Torrtallar på holme i Opp-Grycken, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2024

245E00, fallen ut i vattnet. I bakgrunden skymtar Grini med sjöns enda stuga.
Under kanottur i Grycken tog jag prov ur två torrtallar på en holme, 60.2895, 14.4668, i Opp-Grycken, söder om Grini. Den ena (östra) hade fallit, medan den andra (västra) ännu stod upp. Den fallna, som står något lägre och närmare vattnet har påtagligt sämre korrelationsvärden än den andra. Man kan misstänka att den påverkats mer av vattenståndsförändringar i den dämda sjön. I detta träd kan mätas ringar 1786-1999 med tillägg för ca 6 tynande, omätbara yttersta ringar. Trädet bör ha dött ca 2005 eller något senare. Noterar spår efter större märgborre (Tomicus piniperda), Barrträdslöpare (Rhagium inquisitor) och i den genomätna basen finns möjligen flyghål efter både brun barkbock (Arhopalus rusticus), strimmig barkbock (Asemum striatum) och bitbock (Spondylis buprestoides), men man må döma själv av bilden. I den stående har ringar kunnat mätas för åren 1767 till 2010 (märgen missas med ca 10 mm eller ca 3-8 ringar i brösthöjd) med ofullständig/tynande yttersta ring 2011. Åtskilliga angrepp av större märgborre syns i stammen, varför den bör ha tynat under åtminstone 2011 snarare än hastigt dött i sommartorkan. Båda har korrelation mot myrtallar och mer höglänta områden, som Idre utöver lokala. En mycket tunn eller absent ring föreligger av okänd anledning 1898. Från 1916 och nästan ett decennium framåt finns en påtaglig tillväxtpuckel. Båda träden växte innan Lindesnäs bruk startade 1793.
245E00 föll efter att basen blivit genomäten och rötad. Kanske syns flyghål efter Brun barkbock (större ovala), strimmig abkbock (mindre ovala) och bitbock (runda).
Ca 2 meter upp syns spår efter större märgborre t.h och barrträdlöpare t.v. Rotänden är till höger.
245E01. Det ännu stående trädet.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
245E00m dated to 1999 with corr >= 0,26 and with overlap >= 102 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,38  5,99  213   4  based on 7 members
se007   0,34  3,58  102   4  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
idre    0,31  4,75  213   8  2004 Idre, Dalarna, (T. Axelson 2005), PISY/Idr  2 Sweden    Scotch Pi
ord309   0,31  3,97  150   3  1936 Löten og Romedal, Ording, A, PISY(myr), 60.78, 11.37/Norge    Fur 
Petmyra  0,28  4,24  213   2  2002 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          
Slsfl_PI  0,27  4,02  213   2  2010 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines, T. Axelson, PISY        
SolorNor  0,26  3,37  154   7  1940 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
FlodaSn0  0,26  3,88  213   9  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     


Correlations between best available references (PISY) and
245E01m dated to 2010 with corr >= 0,35 and with overlap >= 144 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,43  7,40  243  22  based on 7 members
Petmyra  0,48  8,43  235  16  2002 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          
FlodaSn0  0,39  6,51  238  15  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,37  6,09  238  14  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
BjorboGr  0,37  6,04  237  13  2004 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
Slsfl_PI  0,37  6,11  243  15  2010 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines, T. Axelson, PISY        
219C    0,36  4,57  144   5  2004 Nya takspån (Hälsinge), bisättningshuset Järna kyrka
idre    0,35  5,78  237  12  2004 Idre, Dalarna, (T. Axelson 2005), PISY/Idr  2 Sweden    Scotch Pi

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

245E 1 torrtallar på holme i Opp-Grycken, Nås sn, W PISY 245E 2 Sweden Pinus sylvestris 270m 1767 2010 245E 3 T.Axelson
———— 245E01b, 1767–1905, (Se bild 5.2 MB)
———— 245E00b, 1786–1922, (Se bild 5.2 MB)
———— 245E00a, 1792–1999, +ca 6 tynande (Se bild 5.2 MB)
———— 245E01a, 1768–2010, +vv (Se bild 5.2 MB)