Bod på kvarnplats vid Närsälven, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2024

Kojan kvällen den 21 maj 2024
Dörren med många inskurna initialer och årtal. Mestadels skrivstil som lärts i småskolan.
För sent kom jag för att kunna provta den gamla kvarnen strax intill.
Under en kanottur i Grycken den 21 maj 2024 tog jag några prov ur den lilla bod som står intill kvarnruinen vid Närsälven, 60.28578, 14.45952. Av de fyra proven visade sig tre vara tall och ett gran. Två prover har ofullständig ring 1878, och visar på fällning den sommaren. Ett av tallproven har helt avvikande datering (1780), men bara 12 splintringar, vilket visar att åtskilliga yttersta ringar saknas - kanske 50, men sannolikt inte så många att det räcker ända fram till 1870-talet. Om det är fråga om torrtall eller återanvändning är nog svårt att veta. Korrelationen mellan stockarna är påtagligt låg. Kanske har de hämtats från skilja håll? Den lilla boden, som tycks ha timrats om och försetts med ett plåttak och därmed räddats från förgängelsen på 1990-talet har mestadels vänt timmer, varför proverna togs från utsidan. Åtskilliga inskurna initialer och årtal finns på dörr och väggar, de flesta med sirliga skrivstilsbokstäver, typiska för dem som lärt sig skriva i den tidiga småskolan. Inskurna initialer är vanliga vid kvarnar, och jag antar att de tillkom när man hade lång tid att vänta på malning. En studie av initialerna kanske skulle kunna visa vilka som brukade kvarnen vid Närsälven.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 245F_pisy.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,37 and with overlap >= 78 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61 10,23  175  30  based on 3 members
245F02  0,56  5,84  78  12  1702-1780 C3, +ofullst, 12 splint?
245F00  0,55  7,93  148  15  1725-1873 D4 eller D5 (den andra tom)
245F03  0,37  4,93  158  11  1719-1877 C5, +ofullst (31 eller 74 i splint)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

245F 1 Bod vid kvarn vid Närsälven, Nås sn, W PISY 245F 2 Swedene Pinus sylvestris 300m 1702 1877 245F 3 T.Axelson
———— 245F02, 1702–1780, C3, +ofullst, 12 splint? (Se bild 3.2 MB)
———— 245F00, 1725–1873, D4 eller D5 (den andra tom) (Se bild 3.2 MB)
———— 245F03, 1719–1877, C5, +ofullst (31 eller 74 i splint) (Se bild 3.2 MB)
———— 245F01, 1812–1877, C2, + ofullst (PCAB) SpeciesCode=PCAB; (Se bild 3.2 MB)