Lada, Fudal, Mora sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2024

Liten 1870-talslada, som verkar flyttad i senare tid. Prov tagna i B-sidan.
Baksida.
Den 22 maj 2024 provtog jag en lada, 60.95627, 14.71281, i Fudal, Mora sn. Avsikten var att söka tallar med ringar för tiden omkring 1812 då det rapporteras om ett omfattande defolierande insiktsangrepp, med stor sannolikhet tallspinnare (Dendrolimus pini).1Fällningstiden för ladans timmer kan i flera fall fastställas till vinterhalvåren 1875/76. Fyra prover täcker den intressante perioden, men inget uppvisar något avvikande omkring 1812. Ladan verkar vara flyttad i senare tid, kanske från annat håll? Korrelationsmönstret har möjligen mer temperatursignal än väntat om de vuxit helt lokalt.

Noter

1. Lekander, Marianne (1950). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1741-1945. Stockholm: Statens skogsforskningsinstitut. s.118 https://pub.epsilon.slu.se/9931/1/medd_statens_skogsforskningsinst_039_05.pdf

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
245G (mean) dated to 1875 with corr >= 0,35 and with overlap >= 185 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,55  9,99  235  46  based on 11 members
FlodaSn0  0,53  9,49  235  24  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,49  8,70  235  25  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed336  0,49  8,49  235  26  2011 Safsnas, Dalarna
Petmyra  0,48  7,46  185  45  2002 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          
se007   0,45  7,62  235  23  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed305  0,42  7,15  235  21  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
swed335  0,42  7,07  235  12  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SolorNor  0,40  6,59  235  23  1940 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
norw018  0,39  6,41  235  17  1913 Southern Trysil, 500m PISY
Slsfl_PI  0,36  5,86  235  16  2010 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines, T. Axelson, PISY        
Bingsjo  0,35  5,55  219  17  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 245G.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,31 and with overlap >= 45 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,50  9,55  280  32  based on 7 members
245G04  0,52  3,99  45   2  1875-1920 B7
245G03  0,52  4,86  67  12  1801-1868 B1, +fragm, ytan skadad
245G02  0,44  3,31  47   3  1828-1875 B4, blånad
245G06  0,44  4,31  80   1  1678-1758 B11, +vv/fragm
245G01  0,44  5,81  146   6  1729-1875 B3
245G00  0,42  4,97  115  14  1756-1871 B2
245G05  0,31  4,92  233   3  1640-1875 B14

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 2 1 0.2 0.1 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

245G 1 lada, Fudal. Mora sn W PISY 245G 2 Sweden 1640 1920 245G 3
———— 245G06, 1678–1758, B11, +vv/fragm (Se bild 7.5 MB)
———— 245G03, 1801–1868, B1, +fragm, ytan skadad (Se bild 7.5 MB)
———— 245G00, 1756–1871, B2 (Se bild 7.5 MB)
———— 245G05, 1640–1875, B14 (Se bild 7.5 MB)
———— 245G01, 1729–1875, B3 (Se bild 7.5 MB)
———— 245G02, 1828–1875, B4, blånad (Se bild 7.5 MB)
———— 245G04, 1875–1920, B7 (Se bild 7.5 MB)