Tröskloge, Fudal, Mora sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2024

Tröskloge som började timras 1706.
Den 22 maj 2024 provtog jag en tröskloge, 60.95588, 14.71302, i Fudal, Mora sn. Avsikten var att söka tallar med ringar för tiden omkring 1812 då det rapporteras om ett omfattande defolierande insiktsangrepp, med stor sannolikhet tallspinnare (Dendrolimus pini).1Inget av proverna i denna byggnad täcker dock denna period. Originaltimret är huvudsakligen fällt sommaren 1706 och ett par utbytta stockar ger endast osäkra dateringar och täcker, om dessa är riktiga, endast tid efter angreppet. Proven är generellt svårdaterade. Flera bränder kan konstateras bl.a 1585, 1648. Absent ringar förekommer i flera fall ca 1600. Ladan verkar vara flyttad under 1900-talet, men tycks ha stått på samma plats sedan åtminstone omkring 1960.

Noter

1. Lekander, Marianne (1950). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1741-1945. Stockholm: Statens skogsforskningsinstitut. s.118 https://pub.epsilon.slu.se/9931/1/medd_statens_skogsforskningsinst_039_05.pdf

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 245H.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,08 and with overlap >= 12 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,52  9,44  248  24  based on 12 members
245H03  0,53  6,83  124  12  1581-1705 A9, +vv
245H05  0,50  6,04  109  10  1597-1706 A13, +fragm. skadad yta?
245H10  0,44  5,05  107   2  1534-1641 D10, +>62 (ca 2 bränder omätta)
245H12  0,43  3,65  61   4  1815-1876 D1 (nyare)
245H01  0,42  5,10  123  10  1582-1705 Ad6, +vv
245H11  0,42  5,03  123  14  1582-1705 D11, +vv
245H04  0,34  3,51  96   2  1610-1706 A12
245H02  0,33  3,36  96   5  1610-1706 Ad7
245H06  0,32  2,85  74   5  1616-1690 A14 (ej vk, urfall)
245H08  0,23  2,20  85   4  1621-1706 D8
245H13  0,22  1,96  76   6  1812-1888 D2
245H11b  0,08  0,26  12   3  1582-1594 brandljud högsommar 1586

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 245H.fil and
swed337 (Gästrikekust) dated to 2011 with corr >= 0,00 and with overlap >= 12 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,34  5,62  248  16  based on 12 members
245H01  0,44  5,45  123   5  1582-1705 Ad6, +vv
245H05  0,35  3,91  109   5  1597-1706 A13, +fragm. skadad yta?
245H13  0,35  3,17  76   7  1812-1888 D2
245H12  0,33  2,68  61   7  1815-1876 D1 (nyare)
245H03  0,32  3,78  124   0  1581-1705 A9, +vv
245H02  0,32  3,26  96   4  1610-1706 Ad7
245H06  0,30  2,68  74   0  1616-1690 A14 (ej vk, urfall)
245H11  0,28  3,25  123  11  1582-1705 D11, +vv
245H08  0,27  2,55  85  18  1621-1706 D8
245H10  0,21  2,17  107   0  1534-1641 D10, +>62 (ca 2 bränder omätta)
245H04  0,20  1,99  96   7  1610-1706 A12

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 2 1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

245H 1 Trösklada, Fudal, Mora sn, W PISY 245H 2 Sweden 1534 1888 245H 3 245H #### bränder 1586 & 1648
———— 245H11b, 1582–1594, brandljud högsommar 1586 (Se bild 8.5 MB)
———— 245H10, 1534–1641, D10, +>62 (ca 2 bränder omätta) (Se bild 8.5 MB)
———— 245H06, 1616–1690, A14 (ej vk, urfall) (Se bild 6.2 MB)
———— 245H03, 1581–1705, A9, +vv (Se bild 6.2 MB)
———— 245H01, 1582–1705, Ad6, +vv (Se bild 6.2 MB)
———— 245H11, 1582–1705, D11, +vv (Se bild 8.5 MB)
———— 245H05, 1597–1706, A13, +fragm. skadad yta? (Se bild 6.2 MB)
———— 245H02, 1610–1706, Ad7 (Se bild 6.2 MB)
———— 245H04, 1610–1706, A12 (Se bild 6.2 MB)
———— 245H08, 1621–1706, D8 (Se bild 8.5 MB)
———— 245H12, 1815–1876, D1 (nyare) (Se bild 8.5 MB)
———— 245H13, 1812–1888, D2 (Se bild 8.5 MB)