. Plats: 60.49633, 14.82894 (WGS 84)
Loftbod, ca 1758. Hamra nu på Hultsfreds hembygdspark, Vimmerby sn. Plats: 57.49347, 15.86097 (WGS 84)
Parbod, 1760/61. Från Lidtjärheden, nu Mellanborg, Nås, Floda sn. Plats: 60.47117, 14.49233 (WGS 84)
Loftbod, efter 1789. Jansbrända, nu Hembygdsgården Grangärde, Grangärde sn. Plats: 60.22, 14.968528 (WGS 84)
Parbod, 1786 m.fl. Bropetters, Grangärde sn. Plats: 60.27919, 14.98464 (WGS 84)
Kanske är nedervåningen från början övervåningen från en loftbod. Den nuvarande övervåningen är av bräder och uppenbart sentida.
Loftbod, ca 1801. Nitten, Hembygdsgården Grangärde, Grangärde sn. Plats: 60.219111, 14.96925 (WGS 84)
Parbod, ca 1847. Västerfallet, Frösaråsen, nu Säfsnäs hembygdsgård, Säfsnäs sn. Plats: 60.135, 14.389089 (WGS 84)

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/