Härbren/stolpbodar | Loft och parbodar | Stockbåtar | Ängslador av rundtimmer

Stolpbodar/härbren
Kronologisk förteckning över byggnader daterade

av Torbjörn Axelson

Detta är en sammanställning över de dateringar jag hittills kommit att göra avseende härbren eller stolpbodar. Det är ingen lista över särskilt tydliga exempel, utan bara de jag råkat få borren i. Många är förvanskade, ibland till oigenkännlighet, ibland med utsidan bevarad, när de fått nya användningsområden i senare tid. Härbren är nästan alltid låsta, och datering har oftast skett utifrån någon slags kontakt med ägare eller motsvarande. Av denna anledning är härbren på hembygdsgårdar överrepresenterade. Då materialet är så litet har jag inte gjort någon geografisk eller typmässig uppdelning. Ofta finns en byggnadshistorik med flera dateringar och det är inte alltid självklart vilken som mest rättvist placerar byggnaden i kronologin.

Härbret var en högstatusbyggnad där man förvarade främst matvaror, men även annat värdefullt, som inte behövdes dagligdags. Den är upphöjd, antingen ställd på stenar eller på ett underrede av timmer och oftast konstruerat med två mushyllor, som förhindrar smågnagare att ta sig in i boden. Härbret är försett med kraftig dörr med ordentligt lås, och placeras inom gått synhåll från gården, men helst inte intill de övriga byggnaderna i händelse av eldsvåda. Härbret kan ha en eller flera våningar och gränsen mellan stolpbod/härbre och loftbod torde vara flytande. Man kan skilja på långsideshärbren och gavelhärbren, och i den senare gruppen på sådana med eller utan gavelloft. Gavelloftet kan ibland fortsätta och bilda ett helt loft på ett högre härbre. Långsideshärbren kan vara enkla eller dubbla, men jag har inte haft tillfälle att datera något dubbelhärbre – gränsen mellan dubbelhärbre och parbod torde också vara flytande. Bland dessa exempel går en tydlig gräns mellan långsideshärbren och gavelhärbren omkring 1700.

Härbre, 1586. Jutgården, Västansjö Grangärde sn, flyttat från Färnäs, Mora sn. Plats: 60.252733, 14.952661 (WGS 84)
Långsideshärbre där taket över ingången saknas.
Ligghärbre, ca 1616. Säl, Gagnefs sn. Plats: 60.500111, 15.0503 (WGS 84)
Härbre, 1618. Gagnefsbyn/Nordåker, flyttat från Åsen, Älvdalen sn. Plats: 61.276389, 13.801194 (WGS 84)
Påbyggt härbre, 1628, senare påbyggt. Jutgården, Västansjö, Grangärde sn. Plats: 60.252733, 14.952661 (WGS 84)
Övervåning och vindskydd är påbyggda senare, varför man kan överväga om det från början kanske var ett långsideshärbre utan loft.
Härbre, 1663. Minnesstugan Gagnef, från Thiisgården i Gräv, Gagnef sn. Plats: 60.588417, 15.076778 (WGS 84)
Underredet är för litet och antas inte vara ursprungligt.
Stabbur, efter 1706. Trysil, flyttad från Tørberget, . Plats: 61.318194, 12.243417 (WGS 84)
Staburet är om- ch tillbyggt i flera omgångar. Bl.a har loftet höjts med åtskilliga varv.
Stolpbod, huggt försommaren 1729. Hampusgårdarna, Grangärde sn. Plats: 60.22652, 14.95760 (WGS 84)
Stolpbod, ca 1730. Norrbo, Grangärde sn. Plats: 60.27751, 14.95006 (WGS 84)
Ett litet härbre med få karaktärsdrag, som lätt kunde förbises.
Stolpbod, 1731. Bropetters, Grangärde sn. Plats: 60.279278, 14.984611 (WGS 84)
Stolpbod – gavellofthärbre, ca 1736. Norrbo, Grangärde sn. Plats: 60.27055, 14.94819 (WGS 84)
Gavellofthärbre, golv: 1740-tal, väggar: 1880. Säfsnäs hembygdsgård, från Kuntberget, Säfsnäs sn. Plats: 60.13552, 14.3874 (WGS 84)
Väggarna är överraskande nya och kanske kopierade efter de som ursprungligen hörde till golvet? Stilen är knappast 1880-tal!
Inbyggt härbre?, ca 1751. Grangärde prostgård, Grangärde sn. Plats: 60.25964, 14.98021 (WGS 84)
Jag lutar åt att detta är ett stort tvåvånings gavelhärbre som förlorat mushyllor och ställts på marken. Extriörbilden ger tyvärr inte mycket information.
Tvättstuga, fd Stolpbod?, ca 1763. Handbacken, Floda sn. Plats: 60.45701, 14.68938 (WGS 84)
Byggnaden höjdes något ca 1801. Formen passar bäst med överdelen av ett gavellofthärbre, där golv och underrede förlorats.
Stolpbod, efter 1773. Hille hembygdsgård, Hille sn.. Plats: 60.739472, 17.18525 (WGS 84)
Stolpbod, 1778. Floda gammelgård, Floda sn. Plats: 60.50693, 14.8072 (WGS 84)
Lås och stil ger ett äldre intryck, och väggtimret borde undersökas för att utesluta att inte golvet bytts ut – konstruktionen gör att golvtiljorna kan ha ruttnat i förtid.
Stolpbod, ca 1835. Kroktorps hembygdsgård, från Jordbärsfallet, Järna sn.. Plats: 60.32206, 14.19323 (WGS 84)
Stolpbod, ca 1835. Grangärde hembygdsgård, från Kuntberget, Grangärde sn. Plats: 60.220028, 14.968667 (WGS 84)
Sommarstuga, f.d Stolpbod, efter 1845. vid Hån, från Granberget, Säfsnäs sn. Plats: 60.1793, 14.3901 (WGS 84)
Ett kraftigt förvanskat härbre, som bl.a har förlängts en fönsterbredd.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/