Stuga, PatronPers, Handbacken, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2007 (sammanställd 2020)

Stugan är timrad tidigast 1872.
Den 26 mars 2007 tog jag två prov med tillväxtborr i PatronPers röda lillstuga 60.45775, 14.69221. Jag noterade att de togs i "femte och sjätte synliga varvet inifrån märkta 1879". Möjligen avses vägg A och förmodligen den högra, fönsterlösa delen. Det ena provet har yttersta ring från 1871 och bör vara fällt vinterhalvåret 1871/72, medan det andra har en ytlig tillväxtkolaps. Yttersta ringen i det provet kan vara 1866 men några år senare kan inte uteslutas, då det inte går att säkert avgöra om det finns extremsmala ringar efter 1856, där veden är mycket tätvuxen. Stugan kan tidigast vara timrad ca 1872.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

PP11 1 Röd arstuga Patronpers, Handbacken, Floda sn, DalarnPISY PP11 2 Sweden Pinus sylvestris 1763 1871 PP11 3 T.Axelson
———— PP111a, 1771–1866, (Se bild 1.1 MB)
———— PP112, 1763–1871, (Se bild 1.1 MB)