Trösklada i Hagen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2010

Ladan sedd från sydost den 5 augusti 2010.
En större, ursprungligen tröskalda, av barkat rundtimmer och rännknutar med sexkantskalle där långdraget ibland går ut, står på en åker väster om vägen till Olsängsholen, 60.48989, 14.83183. Ladan är i dåligt skick, till stor del därför att gåtar saknas i den ena av de två dörröppningarna. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) stockarna A7, A8, A9, A10 samt i takstolen som satts i mitten på ladan. De fyra väggstockarna har alla vankant, och kunde tillsammans dateras till 1710 (yttersta ring) och "takstolen" till 1830 (yttersta ring). Ladan bör därför ursprungligen vara byggd ca 1711 men takstolen från ca 1831. Alla undersökta stockar är av tall.

Uppdatering 2018: Ladan är numera riven.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Det är rimligt att anta att de fyra stockarna är samtida:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between each of 4 checked members of the collection HgnA.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref----------------------------
        Off Over *P2Yrs------ BaPi------- BesIE 
HgnA1a  93   0  86  0,37  3,6  0,33  3,2  0,45 
HgnA2a  87   0  86  0,49  5,1  0,48  5,0  0,53 
HgnA3a  77   0  76  0,59  6,2  0,48  4,6  0,61 
HgnA4a  86   0  85  0,36  3,5  0,32  3,0  0,43 
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (4 samples): 0,45 Standard deviation intervall 0,36 - 0,54
All member offsets are at points of best match!
Tillsammans är de säkert daterade till 1710 mot flera referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in PISY-Skandinavien100305.rwl and 
HgnA datable to 1710 with corr >= 0,43 and with overlap >= 92
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T-  Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57  6,59  92  based on 7 members
swed305  0,57  6,64  92  Björbo, Dalarna                     PISY
se007   0,57  6,56  92  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Grangard  0,56  6,44  92  Grangärde, Dalarna                   PISY
GagnefSo  0,49  5,39  92  Gagnef-Djura                      PISY
SolorNor  0,45  4,75  92  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Bingsjo_  0,44  4,67  92  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
FlodaSn0  0,43  4,46  92  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Takstolstocken är säkert daterad mot ett flertal referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in PISY-Skandinavien100305.rwl and
HgnA dated to 1830 with corr >= 0,42 and with overlap >= 114
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,59  7,72  114  based on 7 members
BratPISY  0,52  6,51  114 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
FlodaSn0  0,48  5,83  114 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
se007   0,47  5,67  114 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Sissh041  0,45  5,40  114 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
SödraDal  0,43  5,00  114 Södra Dalarna                      PISY
SolorNor  0,42  4,89  114 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Bingsjo_  0,42  4,88  114 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
Det kan noteras att den inre delen av provet innehåller den del falska ringar, vilket är sällsynt i trakten. Detta i kombination med höga korrelationsvärden mot mälardalsreferenser, kan det tolkas som att detta träd stått ovanligt torrt och därigenom fått en för området ovanligt stark nederbördssignal. Import kan däremot uteslutas.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

HgnA 1 Trösklada, Hagen, Floda sn PISY HgnA 2 Sweden Pinus sylvestris 200 6029N1450E 1618 1830 HgnA 3 T. Axelson HgnA #### 60º29'23.6"N, 14º49'54.6"E
———— HgnA4b, 1625–1700, (Se bild 5.6 MB)
———— HgnA1a, 1618–1710, A7. VK. (Se bild 5.6 MB)
———— HgnA2a, 1624–1710, A8. vk. sp=44 (Se bild 5.6 MB)
———— HgnA4a, 1625–1710, A10. Vk. Sp=50 Sprickigt prov. Korrekta övergångar fastställda genom jämförelse med b-provet (Se bild 5.6 MB)
———— HgnA3a, 1634–1710, A9. vk. sp=49 (Se bild 5.6 MB)
2 1 0.2 0.1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

———— HgnA5b, 1716–1828, (Se bild 1.4 MB)
———— HgnA5a, 1716–1830, Takstol. Vk. sp=75 (Se bild 1.4 MB)