Uthus, "Västerbergs" Saxdalen, Grangärde sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2011

Den undersökta boden. Vägg A dörrsida och B (gavel).
Den 14 och den 25 oktober besökte jag uthuset vid "Västerbergs" 150 meter sydöst om Runnbergsgården i Saxdalen, 60.14444, 14.99306, för dendro­krono­logisk provtagning i den tyvärr fallfärdiga byggnaden. Den är påbyggd i flera etapper. Den intressanta delen är den som vetter åt väster, till formen av en parbod. Här finns längst åt väster ett rum som fungerat som verkstad (bl.a skomakeri enl. uppg.), med panelklädda innerväggar, vilket tyvärr omöjliggjorde sedvanlig provtagning inifrån.

Det framgår tydligt att "verkstadsrummet" från början har varit en fristående byggnad. Denna ursprungligen mycket lilla byggnaden (en stuga?) har senare byggts på och gjorts om till en parbod. Den ursprungliga delen är av tall, medan resten av parboden är av (mestadels) frodvuxen gran. Då alla prov måste tas utifrån, där ytveden på åtminstone tallstockarna är sönderfallande eller bortvittrad, visade det sig svårt att avgöra det exakta fällnigsåret. Yttersta ring för de i den äldsta delen tagna proverna varierar mellan 1657 och 1688, där dock proven från 1687 och 1688 med stor sannolikhet ligger mycket nära vankant. På provet med ring från 1688 är ringarna breda. Den ursprungliga byggnadsdelen (stugan?) kan alltså dateras till ca 1690, knappast senare än 1695. Proven ur den påbyggda delen, alltså resten av parboden, är i de flesta fall av frodvuxen gran och har tyvärr inte kunnat dateras. Virket är trots den sämre kvalitén mycket bättre bevarat, och därför troligen inte så gammalt - förmodligen 1800-tal.

GrVbS00a GrVbS01a GrVbS02a GrVbS06a GrVbS07a GrVbS08m 1600 1650 1700

Alla tallstockarna torde vara fällda ca 1688/89 (röda streck) - eller möjligen något år efter. Splintvedsgräns kan bara fastställas i två av proven (GrVbS00a och GrVbS07a). I övrigt bygger dateringen på att provet togs genom en smulande vankant, där mängden bortsmulad ved noterades.

Prov togs ur:
Stock prov id. Ttest  Längd sista Kommentar
               ring 
B3  GrVbS07a 5.04  82  1657 + ca 5 mm smulad ved (10-15 ringar?). 32 bevarade splint. Osäker datering efter ca 1667
B4  GrVbS08m 3.70  81  1688 (vk eller nästan vk). medel av två. Ca 1689
B5  GrVbS06a 5.94  74  1674 5-15 ringar (ca 5 mm) ytved saknas. Efter ca 1679
C5  GrVbS00a 8.05  84  1684 +>0 ringar saknas. Efter 1684
C6  GrVbS01a 3.07  81  1687 +>0 (rödfärgskant +1). Efter 1688.
C7  GrVbS02a 4.03  42  1679 vk?. Efter 1679.
C8  GrVbS03a     25  odat. Gran, +vårved (ca midsommar). Troligen samma fällningstid som C9 & A13.
C9  GrVbS04a     35  odat. Gran. troligen samma fällningstid som C8 & A13.
C10  GrVbS09a     78  odat. Gran.
A13  GrVbS05a     27  odat. Gran. troligen samma fällningstid som C8 & C9.

Stockarna räknas nerifrån och upp, och A avser väggen med dörrar, B västra gaveln och C baksidan, under det kollapsade vedbodtaket.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 members of the collection GrVbS-PISY.fil
and the reference Grangard (Proportion of last two years growth (2,0,T) dated to 2004
Values based on dating of the collection to 2005. (Offsets are relative to reference.)
Minimum overlap used when finding best match: 47
         Member offset to ref-
         Off Over *P2Yrs------
     Years  set lap CorrC TTest
all...   431   -1 113  0.65  9.1
GrVbS00a  85  320  84  0.66  8.1
GrVbS01a  82  317  81  0.33  3.1
GrVbS02a  43  325  42  0.54  4.0
GrVbS06a  75  330  74  0.57  5.9
GrVbS07a  83  347  82  0.49  5.0
GrVbS08m  82  316  81  0.38  3.7
Mean corr. of first column when overlap >= 47 (5 samples): 0.49 Standard deviation interval 0.37 - 0.61

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 members of the collection GrVbS-PISY.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 47
         Member offset to ref-   
         Off Over *P2Yrs------ 
     Years  set lap CorrC TTest  
GrVbS00a  85  321  84  0.50  5.3 
GrVbS01a  82  318  81  0.42  4.1 
GrVbS02a  43  326  42  0.50  3.7  
GrVbS06a  75  331  74  0.49  4.7  
GrVbS07a  83  348  57  0.42  3.4  
GrVbS08m  82  317  80  0.39  3.7 
Mean corr. of first column when overlap >= 47 (5 samples): 0.44 Standard deviation interval 0.40 - 0.49
All member offsets are at points of best match!

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

GrVbS 1 Västerbergs, uthuset, Saxdalen, Dalarna PISY GrVbS 2 Sweden Pinus sylvestris 6009N1500E 1575 1688 GrVbS 3 T. Axelson
———— GrVbS07a, 1575–1657, B3. + ca 5 mm smulad ved (10-15 ringar?). 32 bevarade splint (datering osäker) (Se bild 3.7 MB)
———— GrVbS06a, 1600–1674, B5 +5-15 (ca 5 mm) ytved saknas. (Se bild 3.7 MB)
———— GrVbS02a, 1637–1679, C7 ,vk? (Se bild 4.7 MB)
———— GrVbS00a, 1600–1684, C5, +>0 (Se bild 4.7 MB)
———— GrVbS01a, 1606–1687, C6, +>0 (rödfärgskant +1) (Se bild 4.7 MB)
———— GrVbS08m, 1607–1688, B4 (vk eller nästan vk). medel av två [GrVbS08a][GrVbS08b]
2 1 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000

GrVbS 1 "Västerbergs", uthuset, Saxdalen, Dalarna PCAB GrVbS 2 Sweden Picea abies 6009N1500E 7920 8000 GrVbS 3 T. Axelson GrVbS #### 60º8'40"N, 14º59'35"E. Odaterade. prov 03,04,05 troligen synkrona.
———— GrVbS09a, 7920–8000, C10, PCAB. enstaka ring kan saknas. (Se bild 3.7 MB)
———— GrVbS04a, 7965–8000, C9 +vår+? (Se bild 4.7 MB)
———— GrVbS05a, 7973–8000, A13, PCAB, +>=0 (Se bild 4.7 MB)
———— GrVbS03a, 7975–8000, C8, PCAB +vårved (ca midsommar) (Se bild 4.7 MB)