Parlogen i Nyhyttan, Vika sn
Dendrokronologisk "förstudie"

av Torbjörn Axelson, september 2011

Parlogen med några av studieresans deltagare ännu kvardröjande.

I samband med Dalarnas Timmerhusakademis studieresa till den byggnadsminnesförklarade parlogen i Nyhyttan , Vika socken, diksuteradse om inte den tidigare gjorda dendrokronologiska undersökningen borde kompletteras. Tidigare är de fasetthuggna fem nedersta stockvarven daterade till vintern 1472/73, medan de övriga varven (liksom golvet) inte daterats. De övre stockvarven (utom de allra översta, som är sentida) har likartade knutar som de första, men är av rundtimmer, där barken fläkts av, nästan utan märken efter verktyg. I många fall har även kvistar lämnats att sticka ut någon centimeter! Vid diskussionerna lutade vi åt att åtminstone vissa av dessa stockar gav intryck av att vara gran. Prov togs ur minst en av dem för den ursprungliga dateringen, men kunde då inte dateras.1 Jag smög med viss vånda åt mig tre prover ur stockarna A7a-A9a (räknat från södra sidan och syllstocken inkluderad) och fotograferade dessutom det synliga årsringsmönstret på stockarna C3b-C5b, dock med bristfällig dokumentation och utan kalibreringsremsa.

Från fotografierna kan en kronologi omfattande 91 år skapas, vilken ger en rimlig bekräftelse den tidigare gjorda dateringen 1472. De tre borrproven som ger en kurva som omfattar 75 år, visar att dessa runda stockar är av gran, fällda vid ett tillfälle, men de kunde inte dateras. Yttersta årsringen är fullständig på de tre proven, vilket i kombination med iaktagelsen att barken kunnat avlägsnas mycket enkelt, tyder på att träden fällts i eller omkring maj månad. Referenskurvorna för gran går dock endast tillbaka till början av 1500-talet med någorlunda styrka, och skulle timret vara från 1400- eller 1500-talet, kan knappast någon datering förväntas.2

Om åtminstone några av de runda stockarna visar sig vara av tall, bör det finnas goda chanser att hela denna byggnadsdel kommer att gå att datera med hjälp av dem. Det skulle också - särskilt om man är någorlunda generös med antalet stockar som provtas och åldern visar sig vara hög - förhoppningsvis kunna ge en mycket värdefull komplettering av referensmaterialet för grankronologin och inte bara en bättre förståelse av byggnadshistorien.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and
Nyhtn0m.wid dated to 1472 with corr >= 0.20 and with overlap >= 91
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.42  4.37  91  based on 8 members
se007   0.46  4.94  91  931-1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0.36  3.65  91  1362-2005 Södra Dalarna                      PISY
Älvdalen  0.36  3.62  91  1317-1613 Älvdalen, Dalarna                    PISY
GagnefSo  0.33  3.33  91  1362-1831 Gagnef-Djura                      PISY
JutFr-PI  0.30  2.99  91  1312-1585 Härbre från Färnäs, Mora                PISY
BjörboGr  0.24  2.36  91  1366-2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
JAEMTUA_  0.24  2.33  91  1107-1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch;             PISY
swed022w  0.20  1.88  91  1128-1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
Interiör mot öster
Runristningen.

Noter

1. Klas Håkan Landström, muntl.
2. Man kan aldrig dra några slutsatser utifrån en uteblivien datering, eftersom den kan bero på vad som helst. Från dendrokronologisk synpunkt vet vi alltså ännu ingenting alls om dessa stockars ålder!


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470

Nyhtn0 1 Nyhyttan, Vika sn, Dalarna PISY Nyhtn0 2 Sweden Pinus sylvestris 1381 1472 Nyhtn0 3 T. Axelson Nyhtn0 #### Measurements from uncalibrated photos of existing surfaces on prisma hewn timber i wall towards road.
———— Nyhtn03, 1423–1470, ej vk
———— Nyhtn05, 1381–1472,
———— Nyhtn0m, 1381–1472,
———— Nyhtn06, 1409–1472,
———— Nyhtn03b, 1419–1472,
———— Nyhtn01, 1420–1472,
2 1 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000

Nyhtn1 1 Nyhyttan, Vika sn, Dalarna PCAB Nyhtn1 2 Sweden Picea abies 6030N1547E 7926 8000 Nyhtn1 3 T. Axelson
———— Nyhtn10a, 7926–8000, A7a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB (Se bild 2.7 MB)
———— Nyhtn11a, 7927–8000, A(a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB (Se bild 2.7 MB)
———— Nyhtn12a, 7937–8000, A9a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB (Se bild 2.7 MB)

Nyhtn0 1 Nyhyttan, Vika sn, Dalarna             PISY
Nyhtn0 2 Sweden    Pinus sylvestris              1381 1472
Nyhtn0 3 T. Axelson
#Measurements from unclibrated photos of existing surfaces on prisma hewn timber i wall towards road.
#CDENDRO_DC This chronology is intended for crossdating purpose only! Standardization: NegExpDetrend SumByStem=Yes
Nyhtn013819990 01084 11523 1 875 11121 11399 11363 1 936 1 901 1 892 1
Nyhtn01390 782 1 831 1 702 11014 1 897 11097 11034 11011 1 887 11017 1
Nyhtn01400 856 1 814 1 793 1 600 1 594 1 874 1 728 1 747 11031 11025 2
Nyhtn014101085 21048 21005 21150 21058 2 737 2 805 21042 21190 21186 3
Nyhtn014201161 41113 41116 41018 41087 4 956 4 923 4 987 4 795 4 889 4
Nyhtn01430 911 4 970 4 954 4 916 4 990 4 842 4 677 4 475 4 592 4 789 4
Nyhtn01440 755 4 695 4 614 4 778 41139 41161 41143 4 949 41150 41287 4
Nyhtn014501332 41345 4 978 41024 41277 4 938 41214 41146 41327 41223 4
Nyhtn014601282 41239 41503 41414 41057 41300 41227 41474 41390 41591 4
Nyhtn014701239 41105 41251 49990 09990 09990 09990 09990 09990 09990 0