Lada från Venjan, nu Säl, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2016, maj 2021

Ladan från Venjan i Säl

I maj 2021 fick jag anledning att åter titta på några prover jag den 31 oktober 2016 tog i en lada från Venjan, som flyttats till Säls fäbodar i Gagnefs socken, 60.50101, 15.05012 (WGS 84). Fyra prov togs med tillväxtborr 5 mm) i den högra gaveln (D). Prov ur D3 och D4, med trolig vankant har båda yttersta ring från 1578, medan D8 har yttersta ring från 1585. Provet ur D7 kan bara dateras efter (troligen ganska mycket efter) 1548, då det torde vara en torrtall, med extremt tätvuxen yta som inte ger säkra mätvärden. Den kan mycket väl vara tagen 1578/79 såväl som 1585/86. Tre av dessa prov är mycket tätvuxna och innehåller 270-360 ringar vardera, medan ett har 120 ringar och dålig passning mot de andra. Prov togs även i en skavd ås, men den kunde inte dateras. Röstet av bilade stockar har från början haft en två åsar i varje stock och kan därför ursprungligen förmodas vara byggd utan borr/dymling. Mellan stock D8 och D9 visar foton en glipa som antingen beror på att drag saknas eller att de båda stockarna inte är anpassade till varandra (d.v.s från olika byggnader). Den har mest vanliga ladknutar, överhak utan särskilt bearbetade skallar. Dörren sitter asymetriskt på långsidan. Om åldersskilnaderna mellan stockarna beror på en ombyggnad eller på att virke från olika byggnader satts samman i senare tid, kan kanse utrönas om fler prov tas och detaljer studeras på plats.

C-gaveln stock 3 & 4 från 1578/79 och stock 8 från 1585/86
Del av samma vägg innifrån


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in GSalC.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,33 and with overlap >= 120 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,53 11,77  359  53  based on 4 members
GSalC1  0,45  8,24  269  42  1578 D4, vk?
GSalC2  0,45  7,56  230  10  1458 D7, +>90 omätta vavc16 i kv, blånad -torrtall?
GSalC0  0,43  5,13  120   5  1578 D3, vk?
GSalC3  0,33  6,67  358  18  1585 D8, vk

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 2 1 0.2 0.1 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580

GSalC 1 Lada fr Venjan nu Säl Gagnef sn PISY GSalC 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 6057N1354E 1226 1585 GSalC 3 T Axelson
———— GSalC2, 1228–1458, D7, +>90 omätta vavc16 i kv, blånad -torrtall?
———— GSalC1, 1309–1578, D4, vk?
———— GSalC0, 1458–1578, D3, vk?
———— GSalC3, 1226–1585, D8, vk