Fallen tall vid kärrvägen mellan Hundtjärn och Skisstjärn, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2024

Skogspartiet maj 2024. Notera jaket efter den ursågade kilen, som undersöktes.
Larvgång i splintveden. Kan det vara en storvuxen Brun barkbock (Arhopalus rusticus L.)?
Vid en cyckeltur 26 maj 2024 stannade vi till vid ett område med gamla träd som sparats vid avverkning, 60.4913, 14.6722, men som fallit vid någon storm. I ett av de grova vindfällena (radie=15 cm) hade någon med motorsåg gjort en kil ca 1 m över markytan, kanske i studiesyfte. Jag tog vara på en del av denna, som innehåller spår av någon större skalbagge (vilken?). Tallen har börjat som underståndare. Märgen på denna nivå är från 1863 och hade efter 20 år uppnått en diameter på omkring 2 cm under bark. 1890 hade trädet uppnått en diameter på omkring 30 mm och började då växa betydligt fortare. Med tillägg för den tid det tog för plantan att nå upp till sågsnittet, bör det ha vuxit i över trettio år innan det tog fart. En kraftig tillväxtökning sker efter 2001, vilken troligen markerar det intilliggande trakthygget. På de många liggande stammarna, varav många furor, kunde jag inte återfinna några märgborreangrepp, vilket i sig indigerar att stormfällningen bör ha skett under sommaren. Detta bekräftas av den dendrokronologiska undersökningen, som visar att trädet dött under vårvedsbildningen sommaren 2019. I den mycket begränsade delen som preparerats för dendroanalysen finns tecken på flera angrepp av Tallbarkstinkflyet (Aradus cinnamomeus) under 1970- och 1980-talen.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Trädets hela tillväxt korrelerar 1864-2018


Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Plantstadiets korrelationsmönster 1864-1890


Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Trädets tillväxt efter plantstadiet (1890-2018) tydlig riktning med något ökad T (säkrare vattentillgång som rötterna nått djupare)
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
245K00.pos dated to 2018 with corr >= 0,45 and with overlap >= 114 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,59  8,75  148  24  based on 9 members
swed335  0,54  7,77  148  20 Grangarde, Dalarna, T Axelson
swed016  0,54  6,77  114   4 Glaskogen, Värmland (Schweingruber), PISY               
SodraDal  0,51  7,06  141  19 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
FlodaSn0  0,50  6,78  141  15 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Petmyra  0,48  6,45  138  16 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          
219C    0,46  6,13  140  15 Nya takspån (Hälsinge), bisättningshuset Järna kyrka
swed305  0,46  6,07  138  21 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
norw013  0,46  5,55  117  11 Hurdal, Norge, 250 m, Briffa, PISY                  
swed336  0,45  6,10  147  24 Safsnas, Dalarna

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

245K 1 Hundtjärn-Skisstjärn, Floda sn W PISY 245K 2 Sweden Pinus sylvestris 245m 1864 2018 245K 3 T.Axelson
———— 245K00, 1864–2018, +vv (Se bild 2.9 MB)